U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Motieven om te tekenen

Veel ondertekenaars van deze petitie geven een reden op waarom zij hun handtekening zetten.

“Ik ben zelfstandig ondernemer en woon in Buitenveldert. Mijn kind is bang voor de vliegtuigen die laag over de woningen vliegen.

+Lees meer...

Onze huizen zijn heel gehorig.”

Lees meer motieven op onze site

17-07-2019 | Petitie Nee tegen groei van Schiphol

Samenwerking tegen overgangsregeling!

Het gaat goed met de strijd! Heel veel verpleegkundigen lijken meer en meer te beseffen dat de gepresenteerde overgangsregeling voor heel veel verpleegkundigen een doodsteek is en absoluut niet van toegevoegde waarde voor een goede gezondheidszorg!

Om zoveel mogelijk achterban te verkrijgen en krachten te bundelen, werken we als petitiegroep tevens samen met de andere petitiegroepen en actiegroep De Witte Woede, opgericht in 2018. We hebben iedereen hard nodig en inmiddels is er al een achterban ontstaan (met jullie erbij) van zo'n 50000/60000 verpleegkundigen! Blijf vooral schrijven naar de volgende adressen: Minister Bruins, postbusbig2@minvws.nl en ministerbruins@minvws.nl.

+Lees meer...

Of per post: De heer B. Bruins Ministerie van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag Ook is het goed je reactie te sturen naar Vera Bergkamp, zij verzamelt op dit moment alle informatie hieromtrent: v.bergkamp@tweedekamer.nl Evenals: h.vgerven@tweedekamer.nl en j.kerstens@tweedekamer.nl en zorg@sp.nl Voor meer adresssen Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl Ook kun je met al je vragen/ tips/ suggesties terecht bij ondergetekende (ckleijn@telfort.nl) en het secretariaat van de Witte Woede: dww2018@hotmail.com En blijf op de hoogte via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/916445348706203/

Het gaat goed met de strijd, maar nog lang niet goed genoeg om dit van tafel te krijgen! We hebben jullie allemaal heel hard nodig! Laat je horen!

Advies Kennisplatform

Onderstaande email hebben we ontvangen van iemand die zich ook inzet tegen de overlast van de eikenprocessierups en hiervoor de nodige informatie heeft opgevraagd:

  • in hoeverre bevatten de nesten in de eiken op dit moment nog rupsen die actief brandharen afschieten? De meeste rupsen zijn nu aan het verpoppen. De rupsen schieten dan geen brandharen meer af.
+Lees meer...

De nesten daarentegen zijn gevuld met brandharen. Als de nesten loskomen (waaien, vallen, etc.) verspreiden de brandharen daardoor.

  • in hoeverre bevatten ze poppen? Veelal. Dit kan overigens ook in de grond zijn. https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/waarom-wordt-de-pop-niet-vernietigd-nu-ze-in-de-grond-zitten/

  • hebben poppen brandharen en zo ja schieten poppen deze actief af? Nee.

  • bij welke temperatuur degenereert thaumetopieine (ongeveer)? vanaf > 60 graden. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat alle klachten daarmee opgelost zijn. https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/hoe-lang-blijven-de-brandharen-actief-2/

  • verliezen de brandharen hun allergene werking wanneer genoemd eiwit is gedegenereerd? Dat weten we niet zeker.

  • zijn nesten (in bomen of vuilcontainers) onschadelijk te maken door verhitting bij lagere temperatuur (waarbij dus thaumetopoeine degenereert)? Nee, we raden dit ten stelligste af. Door verhitting wervelen de haartjes rond en verspreiden ze nog verder. Naast alle andere risico`s die verhitting, verbranden van bomen met zich meebrengt. zie; https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/kan-je-de-rupsen-en-nesten-ook-wegbranden/

Zo ja is dit dan een oplossing voor a) het huidige opslagprobleem van geruimde nesten. Nee, dit probleem wordt op dit moment opgelost. Er wordt as we speak gewerkt aan de richtlijn en handhaving afvalverwerking. De weigering van afvalverwerkingsbedrijven komt voort uit het niet veilig aanleveren van geruimde nesten.

en b) het op korte termijn onschadelijk maken van de nesten die op dit moment nog in de bomen hangen? Het beste wat je kan doen is fixeren.https://processierups.nu/veelgestelde-vragen/heeft-het-zin-om-een-epr-nest-op-een-boom-met-plastic-te-omwikkelen-evt-na-fixering-met-lijmspray-in-afwachting-van-de-definitieve-verwijdering/

  • en als laatste: wat is de winst en het verlies als op dit moment de nesten in de bomen met eenvoudige branders bewerkt worden? Zie boven. Levensgevaarlijk en geen sluitende oplossing.

Kennisplatform Processierups

Waarheidsvinding artikel 3.3 van de Jeugdwet in strafrechtelijk kader afdwingen

De meesten van ons hebben gezinnen met een of meerdere (jonge) kinderen. Gelukkig komt niet iedereen in aanraking met Jeugdzorg, maar vaders en moeders die buiten hun schuld met deze instanties in aanraking zijn gekomen, wij moeten samen een petitie starten om politiek Den Haag te bewegen om het willens en wetens weigeren, frustreren, traineren en onmogelijk maken van waarheidsvinding door medewerkers van Jeugdzorg vanaf nu strafbaar te stellen.

+Lees meer...

Dit kost de Nederlandse samenleving en vooral vaders en moeders ongelofelijk veel kostbare tijd, geld en energie. De rechterlijke macht wordt door Jeugdzorg onnodig belast. Advocaten zijn niet te spreken over de werkwijze van Jeugdzorg. Laten we dit samen doen in het algemene en maatschappelijke belang EN voor de toekomst van onze kinderen. De generatie van morgen.

Deel de petitie met familie, vrienden, collega´s en anderen!

Beste ondertekenaars,

Ik wil iedereen alvast bedanken voor de steun die jullie hebben gegeven. We zijn er echter nog niet, het is pas mogelijk om een initiatiefwet in te dienen bij ten minste 40.000 geldige ondertekeningen. De petitie is ook een goed middel om de politiek te laten zien dat de burgers graag bindende referenda ingevoerd willen hebben. Dit kan alleen werken als de petitie massaal ondertekend wordt door alle burgers die het eens zijn met de petitie.

+Lees meer...

Ik wil iedereen vragen om deze petitie te delen met zoveel mogelijk familieleden, vrienden, collega´s en anderen. Dit kan bijvoorbeeld via Whatsapp, Facebook, Twitter en andere media. Het is belangrijk iedereen te overtuigen zodat ze de petitie ondertekenen en weer doorsturen in hun vrienden kringen. Dit is allemaal nodig voor een sterkere democratie met meer burger inspraak.

Gr. Dave

16-07-2019 | Petitie Voer het bindend referendum in

50% van de insecten sterft na één maaibeurt!

"Het klepelmaaien, waarbij het gras in kleine stukjes wordt gehakseld, heeft de grootste impact. Hier loopt de sterfte op tot 80%.

+Lees meer...

"

Lees hier het hele artikel en de oplossingen. kopieer de link om het artikel te lezen.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/insecten-onder-de-maaier-en-hoe-directe-sterfte-te-verminderen-20190710

Reactie VVD op mij vraag wat hun visie is mbt livemuziek in de Horeca

De VVD vindt dat er idd ruimte moet zijn voor live muziek. Op dit moment bieden meerdere plekken in de stad, deze mogelijkheid.

+Lees meer...

In de 3 uitgaanskernen van Den Haag, is de mogelijkheid wat makkelijker dan buiten deze kern waar jij zit. Ik heb onderzocht of de Paap en het Paard veel klachten hadden. Jij gaf aan dat de Paap veel klachten zou hebben na de bouw van appartementen. Ik heb dit gecheckt; dit wordt niet herkend. Door hun ‘ box-in-box’ constructie, kunnen ze veelal de overlast beperken en zijn er de afgelopen jaren geen klachten geweest.

Ik heb tevens de regels van Den Haag bekeken. 5 weekenden in het jaar zijn aangewezen als collectieve festiviteitendag en dan gelden er geen geluidsnormen. Daarnaast mag ieder individueel 6x per jaar een dergelijke mogelijkheid aanvragen. Dit betekent dus dat het 12x per jaar mogelijk is, om buiten de geluidsnormen live muziek te spelen, tussen bepaalde tijden. Deze norm geldt echter niet voor akoestische muziek, alleen voor versterkte.

Ik heb me tevens verdiept in de reden waarom hier zo streng op wordt gehandhaafd; Geluidsoverlastregels zijn er om de leefomgeving te beschermen, zeker nu uit onderzoek helder is geworden dat de gezondheidsschade hoger is dan altijd werd gedacht. Dit wordt politiek dus ook een steeds groter issue.

Landelijk zit je wat ons betreft op de juiste plaats; wij verwachten van de gemeente dat zij de wet handhaven en de leefomgeving beschermen. Ook verwachten wij dat ze het ondernemen niet in de weg zitten, waardoor wij de 12 vrije weekenden ondersteunen.

Wij zullen geen verdere acties ondernemen om de vrije weekenden te verruimen. Niet het antwoord dat je waarschijnlijk wilde, maar ik wilde je graag duidelijkheid geven over ons standpunt

Ban de brom (door het transformatorstation in Beverwijk)

de petitionarissen van Ban de brom vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Voorkom (dag & nacht) blootstelling aan laag frequent geluid door TenneT."

bandebrom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?.

15-07-2019