U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Brief voor klantenservice bank

Deze tekst heb ik per e-mail verstuurd naar de klantenservice van mijn bank. Doe het ook:   Geachte klantenservice, Als ik geld overmaak van mijn bankrekening naar één bij een andere bank dan zijn we afhankelijk van Equens.

+Lees meer...

Die werkt alleen op werkdagen tijdens kantoortijden. Ondertussen is mijn geld van mijn rekening verdwenen en niet aangekomen op de bestemming. Dat lijkt me een achterhaalde praktijk. Ze zouden 24/7 moeten werken. Wat doet u hieraan? Heeft u Equens onder druk gezet hierover? Staat het op de agenda als u de samenwerking verlengt? Wat is de mening van de vereniging van banken waar u als ook lid van bent? Ik heb namelijk een petitie ondertekend tegen deze praktijk (geldgelijkoverboeken.petities.nl), ik hoop dat u vanuit uw positie ook hieraan werkt?Dank!   Het antwoord dat ik kreeg was: Het is niet alleen uw bank die via Equens werkt maar bijna alle banken. Al het inter-bancaire geldverkeer verloopt via hen danwel via het Europese systeem EBA. Sinds de SEPA invoering is er op Europees niveau bepaald dat ook andere bedrijven geldverkeer moeten kunnen oppakken. Wij zijn hierover in gesprek binnen de vereniging van banken. We blijven ons uiterste best doen om alle mogelijkheden te onderzoeken om het geld verkeer beter en sneller te laten verlopen. Op dit moment zijn er echter nog geen concrete voorstellen of acties te verwachten. Een andere bank antwoordde:   Geachte heer Rustema, In uw e-mail geeft u aan dat uw overschrijving naar een tegenrekeningnummer nog niet is aangekomen. Wij begrijpen dat u dit vervelend vindt. Daarnaast heeft u een aantal vragen betreft onze samenwerking met Equens. Graag geven wij onze reactie op uw e-mail. Als u een bedrag overmaakt vanaf uw Betaalrekening naar een andere bank en het bedrag is voor 14.00 uur bij ons aangeleverd, dan is het bedrag nog op dezelfde dag beschikbaar op de bankrekening van de andere bank. Als het bedrag na 14.00 uur en/of in het weekend bij ons is aangeleverd, dan is het bedrag de eerstvolgende werkdag beschikbaar op de bankrekening van de andere bank. Samenwerking met EquensVoor het verwerken van betaalopdrachten zijn wij afhankelijk van Equens. Wij hebben geen invloed op de werktijden en werkwijze van Equens.   

Klimaatpetitie: 28 mei nieuwe peildatum

Op 28 mei is er een overleg tussen het ministerie Financiën en de isolatiesector/milieubeweging over de manier waarop de verhoging van de btw op woningisolatie op 1-1 2014 is gecommuniceerd en de schade die daardoor aan de sector is toegebracht. Tot eind december 2013 hield de Rijksoverheid vol dat er niets zou wijzigen.

+Lees meer...

Pas op 23 december 2013 verscheen op de websites van de Rijksvoorlichtingsdienst en de Belastingdienst het bericht dat op 1 januari 2014 (8 dagen later) de btw-regeling voor woningisolatie zou wijzigen.  Lees het commentaar van Cobouw>> . Ook de Tweede Kamer vindt dit niet passen binnen de kaders van fatsoenlijk bestuur, lees het conceptverslag>> van de commissievergadering van 15 mei. Hoewel de petitie zelf nog niet aan de orde komt, helpt het wel wanneer Financiën ziet dat er brede steun is. 

Het Parool opinie: Scooters achteraan opstellen

Het Parool, zaterdag 24 mei 2014, Het Laatste Woord, pagina 41    69 woordenAls scooterrijders willen voorkomen dat hun vervoermiddel op termijn wordt verboden, kunnen ze fietsers tegemoetkomen. Ga voortaan achter de fietsers staan bij kruisingen, bruggen of de pont.

+Lees meer...

Er moet een scooteropstelstrook komen een paar meter achter die voor fietsers. En de scooterrijders moeten zich langs de stoeprand opstellen, opdat ruimte overblijft om te passeren. Niet allemaal samenklonteren voor de fietsers of half op de voetgangersoversteekplaats alstublieft.  

Kostendelersnorm nog niet door Eerste Kamer aangenomen

Ondanks protesten van maatschappelijke organisaties is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met de kostendelersnorm. De Eerste Kamer gaat er eind juni verder over praten.

+Lees meer...

Aangezien de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, hebben zij de steun van oppositiepartijen nodig om de Wet werk en bijstand in te kunnen voeren. De fractie van de ChristenUnie vindt het juist goed als ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Ook VVD-senator Heleen Dupuis is kritisch. De bezwaren van de ChristenUnie maken het nu onzeker of die wet wel door de Eerste Kamer komt.

21-05-2014 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Onder mijn Smiley-schotel :)

Met Jan Kooijman en mijn lieve buurmeisje Kelly op de foto, onder mijn Smiley-schotel :) 15-05-2014..

2e fase Klimaatpetitie in Tweede Kamer succesvol verlopen

Den Haag, 15 mei 2014. De Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes vandaag gevraagd coulant om te gaan met de ingangsdatum van de wijziging van de permanente btw-regeling voor woningisolatie die pas vijf jaar geleden is ingesteld. De voortouw commissie Financiën, die twee dagen eerder de Klimaatpetitie>> in ontvangst heeft genomen, heeft hem daarom gevraagd in het Algemeen Overleg dat vanmiddag heeft plaatsgevonden.

+Lees meer...

De Staatssecretaris heeft zijn antwoord in beraad genomen. Daarmee houdt de rol van deze Kamercommissie op. Zij kunnen immers geen wetten terugdraaien. De verdere uitvoering van de Klimaatpetitie moet nu overgaan naar de Kamercommissie die verantwoordelijk is voor het energiebesparingsbeleid. Deze moet er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuwe regeling komt. Het zou mooi zijn wanneer de uit te stellen ingangsdatum van de wijziging van de ‘permanente’ btw-regeling voor woningisolatie samen zou vallen met de ingangsdatum van de nieuwe regeling. De ondersteuning van de petitie moet dus gewoon doorgaan. Staatssecretaris Wiebes wil nog nadenken over een faire ingangsdatum. Organisaties die gedupeerde ondernemers vertegenwoordiogen willen hem daar graag bij helpen. De Kamercommissie die de Klimaatpetitie moet overnemen, moet misschien nog overtuigd worden van het belang van een krachtig en consistent energiebesparingsbeleid? Zolang er geen krachtig en consistent energiebesparingsbeleid gevoerd wordt, moet/kan/zal deze petitie door gaan. van de aanbieding van de Klimaatpetitie op 13 mei zijn video opnames gemaakt. een samenvatting van het nagesprek (3 minuten) staat inmiddels op YouTube: http://youtu.be/9wimSP2shPw       

Waar blijft Greenpeace?

http://www.tubantia.nl/extra/blogs/hennie-talens/liever-naar-noordpool-dan-naar-twente-1.4347594#comments.

13-05-2014 | Petitie Geen olie onder Enschede

Artikel in de Huis aan Huis in Enschede

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/mei/13/asteldatzoancaverneinstorta?tab=reactie.

13-05-2014 | Petitie Geen olie onder Enschede