U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

Fokkerstraat tijdelijk weer open!

Dit persbericht is door gemeente toegezonden.   ----------- Persbericht Afsluiting Fokkerstraat van de baanOp 14 januari heeft het college van B&W besloten het verkeersbesluit inzake de afsluiting van de Fokkerstraat buiten werking te stellen in afwachting van het verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Brug.Het verkeersbesluit over de afsluiting van de Fokkerstraat is genomen op 2 april 2013.

+Lees meer...

Het doel van de afsluiting was om de veiligheid van het fietsend verkeer beter te garanderen en het sluipverkeer tegen te gaan.Ondanks de formele procedure die gelopen is, is er de nodige onrust ontstaan na de plaatsing van de paaltjes op de Fokkersbrug. Dit heeft mede geleidt door petities die zijn ondertekend.Daarnaast loopt op dit moment het traject van het verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Burg. Dit is voor het college aanleiding geweest, naast de maatschappelijke onrust, om de afsluiting van de Fokkerstraat tijdelijk buiten werking te stellen, en de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan af te wachten waar de Fokkerstraat ook onderdeel van uit maakt.Wethouder Jan Christiaan Goudbeek:” We begrijpen de onrust die is ontstaan bij de diverse partijen door de afsluiting van de Fokkerstraat. Als college hebben we de plicht om de procedures goed te doorlopen. Dat neemt niet weg dat we ook goed moeten luisteren naar de maatschappelijke wens. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we als college gemeend hebben om dit besluit tijdelijk buiten werking te stellen.” De paaltjes op de Fokkersbrug zullen 16 januari worden verwijderd waardoor de Fokkerstraat weer tweezijdig bereikbaar is voor al het verkeer. De uitkomsten en het besluit van het verkeerscirculatieplan worden……verwacht.   -------------- De petitie blijft online, voor het geval dat de palen voor de afronding van de rondweg teruggeplaatst zouden worden.

Geen herdenking sharon in tweede kamer

De overleden oud-premier Sharon van Israël wordt niet herdacht in de Tweede Kamer. Dat heeft voorzitter Van Miltenburg laten weten. PVV-leider Wilders had een verzoek ingediend om Sharon morgen, bij het begin van de vergadering, te herdenken.

+Lees meer...

Van Miltenburg heeft de andere fracties over de kwestie geconsulteerd, en daarop besloten dat er geen herdenking komt. Staatshoofden Het komt regelmatig voor dat overleden staatshoofden herdacht worden in de Tweede Kamer, zoals onlangs oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika. Voor premiers is een herdenking niet gebruikelijk. De Tweede Kamer zal wel een condoleancebrief naar Israël sturen.   Bron: NOS

Help je mee met een donatie?

Om een mogelijke rechtszaak te kunnen bekostigen is veel geld nodig, heel veel geld. Zoals bij velen van jullie bekend is, heeft Stichting Brein 2 ondertiteling websites op "zwart" gezet en inmiddels is ook een vertaler van 1 van deze websites aangeschreven om een bedrag te betalen voor zogenoemde kosten die Brein heeft gemaakt om deze zaak aanhangig te maken. Hierbij werden "blaf"brieven gehanteerd, waarbij alle betrokken partijen binnen een paar dagen moesten betalen en tevens een verklaring ondertekenen om "dit nooit meer te doen". Brein verschuilt zich achter de auteurswet die grotendeels nog uit begin 1900 stamt en dus eigenlijk allang niet meer actueel. Daarnaast "beboeten" ze uit naam van de wet en vragen "wij" ons af of dit wel kan.  Om die reden bestaat de kans dat het tot een rechtszaak kan komen.

+Lees meer...

Mochten "wij" deze rechtszaak verliezen, dan kunnen de kosten flink in de papieren lopen. Daarom deze "droom".  Als particulier ben je al snel "klaar". De financiële middelen ontbreken. Maar nu hebben we de mogelijkheid om de financiële middelen wel voor elkaar te krijgen en vragen we om een donatie en zijn "we" afhankelijk van jouw hulp. Het maakt niet uit of je een groot of klein bedrag kunt missen, immers maken veel kleine beetjes ook een heleboel. Het geld zal op de rekening blijven staan tot het moment dat het geld nodig is om de eventuele rechtszaak te kunnen betalen. Mocht dit niet het geval zijn en hoeven "we" niets te betalen, dan doneren we het volledige bedrag aan het goede doel, te weten: Stichting Aap. Waarom Stichting Aap zul je je afvragen. Stichting Aap is een organisatie die het van donaties doet, krijgen geen financiële ondersteuning van het rijk en daarnaast:Zet Brein voor Aap !!! Namens alle belanghebbenden alvast onwijs bedankt voor je steun.  Om een donatie te doen klik je hier

Donatie laat ondertitels vrij

Vaststellen bestemmingsplan Choorhoek Wemeldinge uitgesteld

Naar aanleiding van de vele ingediende zienswijzen, zal de vaststelling van het bestemminsplan Choorhoek in Wemeldinge uitgesteld worden tot de volgende raadsvergadering. In overleg met wethouder Damen zal deze petitie ook een maand later, 17 februari, worden aangeboden, zodat er meer tijd is om handtekeningen te verzamelen..

Zal de Provincie het stokje overpakken?

Na de stemming in de commissievergadering, waarbij de Sibematunnel werd weggestemd, kregen we een goed bericht uit de hoek van de provincie. Op 13-11 had de Fietsersbond een dringende brief gestuurd naar Gedeputeerde Patrick van der Broeck. Inmiddels heeft het derde overleg plaatsgehad.

+Lees meer...

Het lijkt erop dat de Provincie het belang van goede fietsroutes over het Europaplein dermate serieus neemt en de leiding in dit dossier over gaat nemen van de de gemeente Maastricht.

Voortgangsbericht 2 over havo/vwo onderwijs in Utrecht voor kinderen met autisme

        Aan alle ondertekenaars, We zullen deze petitie (met meer dan 1200 handtekeningen) overhandigen aan 4 raadsleden van de gemeente Utrecht: de onderwijswoordvoerders van CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dat zullen we doen op woensdagmiddag 26 februari bij de Expertmeeting Passend Onderwijs van de gemeenteraad, georganiseerd door bovengenoemde fracties.  De expertmeeting is ook toegankelijk voor belangstellenden en zal te volgen zijn via internet.

+Lees meer...

De overhandiging van de petitie zal waarschijnlijk plaatsvinden tussen 13:00 en 14:10. Je bent van harte welkom! Mocht je willen weten hoe laat precies de overhandiging plaats zal vinden, mail ons dan even via autipassendonderwijsutrecht@gmail.com, zodra we het weten zullen we het je melden. In dit voortgangsbericht verder:  Beïnvloeding: * NRC artikel gepubliceerd op 2 januari* Vermeldingen in andere media Utrechtse situatie: * Expertmeeting Passend Onderwijs gemeente Utrecht 26-2* Resultaten van onze ouderenquête * Verslag van onze thema-avond van 27-1 Interessante informatie: * Like ons op Facebook!* Wil je ook toekomstige voortgangsberichten ontvangen? NRC artikel gepubliceerd op 2 januari Op 2 januari plaatste NRC een artikel van Julie Wevers: Voor slimme autisten is geen plek te vinden - Pionier Utrecht tobt met gebrek aan geschikte onderwijsplekken en ontevreden ouders. In oktober had Julie al een paar bij ons aangesloten ouders geïnterviewd, dit is het resultaat.  Vermeldingen in andere media RTV Utrecht heeft op 3 januari 2014 een radio-interview met onze bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma uitgezonden: Utrechtse ouders willen school voor kinderen met autisme. Er staat een mooie samenvatting bij en een link om het radiofragment te beluisteren. Andere media volgden: DUIC, Leefwijzer , GGZnieuws.nl.  Op 24 januari 2014 verscheen een artikel in dagblad Metro over onze stichting: Ouders van slim kind met autisme willen eigen school. Een groep ouders van slimme kinderen met autisme in Utrecht wil zo snel mogelijk een eigen school. Hun kinderen vallen in deze stad vaak buiten de boot, zeggen ze. Op 29 januari interviewde Rob Oudkerk ons op Radio 1 voor het programma 1 Op Straat, vanuit een omgebouwde gele schoolbus die op het Moreelsepark in Utrecht geparkeerd stond. Ook Selma Bas (raadslid D66) was aanwezig en Katinka Slump (onderwijsjuriste) gaf haar mening per telefoon. Je kunt het interview hier terugluisteren (30 minuten). Rob Oudkerk en Katinka Slump suggereren dat de gemeenteraad van Utrecht meer invloed op het onderwijs heeft dan ze denkt. In het radio-interview wordt ook gerefereerd naar de expertmeeting die de raad over dit onderwerp organiseert (zie hieronder). Expertmeeting Passend Onderwijs gemeente Utrecht 26-2 Al sinds juni 2013 hebben wij contact met de onderwijswoordvoerders van 4 politieke partijen van de gemeente Utrecht. Selma Bas (D66), Stephanie Bottse (GroenLinks), Gadiza Bouazani (PvdA) en Chantal Hakbijl (CDA) hebben zich in ons probleem verdiept en denken dat het kan helpen om een expertmeeting te organiseren over Passend Onderwijs. Bij zo’n expertmeeting laat de gemeenteraad zich informeren over een bepaald onderwerp door allerlei deskundigen. Onze stichting is daarbij ook uitgenodigd, evenals leraar van het jaar Jan Willem van den Bos, zorgcoördinator Corine Lancel en onderwijsjurist Katinka Slump. De expertmeeting is op woensdag 26 februari van 13.00 – 17.00 uur. De aankondiging en het programma staan op de website van de gemeenteraad. De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadhuis en is voor iedereen toegankelijk (via publieke tribune of internet). Resultaten van onze ouderenquête We begonnen het nieuwe jaar met het openstellen van een enquête waarin we jou als ouder vroegen: wat is passend onderwijs voor jouw kind met autisme en havo/vwo-niveau? Hartelijk dank aan de 88 ouders die hem ingevuld hebben! Het allerliefst zouden ze zien dat hun kind in een reguliere klas mee kan doen of in een speciale klas op een reguliere school. Dat past precies bij de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs! Vrijwel alle ouders vinden echter dat er onvoldoende goede havo/vwo voorzieningen in Utrecht en omgeving zijn voor kinderen met autisme. Een eigen havo/vwo-school alleen voor kinderen met autisme is ook een goed alternatief, veel beter dan een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school of particulier onderwijs. De volledige uitslag van de ouderenquête vind je op onze site. Verslag van onze thema-avond van 27-1 Ongeveer 30 mensen kwamen naar het landelijk bureau van de NVA (wat blijkt die lastig te vinden in het donker!) voor onze thema-avond AutiPassend havo/vwo onderwijs in Utrecht. Naast vele ouders hadden we ook speciale gasten: Jan Willem van den Bos, leraar van het jaar 2013 en medeoprichter van een Special Class op een havo/vwo-school in Purmerend, Corine Lancel, zorgcoördinator van het St. Bonifatius College in Utrecht, een reguliere havo/vwo-school, Chantal Hakbijl (CDA) en Selma Bas (D66), raadsleden van de gemeente Utrecht en onderwijswoordvoerder van hun fractie. De besproken onderwerpen zijn: Uitkomst Ouderenquête AutiPassend Onderwijs Utrecht De resultaten van de ouderenquête staan hierboven al vermeld. De Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen Uitgangspunt zijn vier aspecten die autipluskinderen nodig hebben op school, in volgorde van belangrijkheid: 1. Een veilig leerklimaat, gezien vanuit de kenmerken van autisme, bijv. begeleide time-out mogelijkheid 2. Passend cognitief niveau, met aandacht voor de talenten van autisme 3. Stimuleren van levensvaardigheden, gezien vanuit ontwikkelingsfase(verschillen) 4. Omgang met de maatschappij, omgang met “normaliteit” en “anders zijn” Onze vernieuwde preventiepiramide heeft meer niveaus dan voorheen en de niveaus zijn nu beter gerangschikt: bepalend voor de rangorde/aantrekkelijkheid is de participatiegraad – zo normaal mogelijk meedoen, erbij horen. Buiten school (tijdelijk): 11. Maatwerk voor thuiszitters 10. Onderwijs in klinische setting 9.   Schakelklas op andere locatie (zoals i-klas OPDC Utrecht) Speciale school: 8. Speciale school met IVIO 7. Speciale school met eigen docenten 6. Speciale school verbonden met reguliere school Op locatie van reguliere school: 5. Integratieklassen onderbouw (special class / zorgklas / autiklas / ...) 4. Integratiebrugklas 3. Trajectgroep: time-out ruimte met begeleiding 2. Auti-specialist altijd aanwezig 1. Persoonlijke coach In Utrecht hebben we alleen niveaus 1, 9 en 10. We hebben dus grote behoefte aan niveaus daar tussenin. Als je kijkt hoeveel autipluskinderen geholpen kunnen worden door welk niveau aan te gaan bieden in Utrecht, dan zijn niveaus 4, 5, 6 en 7 het meest interessant. Het Stad & Land College: droom of werkelijkheid? Wellicht een teleurstelling voor veel ouders: in tegenstelling tot de indruk die gewekt is in de media, zal een nieuwe school nog op zich laten wachten. Omdat we streven naar een bekostigde school in plaats van een particuliere school, kan het jaren duren voordat de school daadwerkelijk van start kan gaan. Zo’n school is wel haalbaar, getuige de voorbeelden van bestaande scholen: een VSO die alleen havo/vwo geeft aan kinderen met autisme, en een reguliere school met klassen van 16 leerlingen ondanks normale financiering. De powerpoint van de thema-avond is online beschikbaar. Like ons op Facebook! Sinds kort hebben wij ook een eigen openbare Facebook-pagina: www.facebook.com/autipassendonderwijs.utrecht. Daarop worden automatisch de berichten van ons Twitter-account herhaald. Zo kun je kiezen of je de laatste nieuwtjes via Twitter of via Facebook wilt volgen! Klik “Vind ik leuk” bovenaan de pagina om je erop te abonneren (al 20 mensen zijn je voorgegaan). Berichten die veel “vind-ik-leuks” of reacties hebben, komen in je persoonlijke nieuwsoverzicht. Wil je ook toekomstige voortgangsberichten ontvangen? Via petities.nl kunnen er slechts 3 voortgangsberichten gestuurd worden. Wij verwachten vaker dan dat iets belangrijks te melden te hebben. Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/abonneren-op-nieuwsbrief. met vriendelijke groet, Suzanne Boomsma, Emil Roelofs, Sandra MullerStichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Nog meer te melden.

Ontwikkelingen aangaande de petitie van de apotheek.Zal jullie niet nu met de door deel linkjes en etc niet vervelen Dan wel is er te melden.Dat er een kandidaat voor Partij voor Lelystad? het woord gaat voeren Hij is spraakzamer dan ik persoonlijk het kan overbrengen.En vooral beter kennis van zaken als het om politiek gaat.voor de goede orde deze petitie is zo geweldig goed gegaan.dat ik er met mijn gebektheid er afbraak aan kan doen.Daar is deze kwestie te groot voor geworden en in het belang van alle ondertekenaars ben ik daartoe gekomen.Ik stel u voor aan Wim Botter? die weet hoe het hoort en zal daarin de steun voor jullie uiten in de gemeente huis aanstaande dinsdag 14 januariPersoonlijk sta ik niet centraal maar alle inwoners die gestemd hebben en hun bezorgdheid kenbaar gemaakt hebben om te tekenen.Uiteraard zijn er genoeg andere die dit ook konden doen de reden waarvoor ik Wim heb gekozen ligt puur op het feit dat Wim een groot publiekelijke positie vervult en daarmee de aandacht goed weerlegt.Tot een volgende ontwikkeling blijf sterk en geloof in wat goed is.Ron van Bron's Place?.

Artikel in Parool 9 januari

Donderdag stond een stuk in het Parool over de a.s. verbouwing.

+Lees meer...

Er stonden wat foutjes in zoals bv het adres van de school. Verder natuurlijk wel goed voor de aandacht van het probleem.

Artikel Parool 9 januari jl