You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Hart van Lansingerland- Inwoners overhandigen petitie geluidsoverlast aan wethouder

Uit Hart van Lansingerland op 1 oktober 2020

Afgelopen dinsdag overhandigde de Belangengroep Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg/N472 een petitie aan wethouder Simon Fortuyn, met als doel druk te zetten om de geluidshinder van de Klapwijkseweg tegen te gaan. De petitie werd (...) lees verder .

De Heraut- Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg biedt wethouder Fortuyn petitie aan

Nieuws in De Heraut op 30 september 2020

Lansingerland – Omwonenden van de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs hebben zich op 22 september jl. als een nieuwe belangengroep tegen geluidsoverlast gepresenteerd met het aanbieden van een petitie aan wethouder Simon Fortuyn.

+Read more...

Ze zijn de toenemende geluidsoverlast (...) lees verder

DINSDAG 6 OKTOBER OVERHANDIGING PETITIE

Beste ondertekenaars,

Aankomende dinsdag 6 oktober zal ik de petitie overhandigen bij de Tweede Kamer. Nogmaals, heel erg bedankt voor de (bijna) 55.000 ondertekeningen, en ik hoop van harte dat de compensatie zal komen!

Groetjes,

Sema.

Bedankt voor het tekenen

Lieve mensen, Dank dat jullie hebben de petitie getekend! Als jullie willen dat deze actie wel vervolg heeft, graag ook delen!.

Aanvullende informatie

Op de website Atlas Leefomgeving is duidelijk te zien dat de woningen langs Burgemeester Keijzerlaan (oneven) en Noordsingel in de 60/65+ dB zone liggen (slecht/zeer slecht), terwijl deze volgens de verouderde kaarten uit 2016 van de gemeente slechts de 50-60 Db zone (redelijk) vallen - een zeer groot verschil in waarden én waardering.

Op de website van de gemeente staat: “Geluidsniveaus van 55 dB of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 dB is matig tot onvoldoende.” Bron: lv.nl/geluidskaart-en-actieplan-geluid

Website van de Rijksoverheid: “Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel.

+Read more...

Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.” Bron: atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/wegverkeer

Reactie SGP - wederom de snelste

Graag informeren we u over de reden waarom wat de SGP betreft instemmen met de noodwet beter is dan de huidige situatie van noodverordeningen (met alle macht voor de minister van VWS):

De belangrijkste voordelen van de gewijzigde coronawet:

 1. Het parlement krijgt het laatste woord;

+Read more...

Grondrechten en vrijheden van burgers worden beter beschermd (zoals kerkdiensten en het bezoek aan ouderen en zieken);

 1. De carte blanche van de minister vervalt, hij kan dus geen maatregelen meer nemen die niet in de wet staan;

 2. De werkingsduur van de wet is beperkt tot drie maanden;

 3. De boetes voor overtredingen gaan drastisch omlaag (van 390 naar 95 euro);

 4. We zijn af van de noodverordeningen;

 5. De maatregelen worden om de drie maanden getoetst door de Raad van State;

 6. Er komt geen vaccinatieplicht.

Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij u naar onze website: https://www.sgp.nl/actueel/sgp-positief-over-stevige-verbouwing-coronawet/12569

Fijn dat u ons in de gelegenheid stelde ons standpunt toe te lichten, dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

2020-10-02 | Petition Stop de corona nood wet

De petitie wordt overhandigd aan Leiden

De petitie wordt overhandigd aan Leiden.

Petitie overhandigd aan gemeenteraad van Olst-Wijhe

De petitie is overhandigd aan de raad en het wachten is nu op een reactie.