You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

aandacht in de media

Sinds deze petitie maandagochtend is gestart, kregen we aandacht van de Telegraaf, de Duic en de Oostkrant. En er zijn al 105 handtekeningen online verzameld.

+Read more...

Op papier inmiddels een stuk of 8. Dat zijn bemoedigende aantallen, maar er mag zeker nog wat meer bij. Wie nog iemand kent die ook zou willen tekenen: deel de link en we hopen er het beste van.

2020-10-06 | Petition Behoud huisje QQLQ

Duitsers steunen Nederlandse actie tegen naziherdenking op Venray-Ysselsteyn

AMSTERDAM, 5 okt. 2020 - Ook Duitse organisaties steunen nu het protest tegen de voogenomen naziherdenking in november op de enorme SS- en nazibegraafplaats Venray-Ysselsteyn, waar 32.000 nazidoden liggen.

+Read more...

Dit is de grootste nazibegraafplaats van Europa, en het dichtst bij Duitsland gelegen.

Ook operrabbijn. R. Evers uit Düsseldorf heeft nu de petitie ondertekend.

De Duitse ambassadeur is van plan daar op 15 november kransen te gaan leggen. Dat gebeurt al 20 jaar, aanvankelijk heimelijk. In latere jaren overigens vaak ondanks protesten van oud-verzetsmensen, hun nazaten en Joodse groepen.

Ook de Federatie van Europese Verzetsbewegingen FIR uit Berlijn steunt nu het protest tegen deze herdenking. Bij deze federatie zijn bijna 30 voormalige strijdgroepen tegen het nazisme aangesloten. Lid zijn ook de zg. 'Ghetto Fighters', de vm. Joodse opstandelingen en verzetsstrijders uit Warschau.

De nazisoldaten, SS'ers, Nederlandse verraders en collaborateurs, folteraars en executeurs op Venray-Ysselsteyn komen uit 15 landen. Daaronder behalve Duitsland ook uit Oostenrijk, Polen, Rusland en België en zelfs Armenië en Tadzjikistan.

Ondanks bezwaren blijft de gemeente Venray de nazibegraafplaats met de 15 nationaliteiten aanduiden als 'Duitse oorlogsbegraafplaats'. Het terrein is eigendom van Defensie.

Algemeen overleg op 6 oktober is omgezet naar schriftelijk overleg

Het Algemeen overleg Zeden op 6 oktober is omgezet naar een schriftelijk overleg. Vanavond (5 oktober 2020) zinnen de kamerleden (PVDA,SP EN GROENLINKS) er op om tijdens het debat over slachtoffer rechten alsnog op een akkoord te komen voor onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik.

Politiek ondersteuning

Het lijkt dat de gemeenteraad in beide Zwolle en Deventer veel vragen hebben over de maatregel die de veiligheidsregio heeft genomen.

In Zwolle blijkt dat alle fracties vragen over de beslissing hebben. In Deventer staat schriftelijke vragen vanuit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks

Lees hier meer over in De Stentor of de schriftelijke vragen

Tot heden (maandag 5 okt.) hebben ca.

+Read more...

162 mensen de petitie getekend. Dat is ongeveer 80 tekening/dag, wat niet slecht is voor in een weekend. Blijf de petitie tekenen en neem contact met je lokale volksvertegenwoordiger.

De NOS petitie staat live!

Goedemorgen iedereen, vanmorgen om 5:55 op 5-10-2020 is de NOS petitie live gegaan. Vandaag is ook weer de Dag van Media-Alarm, en straks zal na het luchtalarm deze petitie kenbaar gemaakt worden op het Mediapark in Hilversum.

Met oud en nieuw zal deze petitie aflopen, als knipoog naar het vernieuwende van dit voorstel.

+Read more...

We mogen het oude achter ons gaan laten en het nieuwe gaan omarmen.

Fijne dag iedereen, en bedankt voor het ondertekenen en doorsturen van de NOS petitie.

Namens ABC en de vele anderen die vinden dat de Nederlandse media haar journalistieke taak verzuimt heeft de afgelopen periode.

Help mee om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken!

Beste ondertekenaars,

Inmiddels is de petitie tegen de bomenkap in behandeling genomen door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en als officieel ingekomen stuk geregistreerd. Wanneer wij antwoord krijgen van de verantwoordelijke wethouder weten we niet, maar we kunnen al wel vaststellen dat het besluitproces is vertraagd; de wethouder gaf aan dat er nog nader onderzoek gedaan moeten worden en dat zij nog verdere informatie moeten verstrekken aan adviserende organen.

Voorts zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de Bomenstichting (bomenstichting.nl) de casus heeft opgepakt en nu bezig is met het opzetten van onafhankelijk onderzoek naar de staat van de bomen! Aangezien er steeds door eigenaren en gemeente beweerd wordt dat alle bomen een gevaar vormen, is het goed deze claim door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. De bomenstichting is met een crowdfunding-actie gestart om het onderzoek te financieren.

+Read more...

Wij roepen alle bomenbeschermers op om hieraan bij te dragen! De Bomenstichting is klein en uw steun is daarom heel welkom, kijk hiervoor op:

https://www.bomenstichting.nl/nieuws/beuken-broekhuizerlaan.html

Dank nogmaals voor uw betrokkenheid en steun! Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ook laten weten wat de uitkomsten van het onderzoek wanneer dit is afgerond.

Met hartelijke groet, mede namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Jesseka Batteau

Praktijkhuis Inspiration: De tussenstand

Beste ondertekenaars,

We zijn onder de indruk van en enorm dankbaar voor jullie respons. 450 handtekeningen op het moment van dit bericht !!! Twee weken geleden trapten wij af met ons initiatief: We onthulden ons door Amanda Bisesser ontworpen logo, de door Anouk Groeneweg gebouwde website ging online, de Crowdfund op GoFundMe startte, tegelijk met deze petitie en op social media gingen we los op Insta, Facebook, LinkedIn (allen Praktijkhuis Inspiration) en Twitter (@PHI_2020).

+Read more...

De respons tot nu toe overtreft onze stoutste verwachtingen en geeft ons meer energie dan ooit in een Duracell batterij gepropt zal kunnen worden. Het is nu aan ons om deze vliegende start te bestendigen, maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder jullie blijvende steun. Wat kunnen jullie zoal doen om samen met ons Praktijkhuis Inspiration te realiseren? - Blijf ons volgen op onze website, op social media of abonneer je op onze nieuwsbrief, de enige echte Inspiration Post. - Wil je actief worden binnen de Stichting Praktijkhuis Inspiration organisatie of bij het 'bouwen' aan het Praktijkhuis, meld je aan via de website. - En last but not least: SPREAD THE WORD, overal en bij wie je ook maar tegenkomt.

Liefs, Anouk Groeneweg, Asli Hoek & Lex Vink

Nieuws van de gemeente Rotterdam: Donderdag 8 okt 20.00 webinar

Beste buurtbewoners,

Het heeft even geduurd, maar er is nieuws vanuit de gemeente Rotterdam. Komende donderdag 8 oktober om 20.00 uur organiseren ze een webinar om iedereen te informeren over het bestemmingsplan en de wijzigingen die ze willen doorvoeren.

De gemeente Rotterdam nodigt iedereen uit voor deze digitale bijeenkomst op donderdagavond 8 oktober, om 20.00 uur.

+Read more...

Wilt u het webinar digitaal bijwonen? Klik voor het webinar op de link die staat op de informatiepagina

De link werkt pas donderdagavond. Aanmelden is niet nodig.

Webinar

In dit webinar wordt uitleg gegeven over het proces en de aanpassingen in het bestemmingsplan Feyenoord City, op basis van de ontvangen zienswijzen. Ook wordt de vervolgprocedure toegelicht. Vooral de onderwerpen waarbij de grootste aanpassingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd komen aan bod. Denk hierbij aan de bouwhoogte op de Veranda, parkeren en het waarborgen externe (brand)veiligheid van het water.

Vragen stellen

Deelnemers kunnen tijdens het webinar via de chat vragen stellen over de verschillende onderwerpen. Op een aantal wordt direct antwoord gegeven, overige vragen krijgen een digitale reactie. Individuele vragen over ingediende zienswijzen kunnen gesteld worden tijdens de openbare hoorzittingen, inzenders ontvangen daar nog een persoonlijk bericht over, zie ook hieronder.

Wilt u het webinar digitaal bijwonen? Klik dan op de link op de pagina

Datum: donderdag 8 oktober Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur (online deuren geopend vanaf 19:45 uur)

Hoorzitting en commissie MPOF

Na dit webinar is er voor de inzenders van zienswijzen op het bestemmingsplan Feyenoord City de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzittingen. De raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) behandelt het raadsvoorstel op 3 december.

Gezien de nieuwe coronamaatregelen worden indieners van zienswijzen afzonderlijk bericht over de data van de voorgenomen hoorzittingen en de wijze van inspreken. Voorlopig zijn de nieuwe data voor de hoorzittingen gepland op 24 en 25 november.

Meer informatie over het bestemmingsplan en de aanpassingen hier.

Graag tot ziens bij de digitale bijeenkomst van de gemeente!

2020-10-04 | Petition Stop de hoogbouw op de Veranda