You, the petitioner

Updates

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

Kleine lettertjes: Elke advertentie wordt verkocht voor €10 inclusief btw en wordt zonder algoritme of andere versterking minstens een dag aangeboden aan alle bezoekers van Petities.nl met een link in de footer onderaan elke pagina en iets uitgebreider onderaan de voorpagina. Als u bezwaar wilt maken over deze uiting van politieke reclame dan kunt u dat melden bij de webmaster. De privacy van de adverteerder wordt daarbij beschermd.

2020-12-29

Ouderenbescherming Nederland

Ieder kind heeft recht op een toekomst!

Kinderen hebben recht op een passende levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt hen daarbij.

+Read more...

Dit is een eenvoudige samenvatting van artikel 27 van het VN verdrag van de Rechten van het Kind. Nederland heeft het VN verdrag de Rechten van het kind ondertekend.   Hoe kan het dan dat er in ons sociale en welvarende Nederland er zoveel mensen zijn, die tevens de zorg voor een minderjarig kind hebben, afhankelijk zijn van giften van anderen? Het feit is dat er in Nederland ruim 310.000 kinderen (bron: SCP) in armoede leven en opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede lopen een hogere kans om later ook zelf in armoede te leven. Naast dat feit hebben deze kinderen ook een verhoogde kans op gezondheids- en gebitsproblemen door slechte voeding en verzorging. Ook is sprake van een verhoogde kans op sociale problemen door het gebrek aan geld voor studie en sport. Tot slot is er ook een verhoogde kans dat deze kinderen later in het criminele circuit terecht komen.   Dat moet veranderen! Om een eerste aanzet te geven voor deze verandering is er een Petitie opgesteld om bovenstaande onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek.  

Nederland steunt ter communie gaan van homoseksuelen

<!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->  <!--[if gte mso 10]> mce:style<! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Ondertekenaars van deze petitie, Solidaire Nederlanders, zo kleurrijk als de regenboog, maken zich zorgen over de behandeling van homoseksuelen binnen de Rooms Katholieke Kerk. (Gelovige) homoseksuelen worden 'anders' behandeld binnen de kerk.

+Read more...

Ondertekenaars steunen het ter communie gaan van (gelovige) homoseksuelen. <!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->  <!--[if gte mso 10]> mce:style<! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]-->Het Tweede Kamerlid voor de SGP noemt de actie van afgelopen zondag zelfs "crimineel". Van der Staaij wil dan ook weten of het Openbaar Ministerie van plan is om actie te ondernemen. Het orthodox-protestantse Kamerlid verwijst naar een artikel uit het wetboek van strafrecht dat "het verwekken van wanorde of het maken van gedruis" bij een geoorloofde religieuze plechtigheid strafbaar stelt. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van twee maanden of een boete. De actie van zondag krijgt de komende weken een vervolg. De SGP wil weten wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. "Het kabinet moet daarom snel reageren", aldus Van der Staaij. bron: website www.gaykrant.nl <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> <!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->    http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=3369  

Nederland steunt ter communie gaan homoseksuelen

Ouderenbescherming Nederland

van actiegroep naar stichting

Beste mensen, Dit burgerinitiatief Stop Armoede en Sociale Uitsluiting is inmiddels een actiegroep geworden en er zijn plannen om dit onder te brengen in een stichting. Graag kom ik in contact met mensen die als vrijwilliger zich hard willen maken voor dit burgerinitiatief in de vorm van een stichting. Voor meer informatie mail mij. themajoroak@hotmail.com The major Oak was een bekende / vertrouwde plek waar Robbin Hood volgens de legende vaak samen kwam met zijn medestanders.  .

voortgangsbericht 3

Onderstaand voortgangsbericht is op 1 maart 2010 verstuurd naar de ondertekenaars van de petitie Amsterdam moet veiliger voor fietsers. De ...

+Read more...

in onderstaande tekst is een variabele, afhankelijk van de ondertekenaar. Beste ...,Op 07-07-2009 heeft u de petitie 'Amsterdam moet veiliger voor fietsers'ondertekend als '...' uit ' ...'. U heeft aangegeven op de hoogte tewillen blijven van de voortgang van het initiatief met maximaal drie mails.Namens de petitionaris stuurt Petities.nl u het 3e voortgangsbericht. Stuuruw reactie op het onderstaande niet naar petities.nl, maar naar depetitionaris op fietsveiligeramsterdam@live.nl.FietsVeiliger Amsterdam over de gemeenteraadsverkiezingen 2010voortgangsbericht 3Fietsveiligheid is verkeerveiligheidWat gaan de Amsterdamse politieke partijen doen voor de fietser? Met deverkiezingen in het vooruitzicht heeft FietsVeiliger Amsterdam deprogramma's tegen het licht gehouden. Aandacht voor de fietser is er zeker,maar er zijn ook flinke verschillen in de mate van urgentie en de visie opde fietsveiligheid.Wij zijn blij dat vrijwel alle partijen aandacht schenken aan de positievan de fiets. Toch valt ons de aandacht voor fietsveiligheid over de helelinie tegen. Met name door het ontbreken van een stadsbrede visie op ditonderwerp. Verder hebben we geen aanwijzingen dat fietsveiligheid strakkerzal worden aangestuurd vanuit de centrale stad, die wat ons betreft op ditpunt de regie zou moeten nemen.Opvallende verschillenTwee partijen kiezen heel expliciet voor de fiets, namelijk GroenLinks ende ChristenUnie. Zij gaan zeer uitgebreid in op Fietsveiligheid, en doengedetailleerde voorstellen, ook als die ten koste gaat van de auto.Zeker, andere partijen willen de fietsveiligheid ook verbeteren, maarhebben tegelijkertijd voorstellen die hiermee in tegenspraak zijn. Zo is deautomobilist bij de VVD toch weer beter af dan de fietser. Weer anderen, metname enkele nieuwe partijen, noemen de fiets in het geheel niet of komenniet verder dan het oplossen van de blackspots. Amsterdam heeft 67problematische, gevaarlijke verkeersplekken verspreid over de stad.In de meeste programma's missen we de overtuiging dat in de komenderaadsperiode de stad echt veiliger zal moeten worden voor onze fietsendekinderen. Onveilige kruispunten en delen van straten, waarvan al jaren wordtvoorspeld dat er nog eens doden gaan vallen, kunnen alleen veiliger wordenals er keuzes worden gemaakt. Echte keuzes, waardoor de veiligheid over dehele linie omhoog gaat.Stemadvies voor de fietserDe meeste kans op een fietsveiligere stad is een coalitie van PvdA,GroenLinks en D66. Zij kiezen het sterkst voor de fietsstad Amsterdam engeven ook aan dat dit ten koste kan gaan van de ruimte voor de auto.Vracht- en autoverkeer en de fietsveiligheid, het is een weerbarstigonderwerp dat vraagt om lange adem. Dus om een stedelijke visie waar dekomende jaren aan gewerkt moet worden. Een groep specialisten, zoals in dewerkgroep Blackspots, zou zich daarvoor kunnen buigen over de vraag hoe wein Amsterdam met gevaarlijke kruispunten en wegdelen willen en kunnenomgaan.Cruciaal in onze ogen is een stevig, centraal beleid en de bevoegdheden omook echt zaken aan te pakken. Geen afschuiven van verantwoordelijkhedenmeer. De fusie van stadsdelen kan hierbij een positief effect hebben.Voor de nieuwe bestuurdersEen aantal acties kunnen onmiddellijk worden ondernomen. Bijvoorbeeld devoorlichting aan de kinderen zelf. Slechts 50% van hen krijgt praktischverkeersonderwijs op de basisschool. Dat kan echt beter.Nieuwe bestuurders op centraal en stadsdeel niveau worden met klemuitgenodigd om zo snel mogelijk na hun aantreden deel te nemen aan eenbuurtschouw op de doorgaande routes rondom basis- of middelbare scholen. Endan bij voorkeur rond 8.30 uur, wanneer de kinderspits zijn hoogtepuntbereikt, in gezelschap van een verkeersdeskundige.Over FietsVeiliger AmsterdamFietsVeiliger Amsterdam is voortgekomen uit de initiatiefnemers van depetitie Fietsveilig Amsterdam. Aanleiding voor de petitie was de aanrijdingdoor een vrachtwagen en de tragische dood van scholier Boris Kouwen op deMarnixstraat. De petitie riep in juni 2009 de politieke partijen opfietsveiligheid in hun programma's op te nemen. Zowel in de programma's voorde centrale stad als in die van de stadsdelen, die hun eigen rol hebben inhet vergroten van de verkeersveiligheid.Per jaar overlijden in Amsterdam gemiddeld 8 fietsers door eenverkeersongeval. Zo'n 30 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers(met ziekenhuisopname) is fietser. De meeste doden en ziekenhuisgewondenvallen tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur.Hieronder bevindt zich logischerwijs veel fietsende, schoolgaande jeugd.Vandaar dat in de petitie, door bijna 8.000 bezorgde ouders en andereAmsterdammers ondertekend, de veiligheid van onze Amsterdamse kinderencentraal staat.De programma's langs de meetlat van het 10 Puntenplan uit de petitie:1. Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveauwordt uitgevoerd.Geen partij heeft het over een stadsbreed fietsveiligheidsplan of eenverandering in de bevoegdheden t.a.v. fietsveiligheid. Dat is bijvoorbeeldvan belang voor fietspaden en kruispunten die op de grens van verschillendestadsdelen liggen, het instellen van 30km zones rondom scholen, hetverbieden van scooters op fietspaden of het aanleggen van herkenbare enveilige fietsroutes door de hele stad.De praktijk is dat de stadsdelen zeer open staan om in overleg te tredenover fietsveiligheid, maar dat er weinig van de grond komt. Als ermaatregelen worden getroffen, zijn deze niet altijd effectief. Bij destadsdelen lijkt de kennis te ontbreken om tot effectieve oplossingen tekomen, terwijl die kennis wel in de stad te vinden is. Ook valt op dat ergeen Amsterdamse blauwdrukken bestaan hoe een veilige straat of een veiligkruispunt er uit zou moeten zien als er niet genoeg ruimte is om allepartijen volledig tegemoet te komen.2. Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (envoetgangers) als norm en geef daarin de straten in de buurt van scholen eenaparte status.Het gaat hierbij om 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden stratenvoor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten.Deze onderwerpen komen met wisselende overtuigingskracht in de verschillendeprogramma's voor. De 25km zones zijn niet haalbaar, maar er wordt weldegelijk gesproken over het uitbreiden van de 30km zones. Het aanleggen vangescheiden fietspaden wordt door de meeste partijen wel genoemd. Ook hetverbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen is voor een aantalpartijen wel een punt.3. Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aanzodat onze kinderen weten welke route het veiligst is.Het verbeteren van fietsroutes heeft nog de meeste kans van slagen. Bijnaalle partijen noemen dit onderwerp. Enkele partijen (GroenLinks) hebben ditverder uitgewerkt en geven hier veel prioriteit aan. De fiets krijgt vandeze partijen echt de ruimte ook als het ten koste gaan van de ruimte voorde auto.4. Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer enneem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee.De urgentie om dit onderwerp met enige spoed aan te pakken is nog nietdoorgedrongen bij de meeste partijen. Enkele partijen hebben het wel overhet verbieden van scooters op het fietspad binnen de bebouwde kom.5. Sta vracht- en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperkdit anders tot bepaalde tijdvakken.Geen van de partijen durft echt te spreken over een verbod vanvrachtvervoer, maar er worden wel voorstellen (PvdA, GroenLinks) gedaan vooralternatieve vervoersvormen en het verminderen van vrachtverkeer tijdens dekinderspits. Er zijn partijen die expliciet de touringcar uit de stadverbannen.6. Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser.Dit onderwerp zijn we in de programma's niet tegengekomen.7. Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.Dit ziet iedereen wel zitten. Over de urgentie van de aanpak wordt weiniggesproken. Hopelijk krijgt de werkgroep Blackspots alle politieke steun (enbudget) bij hun ambitieuze doelstelling de onveilige plaatsen in twee jaarveiliger te maken.8. Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen.Een aantal partijen heeft dit opgepikt. Enkele partijen willen hetpraktisch verkeersexamen verplichtstellen, dat nu bij slechts 50%basisscholen wordt afgenomen. Nadrukkelijk moet hierbij ook worden gekekennaar de aansluiting van het verkeersonderwijs bij de Amsterdamse situatie.Veel onderwijsmateriaal sluit niet aan op wat de kinderen op straataantreffen.9. Verplicht verkeerslessen 'Rijden in de stad' voor chauffeurs vanvrachtwagens en bussen.Hier durft nog geen partij aan. Onduidelijk is nog of deze eis inmiddels alis opgenomen in de kwaliteitseisen voor een taxivergunning.10. Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen inzoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen,extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichtenvoor fietsers.Hier wordt door enkele partijen melding van gemaakt.Dit is de laatste nieuwsbrief die we via petities.nl mogen versturen (maxwas 3). Dank voor alle support. We willen u graag op de hoogte blijvenhouden van de ontwikkelingen. Hiervoor hebben we FietsVeiligerNieuwsbriefopgericht. Wilt u deze ontvangen? Ga dan naar de pagina van uw ondertekeningen vink de optie "Ja, ik geef toestemming om mijn naam en e-mailadres tedelen met de initiatiefnemers van deze petitie." aan. De link naar uwondertekening treft u onderaan dit bericht.Met vriendelijke groetVeronique SwinkelsFietsVeiliger AmsterdamOverzicht van de programma's van de politieke partijen (zo volledigmogelijk)GroenLinks- Meer ruimte en meer kwaliteit voor wandelaar, fietser en OV. Deze keuzegaat ten koste van de ruimte voor de auto- Veilige en ruime fiets en wandelroutes- Inrichting van straten, kruispunten en verkeerslichten afstemmen op defiets en voetganger- Vrijliggende fietspaden- Wegwerken blackspots- Aparte fietsstraten- Brede opstelstroken bij verkeerslichten- Inrichting veilige school-huisroutes- Rekening houden met nieuwe fietsmodaliteiten zoals- bakfietsen, ligfietsen, elektrische fietsen en scootmobiels.- Meer autoluwe gebieden- Goederenvervoer efficiënter met oog op verkeersveiligheid- Verkeerscirculatie ontmoedigen- Touringcars horen niet in de binnenstad- Aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen- Fietsexamen onderdeel curriculum alle basisscholen- Fietsers rechtsaf door roodPvdA- Goede voorzieningen voor fietsers- Autodruk laten afnemen- Stad autoluw maken- Meer ruimte voor de fiets (uitbreiding hoofdnet fiets, veiligefietspaden)- Alternatieven ontwikkelen voor vrachtvervoer, overslagpunten enalternatieven voor zwaar vrachtvervoer- Aanpakken 10 gevaarlijkste kruispunten- Uitbreiding 30km zones- Fietsveiligheid verbeteren directe omgeving scholen en fietsroutesverbeteren- 100% van de doorgaande wegen fietsveilig m.b.v. vrijliggende fietspaden- Hoogwaardig OV- Parkeertarieven op huidig niveau handhavenChristenUnie- Brommers niet op fietspad binnen de bebouwde kom- Fietsroute netwerk- Ruimte fietspaden niet ten koste van voetgangers- Meer eenrichtingsverkeer om zo ruimte voor alle verkeersdeelnemers tekrijgen- Meer 30km zones- Op straat minder plek voor auto's- Delen van de stad autovrij- Verkeersonderwijs op basisschool en voortgezet onderwijs- Veilige gebieden rondom scholen- Vrachtauto's zoveel mogelijk uit de stad- Goederenvervoer buiten de kinderspits- Waken voor functiemenging in de stad waardoor de stad fietsbaar blijftSP- Fiets voorrang boven auto (vanuit milieuoogpunt)- Fietsroutes- Aandacht verkeersonveilige situaties- Meer ruimte voor fietsers- Fietsers vaker voorrang op ander verkeer- Meer parkeren bij de A10, beter OVVVD- Auto's ruimte blijven geven- Amsterdam bereikbaar voor iedereen en alles- Parkeertarieven omlaag- Verkeersveiligheid aanpakken- Blackspot aanpakken- Vrijliggende fietspaden- Beter OVCDA- Parkeertarieven omlaag naar niveau 2008- Goede en veilige fietsverbindingen- Blackspots wegwerken binnen 2 jaar- Betere fietsroutes- Vrijliggende fietspaden langs drukke wegen- Bevoorrading niet in de spits- Park & Ride uitbreidenD66- Auto wordt niet ontmoedigd, maar er wordt gezocht naar alternatieven- Fietsstad koesteren en stimuleren- Zoveel mogelijk alternatieven voor auto ontwikkelen- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers ook als dit ten koste gaat vande ruimte voor de auto- Fietspaden van de straat naar de stoep- P&R aan de rand van de stadTulpen voor Amsterdam- Blackspots aanpakken- Vrije fietspaden- Meer aandacht verkeersveiligheid rondom scholen, zorginstellingen enwinkelpleinen- Verkeersles op school- Kiss & Ride plekken bij school- Verkeerswerende maatregelen bij schoolPartij voor de Dieren- Fiets stimuleren- Hoogwaardige fietsinfrastructuur- Minder woon/werkverkeer- Stad gedeeltelijk autoluw- Fietsers bij verkeerslichten tijdens de spits prioriteitRed Amsterdam- Autoluwe binnenstad- Fietsroutes verbeteren maar niet ten koste van voetgangersDe Groenen- 30km in alle woonstraten- Geen vrachtverkeer tijdens de kinderspitsLeefbaar Amsterdam- Niets over de fiets- Verlaging parkeertarieven- Opheffen stadsdelen- Vrije trambanen en gratis OVAmsterdamse Belangen- Niets over de fiets- Meer parkeergarages- Evaluatie doorgevoerde verbeteringen voordat we verder gaan- Parkeertarieven omlaagTrots op NL- Niets over de fiets.- Bij sneeuw en ijs beter strooien op voet- en fietspaden- In en om Amsterdam verkeersdoorstroming verbeterenMens- Niets over de fiets.- Meer parkeerplaatsen voor binnenstad bewonersONDERTEKENING ONZICHTBAAR MAKEN?Bij het ondertekenen heeft u gekozen voor een zichtbare ondertekening. Uwnaam, woonplaats en functie zijn nu zichtbaar en vindbaar onder deze petitieop petities.nl. Wanneer u nu via een zoekmachine (zoals Google) zoekt naaruw naam ziet u deze pagina in sommige gevallen als resultaat. Uwondertekening onzichtbaar maken kan via:http://www.petities.nl/ondertekening/...Vanaf het moment dat u gekozen heeft voor een onzichtbare ondertekening kanhet nog enige weken duren voor deze ondertekening niet meer vindbaar is viazoekmachines.STOPZETTEN E-MAILSU heeft bij het ondertekenen aangegeven maximaal drie e-mails te willenontvangen. Als u van gedachten bent veranderd en de resterende e-mails nietwilt ontvangen dan kunt u dat aangeven op:http://www.petities.nl/ondertekening/...We verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn door deWet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat uw gegevens nergensvoor gebruikt worden behalve voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.

Ouderenbescherming Nederland

     .

Stop de Noord-Zuidlijn, Voortgangsbericht 3

Beste ondertekenaars van de petities tegen de NoordZuid/lijn en voor een alternatief plan "Het appeltje met het steeltje" geheten, Zoals jullie je nog zullen herinneren van onze petitie-actie vorig jaar, hebben de 2000 handtekeningen die wij verzamelden tot niets geleid. Ondanks een glasheldere belofte van burgemeester Cohen en wethouder Gerson bij de aanbieding van de handtekeningen, om serieus naar ons alternatieve plan, een ring om Amsterdam en de verbinding CS-Noord, te kijken, is daar totaal niets van terecht gekomen.

+Read more...

De gemeentebestuurders lieten ondanks diverse rappels van onze kant over hun belofte, eenvoudigweg niets horen. Over fatsoenlijk besturen gesproken. Omdat alles wat er tegen de NZ/lijn werd ondernomen, een referendum, petities, juridische acties, geen enkel resultaat had, werd eind vorig jaar besloten om dan ten lange leste maar zelf een politiek partij op te richten die aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s. zal meedoen, "Red Amsterdam", de partij "van" Nelly Frijda. Hoewel geen one issue partij (we hebben een heel verkiezingsprogramma, zie www.red-amsterdam.nl) is de NZ/lijn ons belangrijkste strijdpunt. Naast een uitgewerkt programma, hebben we een uitstekende kandidatenlijst met naast ervaren, aansprekende oudere personen, veel aanstormend jong talent. Daarnaast een gezaghebbend comité van sympathisanten (voor beide zie ook de website). Van de vooroordelen in de pers - een grachtengordelpartij (3 van de 21 kandidaten wonen aan de gracht, absoluut niet meer dan bij andere partijen); een ouderenpartij (ook onzin, van de eerste 15 kandidaten zijn er vier ouder, de rest zijn jongeren); en een one-issue partij (onjuist, zie boven) - klopt dus niets. WIJ ROEPEN VAN HARTE ALLE ONDERTEKENAARS VAN DE PETITIE DIE STEMRECHT HEBBEN IN AMSTERDAM, EN HUN FAMILIELEDEN, VRIENDEN, KENNISSEN, BUREN, COLLEGA'S ENZOVOORTS, OP OM OP 3 MAART OP RED AMSTERDAM, LIJST 8, TE STEMMEN !!! Met vriendelijke groeten, het comité Petities NoordZuid/lijn (tegenwoordig zijn wij samen met Nelly Frijda bestuurslid van Red Amsterdam), Nelleke van 't Hoogerhuijs, advocaat Maarten Lubbers, stedenbouwkundige

2010-03-01 | Petition stop de Noord-zuidlijn