U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Petitie LeefbosWestland is ingediend bij de gemeenteraad

Met succes zijn voldoende handtekeningen opgehaald om de petitie LeefbosWestland te mogen aanbieden aan de gemeenteraad van Westland. Dat is inmiddels gebeurd. Wij danken alle ondertekenaars voor hun steun en melden dat deze petitie zal worden gesloten.

U kunt het hele plan LeefbosWestland zelf lezen of downloaden op de site van Groei&Bloei Westland De aanbiedingsteksten van Anneke Duyvesteijn en Aad van Uffelen alsmede de de link naar het document LeefbosWestland zijn daar te vinden.

http://westland.groei.nl/index.php?id=84296

Nogmaals dank U kunt op facebook LeefbosWestland of de site van Groei&Bloei westland of op Twitter meer lezen de komende tijd hoe het met de petitie vergaat. .

Evenementenbeleid

Het Mega-Evenement Cirque du Soleil is door alle rumoer door de gemeente afgeblazen. Er ligt echter nog een voorstel voor een Evenementen Kader dat grote overlast veroorzakende Evenementen toelaat. Bij elkaar 14 Mega Evenementen van 12.000 tot 20.000 bezoekers per dag, met geluidsbelastingen van 85- tot 100 DbA . Dat betekent dat het Recreatie gebied 38 dagen, hoofdzakelijk in het weekend, grotendeels afgesloten- en rustig recreëren niet meer mogelijk is. Donderdag 8 December wordt dit beleid door de Gemeenteraad besproken, inspreken is mogelijk. Donderdag 15 December wordt over dit Kader gestemd..

Voldoende tandartsen opleiden als motie ingediend bij de PvdA

Het opleiden van voldoende tandartsen is als motie ingediend bij de PvdA zodat mogelijk bij het PvdA partij congres in januari er over gestemd kan gaan worden.

De motie is bij de woordvoerster zorg (Lea Bouwmeester) op 3 december onder aandacht gebracht.

+Lees meer...

Zij gaf aan dat het opleiden van voldoende tandartsen belangrijk is. Iets wat positief stemt voor de toekomst van de mondzorg.

Motie voor de PvdA

05-12-2016 | Petitie Blijf af van mijn tandarts

Teken op Kampenopzondag.nl

Let op, teken niet meer op petities.nl, maar op www.kampenopzondag.nl zodat wij u en u ons nog beter kunnen helpen!.

Petitie NEE tegen windmolens De Rietvelden 's-Hertogenbosch geopend

Er is niet veel tijd: tot en met 27 december 2016 loopt de periode dat er een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie bij B&W van 's-Hertogenbosch kan worden ingediend. Een ondertekening van deze petitie is een negatieve inspraakreactie. Wij roepen direct aanwonenden van het plan windpark De Rietvelden op om te ondertekenen..

600 handtekeningen in 2 dagen

De campagne gaat nu echt beginnen. We richten ons op de tweede-kamer verkiezingen in maart 20017. Partij voor het behoud van de Troetel - Eik A58 Eerst hebben we mensen nodig die ons helpen de petitie zoveel mogelijk te verspreiden. Mensen die goed zijn in sociale media. Mensen die leden van hun eigen partij kunnen informeren en mobiliseren. Verder hebben we nog enkele goede campagne ideeën die we nog even geheim houden. Volg ons op www.facebook.com/Red-de-Troetel-Eik www.simpel-plus.nl/Troetel Eik

.

04-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

De archeologische vondst in de media

AD Rivierenland 3-12-2016 http://www.ad.nl/rivierenland/meer-dan-1000-handtekeningen-voor-behoud-historische-vondst~a4bde5dc/ Gorcumse Courant 1-12-2016 http://www.gorcumsecourant.nl/nieuws/algemeen/52958/vondst-restanten-muur-en-toren-niet-zo-raar- AD Rivierenland 30-11-2016 HOOFDARTIKEL http://www.ad.nl/rivierenland/liefst-verder-de-diepte-in~a4b5852e/ De Stad Gorinchem 30-11-2016 HOOFDARTIKEL http://destadgorinchem.nl/lokaal/geen-zand-erover-maar-behouden-189055 Gorcumse Courant 30-11-2016 http://www.gorcumsecourant.nl/nieuws/algemeen/52452/open-brief-archeologische-vondst-blauwe-toren-complex AD Rivierenland 26-11-2016 http://www.ad.nl/rivierenland/bouw-hotel-stil-na-vondst-middeleeuwse-toren~a7c3eb42/ Gorcumse Courant 25-11-2016 http://www.gorcumsecourant.nl/nieuws/algemeen/49385/gorinchem-blij-met-vondst-restanten-stadsmuur-met-toren De Stad Gorinchem 25-11-2016 http://destadgorinchem.nl/lokaal/archelogische-vondst-tijdens-graafwerkzaamheden-buiten-de-waterpoort-187628 De Stad Gorinchem 24-11-2016 (lezersnieuws) http://destadgorinchem.nl/deel-je-nieuws-artikel/vondst-resten-stadsmuur-op-bdw-unieke-kans-voor-gorcum-187457.

15.000 en we gaan door!

De officiële aanbieding van de petitie aan de Tweede Kamer was op donderdag 1 december om 16.30 uur. Op dat moment waren er 14.512 ondertekenaars.

+Lees meer...

De Tweede Kamer sprak daarna tot diep in de nacht over het voorstel met staatssecretaris Van Dam..

Wij werden erg teleurgesteld in de harde opstelling van Martijn Van Dam (PvdA). Het is onzeker of zijn partij hem corrigeert. De biokoeien lopen helaas nog steeds gevaar. De petitie blijft daarom online zodat meer mensen kunnen tekenen. Het blijft zinvol om kamerleden om steun te vragen.

Hartelijke groeten,

Gerben Braakman Biologisch melkveehouder in Drenthe en Bestuurslid de Natuurweide

03-12-2016 | Petitie Red de biokoe