You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Aanbieden van de petitie

Beste ondertekenaar,

Morgen om 15.00 zal ik deze petitie aanbieden aan dhr Wessel van de gemeente Elburg.

Met vriendelijke groet, Ingeborg Plasmans.

Aanbieden petitie.

De petitie zal, tijdens de verstrekte inspreekmogelijkheid bij de raadsvergadering van 26 november a.s., aan de gemeenteraad worden aangeboden. De mogelijkheid tot onderteken zal dan beëindigd worden.

Het Parool: Voortbestaan Museum Het Schip in gevaar: 'De gemeente moet achter ons gaan staan'

De gemeenteraad vergadert donderdagavond over het voortbestaan van Museum Het Schip, dat het erfgoed van de Amsterdamse School onder de aandacht brengt.

lees verder.

2020-11-04 | Petition Red Museum Het Schip

Terreur in Europa

Wanneer worden onze politici eens echt wakker voor de oorzaak van al de MOORD aanslagen in Europa??? Hoeveel stille tochten moeten er nog gehouden worden voor onschuldige mensen die in koele bloede onthoofd worden in kerken en op straat. Waarom wordt de BRON van al dit geweld niet aangepakt?? ALLE GRENZEN STAAN OPEN VOOR DEZE TERRORISTE.

+Read more...

Maar de huidige politiek sluiten hun ogen voor de BRON van dit zinloos geweld in heel Europa. Religie speelt grote rol in dit conflict. Multiculturele samenleving heeft twee kanten. Maar daar is niet voldoende over nagedacht door onze zogenaamde Hoog opgeleide politici

2020-11-04 | Petition Uit de Europese unie

Het is GELUKT! Dank jullie wel!

Na een aantal gesprekken met de Gemeente Groningen zijn we er samen uitgekomen! Het Loopsportcentrum Noord blijft open en ondanks de Corona crisis zetten wij ons beste beentje voor.

We willen iedereen bedanken die de petitie heeft ondertekend, gedeeld of ons op een andere manier hebben ondersteund. Geweldig dat jullie er voor ons zijn.

We hopen jullie binnenkort weer bij ons te zien!.

Vier wethouders manen minister aan: snel helmplicht snorfiets

4 wethouders

In De Telegraaf van 3 november 2020 vragen 4 wethouders aan de minister om op te schieten met de helmplicht. Ook AT5 bracht dat weer als nieuws.

+Read more...

Wethouder Robert van Asten (Den Haag) twitterde erover

Wethouder Sharon Dijksma (Amsterdam) twitterde het ook.

2020-11-03 | Petition Helmet legislation for all mopeds