U, de petitionaris

Nieuws

Statiegeld op alles

Petitionaris Reinder Rustema vraagt u de petitie Statiegeld op alles te ondertekenen:

“Geen enkele vorm van vuilnis verzamelen is zo effectief als met statiegeld. Zo hou je heel weinig afval over en komt er vanzelf iemand aan je deur die betaalt om een vuilniszak mee te mogen nemen! De EU kan de norm zetten voor de rest van de wereld omdat alle industrie zich richt op de belangrijkste consumenten in de wereld, de EU."

Statiegeldopalles.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Rechtzaak Berghuis vs SUL (Stichting Utrechts Landschap)

Het Berghuis zoals wij dat kennen gaat verloren!!! De rechtzaak Berghuis vs. SUL gaat alleen maar over vergoedingen bij het beëindigen van het pachtcontract.

+Lees meer...

Onder geen beding wil SUL verder met de huidige exploitant Stella Heinen. Dat betekent dat het relaxte, rustige, sfeervolle, toegankelijke, gastvrije en betaalbare Berghuis voor iedereen, voorgoed verloren gaat. De enige kans op behoud van het Berghuis is, dat duizenden bezoekers ook deze nieuwe petitie ondertekenen.

De WMO-raad maakt ernstig bezwaar tegen de voorgestelde maatregel „was-en strijkdienst” voor WMO cliënten.

Was- en strijkservice Geplaatst op : 15-03-2019 De WMO-raad maakt ernstig bezwaar tegen de voorgestelde maatregel „was-en strijkdienst” voor WMO cliënten. In het kader van verlening van huishoudelijk hulp is in een brief van 4 maart 2019 aan ± 850 betrokkenen gemeld dat per 20 maart men een keuze MOET maken tussen de genoemde service buiten de deur te laten doen, dan wel dit in eigen beheer te (laten) doen. De WMO-raad is bezig een Ongevraagd Advies voor te bereiden waarin het college dringend gevraagd word deze maatregel NIET in te voeren. Redenen zijn zowel inhoudelijk - de maatregel is voor velen ouderen niet uitvoerbaar - als procedureel - de Adviesraden van de gemeente zijn niet om hun advies gevraagd. Hierbij roepen wij alle betrokkenen op per direct een schriftelijk bezwaar in te dienen.

+Lees meer...

Als raad willen wij ook in dezen de belangen van de Emmense burgers behartigen.

Afwaardering van HBO opgeleide verpleegkundigen,

Van collega's bereikt ons het volgende bericht, een praktijkschets, wat onderstreept hoe VenVN en in het verlengde hiervan ZN en werkgevers de weg kwijt zijn.
Om begrijpelijke redenen zijn de namen van de collega's weggelaten.

Het zal de gezondheidszorg in Nederland zeker niet ten goede komen als er niet meer op HBO niveau gebruik gemaakt kan worden van zeer deskundige en ervaren Inservice Opgeleide verpleegkundigen.

+Lees meer...

Wat ons persoonlijk van het hart moet:

  1. Waarderingsvermindering: Hoe schrijnend is het om te constateren dat wij, die al meer dan 4 jaar indicatiestellingen doen voor de Zorgverzekering in PGB en ZIN en deze controleren voor diverse Zorgkantoren, Zorgverzekeringen en gemeenten (dus voor de Wlz, Zvw, BKG, WMO en tevens signaal gedreven fraude onderzoek doen naar zowel ZIN en PGB!), per 1 januari 2019 dit niet meer mogen doen omwille van de bovengenoemde waarderingsvermindering van alle in-service-opgeleide verpleegkundigen naar MBO-niveau en dat er in de praktijk niet op individuele basis getoetst is op welk kennisniveau, ervaring en competenties!!

  2. Inkomstenderving: Naast het feit dat wij nu te maken krijgen met inkomstenderving omdat we tegen een lagere functie en tarief worden ingeschaald en we diverse taken niet meer uit mogen voeren hebben we te maken met een waarderingsverlaging naar MBO-niveau vinden wij het nog erger dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en leven voor velen.

  3. Meer toezicht en controle: Ons valt ook op dat naast een groot tekort aan (wijk-)verpleegkundigen met de nodige ervaring bij het stellen van indicaties zowel in ZIN als PGB, menig (wijk)verpleegkundige geheel niet thuis is in alle wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB. Indien er hier meer toezicht en controle op is, kan er op een meer zorgvuldige, efficiënte, effectieve en kostenbesparende wijze voldaan worden aan kwaliteit van zorg. Wat we ons ook sterk afvragen is; Hoe het mogelijk is dat er geen opleiding nodig is voor het starten van een thuiszorgorganisatie of een wooninitiatief. Deze schieten als paddenstoelen uit de grond met soms zeer laag geschoold personeel en slechte kwaliteit van zorg. Vektis geeft erg gemakkelijk een AGB-code zonder een toetsing d.m.v. bijvoorbeeld KIWA-Keurmerk. Conclusie: De zorg verandert snel, de zorgvragen nemen toe, worden steeds complexer en persoonsgerichter met meer nadruk op preventie en positieve gezondheid. Voor een toekomstbestendige zorg, zijn veel verpleegkundigen nodig. Maar vooral is ook de juiste zorg op de juiste plek en vanuit de juiste financiering nodig. Niet niveauverlaging maar juist waardering, respect en HBO-erkenning voor het in-service A-diploma is zeker verdient en op zijn plaats! Wij zouden graag met u, als deskundige verpleegkundigen en goede knowhow hebbende op het gebied van wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB en indicatiestelling, in gesprek komen om een waardevolle bijdrage te kunnen blijven geven aan de kwaliteit van zorg en leven.
    We zijn in afwachting van een uitnodiging,

Hoogachtend en vriendelijke groet, ...

MORGEN (20-03-2019) , DE DAG! komt u ook ?

20-03-2019 leveren wij en de huis aan huis petitie groep gezamenlijk de petities in.

Aankomende woensdag 20-03-2019 , kwart over 2

Adres: Woonstichting Gendt Kloosterplein 2 6691 CX Gendt

In het restaurant van het zorg / kantoor complex.

.

Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL)

Komt allen naar de Rechtzaak Berghuis vs. Stichting Utrechts Landschap (SUL) Donderdag 21 maart 2019, 09:00 - 12:30 uur, in het Gerechtsgebouw, Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht. .

Overhandigd op 13 maart 2019

De petitie is op 13 maart 2019 via Mark Coenders, fractievoorzitter van GroenLinks, overhandigd aan de gemeenteraad..

Maatwerk bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen

Op 25 september 2018 is de petitie overhandigd. Er zijn Kamervragen over gesteld en de minister heeft ontkend dat er ingezet wordt op bomenkap langs N-wegen: "Bij de verbeteringen van de bermen bij rijkswegen is maatwerk altijd toegepast.

+Lees meer...

Ik verwacht, en dat blijkt ook uit de ervaringen tot nu toe, dat provincies eenzelfde aanpak zullen hanteren."

Bron: Tweedekamer.nl: petitieaanbieding 25 september 2018 en Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Op 3 maart ontvingen sommigen een verzoek om opnieuw te tekenen voor een petitie die aandacht vraagt voor de massale bomenkap die in Nederland gaande is en elders in de wereld natuurlijk ook.

Een aantal van jullie vroeg aan mij hoe het is afgelopen met deze petitie: 'Bomen langs N-wegen moeten blijven' van vorig jaar.

Nou, zo dus: de petitie is vorig jaar september aan de Tweede Kamer aangeboden, aan enkele kamerspecialisten zullen we maar zeggen en dezelfde dag aan minister Cora van Nieuwenhuizen. We hebben een gesprek met haar gehad waarin zij benadrukte dat zij nooit bedoeld had dat bomen langs N-wegen op grote schaal moesten verdwijnen. Dat het zelfs het laatste is wat zou moeten gebeuren. Wij hebben haar verteld wat wij tegenkwamen bij provincies en gemeenten. De kamerspecialisten hebben daarna nog vragen gesteld in de Tweede kamer.

Dat is dan het resultaat. Vooral aandacht.

Ondertussen gaat de wereld door. En iedere dag kan jij je weer bewust worden wat belangrijk is voor jou. Waarvoor jij ook in actie wilt komen. Zeker is dat bomen en de natuur ons nodig blijven hebben en hoe hard hebben wij hen nodig. Als er keuzes gemaakt worden zou bijvoorbeeld dat industrieterrein of die woningwijk niet gebouwd moeten worden. Of bebouwde gebieden teruggegeven moeten worden aan de natuur.

We kunnen voor ons zelf besluiten bescheidener van buiten te leven en rijker van binnen. Doe het jouwe vanuit je hart en je gevoel!

Hiermee is de petitie dan definitief afgesloten!

Hartelijke groet!

Deanneke

SALTO moet blijven

de petitionaris van Salto moet blijven vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De lokale 'open access'-televisie en radio kanalen van SALTO zullen verdwijnen als C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt. Dat willen we voorkomen! SALTO biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten maar ook voor kritiek en democratische expressie en inspraak."

saltomoetblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

19-03-2019