U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Dringende oproep

Dit bericht betreft een dringende oproep om namens de bomen en bossen aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op donderdagavond 21 oktober aanstaande in de raadszaal van het gemeentehuis in Son en Breugel. Deel deze oproep met anderen wanneer je het belang hiervan voelt.

De werkzaamheden in onze bossen die het aanrichten van heel veel schade in gaan houden door onder andere het verlies van duizenden en duizenden bomen de komende tien jaar, stonden gepland voor komende maandag 18 oktober aanstaande maar hierin is een klein wonder gebeurd.

+Lees meer...

Het uitvoeren van het doodvonnis van de eerste hoeveelheid bomen is een week uitgesteld zodat er ruimte is voor de politiek om een tweede motie te bespreken die vraagt om inwoner participatie en om pas op de plaats te maken zodat er een contra-expertise (second opinion) uitgevoerd kan worden.

De tweede motie wordt wederom door de VVD ingebracht en heeft de steun nu van de fracties Dorpsbelang en VOOR U!, wat inhoudt dat de motie inmiddels door 8 van de 17 raadsleden gesteund wordt. Een rekensom laat zien dat er nu nog maar één natuurstem van een raadslid nodig is om een meerderheid te halen.

Maar helaas, deze vlieger blijkt niet op te gaan komende donderdag 21 oktober, want twee raadsleden die de motie steunen zijn in het buitenland op vakantie en mogen niet mee stemmen omdat het stemmen niet meer via zoom maar live in de raadzaal gebeurt. Wet is dat je fysiek aanwezig dient te zijn om voor of tegen een motie te mogen stemmen en een zogenaamde hybride vergadering, dus dat raadsleden virtueel meestemmen tijdens een live vergadering, is niet toegestaan. Dat heeft deze raad in het verleden met elkaar afgesproken. Dit houdt in dat er op 21 oktober aanstaande 9 stemmen tegen en 6 stemmen voor zijn en er nu dus 2 stemmen nodig zijn die ook voor de natuur kiezen om een meerderheid te halen. Deze 'stand' kan ook nog veranderen op de avond van de raadsvergadering mochten raadsleden om een andere reden niet aanwezig kunnen zijn of van 'stand'punt veranderen.

Het blijft dus onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren en daarmee óntzettend spannend, maar er is wel iets wat enorm in het voordeel van de bomen en de bossen kan werken en dat is dat de raadsvergadering op donderdag 21 oktober aanstaande voor de eerste keer weer live plaatsvindt in de raadzaal en er dus publiek aanwezig mag zijn.

Dat brengt mij bij de dringende reden van deze oproep: kom naar deze raadsvergadering toe als natuur liefhebbende inwoner of medestander. Wees aanwezig bij de inbreng van de motie en bij het stemmen hierop. In de eerste spreekronde dienen raadsleden toe te lichten wat zij van de motie vinden, in de tweede spreek ronde brengt ieder raadslid haar/zijn voor- of tegenstem uit. Wanneer hier een grote groep natuur liefhebbende inwoners en medestanders bij aanwezig zijn, dan wordt hiermee niet alleen een belangrijk signaal gegeven, daar gaat dan ook iets vanuit.

Het is ook, aangaande wat hier nu speelt, de laatste mogelijkheid om op te staan voor het behoud van natuur, voor het behoud van de kostbare waarden van bomen en bossen, voor het recht op bestaan van natuurlijk leven, voor respectvol omgaan met al het leven. Hiervoor opstaan kunnen we in de meest letterlijke zin doen: door ons hierin zichtbaar te maken en bij deze vergadering aanwezig te zijn. Dat we hiervoor alles opzij zetten die avond wat opzij gezet kan worden aangaande onze eigen planning en dat we het natuurlijke leven, de levens van bomen en de bos samenlevingen alle aandacht, betrokkenheid, verbondenheid, liefde en steun geven die wij voelen.

De raadsvergadering waarin er op de motie gestemd wordt, vindt dus plaats op donderdag 21 oktober aanstaande en begint om 21:30 uur. Er vindt nog een vergadering voorafgaand plaats en het tweede deel begint om 21:30 uur, vandaar de late aanvangstijd. Iedereen dient iets eerder aanwezig te zijn. Mocht je om één of andere reden vertraagd zijn die avond, dan krijg je wel toegang tot de raadzaal, maar de late binnenkomst van mensen verstoort het proces, dus probeer dit te voorkomen. Wanneer er zoveel mensen komen dat zij niet in de raadzaal kunnen, dan is er in de centrale hal een beeldscherm waarop de raadsvergadering gevolgd kan worden.

Er geldt geen enkele coronamaatregel. Het overleggen van een QR-code mag niet gevraagd worden voor het bijwonen van een raadsvergadering.

Van het aanwezige publiek wordt verwacht dat zij in stilte aanwezig zijn. Zij mogen zich dus niet mengen in de discussie of op enigerlei wijze hun voor- of afkeur laten blijken. Ook applaus of boeh! roepen wordt niet door de voorzitter van de vergadering toegestaan. Het vraagt van ieder van ons om in stilte en innerlijk betrokken aanwezig te zijn.

Mocht je jouw komst via onderstaand mailadres aan willen geven, fijn, dan weten we een beetje hoe groot het aantal aanwezige mensen zal zijn, maar voel je hiertoe niet verplicht. De raadzaal bevindt zich in het Gemeentehuis van Son en Breugel aan het Raadhuisplein 1, 5691 AL Son.

Dan nog een ander punt. Wanneer je jouw verhaal nog wilt schrijven over wat er nu speelt, hoe jij dit ervaart of ziet en je wilt dit in de lokale media delen, dan kan dat via verschillende kanalen:

  • Mooi Son en Breugel, deze lokale krant komt iedere woensdag uit, dus komt net uit voor de vergadering op donderdag avond. Een ingezonden stuk dat over een onderwerp gaat dat nu speelt, wordt dan in het lezers podium geplaatst. Wanneer je hierin iets geplaatst wilt hebben, dan is de deadline altijd maandag om 12:00 uur.
  • Een ingezonden stuk sturen aan het digitale nieuws van Ons Son en Breugel. Dit kan altijd, vraag erbij of en wanneer dit geplaatst wordt.
  • Een opinie- of ingezonden stuk sturen aan (de regio sectie van) het Eindhovens Dagblad.

Wederom énorm veel dank voor het steunen van leven dat zichzelf niet uitspreken kan, maar waar wij wel een stem aan kunnen geven door hiervoor op te komen, door hiervoor op te staan en te zeggen: "Neen, deze harde alles bepalende hand naar waardevol natuurlijk leven staan wij hier niet toe! Wij willen de zachte hand die de natuur kent, eert, respecteert en daarom de natuur volgt."

Mocht je vragen hebben of jouw komst naar de raadsvergadering willen melden, dan kun je jouw bericht sturen aan Yolanda Warmoeskerken via bewustenatuur@gmail.com

Honden mogen blijven loslopen in Wethouder van Gelukpark

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

FEEST!

Gisteren kreeg ik van Rob Slewe het beste nieuws ever! Vrijwel de gehele raad is vóór het loslopen van honden in het Wethouder van Gelukpark.

Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal dienen in november een motie in en de wethouder heeft aangegeven die uit te voeren.

+Lees meer...

Vanaf dan mogen de honden dus officieel los!

Een beperking voor de uitlaatservices is nog niet zeker, wat geweldig nieuws voor ze is.

Er wordt nog gekeken hoe de 10.000 euro onderhoudskosten teruggehaald kunnen worden.

Volg op Facebook de ontwikkelingen: Wethouder van Gelukpark Losloopgebied

Gefeliciteerd allemaal!

Wel hondenbelasting in Waalwijk na 1 januari 2022

Hondenbelasting wordt niet per 1 januari 2022 afgeschaft.

Bron: ‘Gemeenten kunnen geld hondenbelasting niet missen’

REACTIE VAN PETITIONARIS

Slecht nieuws, de hondenbelasting blijft in de gemeente Waalwijk en wordt in 2022 nog eens verhoogd.

Het volgende nieuws heeft de media bereikt: https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20211013/gemeenten-kunnen-geld-hondenbelasting-niet-missen/

Als geboren en getogen inwoner heb ik besloten toch voor een plek in de gemeenteraad te gaan.

+Lees meer...

Want het wordt hoog tijd voor verandering die leidt naar rechtvaardigheid richting de inwoners. Meer zeggenschap in raadsbesluiten, hondenbelasting afschaffen, gemeentelijke belastingen hervormen en sociale voorzieningen vereenvoudigen. In maart kunt u mogelijk een flyer van mij in de bus verwachten met daarop al mijn standpunten.

Tot zover deze update en hopelijk tot ziens in de raad van Waalwijk!

-- Met vriendelijke groet, Niels Aussems

Protestposters 'Minder stenen, meer groen in Zuid' (Wijchen) worden verspreid

Gistermiddag en vanmorgen zijn er een ruim aantal protest posters in gebied rond Hart van Zuid verspreid. Deze roepen ook op tot ondertekenen van de petitie. En om 12 uur vandaag waren er 84 ondertekeningen. .

Wat als je dit zou weten over wijn...

Orthomoleculair therapeut en auteur Rineke Dijkinga legt iets uit over rode wijn, dat veel mensen associëren met gezondheid. Dat klopt, maar Rineke zet in dit bericht een paar dompertjes op de feestvreugde, die je echt moet weten.

+Lees meer...

Het goede nieuws? Als je wilt genieten van wijn doe het dan zoals het in het klassieke Mediterrane Dieet bedoeld was. Met goede biologische wijn, gezellig bij de maaltijd. Dat veel mensen dit niet doen vanwege de hogere prijs, baart haar zorgen. Want kiezen voor biologische voeding, is ook kiezen voor je gezondheid.

https://bit.ly/3BC4Xpk

Een Klein Dankjewel

Voor al degenen die een oog hebben geworpen op ons vriendelijke doch urgente verzoek tot behoud van het "ontwikkelingsland" in onze zoektocht naar mogelijkheden van hoe mensen met elkaar kunnen samenleven, met name degene die ook deze petitie een leven hebben gegund, een warm dankjewel! .

Aanbieding financiën

Vandaag 13-10-2021 contact gehad met het ministerie van Financiën. De officiële aanbieding is op 30 november. De afspraak staat nu..

Er is hongersnood in zuid van Angola

In Zuid van Angola gaan sterft heel veel mensen door hongersnood. Help alstublieft dit onder aandacht van de media komen?.