U, de petitionaris

Nieuws

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis. En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Afrika blijft achter door hamsteren van rijke landen

Vaccine hoarding has held Africa back and we urgently need more vaccines, but as more doses arrive, African countries must zero in and drive forward precise plans to rapidly vaccinate the millions of people that still face a grave threat from COVID-19.

Matshidiso Moeti WHO Regional Director for Africa

https://www.un.org/africarenewal/news/eight-10-african-countries-miss-crucial-covid-19-vaccination-goal.

Fabrikant Moderna ontduikt belasting op miljardenwinst.

Volkskrant 27-08-2021

Miljardenwinst op Moderna vaccin naar belastingparadijs.

''Farmaceut Moderna brengt miljardenwinst en patenten onder in belastingparadijzen De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft een fiscale structuur opgezet om de miljarden die het ontvangt voor zijn coronavaccin onder te brengen in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het vaccin, dat met hulp van universiteiten en overheidssubsidie is ontwikkeld, zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs: de Amerikaanse staat Delaware.

+Lees meer...

Op deze manier betaalt het bedrijf een heel laag tarief aan vennootschapsbelasting en zijn de bedragen die Moderna in Amerika aan royalty's ontvangt van dochterbedrijven onbelast.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). De Europese Unie bestelde tot nu toe ruim 460 miljoen vaccins bij Moderna en is daarmee, na de Verenigde Staten, de grootste afnemer. Per dosis betaalt de EU 22,50 dollar (19 euro), wat neerkomt op een totaalbedrag van 10,35 miljard dollar (8,75 miljard euro). Al eerder bleek dat het vaccin van Moderna de duurste is van de goedgekeurde coronavaccins. Dat werd duidelijk toen de Belgische staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming de inkoopprijzen van de verschillende vaccins per ongeluk op Twitter zette."

Petitie tegen vergunning voor NAM

Bedankt voor het ondertekenen voor de petitie tegen gaswinning uit 2018. Helaas blijkt in 2021 het onderwerp 'gaswinning onder de Wadden' actueler dan ooit.

+Lees meer...

Ook de vraag aan de minister is urgenter dan ooit, aangezien hij voornemens is een geheel nieuwe gaswinning goed te keuren. Daarom zijn wij een specifieke petitie gestart waarin we demissionair Minister Blok oproepen om de vergunning aan gaswinningsbedrijf NAM in te trekken. We hopen dat u ook die petitie wil ondertekenen vóór het Kamerdebat op 15 september aanstaande. U vindt de petitie hier: https://geenvergunningvoornam.petities.nl

Veel dank voor uw steun!

Kom allen naar het Gemeentehuis 9 september 2021 18.30u

Op donderdag 9 september zullen we de petitie aanbieden aan de burgemeester en wethouder van verkeer voorafgaand aan de raadsvergadering. Meer mensen maakt meer indruk!!!! Dus kom alsjeblieft naar het gemeentehuis op 9 september om 18.30u

.

03-09-2021 | Petitie Overgang Kerkweg niet zo dicht

Nieuwsbrief 2: Kamervragen over transparantie en nalatigheid? Wie doet wat?

Geachte lezer Het is duidelijk dat de Nederlandse huisartsen die zo zuinig om zijn gegaan met de beschikbare vaccins er de grootste moeite mee hebben dat de tienduizenden restvaccins de vuilnisbak in moeten op basis van medisch inhoudelijk niet steekhoudende argumenten. De twijfel aan de kwaliteit van de Koude Keten wordt aangedragen als de belangrijkste reden om vaccins niet aan hulpbehoevende arme landen te geven.

+Lees meer...

Die kunnen immers met financiële middelen van de Wereldbank op de internationale vrije markt vaccins kopen. De producenten schroeven inmiddels de prijs op en maakten al miljarden winst over naar belastingparadijzen. Geen weldenkend mens is het hier mee eens en het zal aan de complexiteit van de niet gereguleerde markt en de hieraan verbonden wet- en regelgeving liggen dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig vragen hebben gesteld aan de verantwoordelijke bewindslieden. COVAX is het mantra als we het over een eerlijke verdeling hebben, maar COVAX komt voor veel landen later en de besmettingen, de sterfte de mutaties spelen nu op. Individuele personen bij de GGD, het RIVM, bij VWS, bij het LHV hebben argumenten aangevoerd die moeten beschermen tegen theoretisch falen van de Koude Keten en de daaraan verbonden juridische verantwoordelijkheden en mogelijke consequenties. Is er tegelijkertijd ook gekeken naar medisch inhoudelijke- en juridische argumenten, waarmee snelle donaties van de honderdduizenden vaccins die landelijk en de miljoenen vaccins die wereldwijd op de plank liggen, wel mogelijk kan worden gemaakt? Ze worden nu bij miljoenen vernietigd omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden of het ontvangende land de logistiek niet op tijd op orde heeft.
Is de nationale wet- en regelgeving wel voldoende secuur afgewogen tegen de internationale verdragen die betrekking hebben op rampen zoals een pandemie. Is de technisch mogelijke constructie patiënten in het buitenland als passanten in een Nederlandse huisartsenpraktijk op te nemen voldoende tegen het licht gehouden. Is de afwijzing hiervan via een informeel appje gezien het belang voor deze humanitaire ramp wel voldoende gegrond, is er een schriftelijke verslaglegging van het ambtelijke proces dat ten grondslag ligt aan deze besluitvorming. Is de contractueel vastgestelde overeenkomst dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven bindend bij rampen zoals een pandemie. Betreft het een verwijtbare nalatigheid van verantwoordelijke ambtenaren en bewindslieden als bovengenoemde zaken niet in een zorgvuldig en transparant proces zijn afgewikkeld. Nogmaals: De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnenmarkt en handel in levensreddende vaccins.

camera's, groen, leegstand

Goed nieuws! Uit informele bronnen horen we dat eind september wordt begonnen met het plaatsen van bekabeling en camera's die gaan helpen bij het toezicht houden op de Steenstraat.

Verder laat de gemeente weten dat zij in het najaar 2021 en voorjaar van 2022 12 bomen gaan aanplanten in de Steenstraat in het kader van vergroening van de straat.

+Lees meer...

Er komen twee laad- en losplaatsen voor de bevoorrading van de ondernemers. Waar die geplaatst worden is nog niet duidelijk.

De komende periode komen 7 winkelpanden op de markt voor verhuur of verkoop. Dat schept een gevaarlijk kantelpunt. Komen er aantrekkelijke nieuwe ondernemingen waarvoor je naar de Steenstraat gaat, of juist nog meer van hetzelfde of zelfs leegstand? Misschien ligt er een taak voor de gemeente om dit proces adequaat te begeleiden. We gaan het zien.

We horen dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de verkeerssituatie in de van Muijlwijkstraat en de Hommelseweg. Of de Steenstraat hierin betrokken wordt en wat de consequenties zijn voor de Steenstraat is niet bekend.

03-09-2021 | Petitie Steenstraat steengoed

Nieuwsbrief : Zocht VWS goed genoeg naar mogelijkheden om wel te doneren.

Nieuwsbrief Eerlijke verdeling Vaccins.

02-09-2021

Geachte lezer Gisteren zijn duizenden vaccins die veilig gekoeld liggen bij Nederlandse huisartsen en regionale GGD’en helaas verlopen. Er is door duizenden ondertekenaars gepleit voor een snelle verzending naar Namibië.

+Lees meer...

Er is verder contact gelegd met Haïti en andere landen waar tekorten zijn, o.a. Ghana, Cuba en Guatemala. Vluchtelingenkampen zijn benaderd met de vraag of ze de restvaccins van de huisartsen zouden kunnen gebruiken. Dit is zeker het geval maar ondanks die grote behoefte aan vaccin in arme landen en de overschotten hier is het niet mogelijk deze tienduizenden vaccins snel te doneren. Er is volgens VWS gezocht naar mogelijkheden om af te wijken van de wet die zegt dat de Koude Keten 100 % gegarandeerd moet worden. Daarnaast geldt de regel dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven. Dit zijn wetten en regels die in een pandemie ondergeschikt moeten zijn aan het belang van snelle wereldwijde eerlijke verdeling van beschermende vaccins. De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnen markt en handel in levensreddende vaccins.