U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

Denemarken verbiedt Chromebooks

Denemarken verbiedt de diensten van Google op scholen. Het Deense agentschap voor gegevensbescherming, (...) lees verder bij Emerce (19 juli 2022).

CEDO presentation at MCH2022

CEDO will give a talk at the large conference 'May Contain Hackers' (MCH2022) on July 23th in Zeewolde. See MCH2022 program.

In de afgelopen 24 uur kwam 58 % van de ondertekenaars uit Nederland.

GEEN WINST OP EEN PANDEMIE Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag.

+Lees meer...

Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.

Daarom hebben we 1 miljoen handtekeningen nodig, In de afgelopen 24 uur kwam 58 % van de ondertekenaars uit Nederland. Het kan en moet nog harder gaan!

Graag uw aandacht en ondersteuning voor dit Europees Burgerinitiatief

Teken en deel, doe mee, deze petitie maakt meebesturen mogelijk. Een Europees burgerinitiatief stelt EU-burgers in staat om rechtstreeks een concrete wetswijziging voor te stellen aan de Europese Commissie. Het Burgerinitiatief voor het stoppen van het maken van grote winsten door de producenten van vaccins.

+Lees meer...

De ontwikkeling is door regeringen gesubsidieerd. Met het verkrijgen van patenten is productie in ontwikkelingslanden geblokkeerd. Bij ondertekening door 1 miljoen mensen uit 7 landen wordt dit een agenda punt voor het Europees Parlement. Op de website waar je ook kunt ondertekenen staat een uitgebreide toelichting. https://noprofitonpandemic.eu/nl/

Brief aan Ruben Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid) , naar aanleiding van het interview met Sven Kockelmann, Radio 1, 18 juli.

Geachte heer Brekelmans, Emmeloord, 18 juli 2022 Met interesse hoorde ik vandaag het interview wat u had met Sven Kockelmann. Ik begreep daaruit, dat u, dus de VVD, een asielinstroombeperking wilt, zelfs een tijdelijke asielinstroomstop. Ook begreep ik, dat u ( en dus uw partij, de VVD), gemeenten niet wilt dwingen tot opname van asielzoekers. Helaas moet ik constateren, dat uw partij al sinds zij in de regering zit, over de asielproblematiek weliswaar forse taal uit, maar dat kabinetten met de VVD aan het roer een nagenoeg onbelemmerde asielinstroom mogelijk maken. Als het u menens is, in het verlengde van uw uitspraken in bovengenoemd interview, zou u ervoor kunnen zorgen, dat uw partij afziet van het uitoefenen van bestuursdwang. Die bestuursdwang dreigt namelijk plaats te vinden inzake de voorgenomen opening van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant.

+Lees meer...

Ongetwijfeld kent u deze casus. Kort samengevat: -Uw staatssecretaris, de heer Van der Burg, wil dit centrum; hij doet wat wazig over eventuele bestuursdwang, maar er zijn vele signalen dat hij middels een Aanwijzing/Rijksinpassingsplan, de opening van dit centrum wil afdwingen, ook al wil de gemeente Noordoostpolder dit niet. -De gemeente Noordoostpolder huisvest al vele jaren ongeveer 1000 asielzoekers in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest -Een eerdere verhoging van dit aantal tot ruim 1400 gaf veel overlast, waarna de omgeving in 2016 is beloofd, dat er niet meer dan 1000 asielzoekers zullen komen. -Zoals het nu lijkt, zijn 24 van de 29 raadsleden van Noordoostpolder tegen de opening van dit centrum en hebben 3 partijen (5 zetels) zich nog niet uitgesproken. -Uit bovenstaande blijkt, dat Noordoostpolder al vele jaren haar bijdrage heeft geleverd aan het asielzoekershuisvestingsprobleem.

Ik heb twee vragen aan u: -1-Kunt u uw best doen, uw partij ertoe te bewegen, uw staatssecretaris af te doen zien van bestuursdwang, en de gemeente Noordoostpolder zonder enige druk van hogerhand, zelf te laten beslissen of zij dat tweede asielaanmeldingscentrum wil? -2-Zou u, gegeven het door u beweerde in het interview met de heer Kockelmann, de door mij opgestelde petitie willen ondertekenen? Deze petitie, https://geenterapelinbant.petities.nl , die in september aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, vraagt namelijk precies datzelfde: geen bestuursdwang!

Hopend op uw welwillende medewerking,

C.J. Dekker, in een grijs verleden VVD-stemmer….. Emmeloord

Manipulatie door Commissaris van de Koning

Van OmroepFlevoland, 14 juli, over het gesprek van de Commissaris van de Koning:

Marian Uitdewilligen van het CDA vond het gesprek allerminst goed. "Het werd ingestoken als 'dit gaat gebeuren en je kunt meewerken of niet meewerken'.

+Lees meer...

Dat zijn de keuzes." Volgens haar werd ook de Lelylijn benoemd. "Als wij mee zouden werken dan zouden andere dossiers sneller gaan, zo'n soort opmerking."

Interview in Trouw met Van der Burg 16 juli

2 volle pagina`s PR voor Van der Burg! Kern is, ruim baan voor meer asielzoekers. Citaat: "Theoretisch gesproken kan iedere voorziening straks gerealiseerd worden met dat zogeheten dwingend instrumentarium" Even verder, op de vraag of het gaat lukken om het tweede aanmeldcentrum te openen..."Geen idee. De kritiek was pittig.

+Lees meer...

We gaan nu het gesprek aan met het gemeentebestuur en dan gaan we het zien". Het is duidelijk, dat de staatssecretaris dwang wil inzetten. Dat zou niet moeten kunnen!

NRC: De wereld kan niet meer zonder airco’s – straks zijn er 4,5 miljard

"Maar ook als het lukt om alle hfk’s te vervangen, zijn er nog steeds ruim anderhalf miljard apparaten die naarmate ze ouder worden meer koelvloeistof gaan lekken. En die aan het einde van hun levensduur heel voorzichtig gesloopt zullen moeten worden om alle vloeistof op te vangen en te verwerken." schrijft NRC op 16 juli 2022 in het stuk De wereld kan niet meer zonder airco’s – straks zijn er 4,5 miljard.

Het artikel benadrukt de schade van de fluorkoolwaterstof (hfk’s) door airconditioners: "een extreem krachtig broeikasgas – afhankelijk van de soort 250 tot zelfs 12.000 keer sterker dan kooldioxide." Statiegeld op deze apparaten zou òòk goed zijn.

+Lees meer...

Net zoals op batterijen en batterijtjes en alles met schadelijk spul erin. Misschien die als wegbereider-categorie eerder dan spul 'alleen maar' van plastic

17-07-2022 | Petitie Statiegeld op alles