U, de petitionaris

Nieuws

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis. En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Petitie Parelstrand

We willen met Hemelvaart onze petitie gaan starten voor een beter vakantie park.

Coronadebat

In de Tweede Kamer begint over 5 minuten het coronadebat. We weten bijna zeker dat ook ons probleem aan de orde zal komen.

+Lees meer...

Je kunt het debat volgen via deze link. Ook vind je daar de sprekerslijst

Ruim over de 9000 ondertekenaars heen!

De petitie loopt goed! Dank allemaal voor het ondertekenen! We worden steeds sterker zo met elkaar. Dus help allemaal nog mee met delen en onder de aandacht brengen van dit probleem!

Samen Sterk!.

Aandacht in het AD en andere regionale kranten voor de petitie!

In het AD en andere regionale kranten staat vandaag dit verhaal

"De Gruijl is niet de enige. Een petitie van ‘verontruste burgers tussen de 60 en 65' die vinden dat ook zestigers recht hebben op een ander vaccin, is meer dan 8500 keer ondertekend.

+Lees meer...

,,Het kan toch niet zo zijn dat iedereen in dit land recht heeft op een vaccin van Pfizer of Moderna, behalve de groep van 60 tot 65?’’, zegt initiatiefneemster Jenny Valk. ,,Zij worden nu afgeschilderd als antivaxxers, terwijl ze enkel geen AstraZenea willen, bijvoorbeeld vanwege hun medische geschiedenis.’’"

Fijn die aandacht! We gaan door, op naar de 10.000!

Petitie aan de regering aangeboden!

Ook dankzij jou kon Bas Filippini gisteren 11 mei 2021 de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. We brengen je graag op de hoogte.

+Lees meer...

Bekijk hier het videoverslag https://youtu.be/ZyanICUZfuc

Wat deden we? Voor de verkiezingen is Vrij en Sociaal Nederland een petitie over de test- en vaccinatiebewijzen gestart. Jij was een van de meer dan 150.000 ondertekenaars. Voor die steun danken we je zeer! Want daarmee laten we zien dat we als burger onze grondrechten serieus nemen en onze bestuurders en volksvertegenwoordigers er op aanspreken hetzelfde te doen.

Doel petitie We hebben in onze parlementaire democratie een stem en die laten we door deze petitie horen. Hij is bedoeld ter voorkoming van de invoering van een medisch paspoort waarmee iemand kan deelnemen aan onze samenleving. De Raad van Europa pleit voor vrijwilligheid bij vaccinaties, anders zou de invoering van test- vaccinatiebewijzen als toegangsbewijzen juist leiden tot (indirecte) dwang.

Vrij en Sociaal Nederland gaat voor open samenleving Helaas dreigt de Tijdelijke Wet Testbewijzen Covid-19 nu aangenomen te worden door ons parlement als ook de Eerste Kamer er mee instemt. We zullen de petitie ook onder de aandacht van de Eerste Kamerfracties brengen. Vrij en Sociaal Nederland zal ook na deze en met jouw overweldigende steun voor onze petitie verder werken aan een open samenleving.

Nogmaals dank voor jouw stem en blijf ons volgen en praat mee tijdens onze introductiezoom iedere maandag om 19.50 uur. https://vrijensociaalnederland.nl/maak-kennis-met-vrij-en-sociaal-nederland

Hartelijke groet, Bas Filippini Partijleider Vrij en Sociaal Nederland

Nieuwsflits: Petitie voor de republiek weer online

Beste republikeinen :-)

In 2017 heeft u ervoor gekozen om deze petitie te ondertekenen, die toen door de toenmalige RP is opgezet. Dit is alweer een lange tijd geleden en helaas is deze toen veelbelovende partij ondertussen alweer ter ziele gegaan.

Ondanks de nood aan een onafhankelijke stem die het in de politiek opneemt voor democratie, vrijheid en het ideaal van een Nederlandse republiek, is het onze voorganger helaas niet gelukt om een plaatsje in de Kamer te veroveren.

+Lees meer...

Ook al kon de RP/DP tóén al de afkalving van onze democratische rechtsstaat herkennen die het afgelopen jaar in een ware stroomversnelling is gekomen; en die wij in 2019 al probeerde tegen te gaan door middel van democratische vertegenwoordiging en een scherp en kritisch tegengeluid!

In de nasleep van de dramatische uitkomst van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de radicaal neoliberale en antidemocratische partijen (specifiek de VVD, D66 en CDA) wéér als de grote winnaar uit de bus zijn gekomen, hebben wij besloten om in 2021 deze oude partij nieuw leven in te blazen. Het bestaan van een democratische hervormingspartij die níét extreemrechts of extreemlinks is, maar die gematigd is en voor iedereen open staat, is nu belangrijker dan ooit, aangezien er nog maar bar weinig politici in de Kamer zitten die kritiek op de overheid durven te hebben; en vooral in de hoek van het gematigd rechts en het gematigd links zijn er geen politici of partijen te vinden die het willen opnemen voor onmodieuze strijdpunten als de Republiek (laat staan vrijheid, democratie, “baas in eigen lijf” en een Europa van onafhankelijke landen)

Zo krijgen wij, uit noodzaak geboren, een nieuwe beweging voor oude idealen: vrijheid, democratie en Nederlandse autonomie. Die wij de NDP hebben genoemd: De Nederlandse Democratische Partij!

Aangezien de NDP de “spirituele” opvolger is van de toenmalige RP, hebben wij ook de petities van deze organisatie in beheer gekregen. Daarom willen wij u door middel van deze nieuwsflits hier graag over informeren; en u ook uitnodigen om eens kennis te maken met onze nieuwe partij, de NDP – een partij die nog altijd staat voor vrijheid (zowel persoonlijk als nationaal), directe democratie (inclusief een nieuwe Republiek!) en een sceptische instelling tegenover het Europese politieke project. Om opnieuw kennis met ons te maken, nodigen wij u van harte uit om ons eens te bezoeken op: www.democ.nl. Ook kunt u ons altijd contacteren via: info@democ.nl. U kunt ons natuurlijk ook bereiken via sociale media, zoals twitter of facebook.

12-05-2021 | Petitie Republiek: Ja!

Honderdduizenden tijdstippen voor afspraken zijn nog niet ingevuld

Het RIVM gaat mensen versneld uitnodigen voor een corona vaccinatie. Reden voor de versnelling is een bericht van de GGD's.

+Lees meer...

Zij signaleren dat er van de 525.000 uitnodigingen die zijn verstuurd, nog maar 180.000 afspraken zijn gemaakt. Honderdduizenden tijdstippen voor afspraken zijn nog niet ingevuld. De oorzaak is niet bekend.

Zie artikel NOS van 10 mei

12-05-2021 | Petitie Keuzevrijheid vaccin

Kinderen weer naar school, onze pubers hebben het nodig

Rust en regelmaat en dan goede resultaten? Onze kinderen hebben onderwijs nodig. Help om het kabinet wakker te schudden .