U, de petitionaris

Nieuws

Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis

De petitionaris van de petitie Vervolging bij valse melding met kwade bedoelingen bij Veilig Thuis vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Veel. Te veel personen hebben daadwerkelijk te maken gehad met valse meldingen bij instanties als Veilig Thuis. En omdat een melding niet hetzelfde is als een aangifte, hebben zij niet de mogelijkheid om verweer te bieden aan de instanties. Iemand doet een melding en je bent eraan overgeleverd dat men gaat checken bij bijvoorbeeld de school van je kinderen en de huisarts of de melding daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Daar is niets grappigs aan. De tranen liepen over mijn wangen bij het lezen en invoelen van de ervaringen die met mij werden gedeeld.

Vaak gebeurde zo'n valse melding naar aanleiding van een familieruzie of een scheiding. Té erg eigenlijk. Zelf was ik na zo'n valse melding al zo van de kaart dat ik niet in staat was tot normaal functioneren: dát is wat een pestkop doet. Doe een melding als er echt iets aan de hand is, maar niet als pesterij. Haat je de persoon die je wilt pesten dan zó erg dat je hun leven nog moeilijker wil maken?

VALSE MELDERS STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Meestal gaat een instantie bepaalde procedures door voordat ze in actie komen. Maar helaas is dat niet altijd zo. In principe zouden alleen meldingen gedaan moeten kunnen worden als er écht iets aan de hand is, maar het gaat nogal eens mis. Ex-schoonfamilie of een ex-partner waren daar bij de meeste van mijn lezers debet aan. Pesterijen dus. Net zoals wat mij overkwam.

Ik ben voor een strafrechtelijke vervolging bij een valse melding van kinder- en ouderenmishandeling. Dat was het in mijn geval. Een misdadiger heeft recht op een advocaat, maar als onterecht beschuldigde zoon kan ik niets. Daarom heb ik deze petitie veiligthuisveilig.petities.nl aangemaakt om mijn pestkop alsnog strafbaar te stellen. Ook voor de velen die zich niet konden verweren bij een valse melding.

Indien je van alle oprechtheid vanuit je hart vermoedt dat een kind of oudere wordt mishandeld, dan onderneem je natuurlijk wél actie. Doe dat als een daad vanuit liefde voor het kind of oudere, niet uit rancune.

Verlaag jezelf niet. Verhoog je trilling en je staat van zijn, dan kun je meer mensen helpen. Handel vanuit liefde. Hoe moeilijk dat soms ook voor je is."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

12-04-2021

Hoorn zet zich in voor de zorg

Ook Hoorn vindt de zorg belangrijker da qr codes .

Burgerinitiatief met 500 handtekeningen in Gemeenteraad

Eind oktober hebben wij het burgerinitiatief ingediend bij de gemeente, waarna ons enige dagen geleden gemeld is dat het voldoet aan alle eisen.

Met 500 handtekeningen vinden wij zelf dat het dus een enorm draagvlak heeft.

Tijdens de eerstkomende bijeenkomst “Informeren en Ontmoeten” op 15 november krijgen wij de kans het nader toe te lichten.

+Lees meer...

Waarna het op 23 november behandeld wordt door de Commissie Omgeving, wij kunnen daar vragen beantwoorden. Op 7 december wordt het aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Om de weerstand nader kracht bij te zetten roepen we iedereen op om voor aanvang van de vergaderingen naar het Bestuurscentrum (Achter 't Stadhuis) te komen. Aanwezig zijn bij de vergadering mag niet, maar buiten protesteren kan wel. Komt u 'lawaai' maken voor het initiatief? U bent welkom ongeveer een half uur voor aanvang van de vergadering.

15/11 I&O: aanvang voor raadsleden 19.00; picket line vanaf 18.30 23/11 Cie Omgeving: aanvang 19.30; picket line vanaf 19.00 (belangrijkste) 7/12 Raad: aanvang 19.00; picket line vanaf 18.30

Neem borden en spandoeken mee voor de picket line om te laten zien hoezeer u allemaal betrokken bent bij de toekomst van het park.

Dank u namens de Stichting IJzeren Vrouw

Platanen en andere bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof

We willen via deze petitie ook aandacht vragen voor de voorgenomen kap van de gezonde bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof. Meerdere grote platanen (bijv.

+Lees meer...

voor de bieb) en nog andere bomen moeten sneuvelen voor de 'herinrichtingsplannen'. Maar die pleinen kunnen natuurlijk ook zo worden ontworpen dat de bestaande bomen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. Die bomen zijn beeldbepalend en kunnen nog heel lang mee. Ze geven meer schaduw, verkoelen de pleinen beter, en nemen meer CO2 op dan jonge boompjes. De ondertekenaars die er vanaf midden oktober bij zijn gekomen hebben deze petitie met name ondertekend om deze bomen te redden. Rond die datum verschenen namelijk de volgende berichten: Bert Zielhuis, van de Deventer Bomenstichting. En de reactie van Anne Kooij

De Jonge vraagt spoedadvies over extra prik na Janssen-vaccinatie

Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over het belang van een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. De Jonge hoopt dat advies volgende week te krijgen.

https://nos.nl/liveblog/2405037-ijsbeelden-festival-zwolle-opnieuw-afgelast-12-713-positieve-tests.

Tanthof en de Boterbloem blijven behouden

Op 7 juli 2021 heeft het college besloten dat er vooralsnog geen groene campus in Tanthof komt. Met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof.

Bron: Commissie Sociaal Domein en Wonen 23-09-2021, agendapunt 4.4 en Nieuwbouw Scholen op Delft.nl

REACTIE PETITIONARIS

Tot onze vreugde heeft het college van Delft in juli besloten om geen megaschool op de locatie van de kinderboerderij Tanthof en kindertuinen de Boterbloem te plaatsen.

+Lees meer...

Dit was geweldig nieuws en inmiddels is dit bevestigd in de commissie vergadering SDW van 23 september 2021. In de vergadering zijn alle fracties akkoord gegaan met dit voornemen en is het afblazen van de plannen officieel.

De gemeente is 2 jaar lang met een tweetal studies bezig geweest om een megaschool van rond de 1.100 leerlingen op deze locatie te onderzoeken. Het laatste ruimtelijk onderzoek van Architectenbureau Onix concludeert dat er volgens hen voldoende ruimte is voor het plan. Het haalbaarheidsonderzoek door de gemeente laat wel grote financiële en planologische risico's zien. Daarom heeft het college het besluit genomen om deze locatie niet verder te onderzoeken.

Dit is voor de kinderboerderij en kindertuinen bevrijdend nieuws geweest en we schatten in dat de ruim 7.200 handtekeningen, de vele posters in de wijk, de vele stukken in de krant en vele brieven van bewoners aan de raad duidelijk hebben gemaakt dat de bewoners van Delft en omstreken dit plan niet zouden steunen. We willen iedereen die de enquête heeft ondertekend dan ook hartelijk danken voor de steun voor het behoud van de huidige kinderboerderij.

Zoals u zich wel kunt voorstellen is het onderhouden van ons hele terrein en het verzorgen van onze dieren een kostbare aangelegenheid. Mocht u ons ook financieel kunnen en willen steunen, dan kunnen wij dat dus erg goed gebruiken! Wij zijn een ANBI-stichting (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw donatie komt dus volledig ten goede aan onze dieren, hun verblijven en/of de (water)speeltuin! Al vanaf 25 euro per jaar kun je Vriend van de kinderboerderij worden of een dier adopteren. Kijk voor alle informatie op onze website <https://kinderboerderijtanthof.nl>.

Bestuur kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

EINDE REACTIE

Update 9 november 2021

Op 8 oktober 2021 diende het beroep inzake handhaving van de privacywetgeving in verband met het mijnsinziens niet voldoen aan de in bouwvergunning en convenant gestelde voorwaarden. Ik had dit verzoek op 1 oktober 2020 ingediend, maar de Gemeente Valkenswaard stelde dat zij geen bevoegd gezag was en heeft het verzoek (ondanks dat er nog geen sprake was van het vastleggen van persoonsgegevens) doorgestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

+Lees meer...

Ook stelde zij dat het doorsturen geen besluit was en dat bezwaar maken tegen het besluit niet mogelijk was (is tijdens de zitting wel door de rechter weerlegd,). Het desondanks door mij ingediende bezwaar is niet in behandeling genomen, waardoor de gang naar de rechter helaas noodzakelijk was. Tegelijkertijd loopt er nu wel een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP heeft informatie opgevraagd bij de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard U.A. Op 20 september 2021 heb ik mijn zienswijze mogen geven op de ingezonden informatie. Bij de informatie ontbrak mijnsinziens het onderzoek, dat gedaan zou zijn naar de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein en de behoefte aan cameratoezicht bij de ondernemers, gemeente en politie, waaruit noodzakelijkheid van het cameratoezicht zou volgen maar ook de onderbouwing van de toegepaste selectiviteit (waarom toezicht op belangrijke in en uitvalswegen en niet alleen op de Schaapsloop?). Zowel het traject via de Rechtbank als via de Autoriteit Persoonsgegevens lopen. De petitie is inmiddels wat verouderd; de cameravoorzieningen zijn geplaatst en in bedrijf genomen, en een deel van de gevraagde informatie is ook al bekend gemaakt via het cameraprotokol op de website van de Cooperatie. Om druk uit te blijven oefenen op de verschillende autoriteiten heeft ondertekenen en delen van de petitie nog steeds zin. Alleen samen houden we Valkenswaard (en onze data) veilig.

Datum overhandiging petitie strafbaar stellen narcistisch misbruik

Op 7 december zal ik de petitie digitaal aanbieden aan de Commissie voor Justitie & Veiligheid, en deze toelichten. Tweedekamer.nl.

Twijfels over onderzoek van afgelopen week - Nos 10 november

Net op nos.nl: Volgens Medisch statisticus Maarten van Smeden van de Volkskrant klopt het onderzoek niet.

Volgens Maarten komen andere, veel grotere studies voor dit vaccin tot veel gunstiger conclusies. Daarin daalde de bescherming van het vaccin tegen een corona-infectie na verloop van tijd, zoals bij alle vaccins, maar nooit tot minder dan 60 tot 70 procent.

Zie: https://nos.nl/liveblog/2405037-12-713-positieve-tests-de-jonge-wil-spoedadvies-over-extra-prik-na-janssen-vaccinatie

Het originele onderzoek is hier te vinden: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

.