U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Onze petitie heeft succes gehad ! !

Ook dankzij flinke steun van GroenLinks, die een motie indiende toen het nieuwe bomenbeleidsplan een veel te zwakke verbetering voorstelde. Dat plan stelde voor laanbomen: alles om bij minder dan 50% ziek, Voorheen was dat 40%, GL stelde voor 70%, en die motie is aangenomen! Heel erg bedankt, ondertekenaars, we hebben hiermee heel veel bomen gered !! Overigens: de hogere kosten die dit met zich meebrengt zullen deels ook goedgemaakt worden doordat de houtprijs enorm stijgt.

+Lees meer...

Ik denk dat de gemeente daardoor minder geld hoeft te betalen aan de opdrachtnemers die de bomen kappen, zij krijgen er ten slotte per stuk meer voor, nu. Het bericht staat in de Stentor, en wellicht ook in Tubantia: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-gaat-voortaan-minder-rigoureus-bomen-kappen-na-protesten-over-kaalslag~ae0bbae8/

Promotie van de petitie is begonnen

Enkele weken geleden is de petitie gestart en verschillende buurtbewoners zijn inmiddels op de hoogte van het bestaan van dit initiatief. Deze week beginnen we met flyeren in de buurt.

+Lees meer...

Op deze manier hopen we dat buurtbewoners gezamenlijk een mening kunnen vormen over het plan en deze kunnen laten horen!

In verzet tegen vergunningverlening

Het Wetterskip Fryslan heeft afgelopen week twee vergunningaanvragen bij de Gem. Westerkwartier ingediend.

+Lees meer...

Een voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever en een voor de aanleg van twee slibdepots, waaronder die in de Bokkebuurtpolder. We hebben afgelopen week de aanvragen bekeken en zullen in gesprek treden met onze jurist om te kijken op welke manier we ons juridisch kunnen verzetten. Het Wetterskip heeft bijna alleen financiele argumenten om het depot in deze polder neer te leggen. Het bijzondere landschap kun je maar 1 keer vernielen. WIj vinden dat dit niet gebeuren mag. Daarom denken we er over om met een crowdfunding genoeg geld op te halen voor juridische bijstand. Als we met z'n allen een beetje bijdragen, dan wordt het samen genoeg om de strijd te winnen. Wordt vervolgd.

Dank voor al jullie steun! We hebben nu de vergunning en kunnen door!

https://versaandevecht.home.blog/2021/07/08/we-kunnen-door/.

100ste handtekening bereikt!

Ik wil alle voorgaande en toekomstige ondertekenaars alvast bedanken voor jullie inzet!

Vanaf dit weekend zal ik zelf door de wijk rondlopen om visitekaartjes met informatie over hoe je de petitie kan tekenen, om meer handtekeningen te verzamelen.

Zelf ook een steentje bijdragen? Ik zou het erg op prijs stellen als je deze petitie deelt op Facebook, Whatsapp en andere social media kanalen.

.

Teken

Teken AUB.

Teken

Teken AUB.

Laatste en massale oproep aan EU-Commissie: Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit

Geen bosbiomassa in EU richtlijn omwille van natuur, bossen en luchtkwaliteit Morgen op 9 juli 2021 zal de EU-commissie naar verwachting het klimaatenergiepakket - inclusief de verbranding van bosbiomassa, afronden. Dit gebeurt onder druk van de bosbouwindustrie , zoals deze week bleek uit een brandbrief van 21 Estlandse natuurorganisaties maar tegen de uitdrukkelijke oproepen van burgers en wetenschap in, om bosbiomassa uit dit pakket te halen.

+Lees meer...

Om deze reden doen 130 NGO namens ruim 240.000 Europeanen, middels een film, een laatste, massale en dringende oproep aan de Commissie: “haal bosbiomassa uit het EU pakket omwille van de natuur, bossen en luchtkwaliteit”. De (korte) film is geproduceerd door St. Comité Schone Lucht NL i.s.m. WeMove Europe en Forest Defenders Alliantie

2 Links naar de film: (NL en Engelstalig)  Film (NL) Laatste Oproep Europeanen aan EU Commissie en Frans Timmermans

 Film (Engelstalig) Take forest biomass out of the EU directive (RED)

Deze oproep komt gelijktijdig met het besluit van 5 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa te stappen. Houtpellets, gebruikt voor biomassaverbranding en bijstook in Nederlandse energiecentrales, worden niet geproduceerd volgens de Nederlandse criteria voor duurzame biomassa. Dat is de uitkomst van een internationaal onderzoek van SOMO naar de productie van houtpellets in Estland, dat vandaag werd gepubliceerd. De duurzaamheidscriteria blijken niet meer dan een papieren tijger te zijn en werken in de praktijk niet.


Contact - Comité Schone Lucht:

Fenna Swart- fennaswart25@gmail.com Maarten Visschers - 06-34428154 info@maartenvisschers.nl