You, the petitioner

Updates

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

2016-07-08

Datum van overhandigen versturen we per e-mail

Zodra we van de Tweede Kamer hebben gehoord op welke dag (meestal een dinsdag) we de petitie kunnen overhandigen dan kondigen we dat hier aan. Maar we versturen ook een e-mail naar alle ondertekenaars die bij het bevestigen een vinkje hebben gezet geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van drie mails over deze petitie.

+Read more...

U kunt nu opnieuw naar uw bevestigingspagina gaan en alsnog een vinkje zetten natuurlijk. Als u die link niet meer heeft, gewoon opnieuw tekenen. Dan krijgt u 'm weer

Helaas, de bomen zijn gekapt

Helaas, de bomen zijn gekapt. Ondanks dat de petitie naar ons idee goed liep (tegelijkertijd liep er een papieren handtekeningenactie); er werden goede argumenten aangedragen door ondertekenaars.

+Read more...

Maar de gemeente was niet vatbaar voor noch het aantal ondertekenaars noch de argumenten

2016-05-24 | Petition Behoud bomen Loskade Middelburg

Raadsvergadering 31 meI: mestfabriek Asten nog niet van de baan!

Een aantal omwonenden en andere belanghebbenden hebben vorig jaar uitgebreide bezwaarschriften ingediend tegen de plannen voor de bouw van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Hierin zijn de gemeente Asten en de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk verzocht om hieraan geen medewerking te verlenen.

+Read more...

Belangrijkste argumenten waren: toenemende stankoverlast, gezondheidsaspecten, meer transportbewegingen en de aanzuigende werking ( nóg meer dieren én mest ).

Deze bezwaren waren aanleiding voor de provincie om de zogeheten ruimtelijke onderbouwing voor de mestfabriek op tientallen plaatsen te herschrijven dan wel verder aan te vullen om hiaten in het plan te repareren of te dichten. Vanwege laatstgenoemd is het college van B&W genoodzaakt om de gemeenteraad opnieuw te verzoeken akkoord te gaan met het voorstel om een verklaring van geen bezwaar af te geven, omdat de locatie van de mestfabriek nog steeds in strijd is met het bestemmingsplan.

Het definitieve voorstel voor medewerking aan deze plannen staat op de agenda van de gemeenteraad op 31 mei, 2016. Alle signalen wijze er echter op, dat het college en de meerderheid van de raad wederom (evenals in februari 2015) voorbij wil gaan aan de bezwaren en wensen van een groot aantal burgers om af te zien van de bouw van deze mestfabriek. Tijdens de voorbereidende commissie Ruimte op 17 mei j.l. bleek namelijk, dat de drie coalitiepartijen ( CDA, Algemeen Belang, Leefbaar Asten ) het voorstel op een onvoorwaardelijke en kritiekloze wijze ondersteunden. De oppositiepartijen PGA /PVDA, D66 en VVD gaven blijk meer te zien in onze argumenten, maar die zijn in de raad echter in de minderheid.

Oneens met deze plannen? Teken nu deze petitie!

Met vriendelijke groet, Initiatiefgroep “Geen mestfabriek Asten”.

2016-05-23 | Petition Geen mestfabriek in Asten

Aankondiging van petitie Stop Katwijk op de schop

https://t.co/0sBCnw4IrL nieuwe #petitie "Stop Katwijk op de schop" #katwijk— petities (@petities) May 23, 2016

.

2016-05-23 | Petition Stop Katwijk op de schop

Huisarts Reusel waarschuwt voor gevaren gezondheid intensieve veehouderij

Huisarts Willem Sanders spreekt leden van Provinciale Staten toe.

DEN BOSCH - Stop de groei van de veestapel per direct.

+Read more...

Dat verzoek legde huisarts Willem Sanders vrijdagochtend op tafel bij leden van Provinciale Staten. Want: "Met deze toename van het aantal stallen en dieren nemen ook de gezondheidsrisico's toe."

Sanders zei te spreken namens alle huisartsen in Reusel-De Mierden. Deze gemeente behoort tot de meest vee-rijke van Brabant. "Je ziet er door de jaren heen de problemen toenemen", zei Sanders. En burgers zien dat ook: "De toename van het aantal stallen en dieren veroorzaakt onrust onder de patiënten."

Ziektes Volgens de huisarts zorgt de uitstoot van veehouderij voor meer hart- en vaatziektes, kans op zoönosen zoals q-koorts en lastige resistentie voor antibiotica. Hij erkent dat er geen onomstreden bewijzen zijn voor dergelijke verbanden: "Maar zo gaat dat in de wetenschap. Ook met roken en asbest ging er dertig jaar overheen voordat de overheid maatregelen nam. Ik verwacht dat dat ook met de discussie over fijnstof en zoönosen gaat gebeuren."

Uitstel Vrijdagochtend presenteren de deelnemers aan de zogeheten Mestdialoog hun ervaringen aan de provinciale politiek. De gespreksleider van de Mestdialoog, een reeks gesprekken in het voorbije voorjaar, vroeg direct drie maanden uitstel omdat er nog geen eenduidig advies is. Voor het burgerplatform Minder Beesten is uitstel alleen acceptabel met een tijdelijk slot op de groei van de veestapel. Daarmee doelen ze op een voorbereidingsbesluit waarmee de provincie nieuwe bouwplannen van boeren een halfjaar kan parkeren.

http://www.ed.nl/regio/brabant/huisarts-vraagt-provincie-brabant-stop-groei-veestapel-1.6031883

2016-05-22 | Petition Nee tegen megastallen in Bergeijk

Tekst voor flyer om te verspreiden onder erfpachters

Als iedereen deze tekst onder zijn kennissen verspreidt of op prikborden en bij de kapper achterlaat, gaat het aantal handtekeningen wel harder omhoog!.

Cijfers over erfpacht

Landelijk zijn er 600.000 erfpachtwoningen. Daarvan 400.000 in Amsterdam (250.000 contracten).

+Read more...

Van die 400.000 woningen is de helft in bezit van corporaties voor verhuur. De resterende 200.000 koopwoningen betreffen voor 110.000 particuliere en 90.000 corporatie-eigenaars. Van deze 200.000 woningen is de canon in 80% van de gevallen afgekocht! Ook dan hangt het van de termijn af of deze eigenaren zich toch al zenuwachtig moeten maken. Verder hebben veel mensen sowieso latente verhuisplannen. De grootste groep canonherzieningen is pas rond 2046 aan de beurt. Dit verklaart relatieve lauwheid van de reacties over erfpacht. Voor de gemeente is dit een relatief goede tijd om 'toe te slaan', omdat veel erfpachters slapen. Alert te maken erfpachters zijn aan woning of buurt verknochte Amsterdammers met relatief snel einde tijdvak (voor 2035).

1000×steun

Op vrijdagavond is de 1000e ondersteuning voor burgemeester Heijmans bevestigd op petities.nl

In drie dagen tijd is daarmee aangetoond dat veel mensen de burgervader en de vrijwilligers van het AZC steunen in hun hulp aan vluchtelingen. Het grote aantal ondertekenaars zorgt voor een welkom evenwicht met de negatieve reacties op internet en biedt hoop. Er wordt een moment gezocht waarop de steunbetuigingen worden aangeboden.

Paul Lempens.

2016-05-20 | Petition Steun burgemeester Weert