U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Goed nieuws

Op 25 november diende de beroepszaak van Günel tegen de IND. En binnen twee weken lag er een uitspraak.

+Lees meer...

Gúnel heeft deze zaak gewonnen! Daarmee is de kous nog niet af. De IND kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak van de rechtbank Utrecht. laten we hopen dat dat niet gebeurt. 12 jaar in onzekerheid leven is lang genoeg. Dus we laten deze petitie nog even lopen. Er zijn ook veel handtekeningen op papier verzameld

06-12-2021 | Petitie Günel moet blijven

Petitie wordt aangeboden!

Op 7 december is dan het eindelijk zover, om 13:30 zal de petitie zal door Burgemeester en wethouder in ontvangst worden genomen op het gemeentehuis.

Hiermee sluiten we deze petitie af en hebben we met 2.092 stemmen luid en duidelijk laten horen dat wij het er niet mee eens zijn..

06-12-2021 | Petitie Geen DIFTAR in Ouder-Amstel

7 december 2021 overhandiging

Op dinsdag 7 december 2021 wordt deze petitie overhandigd aan de gemeente Ouder-Amstel.

06-12-2021 | Petitie Geen DIFTAR in Ouder-Amstel

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is deze petitie gestart 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel'. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Lees meer...

Inmiddels is duidelijk geworden in het Sonse bos (bij de wijken 't Harde Ven en het Zand) hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Het volgende bos op de planning is het Sonse Bergen bos. Daarom is er een nieuwe petitie gestart, om op te komen voor de waarden van onze omgeving. Wij willen daar zorg en verantwoordelijkheid voor dragen, maar wanneer participatie geen deel uitmaakt van beleid, dan wordt ons dat als inwoners onmogelijk gemaakt.

Om de kaalslag en de alles verwoestende werkwijze met machines in het Sonse Bergen bos tegen te houden, willen wij (inwoners) zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen via de andere petitie. Door ook deze andere petitie te tekenen, steunt u het kunnen beschermen en behouden van de natuur van het Sonse Bergen bos.

Omdat aan het verzoek dat in deze petitie gedaan wordt nog niet is voldaan, blijft deze petitie open staan

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is de petitie 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel' gestart. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Lees meer...

Inmiddels is duidelijk hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Het volgende bos op de planning is het Sonse Bergen bos. Omdat inwoner participatie niet uitgenodigd wordt aangaande de bossen en om toch op te kunnen komen voor dat wat waarde voor ons inwoners heeft als het gaat om onze (directe) omgeving, is deze nieuwe petitie gestart en hebben bezorgde inwoners zich verenigt onder de naam Natuurbelang Son en Breugel. Voor vragen, informatie of aansluiten bij Natuurbelang Son en Breugel: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over deze petitie, dan kan dat via de nieuwsberichten die hier onder het kopje 'Nieuws' geplaatst worden of via Facebook

Aan het verzoek in de eerste petitie, om een contra-expertise uit te laten voeren aangaande het huidige beheer, is nog niet voldaan. Dit kan nog veranderen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden zijn. Daarom blijft de andere petitie ook open staan voor ondertekening.

Uitspraak Raad van State

Beste ondertekenaars, De Raad van State heeft geoordeeld, dat de plannen van de GOL mogen worden uitgevoerd. Wel moet de provincie de stikstofkwestie nog 'repareren'.

+Lees meer...

Die uitspraak is teleurstellend voor ons als FBL. Ruim twee jaren hebben we gestreden voor behoud van de dijk in de Baardwijkse Overlaat en voor een betere oplossing voor de fietsroute door dat gebied.

Schande

"Halverwege de jaren 70 werd een eredoctoraat uitgereikt aan Prof.Dr.Ir. Adriaan van Wijngaarden.

+Lees meer...

Ik was daarbij aanwezig omdat deze top-wetenschapper een goede vriend van wijlen mijn ouders en mij was. Ik studeerde aan de TU Delft en herinner mij de plechtigheid in de grote aula nog goed. Dat men thans besloten heeft F. Timmermans een eredoctoraat te verlenen is een regelrechte schande en een belediging aan het adres van alle ingenieurs met een eredoctoraat. Ir. G.Hille b.i. Amstelveen"

Landelijk nieuws

Naar aanleiding van een artikel in het Friesch dagblad. Is de petitie inmiddels landelijk opgepikt door diverse media.

+Lees meer...

Inmiddels hebben 4 duizend mensen de petitie getekend. Het begint er steeds meer op te lijken dat de door de minister 10 duizend bestelde vaccins iets te weinig blijkt te zijn.

https://frieschdagblad.nl/regio/Petitie-van-Leeuwarder-zorgmedewerker-voor-traditioneel-coronavaccin-krijgt-veel-bijval-27317606.html