U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Maak ons vrijwilligers niet gek!

Gek word je ervan! Als vrijwilligersorganisatie moet je vaak voldoen aan dezelfde regels als grote commerciële bedrijven. Als vrijwilliger besteed je daardoor al snel meer tijd aan bureaucratie dan aan je doelen en je passie. Dat moet stoppen! De Rijksoverheid moet beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak. Wij weten wie de echte uiteindelijk belanghebbende is van ons vrijwilligerswerk: de hele samenleving."

Teken ook de petitie https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

P.S. Iedereen kan deze petitie ondertekenen, ook als je niet in een bestuur zit."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

10-03-2022

Adhesie

Geachte ondertekenaars,

Adhesie

Het begon in Kamerik waar een vergadering was georganiseerd uit weerstand tegen afplaggen. Een boer en de fractievoorzitter van de SGP, beiden uit de Krimpenerwaard, waren daar als toehoorders.

+Lees meer...

Beiden werden daar innerlijk in beweging gebracht over de maatregel: afplaggen.

De boer sprak zijn organisatie, DWLK, aan. Bij de 2e aankondiging van een informatieavond over “AFPLAGGEN: NOODZAKELIJK..??” was in het bekende huis-aan-huis blad het Kontakt een stelling over afplaggen van de SGP te lezen. Op de informatieavond werd een petitie gestart tegen afplaggen zowel op papier als online. De SGP-fractie van de gemeenteraad ging een motie tegen afplaggen voorbereiden. Op de raadsvergadering was de onderlinge versterking van de inspraken van (boeren) organisaties, de motie en de petitie goed merkbaar; het gevoel van ‘met elkaar’ waar u als ondertekenaar aan heeft bijgedragen. De motie om aanzienlijk minder te gaan afplaggen is aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Afwachten wat de toekomst zal brengen. Dit lijkt ethisch gezien voor de Krimpenerwaard een stap in de goede richting, hopelijk voor alle laagveengebieden. De voorstanders van afplaggen berusten hier echter niet in. De werking van uw ondertekening is al merkbaar. De petitie willen we ter zijner tijd overhandigen aan de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard maar ook richting de provincie Zuid-Holland. De petitie blijft dan voorlopig ook gewoon ondertekenbaar. Hoe meer ondertekeningen, hoe krachtiger de petitie kan overkomen.

Willem Boer, voorzitter DWLK.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de DWLK.

TOP!!!!!!!!!!!!!

Top dat jullie hem hebben ondertekent, complimenten.

Lorin..

Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard

De petitionaris van de petitie Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het voornemen bestaat om binnen de Krimpenerwaard wederom, ten behoeve van het laten ontstaan van zogenaamde nieuwe natuur, tot afplaggen over te gaan. Afplaggen is echter niet het enige middel om het beoogde doel te bereiken.

+Lees meer...

De beschikbare alternatieven verdienen de voorkeur."

https://natuurkrimpenerwaard.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

17-06-2024

Hoorzitting

Beste ondertekenaars van deze petitie,

De Gemeente Amstelveen heeft gereageerd. Zij hebben mij uitgenodigd om morgenochtend via Teams aanwezig te zijn bij een hoorzitting over onze bezwaren.

Ik ben mij daarop aan het voorbereiden maar als jullie nog argumenten willen inbrengen dan ben je van harte welkom.

+Lees meer...

Je mag deze argumenten mailen naar parkeervergunning.amstelveen@gmail.com.

Zodra er meer bekend is, breng ik jullie via deze weg weer op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris

Brief met actuele stand ondertekeningen aangeboden bij de gemeenteraad van Waddinxveen

Vandaag is de brief met de actuele stand van 178 ondertekeningen aangeboden aan de gemeenteraad van Waddinxveen. De petitie blijft tot het moment van behandelen actief.

+Lees meer...

Indien je nog deze petitie met je netwerk wilt delen, wordt dat zeer gewaardeerd.

Dank aan alle ondertekenaars voor hun betrokkenheid en inzet voor een betere verkeersveiligheid op de Zuidelijke Rondweg van Waddinxveen.

Met vriendelijke groet,

Marnix

petitie ingetrokken

De politieke ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan en door maar liefst 3 benoemingen van bewindspersonen met een niet-westerse achtergrond houdt de petitie geen stand als zodanig. .

ruim 100 handtekeningen

We zijn inmiddels de honderd handtekeningen gepasseerd! Op naar de volgende honderd. Help je mee door je buren, vrienden en ouders van klasgenoten ook te vragen te ondertekenen? .