U, de petitionaris

Nieuws

Statiegeld op alles

Petitionaris Reinder Rustema vraagt u de petitie Statiegeld op alles te ondertekenen:

“Geen enkele vorm van vuilnis verzamelen is zo effectief als met statiegeld. Zo hou je heel weinig afval over en komt er vanzelf iemand aan je deur die betaalt om een vuilniszak mee te mogen nemen! De EU kan de norm zetten voor de rest van de wereld omdat alle industrie zich richt op de belangrijkste consumenten in de wereld, de EU."

Statiegeldopalles.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Alles wat je moet weten over de opkomst van de elektrische step en legaalrijden.nl

Het gaat goed met de petitie met al bijna 2500 handtekeningen. Dat is mooi maar meer is natuurlijk beter.

+Lees meer...

Het idee is nu om de petitie na de zomer aan te bieden bij de Tweede Kamer. 2500 handtekeningen lijkt niet zoveel maar als je bedenkt dat we in Nederland nu zo’n 8000 elektrische zelf balancerende éénwielers, long- en skateboards en stepjes gebruikers hebben dan is dat best veel. Je kan mensen overigens nu nog makkelijker attenderen op de petitie door ze te verwijzen naar: legaalrijden.nl

Elektrische steps nu echt in opkomst

We kregen de afgelopen tijd ook veel vragen over elektrische steps, waarom we die niet zien bij de afbeelding van de petitie maar ook hoe het nu zit met de komst van deelsteps. Bij onze oosterburen maar ook bij ons. Breda schijnt een pilot te krijgen met deelsteps maar dat hoorden we eerder ook al in Rotterdam. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Daarbij is er ook nog iets als een gelijkheidsbeginsel. Waarom daar wel en niet in de rest van Nederland? Hoe ga je dat toepassen? Iemand op een veel veiligere Boosted REV step zou dan van de weg getrokken worden en een bekeuring krijgen terwijl de kamikaze toeristen op een deelstep zonder helm gewoon voorbij sjezen. Het lijkt allemaal heel hip en trendy maar in 2007 kon je ook al een GoPed ESR 750 Hoverboard kopen. Tot slot antwoord op de vraag waarom je op de foto bij de petitie geen elektrische step ziet. De foto is al weer bijna een jaar oud en toen zag je bij group rides nog geen mensen op elektrische stepjes meerijden maar daar komt langzaam verandering in. De eerste is al gespot tijdens de laatste Fatdaddy & Mellow group ride door Amsterdam.

Duitsland

Onlangs gaf het parlement in Duitsland groen licht voor het gebruik van elektrische steps in het verkeer. Vanaf eind juni 2019 mag je er (vanaf 14 jaar) de weg mee op en de maximale snelheid is 20 kilometer per uur. De steps moeten verzekerd worden maar vreemd genoeg is er geen helmplicht. De goedkeuring van alleen elektrische steps komt vooral door het lobbywerk van buitenlandse bedrijven met deelsteps die zich verschuilen achter een app en die zo snel mogelijk steps willen verhuren.

Ongevallen

De komst van elektrische huursteps heeft één groot nadeel. Ze zorgen voor een toename van het aantal ongevallen. Dat zagen we al in de Verenigde Staten waar sinds 2017 al 1542 mensen in het ziekenhuis zijn behandeld na een ongeval met een elektrische step. Daar bleek uit onderzoek ook dat gebruikers van een elektrische step zonder helm 40% meer kans hebben op hoofdletsel. Vreemd dus dat er in Duitsland geen helmplicht is ingevoerd voor gebruikers van een elektrische step.

De toename in het aantal ongevallen met letsel heeft ook te maken met de onervarenheid gebruikers van een elektrische deelstep. In Nederland kennen we nu al een groot aantal gebruikers van een elektrische step en daar zijn nog geen ernstige ongevallen voorgekomen. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat ze de elektrische step voor persoonlijk gebruik hebben aangeschaft en zich vooraf hebben verdiept in het gebruik en bij aankoop goed advies hebben gekregen.

Imago

De komst van elektrische deelsteps is niet positief voor het imago van elektrische step maar zeker ook niet voor de huidige groep ESK8, Onewheel en elektrische step gebruikers. De toename van het aantal ongevallen door onervaren gebruikers zal ongetwijfeld een negatief randje geven aan het gebruik van deze vervoersmiddelen. Als we naar de huidige gebruikers in Nederland kijken dan is het aantal ongevallen met vooral eenzijdig letsel nihil. Dit komt vermoedelijk doordat gebruikers van deze nieuwe vormen van vervoer zich goed laten voorlichten voor aankoop en zich goed laten adviseren voordat ze de weg op gaan. Daarbij zijn de gebruikers van deze vervoersmiddelen zich ook bewust dat ze extra kwetsbaar zijn in het verkeer.

België

In België zijn de deelsteps al enige tijd te huur en in Antwerpen en Brussel zien we hetzelfde wat we ook in de Verenigde Staten zagen. Je struikelt daar letterlijk over de elektrische steps. In Barcelona is het verhuur van elektrische deelsteps daarom inmiddels al verboden en dat zagen we ook al gebeuren in New York. Dat heeft er vooral mee te maken hoe mensen met de huursteps omgaan maar ook door het aantal spelers op de markt van de huursteps. In België zijn in sommige steden inmiddels al zo’n 6 verhuurders van deelsteps actief. Het huren kost zo’n 15 eurocent per minuut met een starttarief van 1 euro.

Persoonlijk gebruik

Zoals we al eerder schreven zijn we niet tegen elektrische deelsteps maar vertegenwoordigen wij met deze petitie vooral de gebruikers die deze nieuwe vormen van vervoer persoonlijk gebruiken en na gebruik gewoon mee naar huis nemen en niet op straat laten slingeren. Daarbij draagt iedereen in de Nederlandse ESK8 community altijd een helm en stelt zich in het verkeer altijd nederig op ten aanzien van andere weggebruikers. Bij gebruikers van huursteps zien we vooral kamikaze gedrag. Hoe dat komt weten we niet maar het is een constatering die we wereldwijd zien.

Groen?

Doordat elektrische deelsteps massaal misbruikt worden hebben ze een gemiddelde levensduur van maximaal 6 maanden. In de Amerikaanse stad Louisville hebben ze er onderzoek naar gedaan en daar bleek dat de levensduur van een deelstep 28 dagen is en dat ze gemiddeld 227 kilometer rijden waarna ze uit de roulatie worden genomen. Bij persoonlijk gebruik zien we al gauw duizenden kilometers. Ter vergelijking, een van de Nederlandse gebruikers van een Onewheel heeft binnen één jaar al meer dan 6700 kilometers gereden en gebruikt zijn auto nauwelijks meer. Verhuurders van deelsteps verschuilen zich achter termen als CO2 neutraal en groen maar dat is in de praktijk dus wel anders. Persoonlijk gebruik van PLEV’s is al gauw zo’n 10x groener en dan drukken we ons nog heel voorzichtig uit

Bekijk onze Facebook pagina voor meer informatie

https://www.facebook.com/Help.Paardenspul.Theetuin.Open.te.houden/.

De plannen voor de Juliana van Stolbergschool zijn teruggedraaid

De petitie is niet meer van toepassing. De plannen, waarom hij was gestart, zijn inmiddels teruggedraaid..

Nieuwe petitie

https://petities.nl/petitions/marteling-is-illegaal-en-argumenten-negeren-is-niet-toegestaan-wat-is-vakantie?locale=nl

Deze is door heel Nederland ondertekenbaar en het verzoek naar petities.nl is om allebei online te houden omdat de huidige is verzonden naar alle 2de Kamerleden in Nederland.

De wethouder schreef een brief in reactie op de petitie

Het verbod om na 23:00 te varen wordt aangepast. Er wordt nu flexibel tussen middernacht en 7 uur soms een vaarverbod ingesteld als het nodig is, afhankelijk van de situatie.

+Lees meer...

Het wordt ruim tevoren aangekondigd. De pleziervaart ontbrak in het overleg en de Stichting Pleziervaart wordt nu uitgenodigd voortaan ook deel te nemen. Maar het maximum van 12 opvarenden blijft nodig om te kunnen handhaven op vaarders die overlastgevende groepen vervoeren. In de Nota Varen deel 1 staan maatregelen die alle vormen van overlast op het water aan te pakken, niet alleen pleziervaart. Regulering is nodig om ruimte te houden voor recreatie op het water.

De Nota Varen is besproken in de commissievergadering van donderdag 18 april 2019. In de raadsvergadering op 8 mei is er ook een middag en avond over gedebatteerd. Uiteindelijk is de nota aangenomen door PvdA, GroenLinks, de SP, BIJ1 en D66.

Motie 105 van Vroege, Marttin en Boutkan vraagt om een ontheffingssysteem voor Amsterdammers, voor een uitzondering voor het enkele keren per jaar varen op een boot. De juridische houdbaarheid wordt onderzocht en is afhankelijk van technologie.

Motie 121 van Ceder, Boomsma en Kreuger vraagt geen tariefverhoging voor de pleziervaart voordat duidelijk is wat betere handhaving oplevert.

Een door de gemeenteraad gewenst alcoholverbod voor passagiers is door de burgemeester als disproportioneel ontraden en verworpen.

Bronnen:

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Geachte watersportliefhebber,

Zoals u wellicht weet is de Nota Varen deel 1 vrijwel ongeamendeerd aangenomen. Dit was niet onverwacht, maar dat maakt de teleurstelling niet groter. Hiermee ging de gemeente rechtstreeks tegen de 12.144 mensen in die de petitie ondertekend hebben.

Vorige week hebben we voor het eerst het Bestuurlijk Overleg met wethouder Dijksma bijgewoond. Dit is als positief ervaren. Wat opviel is dat er van de ongeveer 20 aanwezigen er slechts één of twee de bewoners representeerden, de rest namens een rederij, en wij. We kunnen dus wel stellen dat de botenbezitters van Amsterdam ondervertegenwoordigd waren en dat onze komst hoognodig is. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Naast ons zal ook de HISWA deel gaan nemen aan het Bestuurlijk Overleg. Een grote, professionele organisatie, en dus een goede zaak. Wij hopen gezamenlijk op te kunnen trekken.

Wat gaat er nu voor de booteigenaren van Amsterdam per vandaag, 23 mei, veranderen:

  • Een variabele (nacht)sluiting van de gemeente. Hoe dit door de gemeente gecommuniceerd gaat worden is nog niet duidelijk.
  • Maximaal twaalf personen plus één schipper per boot.

De Amstelroute, vanaf het Oosterdok via de Schippersgracht, de Nieuwe Herengracht en de Amstel naar Ouderkerk aan de Amstel, de Kostverlorenvaartroute vanaf het Binnen-IJ via het Westerkanaal, de Singelgracht, de Kattensloot, de Kostverlorenvaart, de Schinkel en het Nieuwe Meer naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zijn uitgesloten van bovenstaande maatregelen.

  • Vanwege (herstel)werkzaamheden aan de kades worden er een hoop vaarroutes gesloten en/of verlegd.
  • 80 nieuwe passagiersvaartvergunningen. Dit bovenop de huidige 471 vergunningen. De inschrijving hiervoor start in september 2019, worden verdeeld in 2020 en gaan in vanaf 2022.
  • Er komt een communicatiecampagne om vooral de overlast als gevolg van geluid en alcohol op het water tegen te gaan. Dit is één van de weinige maatregelen waar de Stichting Pleziervaart zich in kan vinden en een actieve rol in wil spelen.
  • Er wordt verder gekeken naar de invulling van een Amsterdams vaarbewijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de Nota Varen deel 2.
  • De vignetprijzen gaan omhoog met maximaal een verdubbeling.

Een schrale troost is dat op Koningsdag een uitzondering wordt gemaakt op de 12-persoonsregel. Hoewel dit natuurlijk een meevaller is, moet het ook gezien worden als politieke koehandel: op het allerlaatst een klein beetje toegeven, zodat het college kan zeggen dat ze wel degelijk naar de oppositie en bewoners luisteren.

Wat dat betreft zien wij ook de aangenomen motie waarin werd opgeroepen om alcohol ook voor opvarenden te verbieden als een politieke truc: voer een omstreden beleid in, maar voer tegelijkertijd een nóg meer omstreden maatregel in en je hebt een goede politieke bliksemafleider. Gelukkig bleek het inderdaad een fantastiemotie maar het leidde inderdaad wel de aandacht af van de Nota Varen.

Het burgerinitiatief waarbij er werd geprotesteerd tegen het beleid van de gemeente Amsterdam was een groot succes. Hoewel wij dit niet hadden georganiseerd, hebben we wel financieel bijgedragen. Uw donaties waren hiermee goed besteed; de aandacht van de media overtrof ruimschoots onze verwachtingen. De NOS, Hart van Nederland, Powned, de Telegraaf, NRC Handelsblad, het Parool en nog vele andere media hebben over de actie bericht.

Hopelijk ziet het college in dat als zelfs landelijke media hierover gaan berichten dat het wellicht tijd is voor een moment van reflectie op haar beleid.

De vraag is nu natuurlijk: wat nu?

Tenzij er een wonder geschiedt wordt de Nota Varen deel 1 per 1 juni officieel beleid. Natuurlijk zullen wij het gesprek met de wethouder aan blijven gaan en blijven we actie voeren. Maar het lijkt dat de enige optie om dit beleid van tafel te krijgen de juridische weg is.

We gaan ons de komende weken beraden en verkennen wat de juiste stappen zijn. We verwachten spoedig verder nieuws aan te kunnen kondigen. Volg ons op onze website, Facebook en Twitter.

Tot die tijd, geniet van het water, vaar veilig en zorg niet voor overlast.

Goed Grachtmanschap!

Stichting Pleziervaart

info@stichtingpleziervaart.nl

EINDE REACTIE

Gemeente bewust maken

Wilt u uw eigen gemeente bewust maken van het gevaarlijke 5G netwerk, maar u heeft weinig tijd? Dan kunt u onze brief met 6 bijlagen verkrijgen, die aan de gemeente Leeuwarden is gestuurd en ook is aangeboden aan twee andere gemeenten, Sudwest Fryslan en de Noordoostpolder (flevoland). Hij is ondertussen 11 keer opgevraagd.

+Lees meer...

Stuur een e-mail naar straal.zelf@gmail.com

Intersekse personen, transgender mannen, non binaire personen...........

Excuus als de taal in de petitie niet inclusief is en dat mede daardoor mensen zich buitengesloten voelen van de boodschap. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

+Lees meer...

De petitie is bedoeld voor alle menstruerende personen, ervaringsdeskundigen en iedereen die er ook maar enig belang bij heeft. Hoe meer mensen ondertekenen, hoe groter de kans dat we historie gaan schrijven.