U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

SP in verzet tegen sluiting cellen

  HOOGEVEEN/TER APEL - De SP verzet zich tegen de sluiting van gevangeniscellen in Hoogeveen en Ter Apel. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de fractie in de Tweede Kamer in reactie op de publicatie van Dagblad van het Noorden van afgelopen woensdag. De SP noemt de voorgenomen tijdelijke sluiting van in totaal 82 cellen 'afbraak' van het gevangeniswezen..

Omwonenden willen inspraak in plan nieuw te bouwen gevangenis

ZAANSTAD - Bewoners van Nauerna en Westzaan zullen zich tot het uiterste verzetten tegen de komst van een gevangenis in Hoogtij, tenzij ze met justitie afspraken kunnen maken over een geschikte inpassing van het gebouw in het landschap. In een brief aan de gemeenteraad kondigden Belangengroep Nauerna (BGN) en Belangenvereniging Westzaan (BVW) donderdagmiddag aan dat zij alle politieke, bestuurlijke en rechtsmiddelen zullen benutten. Ook als dat tot gevolg heeft dat de komst van de gevangenis daardoor helemaal niet doorgaat of Zaanstad met een fikse schadeclaim wordt opgezadeld.

+Lees meer...

Op de gemeenteraad maakte die aankondiging gisteravond niet veel indruk. Een meerderheid vindt het goed dat de ideeën die de buurtbewoners hebben over de gevangenis naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Rijksgebouwendienst (RGD) wordt gestuurd. Maar meer ook niet. Een meerderheid in de raad wil die twee partijen geen nieuwe voorwaarden opleggen.Nadat de raad donderdagavond het groene licht gaf, met het afgeven van en zogeheten verklaring van geen bedenkingen, meldde Hans Lalk van BGN aan dat zijn groep en BVW in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad en dat zij contact zullen leggen met DJI en RGD. Zij willen bij die twee instanties aan tafel komen om te praten over een gebouw dat zij aanvaardbaar vinden. In ruil daarvoor willen de twee groepen voorlopig afzien van juridische stappen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article20980763.ece/Omwonenden-willen-inspraak-in-plan-gevangenis?lref=vpll

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT!

YES WE CANNABIS! LEGALIZE IT! Onderteken de petitie voor gereguleerde wietteelt in Apeldoorn.? Een gedeelte van de grond die door de economische crisis niet verkocht wordt, moet dienst doen als gemeentelijke wietplantage. Dat is tenminste het standpunt van de Jonge Democraten Stedendriehoek.

+Lees meer...

Volgens de lokale afdeling van de JD is de gemeente hierdoor in staat om de verkoop van softdrugs te reguleren en daarmee te voorkomen dat coffeeshops hun handelswaar bij schimmige tussenhandelaren moet inkopen. Eenzelfde beleid wordt gevoerd in Rotterdam: de gemeenteraad van de Maasstad nam eind 2012 een voorstel aan om dit mogelijk te maken. Volgens het huidige softdrugsbeleid mag in Nederland maar een beperkte hoeveelheid wiet per inwoner worden geteeld, namelijk vijf plantjes per persoon. Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar de inkoop ervan is verboden. Dit maakt het beleid niet alleen verwarrend – het vertroebelt ook de markt. Nu is niet bekend van wie de coffeeshophouders de wiet precies kopen en ook wat het gehalte THC, de werkzame stof in wiet, precies bedraagt.“Een niet-gereguleerde wietteelt speelt zich voornamelijk af in het illegale circuit, waar illegale hennepkwekerijen regelmatig voor brandgevaarlijke situaties zorgen. Zolang de wietteelt niet gereguleerd wordt houden dit soort praktijken aan. De criminaliteit neemt daarmee toe,” licht Thomas Roode, woordvoerder van de JD Stedendriehoek, toe. “Wij stellen daarom een gemeentelijke wietplantage voor. Daarmee voorkom je onveilige situaties en behoud je controle op de kwaliteit van wiet. Ook hebben we hiermee een op zijn minst tijdelijke bestemming voor de braakliggende grond gevonden en sluiten we aan op de paragraaf over ‘lokaal maatwerk’ uit het regeerakkoord. In alle opzichten is het dus een win-winsituatie.” Raadpleeg onze Facebook of Twitter voor de meest recente ontwikkelingen omtrent de actie. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met stedendriehoek@jd.nl

02-03-2013 | Petitie Yes we cannabis

Actie Veenhuizen 9 maart

Actie Veenhuizen 9 maart Jarenlang hebben diverse organisaties gewerkt aan het behoud van de unieke monumenten en het even unieke landschap rond het dorp Veenhuizen. Die inspanningen waren succesvol, maar met het dreigende vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ziet de toekomst van Veenhuizen er een stuk minder rooskleurig uit.

+Lees meer...

Verval ligt op de loer in het oude pauperparadijs: het is tijd om op te komen voor Veenhuizen. Op zaterdag 9 maart 2013 wordt daarom een Toogdag gehouden in Veenhuizen. Het initiatief komt van de Erfgoedvereniging Heemschut en de dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Het Drentse Landschap, de vereniging Natuurmonumenten, de Stichting het Drents Monument, Staatsbosbeheer en de Stichting Veenhuizen Cultuur en Toerisme. De deelnemende organisaties willen de unieke waarden van het ensemble van gebouwen en landschap, de ruim honderd Rijksmonumenten en de bijzondere ontstaansgeschiedenis nog eens duidelijk voor het voetlicht brengen. In de jaren negentig van de vorige eeuw is ook door particulier initiatief, mede door Bond Heemschut, een ontwikkeling gestart die het erfgoed-complex een positieve impuls heeft gegeven. Door de mogelijke terugtrekking van Justitie dreigt nu opnieuw verval en verwaarlozing. Ook de waardevolle omringende natuur, het Fochteloërveen en het beekdal van De Slokkert, hoort bij het karakter van Veenhuizen. Het uitgebreide programma van de Toogdag is te vinden op http://www.veenhuizenlive.nl/. Bezoekers van de Toogdag kunnen deelnemen aan excursies in Veenhuizen en de omringende natuur. Er zijn gebouwen opengesteld en kraampjes van de deelnemende organisaties. De ondernemers in het dorp nemen deel met speciale activiteiten. In de middag is er een symposium in Café-Restaurant-Theater Het Verenigingsgebouw. Bekende inleiders zullen een toelichting geven op de betekenis van Veenhuizen. Het symposium wordt afgesloten met een appél dat wordt aangeboden aan de Drentse leden van de Tweede Kamer. Het appél wordt ook onder de aandacht gebracht van de betrokken bewindslieden en de Tweede Kamer. Er is toekomst voor erfgoed, vanuit het besef dat het een onverbrekelijk onderdeel is van ons bestaan. Voor een PDF-versie van de uitnodiging, het programma en inschrijven klik hier.

http://www.veenhuizen1.nl/index.php/nieuws/politiek

Anton Pekel: Directie gevangenissen speelt nu al in op bezuinigingsplannen

  De Hoogeveense gevangenis  Pekel van het actiecomité gevangenis Hoogeveen HOOGEVEEN - De Hoofddirectie gevangenissen speelt alvast in op de bezuigingsplannen voor de gevangenissen die staatsecretaris Fred Teeven van Justitie nog aan de Tweede Kamer moet presenteren. Dat vermoedt Anton Pekel van het actiecomité gevangenis Hoogeveen. Uit uitgelekte kabinetsplannen bleek eerder dat gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel dicht gaan.

+Lees meer...

Gisteravond werd bekend dat per 1 maart al tientallen banen verdwijnen bij de noordelijke gevangenissen. Alle tijdelijke arbeidscontracten worden stopgezet. Gevangenen zullen verhuizen naar andere gevangenissen met vaste arbeidsplaatsen. Volgens de Hoofddirectie gevangenissen hebben de ontslagen niks te maken met de komende bezuinigingsplannen, maar zijn deze nodig om cellenleegstand op te lossen. Anton Pekel betwijfelt dit. Door nu alle tijdelijke contracten stop te zetten gaat in Hoogeveen het complete Huis van Bewaring dicht en dat is het begin van het einde zegt Pekel. Bovendien heeft hij kritiek op de gang van zaken. De ontslagen zijn kort vantevoren aangekondigd, zonder inspraak van de medezeggenschapsraad en de vakbonden. De directeuren van de gevangenissen in Hoogeveen en Veenhuizen mochten niet reageren van hun bazen in Den Haag.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/hoofddirectie-gevangenissen-speelt-nu-al-op-bezuinigingsplannen

Veroordeelden pas na 14 maanden in de cel

  Veroordeelde criminelen kunnen lang van vrijheid genieten © ANP. Gevangenis De Schie in Rotterdam Veroordeelde criminelen die de gevangenis in moeten, kunnen in de praktijk nog heel lang van hun vrijheid genieten. Uit interne stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die in handen zijn van RTL Nieuws, blijkt dat er na een veroordeling gemiddeld 14 maanden overheen gaan voordat misdadigers ook echt achter slot en grendel gaan. Volgens de norm van het ministerie zelf zou er maximaal dertig dagen moeten zitten tussen de onherroepelijke veroordeling en het begin van de gevangenisstraf.

+Lees meer...

Maar in de praktijk duurt dit bij de 7144 zaken die zijn onderzocht gemiddeld 14 keer zo lang. Dat betekent dat slachtoffers van misbruik of geweld de dader ook na zijn veroordeling gewoon op straat kunnen tegenkomen.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3401059/2013/02/27/Veroordeelden-pas-na-14-maanden-in-de-cel.dhtml

Per 1 maart al banen weg bij gevangenis in Ter Apel

    De burgemeester van Hoogeveen, Karel Loohuis, vreest dat er per 1 maart al tientallen banen verdwijnen bij de gevangenissen in TerApel, Veenhuizen en Hoogeveen. Alle tijdelijke arbeidscontracten worden stopgezet en gedetineerden worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De bezuiniging op personeel loopt vooruit op het reorganisatieplan voor alle gevangenissen dat staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nog aan de Tweede Kamer moet voorleggen.Loohuis hoorde het nieuws dinsdag van de directeur en een lid van de ondernemingsraad van de Hoogeveense gevangenis De Grittenborgh, waar vijftig cellen dicht gaan en dat kost veertig tijdelijke arbeidskrachten hun baan. Volgens Loohuis gaat het hele Huis van Bewaring dicht, dat is een kwart van de hele gevangenis.

+Lees meer...

In Veenhuizen moet gevangenis Bankenbosch in 2014 helemaal dicht en in Ter Apel moeten 32 cellen sluiten. De Hoogeveense burgemeester vindt de handelswijze van Justitie onacceptabel; 'hier kun je niet op reageren want het gaat op 1 maart al gebeuren. Bovendien blijven we bij ons standpunt dat er geen baan in het Noorden gemist kan worden'.

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=118468

Tegengas tegen Teeven

26-02-2013 o Welke kant moet het uit met de gevangenissen? Wat voor straf hoort bij een misdaad? En hoe is het mogelijk criminaliteit te voorkomen? De meningen lopen nog wel eens uiteen. Uit de hoge hoed bij de formatie van de regering van VVD en PvdA is echter een plan gekomen dat in ieder geval meer kwaad dan goed doet. Volgens staatssecretaris Teeven moet het voortaan meer de Amerikaanse kant uit.

+Lees meer...

Grotere gevangenissen, zoveel mogelijk privatiseren en dat alles concentreren in de Randstad.  Ondermeer de Grittenborgh dreigt het kind van de rekening te worden. Alle partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen en ook alle partijen in Provinciale Staten vinden dat een onzalig plan Ook de SP ziet niks in het plan van Teeven. Een gevangenis als de Grittenborgh functioneert uitstekend en levert werkgelegenheid in streken waar de regering anders niet in investeert. Ook al zou het anders moeten met de gevangenissen, dan in ieder geval niet nu en niet zo. We moeten immers bezuinigen? Een nieuwe weg inslaan met het gevangeniswezen kost op korte termijn handenvol geld. Toch komt er ondermeer in Zaandam een splinternieuwe bajes voor maar liefst 1032 gedetineerden op industrieterrein Hoogtij. Een extra argument voor de hele Drentse politiek om mordicus tegen de sluiting van de gevangenissen in het noorden te zijn. Toch viel van de week in de Hoogeveensche Courant te lezen dat sluiting van gevangenissen onafwendbaar is. Dat meent de Drentse VVD althans, die onlangs op bezoek was in de Grittenborgh. We moeten vooral de hakken niet in het zand zetten, maar blijven bewegen', vindt mijn collega fractievoorzitter mevrouw Pannekoek van de VVD.Laten we een succesvolle Noordelijke lobby niet doorkruisen'. Een merkwaardige opvatting. Want hoezo is sluiting onafwendbaar? Voor tegengas tegen Teeven en een succesvolle Noordelijke lobby helpt het niet de handdoek bij voorbaat in de ring te werpen. De Grittenborgh en de andere PI's in het noorden hoeven helemaal niet dicht! Dat is een onbezonnen plan, dat zondermeer van tafel moet. Gelukkig krijgt het actiecomite steeds meer weerklank. En hoe meer mensen, overheden en organisaties laten weten dat het zo niet kan, des te eerder de Staatssecretaris bakzeil zal moeten halen. 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2013/02/26/T272.htm