U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Damhert en runderen blijven in natuurgebied 'het Kerkebroek'

Persbericht gemeente Roermond

Damhert en runderen blijven in natuurgebied ‘het Kerkebroek’

Op verzoek van de bewoners blijven een damhert en de twee Galloway runderen in het natuurgebied ‘het Kerkebroek’. De gemeente wil het gebied anders beheren, en daarin hadden de dieren oorspronkelijk geen plek meer.

+Lees meer...

Vanuit het natuurbelang en verbetering van de biodiversiteit is er voor gekozen dat de natuur in dit gebied zich optimaal moet kunnen ontwikkelen en de drie grazers verhinderen dat. Inwoners van Swalmen hechtten echter grote waarde aan de dieren in het gebied en boden een door velen ondertekende petitie voor behoud van de dieren, aan wethouder Evers aan.

Gezamenlijke oplossing De gemeente is vervolgens met de bewoners in overleg gegaan en heeft onderzocht of de verschillende belangen konden worden verenigd. Dat leidde tot een gezamenlijke oplossing die tegemoet komt aan het natuurbelang en de wens om de dieren daar te behouden. Daarmee heeft de betrokkenheid van onze inwoners geleid tot een natuurontwikkeling die kan rekenen op draagvlak bij de omgeving en de vele wandelaars die het gebied rijk is.

Overgangssituatie Met de inwoners is afgesproken dat in het Kerkebroek met een overgangssituatie gewerkt wordt. Het huidige beheer met twee Galloway runderen en het damhert blijft zoals het is, omdat inwoners het welzijn van het damhert heel belangrijk vinden en ook waarde hechten aan het beeld van grote grazers in het gebied. Door op andere zaken te sturen, zoals de graasdruk, wil de gemeente tijdens de overgangssituatie meer voldoen aan de natuurdoeltypen van het gebied. Wanneer het damhert uit het gebied wegtrekt of een natuurlijke dood sterft, dan stopt de overgangssituatie en zullen ook de runderen uit het gebied verdwijnen. Het beoogde natuurbeheer van het gebied wordt dan doorgevoerd. Hierdoor zal nog beter voldaan worden aan de provinciale natuurdoeltypen met als doel de natuurlijke kenmerken die bij het gebied verder te ontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat we werken aan een verbetering van de biodiversiteit en aan de toegankelijkheid van mooie natuur in de directe nabijheid.

Eindconclusie petitie vermeld op facebookgroep Zjwamer nuutjs

Nu de gemeente Roermond hun uiteindelijke standpunt heeft gepubliceerd, kunnen wij ook de uitslag bekendmaken.

Het damhert en de 2 Galloway runderen BLIJVEN in het natuurgebied “het Kerkebroek”.

In december startte de petitie, en in no time werd deze door bijna 700 betrokken inwoners, gesteund en ondertekend . Hierna volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roermond, te noemen wethouder Evers, diverse afgevaardigden van de gemeente, leden van de Dorpsraad en Milieu en Heemkundevereniging, de vorige beheerder en de huidige beheerder van het gebied, Kathy Nijnens en ondergetekenden. Vanaf het eerste moment , kregen wij het gevoel dat iedereen bereid was te zoeken naar een gezamenlijke oplossing, die tot ieders tevredenheid zou leiden. En nu, een ½ jaar later, kan het tromgeroffel los. Aan de roep van de inwoners, voor behoud van het damhert en de Galloway runderen, is gehoor gegeven.

ZE MOGEN BLIJVEN.

Wij willen de gemeente Roermond en alle betrokkenen dan ook heel erg bedanken voor deze oplossing en het feit dat er gehoor is gegeven aan de wens van de inwoners. Maar vooral ook al diegene die de petitie ondertekend hebben, en begaan waren en zijn met dit mooie stukje natuur en zijn begrazers. Zonder jullie was het niet gelukt om de voorgenomen plannen van de Gemeente te veranderen.

Wat de toekomstplannen voor het natuurgebied zijn, kunt u lezen in de uitleg van de gemeente . Voorlopig blijven de dieren bij elkaar, en kunnen de inwoners en wandelaars hopen wij nog lang van deze bijzondere ‘vriendschap’ genieten.

Met dank, Marc Hendrikx en Mirjam Kruip

Nota zienswijzen ontwerp onttrekkingsbesluit is bekend

Delft, woensdag 30 juni 2021

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Delft heeft op deze link een nota gepubliceerd met daarin een samenvatting en beantwoording van de ingediende zienswijzen m.b.t. het onttrekkkingsbesluit parkeerplaatsen TU Campus.

Klikken op '2126537 Voorstel van het college aan de raad inzake vaststelling onttrekkingsbesluiten TU Delft'.

Volgens opgave in bijlage 8 ('Nota Zienswijzen - Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerp onttrekkingsbesluit parkeerplaatsen TU Campus') zijn er dertien zienswijzen over het onttrekken van de parkeerplaatsen ingediend.

+Lees meer...

U kunt de nota zienswijzen downloaden door op het rode Adobe-icoontje te drukken

Donderdag 1 juli 2021 krijgen de raadsleden in de commissie Verkeer en Ruimte van de gemeente Delft de gelegenheid om vragen over dit onderwerp te stellen aan de wethouder.

De vergadering begint volgens opgaaf om 19.00 uur. Het agendapunt is 2.3.

Zie hiervoor dit punt en dit punt

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

30-06-2021 | Petitie Behoud parkeerplaatsen TU Delft

2e kamer

Gelukkig zijn er wel degelijk binnen de 2e kamer ook mensen die hier ook iets aan doen willen. Helaas blijft het al jaren alleen bij praten.

+Lees meer...

Daarom deze petitie

0 mensen er mee eens

jammer.

Petitie Geen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond in Overijssel verlengd.

Omdat bescherming van ons landelijk gebied en onze goede landbouwgrond hard nodig is tegen deze desastreuze zonneparken, hebben we de sluitingsdatum voor de petitie verlengd. De petitie is ondertussen, nog lopend, op 16 juni 2021 ingesproken en aangeboden aan de Commissie Milieu & Energie Provincie Overijssel..

https://laadpalenrondpurmerend.petities.nl/

We hadden het nog niet eerder gezien, maar het is fijn. Nabij Pannenkoek de Appel staat een laadpaal waarmee je je elektrische fiets, je elektrische scooter en je telefoon op kan laden.

+Lees meer...

De paal wordt gevoed door de zon, wat willen we nog meer… Wat we nog meer willen is dat er meer laadpalen er komen. Ik kreeg vanmorgen een bericht binnen dat er een laadpaal in het Twiske moet staan. Als dat zo is. Dan is er des te meer reden om deze laadpalen nog meer te laten plaatsen in de regio van Purmerend en de omliggende gemeentes.

https://www.deorkaan.nl/lekker-opladen-in-het-twiske/

Dus ondertekend deze petitie dan ook even. Scrol dan even naar boven.

Vandaag hebben we de petitie overhandigd aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid.

Vandaag hebben we de petitie overhandigd aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. We hebben na de overhandiging 20 minuten vrijuit kunnen spreken met Hanneke van der Werf van D66, Joost Eerdmans (JA21), Jasper van Dijk (SP), Michiel van Nispen (SP) en Anne Kuik (CDA) .

+Lees meer...

De petitie loopt gewoon nog door tot 4 augustus, dus blijf tekenen ! Dit was echter de laatste dag voor het Kamerreces dat het mogelijk was om de petitie 'Live' te overhandigen. Na 4 augustus stuur ik digitaal alle handtekeningen door naar de Commissie heb ik afgesproken, dus elke handtekening telt ! We gaan door ! Na het kamerreces zal de petitie pas besproken worden in de commissie, maar enkele Kamerleden hebben aangegeven dat ze de komende weken bij de Staatsescretaris aandacht gaan vragen voor de situatie van Hanin en haar familie (en anderen die in een gelijkaardige situatie zitten) .

Stand 29.06.2021 (2)

Helemaal vergeten:

De petitie met 358 handtekeningen is vanmiddag overhandigd aan de griffie van de gemeente Delft.

Die zorgt voor verdere bekendmaking bij de raadsleden.

+Lees meer...

Nogmaals dank voor uw medewerking.

Zonder u was dit resultaat niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

29-06-2021 | Petitie Behoud parkeerplaatsen TU Delft