U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Afspraak maken: 1976 aan de beurt - 26 december

Om 16.00 uur via: http://coronavaccinatie-afspraak.nl.

Plan Beter Bereikbaar Gouwe

Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland werken samen aan een plan voor het gebied rondom de rivier de Gouwe.

Het doel is om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie te verbeteren. De gemeenteraad heeft daarom toestemming gegeven om verder te onderzoeken hoe het gebied beter bereikbaar gemaakt kan worden.

De gemeente wil in het onderzoek focussen op een noordelijke oeververbinding.

+Lees meer...

Het zoekgebied voor een tweede oeververbinding over de Gouwe en een bijbehorende weg aan de westkant van het water mag niet noordelijker zijn dan de Baanwegsekade en de Toegangseweg.

De wegvarianten (W20-1, W202-2 en W20-3 tussen Boskoop-noord en de N11 worden niet verder onderzocht.

Daarnaast worden drie doorfietsroutes in de regio, maatregelen bij de Gouwe en een tunnel bij de N209 in Hazerswoude-Dorp nader onderzocht. Na de onderzoeken neemt de gemeente een definitief een besluit over de maatregelen.

Bron: Raadsvergadering 17 december 2021

REACTIE PETITIONARIS

Het einde van deze petitie komt in zicht. Op 3 juni begonnen met de petitie en deze is op 30 september aangeboden aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er zijn bijna 5000 steunbetuigingen opgehaald. Een mooi resultaat wat zeker invloed heeft gehad op de besluitvorming. Daarvoor onze grote dank.

De petitie heeft langer doorgelopen omdat de besluitvorming over o.a. de W 20 varianten uitgesteld was.

Publiekssamenvatting
De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van het project Beter Bereikbaar Gouwe heeft een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe voorgesteld. De verbinding W20-3 (via het Rietveldse pad) is afgevallen als één van de drie mogelijke routes van Boskoop naar de N11. De bestuurders geven de voorkeur aan het verder uitwerken van de noordelijke routes W20-1 of de W20-2, vóórdat een uitvoeringsbesluit wordt genomen. Die routes sluiten meer aan bij andere infrastructuur en kunnen gecombineerd of uitgebreid worden met een nieuwe oeververbinding. Daarom zitten W20-1 en W20-2 nog steeds in het pakket, inclusief de drie mogelijke aansluitingen op de N11. Ook de andere maatregelen zitten erin: de Bodegravenboog (N11/A12), drie regionale doorfietsroutes, maatregelen bij de Gouwe en onderzoeken naar een oeververbinding onder/over de Gouwe en tunnel(bak) ter hoogte van de N209 in Hazerswoude-Dorp. Aan gemeenteraden en Provinciale Staten wordt gevraagd om dit advies over te nemen en akkoord te gaan met het verder uitwerken van het maatregelpakket en de onderzoeken uit te voeren, voordat een definitief besluit wordt genomen. Het hele proces is te lezen op:

https://www.beterbereikbaargouwe.nl

Voor ons als werkgroep was het fijn dat de W20-3 al uit het onderzoek gehaald was. Maar de andere W20 varianten waren een net zo grote aantasting op de polder Het Zaanse Rietveld. Er is behoorlijk gelobbyd.

Op 17 december heeft de gemeenteraad unaniem een amendement ingediend dat de W 20 varianten niet meer in het onderzoek meegenomen moeten worden.

Het amendement

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Voor ons als Werkgroep 'In het Zaanse Rietveld' is het voorlopig even rustig. Maar we blijven de vinger aan de pols houden en gaan opnieuw actie voeren als de polder bedreigd wordt.

De petitie 'Stop, maak geen weg door de polder het Zaanse Rietveld' zal nog meegenomen als ondersteuning naar de provincie Zuid-Holland. Behalve de gemeenteraden beslist ook de Provincie over het gebied van Beter Bereikbaar Gouwe. Deze vergadering zal waarschijnlijk in januari/ februari 2022 zijn.

Hou onze facebookpagina in de gaten voor meer info.

EINDE REACTIE

Continuering praktijk gewaarborgd.

Goed nieuws,

De praktijk van Dr. Bauer wordt inmiddels voortgezet door zijn dochter Corinna.

+Lees meer...

(plastisch chirurg). Zij werkt ook nog in een ziekenhuis. Daardoor komt er ook nieuwe praktijk naar binnen. Zo is de snij- en hechtingstechniek aangepast. Hierdoor zijn de littekens nog mooier en kleiner! Dr. Bauer is regelmatig nog aanwezig bij het opereren maar dan als toeschouwer

Nieuwe petitie

Goedendag Helaas heeft deze petitie niet veel opgeleverd Wel wil ik jullie danken voor het tekenen Ik ben een nieuwe petitie gestart tegen rutte hopelijk willen jullie deze ook tekenen en delen .

Let op: ook na booster nog steeds minder beschermd Janssen 1x

Ook na een booster heeft de groep Janssen 1967, 1968 en 1976 naar verwachting minder bescherming dan alle mensen met Pfizer + booster. Zie slide 34 van de presentatie van Jaap van Dissel.

+Lees meer...

In de grafieken gaat het om mensen met Janssen die precies na 85 dagen (3 maanden) geboosterd werden. De groep 1967, 1968 en 1976 wordt gemiddeld na 225 dagen geboosterd. Let ook goed op of je met Pfizer of Moderna geboosterd wordt. De Moderna booster is een halve dosis tov de oorspronkelijke dosis. Tip: overleg evt. met je huisarts of een 2e booster nodig is en wat je opties zijn (in het buitenland).

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D50894&did=2021D50894

Petitie is overhandigd aan de wethouder

https://www.bussumsnieuws.nl/buurt/wijk/257542/bussumer-overhandigt-handtekeningen-aan-verkeerswethouder-schim.

Afspraak maken: 1968 aan de beurt - 24 december

Om 11.00 uur via: http://coronavaccinatie-afspraak.nl

Laat bij ondertekenen even weten hoe lang het duurt voor je de afspraak hebt. Gemiddelde wachttijd is tot 15 januari, maar er zijn ook mensen die eerder een afspraak krijgen afhankelijk van waar je woont..

Reactie van Petitionaris

Wij (enkele bewoners aan de Paulinapolder) hebben op 23 december 2021 een fysieke afspraak gehad met de medewerkers van het bedrijfspand en tevens eigenaar van de hond.

Tijdens het gesprek is door de bewoners duidelijk aangegeven dat de geluidsoverlast ondraaglijk is, en hierdoor het woongenot en gezondheid van de bewoners wordt aangetast.

+Lees meer...

Hier is gelukkig nu begrip voor getoond door de betrokken medewerkers van het bedrijfspand en tevens eigenaar van de hond.

Het eerste resultaat is een toezegging dat het hondenverblijf van buiten naar binnen wordt verplaatst. De hond zal niet meer buiten verblijven, waardoor de overlast door het luide blaffen van de hond hopelijk weg genomen zal worden.

In hoeverre deze maatregel effect heeft, zal in de komende periode duidelijk moeten worden.

Wij hebben de indruk dat de door zeer veel omwonenden ondertekende petitie belangrijk is geweest om tot deze overeenstemming te komen.

Wij danken u zeer voor de steun!

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van de Petitie "Stop-de-geluidsoverlast-door-blaffende-hond-vanuit-Augustapolder-in-Barendrecht"