U, de petitionaris

Nieuws

Stop kinderarbeid in de micamijnen

De petitionaris van de petitie Stop kinderarbeid in de micamijnen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Stop kinderarbeid en teken nu de petitie!"

micamijnen.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

25-01-2022

Behandeling wetsvoorstel auteurscontractenrecht nu gepland in week 4 2015

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de Wet auteurscontractenrecht verplaatst van week 51 van 2014 naar week 4 van 2015 (20, 21 of 22 januari). Gezien het drukke vergaderschema en de vele nog liggende dit jaar af te handelen onderwerpen en begrotingen was dit uitstel ten dele verwacht, maar nu formeel bevestigd. Platform Makers is in overleg met de griffie over mogelijk uitstel van de petitieaanbieding naar week 3 2015, zodat de petitie langer ondertekenbaar blijft..

ONTSPOORDE ZORG HOUDT NIET OP, NIET VANZELF...

  VERZORGINGSHUIS MANNA ENSCHEDE | 28 NOVEMBER 2014 | TURBANTIE |  Zorg voor bejaarde moeder (90) in verzorgingshuis Manna in Enschede laat te wensen over Verkeerde medicijnen, verkeerd eten, onterechte kosten, alarmknoppen die het niet doen, hulp die niet komt, of te laat: het relaas van Margret Houdijk over haar bijna 90-jarige moeder in verzorgingshuis Manna in Enschede, is schokkend. .

28-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Petitie aanbieding op 2 december

De petitie "Mensen die maken wil je niet breken -De auteurswet moet beter" zal op 2 december door vertegenwoordigers van Platform Makers worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie..

BEN OUDE NIJHUIS...

Ben Oude Nijhuis was  59 jaar getrouwd met Sjaantje en vader van vier kinderen. Ben was vroeger zeilmaker en schreef zijn eigen boek '80 jaar een leven vol zorgen, geluk en verdriet'. Op 14 november werd Ben Oude Nijhuis thuis getroffen door een hersenbloeding.

+Lees meer...

Die avond vond zijn dochter  haar vader naast zijn bed. Ben Oude Nijhuis, de man die zich bijzonder kritisch uitte op de gang van zaken in het Haagse verpleeghuis Strijp, overleed 17 november 2014 ten gevolge van de hersenbloeding op 82-jarige leeftijd. Nederland leert Ben op 4 november 2014 kennen als hij  samen met de vader van Volksgezondheid-staatsecretaris Martin van Rijn een boekje open doet over de ontspoorde zorg voor hun dementerende echtgenotes. Joop van Rijn vertelde aan het AD:  'Soms is mijn vrouw niet verschoond. Dan staat ze even op en loopt de urine langs haar enkels. Ik ga altijd opgewekt naar haar toe, maar kom er vaak met een zwaar gemoed weer vandaan'.  Ben Oude Nijhuis vertelt aan het AD, citaat:  ‘Dag in, dag uit is hij er hier getuige van hoe het misgaat. De dienstroosters sluiten er wel op elkaar aan, maar de zorg faalt op tal van terreinen. Zo ziet hij dat zijn levenspartner, met wie hij 60 jaar getrouwd is, haar medicijnen niet inneemt. ,,De pillen worden neergezet en de medewerker vertrekt. Wachten tot ze zijn doorgeslikt? Geen tijd voor, hoor je dan. De pillen vind ik terug in de asbak. Of in haar broekzak. Levensgevaarlijk. Ze heeft onder meer diabetes en een hoge bloeddruk.'' Een ander voorbeeld. Oude Nijhuis doet zelf de was voor zijn vrouw. 4 weken lang zat er geen bh bij het vuile goed. ,,Ik ging ernaar vragen. Niks. Weer vragen. En nog een keer. 6 weken later kreeg ze eindelijk een schone bh. Dat vind ik ronduit smerig.' Onvoldoende toezicht Ook is zijn vrouw geslagen door een medebewoner. 'Dat is het gevaar bij onvoldoende toezicht. Pas toen een tweede bewoner werd geslagen, is de man overgeplaatst.'' Onlangs nog ontdekte de Hagenaar dat de bloedsuiker van zijn vrouw maar een keer per 3 maanden wordt geprikt. 'Terwijl met de arts is afgesproken dat dit elke maand gebeurt.' Oude Nijhuis wijt de misstanden aan de bezuinigingen op de zorg. Dat zijn vrouw er de dupe van is dat 'het personeel zich rot rent' - 'op sommige momenten moet één medewerker drie huiskamers met elk zes bewoners in de gaten houden' - gaat hem aan het hart. 'Ik zit thuis vaak te huilen. Ik heb daar met iemand over gepraat. Die zei: je gaat hier aan onderdoor, Ben. Nu probeer ik het los te laten.' ( Einde citaat AD 4-11-2014) Ook op 4 november 2014 zit Ben Oude Nijhuis tegenover staatssecretaris van Rijn in een TV uitzending bij Pauw. Ben Oude Nijhuis vertelt Pauw, de staatssecretaris en honderdduizenden kijkers dat zijn vrouw in het verpleeghuis werd geslagen en alleen werd achtergelaten op het toilet. Ook vertelt hij dat hij ontdekte  dat zijn vrouw op een gegeven moment al vier weken dezelfde bh droeg en dat het uiteindelijk nog twee weken duurde tot ze een schone kreeg. Ben Oude Nijhuis wast de staatssecretaris Martin van Rijn de oren. Op 5 november 2014 reageert bij Pauw Heleen Dupuis,  voorzitter van de Raad van Toezicht van  de WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ontkennend  dat in de aangesloten tehuizen sprake is van falende zorg. Ze zegt:  'Het gaat om beelden in plaats van feiten'… De media maken gehakt van Dupuis en het beleid van Van Rijn en de vele staatssecretarissen ervoor. In de nacht van 17 op 18 november debatteert Van Rijn met de Kamer. Veel wat Van Rijn en de Kamerleden afspreken lijkt verdacht veel op ‘Oude wijn in nieuwe zakken’.   Ben Oude Nijhuis had voor het Kamerdebat laten weten nog graag bij Pauw te zitten om commentaar te geven op het zorgdebat dat in de nacht van 17 op 18 november  in de Tweede Kamer plaatsvond. Ouderenbescherming Nederland leerde Ben via Facebook kennen. 'Ben, jouw vuur heeft het debat over de misstanden in de verpleeghuiszorg ongekend aangewakkerd en zal niet meer doven!' Dag Ben Ouderenbescherming Nederlandhttps://www.facebook.com/ouderenbescherming.nederland http://petities.nl/petitie/code-rood-voor-ouderenzorg

Ouderenbescherming Nederland
22-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Pool rijd opa, oma en kleindochter dood en krijgt 120 uur taakstraf.

Een Pool die vorige jaar in Meijel een opa (67), een oma (64) en hun tweejarige kleindochtertje doodreed, heeft vandaag een werkstraf van 120 uur gekregen. De vader van het tweejarige meisje kon de opgelegde straf niet accepteren en gooide uit frustratie een stoel naar de rechter. Door de officier van justitie was twee weken geleden vijftien maanden cel geëist, maar de pool komt er gemakkelijk van af. Uit een onderzoek van de politie blijkt dat de man zeker veertig kilometer te hard had gereden, op een weg waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

+Lees meer...

Met deze informatie gaat de officier van justitie in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank in Roermond .

Overhandiging!

Op woensdag 19 november a.s. vanaf 14.00u.

+Lees meer...

vergadert Provinciale staten Zuid Holland over de RijnlandRoute. Tijdens deze vergadering wordt over de voortgang van dit project, en dus over de toekomst van Sam's vogelparadijs, besloten Buurvrouw Ceciel Smit zal, namens alle ondertekenaars de petitie om 13.30u. aanbieden aan gedeputeerde Mevr. Ingrid de Bondt en de voorzitter van de commissie verkeer, Henk de Vree. Iedereen wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om onze eisen kracht bij te zetten! Dus: Komt Allen  

ACM geeft gevraagde verduidelijking. Nu nog onderzoek en voorlichting: deze petitie gaat dus verder!

16 november 2014 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op haar website een verduidelijking opgenomen over de regels voor telemarketing. Hoewel die regels klip en klaar zijn, was deze verduidelijking nodig omdat in ieder geval telecombedrijf Pretium zich er niet aan hield, doordat zij 'het intoetsen van toets 1' door consumenten gelijk stelde aan het geven van schriftelijke instemming.

+Lees meer...

Dit terwijl overduidelijk is dat de regels zo niet zijn bedoeld. Door de verduidelijking van de ACM is nu ook duidelijk dat telecombedrijf Pretium zich met haar werkwijze niet aan deze regels houdt. Stoppen we nu met deze petitie? Nee. Alle gedupeerde ouderen, gehandicapten en hun mantelzorgers hebben nog twee dingen nodig van de minister van Economische Zaken en de ACM. Dat is een onderzoek door de ACM naar de regelovertredende praktijken van Pretium sinds 13 juni 2014. Én dat is goede en brede voorlichting over de toelichting op de regels die sinds 13 juni 2014 van kracht zijn. Een onderzoek door de ACM naar de werkwijze van Pretium is nodig, omdat uit de verduidelijking van de ACM kan worden afgeleid dat Pretium de regels heeft overtreden. Het is belangrijk dat de ACM onderzoekt of dit inderdaad zo is en - indien dit het geval is - de benodigde maatregelen neemt.  Voorlichting is nodig, omdat die tot nu toe onvoldoende is geweest. De informatie staat wel op de website van de ACM en de Consuwijzer. En, zo heeft de minister van Economische Zaken eerder geantwoord: er is ook in één consumentenprogramma aandacht aan besteed. Dat is echter onvoldoende. Ouderen en gehandicapten maken nauwelijks gebruik van digitale media. En het is maar de vraag of men net die éne uitzending heeft gezien. En van mantelzorgers kan niet worden verwacht dat zij - met alles wat zij in deze tijd van de overheid op hun schouders hebben gekregen - steeds de websites van de ACM of de Consuwijzer in de gaten houden. Kortom: er is actieve voorlichting nodig over de nieuwe regels voor ouderen, gehandicapten én hun mantelzorgers.    

Open Brief aan staatssecretaris Martin Van Rijn

Open Brief aan staatssecretaris Martin Van Rijn Geachte staatssecretaris van Rijn, CODE ROODVoor u ligt een brief van drie verbijsterde en gekrenkte vijftigers.Gekrenkt, omdat ondanks al onze inspanningen vanwege code rood aan het verpleeghuisbed van onze zorgafhankelijke moeders het ons niet is gelukt om onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling te voorkomen.Verbijsterd , omdat het u niet lukt voor alle Nederlanders te borgen dat verpleeghuisbestuurders verpleeghuiszorg leveren die én betaalbaar én acceptabel én verantwoord én veilig én menselijk is. PAUWOnlangs heeft u op TV gesproken met de heer Ben Oude Nijhuis. Ook zijn verhaal kent code rood.Het is u bekend dat de Toezichthouder van de zorginstelling waar de vrouw van Oude Nijhuis verblijft ontkent dat de verpleeghuiszorg in door Ben Oude Nijhuis genoemde zorginstelling onbehoorlijk en ondermaats is. SCHADEProefondervindelijk weten we hoe ontkenning van onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling door verpleeghuisbestuurders voelt en wat dat teweegbrengt.Wie met ontkenning of negeren van klachten over onderzorg, ontspoorde zorg en mishandelingen in verpleeghuizen te maken krijgt, zal beamen dat dit woede, onmacht en intens verdriet veroorzaakt en dat het rouw kan verstoren en familie- en vriendschapsbanden kan ontwrichten. SCHANDEOndergetekenden hebben meegemaakt hoe onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling er uit ziet, hoe het voelt en wat het met je doet. Concreet hebben we het over incontinent maken, uitdroging, verkeerde diagnostiek, het ontbreken aan privacy, medicatiefouten, niet onderzoeken van misstanden, mishandeling, ondervoeding, vastbinden, bewoners vergeten naar bed te brengen, doorligwonden, niet zien van lichamelijk letsel, niet of te laat onderkennen van blaasontstekingen, verkeerd doseren van insuline, slechte mondhygiëne. OORZAKEN DOEN ER NIET TOEWij betwijfelen of de oorzaken van onderzorg, ontspoorde zorg, mishandeling louter te verklaren zijn door het vele invullen van lijstjes waardoor er te weinig tijd voor handen aan het bed overblijft, of door onderbezetting, of door extreem hoge salarissen aan bestuurders , of te ruime vergoedingen aan commissarissen, of een groot gebrek aan voldoende deskundigheid op de werkvloer… GEVOLGENWij weten wel dat ontkennen en negeren van klachten door verpleeghuisbestuurders en toezichthouders schadelijk is voor het imago van elk verpleeghuiszorg. We weten ook dat wij met al wat we in ons hadden niet hebben kunnen voorkomen dat onze moeders onnodig hebben moeten lijden en dat de verpleeghuizen waar onze moeders verbleven verstikkend en onveilig voelen.

+Lees meer...

Code rood dus! Waarvan Akte15 november 2014 Frans Brekelmans – SittardMartoeska Molenveld – DoetinchemCarlo van Loon – Tilburg

OUDERENBESCHERMING NEDERLAND
15-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg