U, de petitionaris

Nieuws

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

Kleine lettertjes: Elke advertentie wordt verkocht voor €10 inclusief btw en wordt zonder algoritme of andere versterking minstens een dag aangeboden aan alle bezoekers van Petities.nl met een link in de footer onderaan elke pagina en iets uitgebreider onderaan de voorpagina. Als u bezwaar wilt maken over deze uiting van politieke reclame dan kunt u dat melden bij de webmaster. De privacy van de adverteerder wordt daarbij beschermd.

29-12-2020

Bijenstichting opgericht

Nadat de petitie over de bijensterfte vorig jaar meer dan 40.000 ondertekeningen heeft getrokken hebben de initiatiefnemers besloten een stichting op te richten om dit onderwerp blijvend  aandacht te geven. Ze roepen de ondertekenaars op mee te helpen en bijvoorbeeld  donateur, vrijwilliger of sponsor te worden..

04-04-2010 | Petitie Stop de Bijensterfte

Meldactie AWBZ

persbericht Ouderenbescherming Nederland meldactie AWBZ De veranderingen in de AWBZ-zorg hebben nadelige gevolgen voor een groot aantal mantelzorgers en zorgafhankelijke ouderen. Door herindicatie krijgen ouderen hulpbehoevenden minder thuiszorg dan voorheen.

+Lees meer...

Ook de persoons-gebonden budgetten (PGB's) worden vaak ingekort. Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hebben veranderingen negatieve gevolgen voor u of een van uw ouders? Bijvoorbeeld omdat u of een van uw ouders thuis verzorging krijgt. Of omdat u of uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Ouderenbescherming Nederland roept op nadelige gevolgen te melden. Melden kan via de Facebookpagina van Ouderenbescherming Nederland. Alle resultaten worden gebundeld en in mei aan de voorzitters van alle Politieke Partijen aangeboden 2 april 2010 Ouderenbescherming Nederland  

Meldactie AWBZ

8287 stemmen bereikt via emailverkeer

op dit moment hebben we een stemmen aantal van 8287 op de petitie. dit alles zonder ook maar enig tussenkomst van het nieuws,tv,radio etc.Natuurlijk kunnen we nog veel meer stemmen gebruiken en heb jij je stem nog niet gezet dan is dit nog mogelijk tot 15 mei 2010. Ben jij de stijging ook zo zat,wil jij dat het niet verder stijgt en dat er eindelijk is iets aan gedaan wordt? Teken dan ook de petitie..

Laatste nieuws

Kijk voor het laatste nieuws op onze website http://www.zuidfm.com.

30-03-2010 | Petitie Steun ZuidFM

20 april uitnodiging gekregen om de petitie aan te bieden.

Vandaag op 26 maart kreeg ik een uitnodiging om op 20 april de petitie DSBleed moet stoppen, aan te bieden aan de vaste kamercommissie Financiën. Wij maken natuurlijk graag gebruik van deze uitnodiging! Hierbij nog een dringende oproep voor een paar handtekeningen meer. Wilt U ons steunen in de strijd om de onderste steen boven tafel te krijgen? Vele gezinnen staan aan de rand van de afgrond, hier heeft niemand om gevraagd. Het enige waar wij om vragen is gerechtigheid en een eerlijke lening of hypotheek zonder alle ellende waar de DSB flink op heeft verdiend. Ook vergeet ik natuurlijk de spaarders niet, samen staan we sterker. Wij als gedupeerden DSB bank danken U hartelijk voor U empathie..

26-03-2010 | Petitie DSBLeed moet stoppen!

overzicht met reacties van gemeenten

Laatst bijgewerkt op 15 april 2010 om 18:26, alleen de gemeenten op alfabetische volgorde van A tot K, voor K tot Z zie het volgende nieuwsbericht. Het overzicht staat vreemd genoeg een stuk lager, onderaan deze pagina.

+Lees meer...

Scroll zo ver mogelijk naar beneden. De reacties zijn niet de letterlijke reacties, maar een korte eigen samenvatting van het antwoord. Griffiers van Delfzijl en van Schouwen-Duiveland adviseren de raad positief over deze brief. Hoogeveen vindt het interessant en brengt een verband met de eigen smederijen. Nederlek laat weten dat er nooit petities binnenkomen en dat per geval besloten wordt hoe er op gereageerd wordt. Tilburg bevestigt dat elektronische petities ook elektronisch worden beantwoord, als de standpunten van de verschillende fracties over de kwestie bekend zijn. De meeste raden krijgen het advies 'ter kennisgeving aannemen', andere moeten nog een formele afhandeling kiezen. Etten-Leur, Maasdonk en Menaldumadeel gaven duidelijk inzicht over het proces. Voorst stuurt het naar het college en schrijft over rondetafel-gesprekken. Met de gemeenten Hardenberg en Laarbeek wordt contact opgenomen na een postief antwoord op de vraag. Haarlemmerliede en Spaarnwoude eveneens. 's-Gravenhage nog geen antwoord 's-Hertogenbosch nog geen antwoord Aa en Hunze Een dag na het versturen van de brief een ontvangstbevestiging op papier: ingeboekt onder nummer 2010002471, in behandeling bij de griffie. Aalburg nog geen antwoord Aalsmeer Na een week een brief terug. Kenmerk 2010-4651. Snel antwoord, bel eventueel voor vragen. Aalten nog geen antwoord Abcoude nog geen antwoord Achtkarspelen Positief antwoord per e-mail na een maand. Achtkarspelen is nu bezig met het herinrichten van de website met de bedoeling dat het makkelijker wordt voor burgers om rechtstreeks met raad en raadsleden te communiceren. Alblasserdam nog geen antwoord Albrandswaard nog geen antwoord Alkemade nog geen antwoord Alkmaar nog geen antwoord Almelo Vier dagen na versturen brief antwoord: geregistreerd onder nummer 2010/9633, in behandeling bij Bestuursondersteuning en control (0546-5411897) Almere heeft al een loket Alphen aan den Rijn nog geen antwoord Alphen-Chaam nog geen antwoord Ameland nog geen antwoord Amersfoort nog geen antwoord Amstelveen Antwoord van een beleidsmedewerker burgemeester en wethouders en raadsvoorbereiding een weekje na de brief. Komt op lijst ingekomen stukken, dan besluit wijze van afhandeling. Als die lijst er is wordt die toegestuurd. Dan ook informatie over de wijze van afhandeling en wie erover gaat. Kenmerk Z-2010-014610. Amsterdam gefuseerde stadsdelen krijgen later brief, waarschijnlijk gaat loket Westerpark mee naar nieuwe stadsdeel West. Zuidoost schreef een brief terug na 6 dagen. Nummer 2010003827, in behandeling bij griffie. Andijk Een week na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier: geplaatst op lijst ingekomen stukken voor raad van 22 april 2010. Anna Paulowna nog geen antwoord Apeldoorn nog geen antwoord Appingedam in kopie verstrekt aan de raadsleden en geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van mei 2010 met als voorstel "Voor kennisgeving aannemen" Arcen en Velden nog geen antwoord Arnhem Twee dagen na versturen brief antwoord in cafile50940.doc per e-mail. De brief is geregistreerd onder nummer 2010-03-02591 en is geplaatst op de “Lijst van ingekomen stukken” voor de raadsvergadering van maandag 19 april 2010. Het advies aan de raad zal zijn om de brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders ter afdoening. Assen Een week na versturen brief e-mail van raadsgriffier: alle correspondentie, ook petities, lopen via de griffier. Antwoord vanzelfsprekend ook elektronisch, als burgers dat willen eventueel via petities.nl. Asten Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: Geregistreerd onder nummer AST10/1313 en doorgezonden aan griffie. Als ingekomen stuk op agenda raadscommissie (zie asten.nl). U heeft spreekrecht, meldt u het 8 uur tevoren bij de griffier als u dat wil gebruiken. Verslag commissie ook te vinden op de website. Baarle-Nassau Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 10ink00944 en in behandeling door raadsgriffier. Baarn Geïnteresseerd, aanvullende vragen per e-mail. Barendrecht Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer 175717. Barneveld Brief van raadsgriffier via de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning.  Een dag later ook een verlate ontvangstbevestiging met excuses per e-mail van de griffier twee weken na versturen brief. Komt op lijst ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2010. Voorstel om college van burgemeester en wethouders de brief te laten beantwoorden. Registratienummer 455458.De brief wordt ook geagendeerd voor de Griffierskring Veluwe van 18 mei 2010. Deze kring is een tweemaandelijks overleg tussen de griffiers van ongeveer 15 gemeenten gelegen op en om de Veluwe. Doel van de bespreking is om te inventariseren hoe de gemeenten willen omgaan met dit verzoek. De uitkomsten van de bespreking door de gemeenten zullen worden meegenomen bij de beantwoording van de brief. Bedum Twee dagen na versturen brief e-mail: brief heeft nummer 377 gekregen. Geagendeerd voor de raadvergadering van 29 april 2010 als ingekomen stuk. Advies 'ter afdoening' waarschijnlijk 'voor kennisgeving aannemen'. Minstens de afgelopen twee jaar geen petities binnengekomen. Besluitvorming zowel live als achteraf te volgen via bedum.nl Beek Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10igr00071, komt op lijst ingekomen brieven, wordt procedureel behandeld bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad volgens vergaderschema op www.gemeentebeek.nl Beemster E-mail een dag na versturen brief: "Uw verzoek komt op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 27 mei. U krijgt zo spoedig mogelijk daarna bericht over de afdoening ervan." Een week later een e-mail dat het toch gelukt is het op de agenda van 22 april 2010 te zetten als ingekomen stuk nummer 18 (PDF) Beesel nog geen antwoord Bellingwedde Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201000447 en ingekomen stuk voor raadscommissie op 22 april 2010. Bennebroek nog geen antwoord Bergambacht Ontvangstbevestiging op papier een dag na het versturen van de brief: geregistreerd onder nummer BE10/08675. In behandeling bij griffie, behandeling kan enige tijd vergen in verband met het inwinnen van adviezen. "Zodra een beslissing is genomen, zult u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld." Bergeijk nog geen antwoord Bergen (L.) nog geen antwoord Bergen (NH.) nog geen antwoord Bergen op Zoom Een brief terug na een week. Geregistreerd onder nummer I10-015836. Een brief terug van de raadsgriffier na een week. Dank, op agenda raadscommissie Burger en Bestuur 22 april 2010.  In algemene zin worden brieven beantwoord op het adres dat indiener heeft aangegeven, bij voorkeur het postadres. Kenmerk U10-009404. Berkelland Een dag na versturen brief e-mail: ingeschreven onder nummer 10/1856 en wordt behandeld door dhr Kok  toestel 0545–250 612. Het streven is voor 5 mei te antwoorden. Als dat niet haalbaar lijkt, dan volgt er op tijd bericht. Bernheze Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010/14176, antwoord voor 22 april 2010 of anders een bericht over afhandeling. Bernisse nog geen antwoord Best Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer PI10-02237 en ter behandeling intern doorgestuurd. Beuningen nog geen antwoord Beverwijk Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd met kenmerk 2010/18299 en in behandeling bij werkveld griffie. Binnenmaas nog geen antwoord Bladel nog geen antwoord Blaricum nog geen antwoord Bloemendaal telefoontje dag na versturen brief: brief geregistreerd onder 2010 00 7155, drie dagen daarna brief op papier: uiterlijk 6 mei 2010 informatie over de behandeling. Boarnsterhim Zes dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief op de agenda van de gemeenteraad van 20 april staat met het advies het ter kennisgeving aan te nemen. Bodegraven nog geen antwoord Bolsward Een week na versturen brief een e-mail dat de brief ter kennis wordt gebracht aan de raad. Gemeente zit in een herindeling zodat ook posities over participatie en communicatie opnieuw worden vastgesteld. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hier mee aan de slag te gaan. Borger-Odoorn Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.06559. Borne Vijf dagen na versturen brief e-mail van griffie met in een .doc als bijlage met daarin dat de brief op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 april staat. Kenmerk 10ink01596. Borsele nog geen antwoord Boskoop nog geen antwoord Boxmeer Na ongeveer een maand een e-mail van de griffier dat de brief geregistreerd is op 25 maart 2010 (griffie/2010/15). Boxtel nog geen antwoord Breda nog geen antwoord Breukelen nog geen antwoord Brielle nog geen antwoord Bronckhorst Na een week een brief terug. Zaaknummer Z18044, in behandeling bij griffie. Brummen nog geen antwoord Brunssum nog geen antwoord Bunnik Zes dagen na versturen brief een brief terug van de waarnemend griffier. Ingekomen stukken worden behandeld in de raad (eens in drie weken), daar besluit over afhandelwijze: ter kennisgeving aangenomen of advies van college. In dat geval krijgt u naam ambtenaar. Ondertussen vragen naar griffie. Kenmerk GB-2010.2118. Bunschoten nog geen antwoord Buren nog geen antwoord Bussum nog geen antwoord Capelle aan den IJssel nog geen antwoord Castricum nog geen antwoord Coevorden nog geen antwoord Cranendonck nog geen antwoord Cromstrijen nog geen antwoord Cuijk Vijf dagen na versturen brief e-mail van secretariaat griffie: brief is ingekomen post voor de raad en staat ook op agenda commissie bestuur 28 april 2010 als ingekomen post. Culemborg Een dag na versturen e-mail antwoord dat de brief is geregistreerd onder nummer 1015843. E-mail namens raadsgriffier 5 dagen later dat per petitie afzonderlijk de afweging zal worden gemaakt of deze elektronisch of anders zal worden behandeld. Dalfsen nog geen antwoord Dantumadeel Vijf dagen later. Nummer 10001697, in behandeling bij het presidium. De Bilt Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geboekt onder nummer 6726. Ter behandeling doorgegeven aan de unit Griffie. 5 dagen later een brief van de waarnemend raadsgriffier: eenmaal per maand voor de commissievergaderingen informeel contact, daar kunnen petities met toelichting worden overhandigd, de gemeenteraad handhaaft dit systeem. Brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de raad. Wordt op 29 april 2010 vastgesteld. Voorstel de brief voor kennisgeving aan te nemen. Vergadering om 20:00 in Mathildezaal van Jagtlust te Bilthoven. De Marne nog geen antwoord De Ronde Venen nog geen antwoord De Wolden Een week later e-mail: op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering 29 april 2010. Daar besluit over wijze van afdoening. Informatie daarover volgt. Z Registratienummer 1728 / D-2330. Delft belde of het goed was om de brief te publiceren op delft.nl Delfzijl Vijf dagen na versturen brief e-mail van raadgriffier: "Ik zal de brief met een positief advies aan de gemeenteraad voorleggen." Den Helder nog geen antwoord Deurne Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier dat de brief op de lijst ter kennisname wordt geplaatst op de agenda van de raad. In de vergadering van 18 mei 2010 zal de raad er een beslissing over nemen. Deventer nog geen antwoord Diemen een dag na versturen brief e-mailantwoord: doorgestuurd naar griffie onder registratienummer 2010.01728 en een dag later een brief met een vergelijkbare tekst. Dinkelland nog geen antwoord Dirksland nog geen antwoord Doesburg nog geen antwoord Doetinchem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I0i0006623. Dongen nog geen antwoord Dongeradeel een dag na versturen brief e-mailantwoord in .doc: verzoek om advies college, kennisgeving aan raad 8 april 2010, kenmerk 2010001715. Dordrecht Kenmerk 317668. Brief is behandeld in raadvergadering van 6 april 2010. Daar is besloten de brief te agenderen voor de adviescommissie van 20 april 2010. Dan bericht. Aldus brief van griffier twee weken na versturen brief. Drechterland nog geen antwoord Drimmelen nog geen antwoord Dronten nog geen antwoord Druten nog geen antwoord Duiven Vijf dagen na versturen brief e-mail van de griffier: registratienummer 10.2775, brief zal ter kennisname aan raad worden voorgelegd. "Vanzelfsprekend zullen petities die onze gemeente aangaan aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd. Zo nodig zullen de indieners of initiatiefnemers worden geïnformeerd eventueel via uw website." Echt-Susteren nog geen antwoord Edam-Volendam Na een week brief terug. Nummer i10-01136 en in behandeling bij griffie. Spoedig antwoord. Ede nog geen antwoord Eemnes de brief wordt als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 april 2010. Op 14 april een e-mail van de raadsgriffier dat de raad de brief voor kennisgeving heeft aangenomen. Eemsmond nog geen antwoord Eersel nog geen antwoord Eijsden Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 2010I01254, in behandeling bij de afdeling griffie, antwoord komt van griffie. Eindhoven nog geen antwoord Elburg Brief terug van de afdeling Facilitair, postregistratie een week na versturen brief. Griffie behandelt het (naam en nummer persoon) en u kunt haar bellen. Kenmerk 2010.03088. Spoedig bericht. Emmen 13 dagen na versturen brief een e-mail terug. Met belangstelling kennis van genomen en voor advies voorgelegd aan burgemeester en wethouders. Ter kennisname geplaatst op de agenda van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 12 mei 2010. Dan volgt bericht. Enkhuizen nog geen antwoord Enschede nog geen antwoord Epe nog geen antwoord Ermelo nog geen antwoord Etten-Leur E-mail vijf dagen na versturen brief. Een 14329711.doc aanhangsel die nog volgt als brief. Daarin staat dat de raad geadviseerd wordt het stuk ter kennisgeving aan te nemen, het staat op de lijst ingekomen stukken en op de fractiesites, zodat alle fracties deze brief kunnen lezen. Als de raad het voorstel om kennis te nemen van de brief niet volgt, dan volgt er nog informatie over de afhandeling. Zo niet, dan is het afgehandeld. Kenmerk GRIF/2010/2795. Twee dagen later dit ook als brief. Raadsvergadering 12 april 2010. Ferwerderadiel nog geen antwoord Franekeradeel Antwoord heeft langer op zich laten wachten door de verkiezingsdrukte. E-mail 12 dagen na versturen brief. Bevestigend antwoord van de raadsgriffier. "over ieder ingekomen stuk wordt een ontvangstbevestiging verzonden, tenzij het een algemene mailing betreft. Komt de vraag electronisch binnen, dan wordt dit als regel ook electronisch beantwoord." Vraag teruggestuurd of de gemeente ook alle ondertekenaars van een petitie zal mailen, bijvoorbeeld via een loket op petities.nl. Gaasterlân-Sleat de dag na versturen brief antwoord per e-mail: ingeboekt onder nummer IN1001103 en naar griffie doorgestuurd Geertruidenberg nog geen antwoord Geldermalsen nog geen antwoord Geldrop-Mierlo nog geen antwoord Gemert-Bakel nog geen antwoord Gennep De dag na versturen brief alg.doc ontvangen per e-mail. Brief heeft kenmerk 2010/1391. Twee dagen later een brief dat van Gemeren de brief in behandeling heeft en dat de brief is doorgestuurd naar de gemeenteraad. Binnen zes weken antwoord van de behandelend ambtenaar. U kunt contact met hem opnemen. Giessenlanden nog geen antwoord Gilze en Rijen nog geen antwoord Goedereede de dag na versturen brief ontvangstbevestiging.doc ontvangen per e-mail: de brief heeft kenmerk 201001729. Goes nog geen antwoord Goirle Twee weken na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ook als brief.  Nummer 2010002343/2793. "Het beleid in de gemeente Goirle is dat formele uitgaande post niet via de elektronische weg gaat. Een van de belangrijkste redenen om dat niet te doen is dat wij nog niet met een geauthoriseerde en authentieke digitale ondertekening (kunnen) werken. Daarnaast wil digitale toezending plus verzending langs dezelfde weg zeggen dat de digitale berichten als origineel beschouwd moeten worden. Opslag en bewaring daarvan moet o.a. aan bepaalde technische en authenticiteitsvoorwaarden voldoen. Die voorzieningen hebben wij nog niet. Ik kan u wel zeggen dat iedere petitie die wordt ingediend als ingekomen stuk door de gemeenteraad behandeld zal worden. De griffie is graag bereid om te zorgen dat u van het antwoord ook een digitaal afschrift ontvangt." Gorinchem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/1743 en doorgestuurd naar de afdeling Team Juridische Zaken, vragen eventueel bij die afdeling. Gouda nog geen antwoord Graafstroom Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006402/UIT-8702. Graft-De Rijp nog geen antwoord Grave nog geen antwoord Groesbeek nog geen antwoord Groningen heeft al een loket en gaat binnenkort evalueren. Grootegast nog geen antwoord Gulpen-Wittem Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer I.10.01614 en in behandeling door mevrouw van der Walle. Haaksbergen Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN-1017083, in behandeling bij de afdeling raadsgriffier. Neem voor meer informatie gerust contact op. Haaren nog geen antwoord Haarlem nog geen antwoord Haarlemmerliede en Spaarnwoude Positief antwoord, petities.nl neemt contact op. Haarlemmermeer nog geen antwoord Halderberge nog geen antwoord Hardenberg dag na versturen brief antwoord per e-mail dat griffie de afhandeling van de brief volgende week intern bespreekt. Vier dagen later een positieve reactie met een verzoek om meer informatie. E-mail correspondentie is op gang gekomen. Harderwijk Twee dagen na versturen brief antwoord per brief. Het streven is voor 25 april 2010 de brief af te handelen, de raad vergadert gemiddelt eens per maand. Kenmerk I10.00.1087. Raadsgriffie kan informeren over afhandeling. Hardinxveld-Giessendam nog geen antwoord Haren nog geen antwoord Harenkarspel Brief terug twee dagen na versturen brief. Geregistreerd onder kenmerk COM/2010/3280. Vragen erover naar afdeling Cluster Communicatie. Harlingen E-mail met interesse terug van raadsgriffier, twee weken later. Alleen is het nu wat te druk met informatie- en formatierondes voor coalitievorming. Later, na deze periode. Brief heeft nummer 10.000830. Hattem nog geen antwoord Heemskerk Vijf dagen na brief een brief terug. Griffie zal antwoorden. Neem gerust contact op. Referentie ID/2010/70366. Heemstede Na vier dagen bevestiging per brief van Informatiebeheer: kenmerk 461071, in behandeling door griffie, u kunt haar bellen of mailen. Heerde Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 109712 en doorgestuurd naar behandelende afdeling. Heerenveen nog geen antwoord Heerhugowaard Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: brief wordt behandeld door raadsgriffier Maarten Hoogland. Kenmerk B201005029. Heerlen nog geen antwoord Heeze-Leende nog geen antwoord Heiloo nog geen antwoord Helden nog geen antwoord Hellendoorn Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief van de raadsgriffier: geregistreerd onder nummer 10INK02312, komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 20 april 2010, wordt niet inhoudelijk behandeld. Daarna volgt bericht wat de raad besloten heeft over de verdere afhandeling. Hellevoetsluis nog geen antwoord Helmond nog geen antwoord Hendrik-Ido-Ambacht nog geen antwoord Hengelo nog geen antwoord het Bildt nog geen antwoord Heumen nog geen antwoord Heusden nog geen antwoord Hillegom nog geen antwoord Hilvarenbeek nog geen antwoord Hilversum nog geen antwoord Hof van Twente nog geen antwoord Hoogeveen Een dag na versturen brief e-mailantwoord: Hoogeveen doet aan burgerparticipatie, onder andere met smederijen. Dit is ook interessant en word voorgelegd aan presidium en besproken met betrokken ambtenaren. Hoogezand-Sappemeer nog geen antwoord Hoorn nog geen antwoord Horst aan de Maas Week na brief eentje terug. Brief wordt aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 27 april 2010. Daarna antwoord over afhandeling. Kenmerk 10/5915. Houten nog geen antwoord Huizen Een week later een brief terug. INK1004314, is doorgestuurd en zal worden geagendeerd in een volgende raadsvergadering onder het agendapunt Ingekomen Stukken. Hulst Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10/01771 en doorgestuurd naar D. van Bunder. IJsselstein nog geen antwoord

30-03-2010 | Petitie In alle gemeenten petities

geen minimum aantal handtekeningen nodig

In reactie op deze petitie stellen zowel burgers als politici de vraag "hoeveel ondertekeningen zijn er minimaal nodig?" Het is goed om geen minimum te stellen, maar het beantwoorden van elektronische petities een jaartje aan te zien en dan te evalueren. De ervaring van petities.nl leert namelijk dat elke petitie een antwoord verdient.

+Lees meer...

Dat betekent niet dat een antwoord positief moet zijn! Dat is een groot misverstand bij zowel burgers als volksvertegenwoordigers. Het is wel heel belangrijk dat een antwoord dat geen volmondig 'ja' is toe te lichten. Alle verschillende overwegingen die volksvertegenwoordigers (moeten) maken kunnen op deze manier inzichtelijk worden gemaakt aan de burger. Ook is het belangrijk om het antwoord openbaar te publiceren, bijvoorbeeld hier op petities.nl, om te voorkomen dat hetzelfde antwoord vaker gegeven moet worden. Ontvangers van een petitie kunnen ook een e-mail sturen naar alle ondertekenaars als de petitie via deze website is ingediend.  

22-03-2010 | Petitie In alle gemeenten petities

Tros Radar staat stil bij risico's MRSA- en ESBL-bacterie

HILVERSUM - Tros Radar heeft maandag 22 maart aandacht geschonken aan de MRSA-bacterie, ESBL en overmatig gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. Aan het woord komen onder meer oud-minister Pieter Winsemius, Jorgen Lundt (VN Gezondheidsorganiastie), Roel Coutinho (RIVM) en Ludo Hellebrekers voorzitter van de KNMVD, de landelijke branchvereniging van dierenartsen.

+Lees meer...

Vanuit de intensieve veehouderij verspreidt een gevaarlijke bacterie zich onder de Nederlandse bevolking. Het gaat om MRSA, een bacterie die resistent is tegen antibiotica. Deze bacterie ontstaat in de intensieve veehouderij doordat daar erg veel antibiotica wordt gebruikt. Vee krijgt in Nederland meer antibiotica dan waar dan ook in Europa.Uit onderzoek blijkt dat 5 procent van de dierenartsen verantwoordelijk is voor het voorschrijven van 80% van alle antibiotica. Deze 5% ontving in 2008 uit de verkoop van antibiotica zo'n 285.000 euro per dierenartsenpraktijk. Een logische oplossing zou zijn om het verkopen en het voorschrijven van medicijnen te ontkoppelen. Klik: Uitzending risico's MRSA-bacterie (kies uitzending van 22 maart)