You, the petitioner
Verdozing

Tegen distributiecentra en industrie bij Wijkevoort in waardevol Brabants landschap

3,890 signatures

Dit is een initiatief van bewoners van de Reeshof, buitengebied Zuidwest Tilburg, Gilze en Hulten. Wij zijn tegen de komst van grootschalige distributiecentra en industrie bij ”Wijkevoort” in de achtertuin van de Reeshof. Deze verdozing geeft onherstelbare aantasting van het Brabantse landschap!

Petition

We

allen die tegen de komst zijn van grote distributiecentra en industrie naast een groot woongebied

 

observe

  • dat er grote distributiecentra en industrie gepland is naast de Reeshof, ten koste van waardevol agrarisch landschap;
  • dat dit overlast zal geven van geluid, stank, licht, verkeer, fijnstof en stikstof voor mens, plant, dier en milieu;
  • het verlies van het leefgebied van uilen, vleermuizen, reeën, en weidevogels;
  • het verlies van historisch landschap en agrarisch erfgoed;
  • de opmars van grote logistieke blokkendozen die gestopt moet worden.

 

and request

  • de gemeente Tilburg, als eigenaar van de meeste gronden, dat er een nieuw plan komt voor een toekomstbestendig buitengebied waar iedere (Til)burger uit de omtrek van mag en kan genieten.

  • dat dit plan met agrarisch / recreatieve invulling met veel meer respect voor bewoners, natuur, landbouw en landschap wordt gedragen door omwonenden én mensen uit de Reeshof.

  • de gemeente Tilburg om ecologische belangen en belangen van bewoners boven economische belangen en winstbejag van ontwikkelaars te stellen.

  • de gemeente Tilburg om de openheid van het landschap 'Wijkevoort' te omarmen, te koesteren samen met ons nog beter te verzorgen en niet achteloos op te offeren aan economische groei door de bouw van deze grote logistieke blokkendozen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

De petitie Wijkevoort zal aan gemeenteraad Tilburg aangeboden worden

Beste ondertekenaars, Het moment om de petitie aan te gaan bieden is gekomen. Bijna 4000 handtekeningen! Maandag 1 november staat het raadsdebat over Wijkevoort op de planning, en op 15 november zal de Tilburgse gemeenteraad een besluit nemen.

+Read more...

Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen de petitie te ondertekenen daarvoor hartelijk danken. Team Reeshof aan Zet

2021-10-26

Bestemmingsplan dit najaar in de gemeenteraad verwacht

De gemeente Tilburg mikt erop om het nieuwe bestemmingsplan Wijkevoort op 15 november voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zal nog een hele kluif worden omdat er maar liefst 500 zienswijzen zijn binnen gekomen op het concept bestemmingsplan en omdat de commissie MER ook stevige adviezen heeft gegeven ter verbetering van het milieu effect onderzoek. Voorafgaand aan net definitieve besluit van de raad verwachten we nog minimaal 1x een ronde met de mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken..

2021-08-19

Het spel gaat op de wagen

Ondanks alle protesten en de maatschappelijke weerstand gaat de gemeente Tilburg rond Pasen 2021 de bestemmingsplan procedure opstarten voor wat zij noemen: Werklandschap Wijkevoort. Iedereen die dat wil mag zienswijzen indienen. Zodra de plannen openbaar gemaakt zijn zullen wij dat hier melden..

2021-03-31