U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Voor meer informatie kijk naar de Hofbar uitzending!

Op Dinsdag 9 november j.l. kwamen psychiater, huisarts, patiënten en NZa aan het woord in de Hofbar.

Dank voor uw steun

Dank u allen hartelijk voor alle steun. Binnen één dag was de petitie al meer dan 1000 keer ondertekend.

+Lees meer...

Maandagmorgen 15-11 stond de teller al op 1300.
Maar we zijn er nog niet. We hebben een brief geschreven naar de Gedeputeerden van de provincie Gelderland. Daarnaast hebben we nog andere acties in voorbereiding en zoeken we breed in de publieke aandacht.

We kunnen iedere stem gebruiken die ons steunt. Des te meer mensen de petitie tekenen des te groter de overtuigingskracht richting provincie.

Filmpje van het middengebied

screenshot.

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

14-11-2021

Rapport Explica woningbehoefte

Het rapport van Explica dat in de media wordt genoemd en in opdracht van de gemeente is gemaakt vind je hier. De passages over het gebrek van betaalbare huur- en koopwoningen vind je vanaf pagina 53.

Enkele quotes:

*De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke woongemeente, met relatief veel duurdere koopwoningen.

+Lees meer...

Het goedkopere koopaanbod voor o.a. starters op de woningmarkt, maar ook voor doorstromende huishoudens met een iets lager inkomen, is relatief beperkt. Het alternatief, een goedkopere particuliere huurwoning of sociale huurwoning, is eveneens slechts in beperkte mate aanwezig.*

Het ligt voor de hand om de (extra) goedkope voorraad vooral te realiseren in de sociale huur. Ook in dit segment zal het bouwen van goedkope woningen niet eenvoudig zijn en een aanpassing van de grondprijzen vergen.

De huidige vierkante meterprijzen zijn hoog in Pijnacker-Nootdorp. De wijken in de gemeente met relatief veel duurdere koopwoningen zijn aantrekkelijk. Dit betekent dat de prijzen hoog zijn, waardoor het lastig is om sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen te realiseren, zonder te klein te bouwen.

"Jonge starters in Pijnacker-Nootdorp hebben wel duidelijk minder mogelijkheden dan jonge starters in de rest van de regio. Daarnaast is de slaagkans voor 75-plussers in de eigen gemeente beperkter.."

Amar vraagt gouda op date

Gw ondertekenen joh.

13-11-2021 | Petitie Amar vraagt gouda op date

Stop de discriminatie van gevaccineerden

De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen en kan stoppen.

Ziekenhuizen liggen vol. Vol met ongevaccineerde corona patiënten die voor het overgrote deel wel gevaccineerd hadden kunnen worden.

+Lees meer...

De plekken die zij innemen (een coronapatiënt houdt zelfs 3 bedden bezet wat betreft benodigd verzorgend personeel) gaan ten koste van mensen die wel gevaccineerd zijn. Mensen die die zorg, soms dringend, nodig hebben maar niet kunnen krijgen. Er is dus sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden. Wij roepen de overheid op deze discriminatie per direct te beëindigen.

Op dit moment wordt de overheid gegijzeld door de anti-vaxxers. De hele maatschappij is door de corona maatregelen diepgaand ontwricht: horeca ondernemers, de cultuursector en andere bedrijven worden hierdoor zwaar getroffen. Velen zijn inmiddels, ondanks de coronasteun, helaas failliet gegaan, of kunnen nauwelijks rondkomen. De cijfers van zelfmoord en psychische problemen onder jongeren schieten omhoog omdat zij al anderhalf jaar nauwelijks op een normale manier sociaal contact kunnen hebben, terwijl dat zo belangrijk voor hen is op die leeftijd. Vele medische zorg wordt uitgesteld, hierdoor komen steeds meer mensen te overlijden, of blijven levenslang gehandicapt omdat zij niet op tijd geholpen konden worden. Zorgpersoneel is al anderhalf jaar zwaar overbelast en kan niet nog meer belast worden. Mensen met een zwak immuunsysteem of andere aandoeningen waarbij een corona infectie dodelijk zal aflopen, zitten vaak samen met hun gezin al anderhalf jaar opgesloten in hun eigen huis.

Ongevaccineerden vormen een gevaar voor de medemens die om medische redenen niet gevaccineerd kan worden. Wij roepen de overheid daarom op om een vaccinatieplicht in te stellen en zodra die van kracht is de niet-gevaccineerden op dezelfde manier te bestraffen als iemand die met een te hoog alcohol promillage achter het stuur kruipt. Die is immers ook een gevaar voor de medemens.

Gevaccineerden vormen de meerderheid in de Nederlandse samenleving, maar dragen de zware lasten van een maatschappij in lockdown die nu nodig is om een infarct van de gezondheidszorg te voorkomen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg maar in de praktijk kunnen alleen niet-gevaccineerden er gebruik van maken.

We roepen iedereen die gevaccineerd is op om deze petitie te tekenen, ook als je je niet helemaal kunt vinden in de inhoud hiervan. De bedoeling is vooral om een signaal af te geven aan de politiek dat het afgelopen moet zijn met de voorkeursbehandeling die ongevaccineerden nu genieten. Wij willen onze maatschappij en vrijheid terug, die ons nu door de anti-vaxxers worden afgenomen. De overheid faciliteert deze voorkeursbehandeling omdat onvoldoende stelling wordt genomen tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren.

12-11-2021 | Petitie Vaccinatieplicht nu

Boosters 80-plussers versneld - Nos 12 november

Wat ben ik hier blij om en met mij velen. Volgende week vrijdag, 19 november, kunnen 80-plussers een booster kunnen krijgen bij de GGD.

https://nos.nl/artikel/2405329-boosterprik-versneld-80-plussers-en-ziekenhuismedewerkers-vanaf-volgende-week-ingeent.