You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

al 6 eerdere moties van wantrouwen (wiki = verouderd)

Minister Schippers overleefde drie maal een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer. In 2012 werd de eerste ingediend, omdat Schippers de kamer onvoldoende zou hebben geïnformeerd over de kosten die gemoeid waren met het naar Nederland halen van de Olympische Spelen.

+Read more...

Hetzelfde jaar werd een motie van wantrouwen jegens Schippers en staatssecretaris Henk Bleker, naar aanleiding van hun afhandeling van de Q-koorts, verworpen. In 2013 werd een motie van wantrouwen tegen Schippers ingediend over haar handelen ten aanzien van fraude in de zorg. Ook deze motie haalde het niet.

Dat de echtgenoot van Schippers werkzaam is als consultant in de gezondheidszorg, heeft enkele malen geleid tot vragen over mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. In 2016 verscheen een onderzoek van Follow the Money waaruit zou blijken dat Schippers' man geld verdient met adviezen hoe zorginstellingen "slim" kunnen omgaan met door Schippers' ministerie ingevoerde wetgeving. Dat instellingen zo hun inkomsten kunnen opvoeren, zou strijdig zijn met Schippers' eigen werk om de zorgkosten in te dammen.[12]

KPN flyer Hillegom

Met de slogan "Het wordt sneller enger in Hillegom" en als onder titel "Met het verbeterde netwerk van KPN" wordt gemeente Hillgom op dit moment geflyerd. De verbeteringen van het netwerk ten opzichte van ons vertrouwde Lijbrandt Telecom zie ik nog helemaal NIET. Daarmee wordt het ook zeker niet "sneller" maar vooral enger in de vorm van minder!.

BereikbaarDelft via Twitter "Trappen Abtswoudsetunnel vanaf november weg!"

@ellenvroemen vanuit Buitenhof/Voorhof via Hoventunnel (bij Pijperring) richting Delft zuid. Trappen Abtswoudsetunnel vanaf november weg!— bereikbaarDelft (@bereikbaarDelft) October 4, 2016 .

2016-10-20 | Petition Abtswoudsetunnel

Papaver en Waterspeeltuin overgenomen

De Papaver is per 1 juli 2016 overgenomen door de stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver.

"In de nieuwe Papaver staan beleving, inspiratie en ontmoeting centraal.

+Read more...

De opdracht is om duurzaamheid leuk, gemakkelijk én de dagelijkse keuze te maken voor een breed publiek. De bijzondere locatie wordt ook gebruikt om te flexwerken, vergaderen en te netwerken door (sociale) ondernemers. Daarnaast blijft De Papaver de natuur- en milieueducatie voor primair onderwijs verzorgen. De eerste scholen hebben zich al aangemeld en op 1 juli ontving De Papaver leerlingen van de Mariaschool uit Den Hoorn voor de eerste slootjesexcursie. Informatie oever De Papaver is te vinden op de nieuwe website: papaverdelft.nl."

"BuytenDelft neemt de kinderboerderij en de waterspeeltuin in de Delftse Hout over van de gemeente. Daarmee is nu zeker dat de kinderboerderij en waterspeeltuin deze zomer in de huidige vorm gewoon open blijven voor het publiek. BuytenDelft is een initiatief van 4 ondernemers (Rina van der Stok, Jan Duijndam, Marietta van der Duijn Schouten-Verloove en Pim Meijkamp) uit Delft die zich maatschappelijk betrokken voelen. Zij delen de passie op het gebied van duurzaamheid en kringloopbenadering, gezond eten van dichtbij, vanuit ontmoeting de zwakkeren in Delft ontplooien en kinderen zelf de kracht van de natuur laten ontdekken. Met hun ondernemerschap denken zij een duurzame exploitatie te creëren waarbij diverse maatschappelijke functies behouden kunnen blijven."

Bron: www.radiodelft.nl

PZC, 18 oktober

MIDDELBURG - De Zeeuwse bezwaren tegen de treindienstregeling die de NS op zondag 11 december invoert, klinken steeds luider. Na een anoniem protest op Facebook - inmiddels ruim 2000 keer gedeeld - gaat er nu een online petitie rond. Deze was dinsdagmiddag om zes uur 215 keer getekend.

+Read more...

Initiatiefnemer van de petitie ('Zeeland verdient een betere treinverbinding') is Adrie Boxmeer uit Middelburg. ,,Ik ben journalist en woon sinds tweeënhalf jaar in Zeeland. Voorheen woonde ik in de Randstad. Ik moet regelmatig naar Utrecht en vind het heerlijk om met de trein te reizen, maar ik snap niet dat de verbinding met de Randstad alleen maar slechter wordt." De nieuwe dienstregeling zorgt voor zeker acht minuten langere reistijd richting Amsterdam, doordat de trein langer stilstaat in Roosendaal. Ook verdwijnt de directe verbinding met Schiphol. De trein gaat voortaan via Haarlem. 22 minuten Door diverse ingrepen is de reistijd naar Amsterdam in zes jaar tijd met 22 minuten toegenomen. Deels komt dat overigens doordat op nadrukkelijk verzoek van de provincie alle kleine stations open zijn gehouden. Boxmeer wijst erop dat al geruime tijd wordt gesproken over de mogelijke terugkeer van een intercity. ,,Middelburg is nu de enige provinciehoofdstad zonder een intercity." De nieuwe dienstregeling biedt echter nog geen enkele oplossing, tot teleurstelling van Boxmeer. ,,Dit is totaal het tegengestelde van waar ik en veel anderen op hadden gehoopt."

Tweede Kamer De provincie zet nu in op een voor Zeeland gunstigere dienstregeling in 2018. Boxmeer vindt dat te lang duren. Hij hoopt dat staatssecretaris Dijksma al volgend jaar zorgt voor een betere en snellere verbinding met de Randstad. Het is de bedoeling de petitie binnenkort aan te bieden bij de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Raadslid Wim Hirdes (LPV) noemt in schriftelijke vragen aan het Vlissingse gemeentebestuur de nieuwe reistijden naar de Randstad 'belachelijk lang'. ,,Je ben sneller van Rotterdam in Brussel en Parijs, dan van Vlissingen in Amsterdam." Hij wil dat het college zich sterk gaat maken voor de komst van drie of vier snelle treinen per dag richting de Randstad. De petitie is te vinden op petities.nl

Toekomst van de VAK

Op 13 oktober 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Delft besloten dat de afdeling van De VAK die zich bezighoudt met kunsteducatie op scholen vanaf september 2016 samen met de bibliotheek DOK, een nieuw Taal- en Cultuureducatief Centrum gaat vormen. Tevens is toen besloten dat de afdeling lessen en cursussen van De VAK (Vrije Tijd) vanaf september 2016 verder gaat als coöperatie.

+Read more...

Ook de komende jaren blijft Coöperatie De VAK ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen, om voor Delft een mooi vrijetijdsaanbod muziek, dans, theater, beeldend en schrijven te behouden.

Bron: Delftse Post

2016-10-20 | Petition Red de VAK

Peitie krijgt veel aandacht in regionale media

De petitie 'Zeeland verdient een snellere treinverbinding' krijgt veel belangstelling van de regionale media. Omroep Zeeland en PZC hebben er inmiddels aandacht aan besteed.

+Read more...

CTV Zeeland (te ontvangen door iedereen met Delta-Kabel-tv) zal dat doen op donderdag 20 oktober om 19.00 uur in Zeeland Social

Aanpassingen in het bestemmingsplan Buitengebied

Op donderdagavond 29 september heeft de gemeente Aa en Hunze het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. GroenLinks heeft tegen de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd.

+Read more...

De PvdA heeft alleen tegen het onderdeel intensieve veehouderij gestemd. De overige partijen hebben voor de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied gestemd.

Regeling intensieve veehouderij aangescherpt

Het bestemmingsplan buitengebied is bij de vaststelling op het onderdeel intensieve veehouderij aangescherpt. Wij zijn blij met deze aanscherping. Het deel kippen of varkens van de gemengde bedrijven is in het bestemmingsplan vastgelegd op de bestaande omvang. In het ontwerpplan hadden de gemengde bedrijven nog de ruimte om ongeveer twee voetbalvelden vol te bouwen met kippen- of varkensstallen.

Via een lichte procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om de intensieve tak te vergroten tot ongeveer een voetbalveld. Maar dit kan alleen onder de voorwaarde dat de uitbreiding nodig is om te kunnen voldoen aan dierenwelzijnseisen.

Via een zwaardere procedure kan de gemeente een gemengd bedrijf toestemming geven om uit te breiden tot ongeveer twee voetbalvelden. Een gemengd bedrijf kan dus nog steeds stallen bouwen voor 7.500 vleesvarkens, 120.000 legkippen of 220.000 vleeskuikens. Maar de gemeente moet wel toetsen of er geen grote negatieve effecten zijn voor onder meer natuur en milieu.

De gemeenteraad heeft dus geen gehoor gegeven aan het pleidooi van bezorgde bewoners en natuur-, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties om de groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken. Maar winst is wel dat akkerbouwbedrijven met kippen of varkens nu niet zondermeer kunnen omschakelen naar intensieve veehouderij. De gemeente moet toetsen wat de effecten zijn voor het dierenwelzijn, natuur en milieu.