U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Dank voor al jullie steun! We hebben nu de vergunning en kunnen door!

https://versaandevecht.home.blog/2021/07/08/we-kunnen-door/.

100ste handtekening bereikt!

Ik wil alle voorgaande en toekomstige ondertekenaars alvast bedanken voor jullie inzet!

Vanaf dit weekend zal ik zelf door de wijk rondlopen om visitekaartjes met informatie over hoe je de petitie kan tekenen, om meer handtekeningen te verzamelen.

Zelf ook een steentje bijdragen? Ik zou het erg op prijs stellen als je deze petitie deelt op Facebook, Whatsapp en andere social media kanalen.

.

Teken

Teken AUB.

Teken

Teken AUB.

Laatste en massale oproep aan EU-Commissie: Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit

Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit Morgen op 9 juli 2021 zal de EU-commissie naar verwachting het klimaatenergiepakket - inclusief de verbranding van bosbiomassa, afronden. Dit gebeurt onder druk van de bosbouwindustrie , zoals deze week bleek uit een brandbrief van 21 Estlandse natuurorganisaties maar tegen de uitdrukkelijke oproepen van burgers en wetenschap in, om bosbiomassa uit dit pakket te halen.

+Lees meer...

Om deze reden doen 130 NGO namens ruim 240.000 Europeanen, middels een film, een laatste, massale en dringende oproep aan de Commissie: “haal bosbiomassa uit het EU pakket omwille van de natuur, bossen en luchtkwaliteit”. De (korte) film is geproduceerd door St. Comité Schone Lucht NL i.s.m. WeMove Europe en Forest Defenders Alliantie

2 Links naar de film: (NL en Engelstalig)  Film (NL) Laatste Oproep Europeanen aan EU Commissie en Frans Timmermans

 Film (Engelstalig) Take forest biomass out of the EU directive (RED)

Deze oproep komt gelijktijdig met het besluit van 5 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa te stappen. Houtpellets, gebruikt voor biomassaverbranding en bijstook in Nederlandse energiecentrales, worden niet geproduceerd volgens de Nederlandse criteria voor duurzame biomassa. Dat is de uitkomst van een internationaal onderzoek van SOMO naar de productie van houtpellets in Estland, dat vandaag werd gepubliceerd. De duurzaamheidscriteria blijken niet meer dan een papieren tijger te zijn en werken in de praktijk niet.


Contact - Comité Schone Lucht:

Fenna Swart- fennaswart25@gmail.com Maarten Visschers - 06-34428154 info@maartenvisschers.nl

Stand van zaken | Verkeersbesluit opgeschort (raadsmededeling d.d. 06-07-2021)

Zoals misschien iedereen heeft gelezen op Social Media en in de Stentor heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd om het verkeersbesluit op te schorten en het fietspad te herstellen op de oorspronkelijke plek.

[De link naar de raadsmededeling d.d.

+Lees meer...

06-07-2021](https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10375191/1#search=%22fietspad%22)

We kunnen dus een klein vreugdesprongetje maken doordat we op korte termijn verlost zijn van alle obstakels en weer veilig achter de monumentale stadsmuur kunnen fietsen.

Jammer genoeg kan dit nog steeds van korte duur zijn; een definitief herinrichtingsplan is nog niet opgesteld en het huidige verkeersbesluit is nog niet van tafel. Het college is nu aan zet en we moeten afwachten waarmee de wethouder nu voor de dag komt.

De petitie laten we uiteraard nog open staan en kan nog steeds ondertekend worden. Dus wijs iedereen op deze petitie om zo een nog duidelijk signaal af te geven richting het college dat bij ons verkeersveiligheid bovenaan staat en het fietspad op de oorspronkelijke plek behouden dient te blijven.

Uiteraard willen we iedereen bedanken voor de massale steun en hopen dan ook dat dit tot het behoud van het fietspad gaat leiden. Wordt vervolgd.

Het kan in Parijs!

Parijs geeft het voorbeeld met betaald parkeren voor de gemotoriseerde tweewieler. Daar kan het, dus het kan ook in Amsterdam ingevoerd worden.

+Lees meer...

lees verder 'en Français' in Le Parisien 6-7-21

Er worden ook nog eens 60.000 straatparkeerplaatsen opgeheven, meer auto's moeten binnen en ondergronds geparkeerd worden. Tussen 20 oktober 2020 en 15 januari 2021 was er een internetconsulatie over het plan waar dit allemaal bij hoort, met 15.000 bijdrages. Belangrijkste punt van kritiek is dat het leven van arbeiders, het volk en vaklieden duurder wordt zo.

Achtergrond: de opkomst van de gele hesjes werd ook voornamelijk veroorzaakt door een verhoogde milieuaccijns op diesel, omdat je op het Franse platteland volledig afhankelijk bent van je goedkope dieselauto (ooit zwaar aangemoedigd door de Franse staat om de autoindustrie te stimuleren)

07-07-2021 | Petitie Parkeerplaatsen voor scooters

De wethouder houdt vast aan haar plannen! Raad beslist op 8 juli.

In de afgelopen week is er veel gebeurd. Meer dan 10.000 buurtbewoners, volkstuinders en Westerpark-liefhebbers ondertekenden de petitie Red het Westerpark, waarvoor heel veel dank.

+Lees meer...

Wethouder Van Doorninck houdt desondanks nog altijd vast aan haar plannen!

Tegen AT5 vertelde de wethouder dat de OV-baan er helemaal niet komt, maar in de raadscommissievergadering zegt ze iets heel anders. Namelijk dat de plannen voor fietssnelwegen vanaf 2030 en voor OV door het park vanaf 2040 spelen en daarom in de plannen moeten!

Wij willen in 2030 geen supersnelle fietspaden door het park, net zo min als OV-banen in 2040. In de komende jaren borduurt de uitwerking van Haven-Stad voort op de Omgevingsvisie 2050. En worden er door de gemeente en ontwikkelaars grondaankopen en investeringen gedaan. Als dat allemaal gebeurt op basis van de huidige Omgevingsvisie, dan is er straks geen weg meer terug. Daarom moeten die snelwegen nu uit de Omgevingsvisie 2050 worden geschrapt én goede alternatieven erin! Snelle fietspaden kunnen makkelijk langs het Westerpark net als de bus of tram. 

Op donderdag 8 juli stemt de raad over de Omgevingsvisie 2050. Laat voor die tijd van je horen. Teken en deel de petitie. Vraag de raad met klem om niet in te stemmen met het plan van de gemeente, maar te kiezen voor ons alternatief. Stuur eventueel een bericht naar de politieke partijen in Amsterdam, vooral die van de coalitie (GroenLinks, PvdA, SP en D66).

Doe het snel, de raad beslist al op 8 juli!