U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Hoe afhankelijk zijn we van Rusland, Europa’s grootste leverancier van gas en olie? (Bron: Trouw)

In Nederland is Russisch gas goed voor 15 procent van het verbruik – dat is exclusief het Russische gas dat wordt doorverkocht. Voor de Baltische staten, veel Oost-Europese landen en Finland liggen die percentages tussen de 75 en 100.

+Lees meer...

Voor Polen en Duitsland boven de 50. Een Nederland zonder Russisch gas is voorstelbaar.

Lees het hele artikel

06-04-2022 | Petitie Stop de import van Russisch gas

Groningers willen gaskraan openen om Poetin te dwarsbomen: grootste bereidheid in bevingsgebied (Bron: AD)

Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, blijkt volgens Dagblad van het Noorden uit een enquête door Enigma Research onder inwoners van de provincie. Opmerkelijk genoeg is de bereidheid onder mensen die wonen in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning groter dan onder inwoners buiten het bevingsgebied.

Lees verder.

06-04-2022 | Petitie Stop de import van Russisch gas

Rapport prikt belofte #Timmermans door: complete bomen gebruikt voor #biomassa New Report Shows Biomass Industry Is Lighting Facts on Fire With Sustainability Claims

April 5, 2022 Brussels.

A new report from the Forest Defenders Alliance, an international coalition of environmental NGOs, demonstrates that many wood-burning power plants and wood pellet manufacturing plants in the EU appear to be using trees logged directly from forests, despite claims to use sawdust and other mill waste for fuel and feedstock.

+Lees meer...

European Commission scientists have warned that burning trees for energy undermines both the EU’s climate and nature restoration goals. Zie voor meer informatie >>> Forest Defenders Alliance

UPDATE: Youri Egorovweg, wij hebben uw hulp nodig! Behoud het groen!

!ACTIE!

Aan de ondertekenaars van deze Petitie, via deze weg willen wij jullie informeren over de situatie rondom de Youri Egorovweg, volg de link voor meer informatie en om je stem te laten horen bij de gemeente.

Volg de link: https://www.dropbox.com/s/b9uws9girgnl7br/20220404%20Aan%20de%20ondertekenaars%20van%20de%20petitie%20Youri%20Egorovweg%20GROEN.pdf?dl=0

BEHOUD HET GROEN!.

Eindelijk een petitie om het Russisch gas af te sluiten

Na meer dan een maand oorlog is er nu een petitie waarin Nederlanders aan de tweede kamer vraagt nu toch eindelijk eindelijk af te sluiten van het Russisch gas. De initiatiefnemer wil met zo veel mogelijk handtekeningen een petitie aanbieden aan de leden van de tweede kamer waarin gevraagd wordt Nederland, evenals Litouwen, af te sluiten van het Russisch gas.

+Lees meer...

De initiatiefnemer is er van overtuigd dat dit de enige nog overgebleven vreedzame methode is om aan deze oorlog een einde te maken

AD; groeiend verzet tegen AZC Rijswijk, stuur lokale politieke partijen een mail!

"Steeds meer mensen vinden het onaanvaardbaar dat het azc in Rijswijk sluit. Het is alleen de vraag of er ook politieke steun is voor het openhouden van het centrum." Uit het artikel blijkt dat PvdA en ChristenUnie het verzet aanjagen, en voor het openhouden van het centrum zijn.

+Lees meer...

D66 en CDA zitten nog op de wip, Wij Rijswijk wordt niet in het artikel genoemd maar is ook voor sluiting. VVD, Rijswijks Belang en Beter voor Rijswijk zijn voor sluiting. Laat van je horen op de socials en stuur hen direct een mail

04-04-2022 | Petitie Houd Rijswijks azc open

Discussie over 3 april 2022 op Treinreiziger.nl

Op Treinreiziger.nl wordt het drama van zondag 3 april 2022 besproken. Alles komt aan bod.

Gaat u in beroep tegen Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en de omgevingsvergunning?

Tot uiterlijk 27 april 2022 kunt u beroep instellen tegen de besluiten van Raad en B&W van Amsterdam bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De beroepstermijn verstrijkt 6 weken na 17 maart 2022.

Wordt u rechtstreeks in uw belang geraakt door de plannen voor nieuwbouw? Wilt u als procespartij deel nemen aan dit beroep via een groepsactie? Heeft u een rechtsbijstandsverzekering of wilt u uit eigen middelen mee betalen? Wie een laag inkomen heeft (geen vermogen) komt in aanmerking voor toevoeging van een advocaat (rijksgefinancierde rechtsbijstand).

+Lees meer...

Samen staan we sterker!

De Amsterdamse Gemeenteraad stelde Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast (schriftelijke stemming 28-02-2022). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) verleende namens het College van B&W de omgevingsvergunning voor de bouw van beide woongebouwen (besluit B&W van Amsterdam dd 10-03-2022).

Beide besluiten zijn op 16-03-2022 bekendgemaakt en liggen sinds 17 maart 2022 ter inzage in Stadsloket Centrum in de Stopera (Amstel 1); de omgevingsvergunning is ook in te zien bij de ODNZKG: https://loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/

Hebben van actueel, direct, actueel persoonlijk belang is vaste voorwaarde voor ontvankelijkheid in beroep bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak.

Contact: zicht.op.de.kadijken@gmail.com voor doorverwijzing naar de advocaat.

We krijgen ook graag contact met deskundigen, die ons in beroep willen bijstaan!