U, de petitionaris
Erfpachtkaart foto 500pix

Vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

2.637 ondertekeningen

De gemeente Amsterdam wil eindelijk iets veranderen aan het erfpachtstelsel, maar naar buiten gebrachte voornemens beloven weinig goeds. Veel Amsterdammers zullen zelfs hun huis moeten verkopen als de grond tegen de actuele waarde moet worden afgerekend. Amsterdamse politiek, bezint eer gij begint!

Petitie

Wij

Verontruste Amsterdamse erfpachters en burgers die met hen solidair zijn

 

constateren dat:

Het verschil in woonlasten tussen huizen op eigen grond en op erfpachtgrond is onredelijk. Volgens plannen voor eeuwigdurende erfpacht zullen veel zittende erfpachters hun huis moeten verkopen. Trouwens ook als hun termijn afloopt. Canons zoals straks berekend, bovenop de hypotheeklasten en WOZ-belasting, zijn onbetaalbaar. De gemeente mag van erfpachtgrond geen melkkoe maken. (Foto geeft in rood aan welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven)

 

en verzoeken

bij de komende besluiten over herziening van het erfpachtstelsel een radicaal andere benadering te kiezen. Het onredelijke verschil in lasten tussen huizen op eigen grond en die op erfpachtgrond moet worden afgebouwd op een manier die voor zittende erfpachters betaalbaar is (zowel bij 'voortdurende' als bij de nieuwe 'eeuwigdurende' erfpacht).

Het antwoord

Overstapregeling erfpacht

De overstapregeling erfpacht is 2 jaar geleden al vastgesteld. De uitvoering heeft nu consequenties waar de petitionaris op reageert met een nieuwe petitie.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

In 2016/2017 heeft u de petitie ondersteund die vroeg om een redelijke en betaalbare vernieuwing van het erfpachtstelsel in Amsterdam. Ik wijs u nu op een vervolgpetitie over hetzelfde onderwerp, een snelle actie om aan de noodrem te trekken. Misschien wilt u ook deze ondertekenen?

De gemeente heeft in 2017 slechts ten dele gehoor gegeven aan ons verzoek. Ongeveer de helft van de erfpachters (vooral in de buitenwijken) hebben nu tot eind december 2019 de gelegenheid om onder gunstige voorwaarden over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. De voorwaarden voor de andere helft zijn juist ongunstig. Echter na 1-1-2020 zullen ook in de buitenwijken de canonvoorwaarden draconisch verslechteren (vaak meer dan 10 keer zo duur!). Juist deze erfpachters tonen nog bar weinig animo over te stappen! Zij dreigen dus in een ravijn te vallen.

Bovendien is de administratieve uitvoering bij de gemeente een chaos. Teken daarom om het gemeentebestuur te bewegen eerst die deadline op te schorten, want een financiƫle ramp dreigt.

Met vriendelijke groet, Jan Schrijver

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
21-11-2016 
Antwoord verwacht:
29-12-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
--  
Organisatie:
Verontruste Erfpachters Amsterdam Zuid 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overstapregeling erfpacht

De overstapregeling erfpacht is 2 jaar geleden al vastgesteld. De uitvoering heeft nu consequenties waar de petitionaris op reageert met een nieuwe petitie.

+Lees meer...

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

In 2016/2017 heeft u de petitie ondersteund die vroeg om een redelijke en betaalbare vernieuwing van het erfpachtstelsel in Amsterdam. Ik wijs u nu op een vervolgpetitie over hetzelfde onderwerp, een snelle actie om aan de noodrem te trekken. Misschien wilt u ook deze ondertekenen?

De gemeente heeft in 2017 slechts ten dele gehoor gegeven aan ons verzoek. Ongeveer de helft van de erfpachters (vooral in de buitenwijken) hebben nu tot eind december 2019 de gelegenheid om onder gunstige voorwaarden over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. De voorwaarden voor de andere helft zijn juist ongunstig. Echter na 1-1-2020 zullen ook in de buitenwijken de canonvoorwaarden draconisch verslechteren (vaak meer dan 10 keer zo duur!). Juist deze erfpachters tonen nog bar weinig animo over te stappen! Zij dreigen dus in een ravijn te vallen.

Bovendien is de administratieve uitvoering bij de gemeente een chaos. Teken daarom om het gemeentebestuur te bewegen eerst die deadline op te schorten, want een financiƫle ramp dreigt.

Met vriendelijke groet, Jan Schrijver

EINDE REACTIE

04-10-2019

SEBA stapt naar het Europese Hof

Een laatste poging om fundamentele ongerechtigheden in het erfpachtsysteem aan te klagen is deze stap van de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het argument wordt aangevochten dat erfpachters in Amsterdam contractueel zijn gebonden aan de huidige rekenmethode van de gemeente en de drie deskundigen bij canonherziening.

+Lees meer...

Immers bij het afsluiten van die contracten werd de canon heel anders ingevuld. Door alle waardevermeerdering naar zich toe te rekenen, doet de gemeente Amsterdam ongerechtvaardigd inbreuk op het eigendomsrecht. In mensentaal heet dat diefstal. Aldus de stelling van de aanklacht, waarvan nu eerst nog moet worden afgewacht of die ontvankelijk wordt geacht in Straatsburg.

04-11-2016

Is er een hevige poltieke strijd ontbrand of is er een klein technisch puntje? We weten het niet!

Het is alsof het erfpachtbeleid ons erfpachters niet aangaat. We staan aan de kant en passen de interpretatiemethoden van de kremlinogie toe uit de koude oorlog toe om iets meer te weten te komen.

+Lees meer...

Is dat niet een beetje gek? Het is duidelijk dat de gemeente de planning voor het starten van de inspraakperiode eind oktober niet heeft gehaald. En er is ook veel te zeggen voor de veronderstelling dat er politieke onenigheid is over de overstapregeling. Want alle tekenen wijzen erop dat de ingezette koers niet leidt tot het gewenste doel: maximaal animo om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht door een aantrekkelijk aanbod. En een betaalbare uitkomst voor de erfpachters. De gemeente hoefde niet het onderste uit de kan te halen en de regeling zou in samenspraak met de belanghebbenden worden opgesteld. Die laatste twee voorwaarden worden in ieder geval niet vervuld. Nu is er reden om alle partijen in de coalitie nog een laatste zetje te geven om de koers drastisch bij te sturen in de richting van de belangen van erfpachters en van een stad voor bewoners in plaats van voor speculanten

30-10-2016