U, de petitionaris

Nieuws

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Zorgen chronische zieken om vuile was gemeente Emmen

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de gemeente Emmen maken zich grote zorgen, omdat zij thuis geen hulp meer krijgen bij was- en strijkwerk.

Dat zegt bestuurder Edwin Martirosian van FNV Lokaal/Regionaal.

+Lees meer...

Bij 850 inwoners van de gemeente Emmen wordt de was en het strijken gedaan door de thuishulp die ook het huis schoonmaakt. Op basis van de Wmo is bepaald dat deze mensen daar recht op hebben. Onlangs hebben ze allemaal een brief van de gemeente gekregen, waarin in staat dat de hulp bij het wassen en strijken wordt stopgezet. Extra kleren kopen Vanaf 1 mei zijn ze aangewezen op de diensten van een was- en strijkservice. Volgens Martirosian wordt hun vuile was dan wekelijks opgehaald door een koerier en naar een wasserij gebracht en enige tijd later schoon en gestreken teruggebracht. ,,Mensen zijn erg geschrokken. We hebben spontaan tientallen bezorgde reacties gekregen. Het is onduidelijk wanneer ze hun wasgoed terugkrijgen. Mensen vragen zich af of ze extra kleren moeten kopen.” Incontinentieproblemen De FNV heeft een meldpunt geopend, waar gedupeerden kunnen reageren. ,,De zorgen gaan ook over het sorteren van de was. Dat wordt nu nog gedaan door een thuishulp. Het gaat vaak om mensen met incontinentieproblemen, waarvoor een keer in de week wassen niet genoeg is. Ze hebben allemaal recht op maatwerk. Die biedt de gemeente hiermee niet. Het is een bezuinigingsmaatregel die een kwetsbare groep enorm treft.” De Wmo-raad maakt ook ernstig bezwaar en is bezig met een ongevraagd advies, waarin het college van burgemeester en wethouders dringend wordt gevraagd om het plan niet uit te voeren. Ze roepen betrokkenen op schriftelijk bezwaar te maken.

Gemeente: geen bezuiniging Een woordvoerster zegt namens de gemeente Emmen te begrijpen dat het een grote verandering is voor cliënten en dat het daarom ook begrijpelijk is dat er vragen komen. ,,Ze kunnen in overleg gaan met de thuishulpbedrijven om te kijken naar een mogelijke oplossing voor maatwerk voor hun situatie. Bij de bedrijven kunnen ze ook terecht met hun vragen. Vanuit de thuishulpbedrijven is nagedacht over een structurele oplossing aangaande wassen en strijken. Het voorstel is om een was- en strijkservice in te richten. Bij de zogeheten herindicatie is dit aanbod gekomen. Cliënten konden naar aanleiding van deze brief aangeven hoe zij tegenover een was- en strijkservice staan.” Naar aanleiding van de reacties van de cliënten, is het plan door de thuishulpbedrijven verder uitgewerkt, zegt de woordvoerster van de gemeente Emmen. Van een bezuiniging is volgens haar geen sprake. De gemeente noemt het een beheersmaatregel die nodig is, omdat er minder rijksgeld binnenkomt voor thuishulp via de Wmo.

Het Parool: Een vuurwapen is ook in Nederland eenvoudig te krijgen

(...) Vanuit voormalig Joegoslavië en Slowakije komt traditioneel een gestage stroom wapens westwaarts. Bosnië en Servië zijn de laatste jaren belangrijke toevoerlanden.

+Lees meer...

Onderzoek Universiteit Utrecht

Beste Ondertekenaar,

zoals je misschien via de media of via onze internetkanalen hebt vernomen is de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met een onafhankelijk onderzoek naar hoe Jehovah's Getuigen met klachten van seksueel misbruik omgaan.

Dit onderzoek is het resultaat van een motie die unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Reclaimed Voices heeft zich hier voor ingespannen door met politici te spreken die uiteindelijk deze motie hebben opgesteld.

Nu wil de universiteit van Utrecht graag achtergrondverhalen vernemen van personen die zelf met misbruik te maken hebben gehad binnen de Jehovah's Getuigen.

+Lees meer...

Ook vernemen zij graag van personen die weet hebben van iemand anders die misbruikt is. De verhalen kunnen anoniem met de universiteit gedeeld worden, maar je kan ook beslissen om je naam en contactgegevens achter te laten als je dat wenst.

Alle informatie zal door de Universiteit van Utrecht vertrouwelijk behandeld worden en men zal deze verhalen NIET met anderen delen.

Als voorzitter van Reclaimed Voices wil ik je verzoeken om te overwegen met dit onderzoek mee te werken. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. De vragenlijst van dit onderzoek is te vinden via deze link: https://usbo.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4HkMbQjHlM0uhMh

Je kan helemaal zelf bepalen welke informatie je met de Universiteit wil delen en wat niet!

Alvast bedankt voor je medewerking.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Reclaimed Voices,

Raymond Hintjes Voorzitter

Aanbieden

Petitie is op inspreekavond aangeboden aan de gemeenteraad. .

18-03-2019 | Petitie Van Berckelstraat autovrij

Verkiezingen, woningwaarde en uw steun tegen Laagvliegen

  1. Verkiezingen. Op 20 maart zijn er provinciale verkiezingen.
+Lees meer...

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes SATL vinden het belangrijk dat ‘Lelystad’ ook bij het stemmen een rol speelt. Op hun site SATL-Leystad.nl is een informatief bedoelde kieswijzer gezet, waarin de provinciale en landelijke standpunten van de politieke partijen over ‘Lelystad’ zijn weergegeven. SATL is partijpolitiek ongebonden en zegt niet op welke partij wel of niet gestemd moet worden. Dat moet iedereen zelf bepalen. SATL geeft in overweging om misschien voor één keer op een andere partij te stemmen.

  1. Schade aan woningen Wij werken aan een overzicht van de te verwachten waardevermindering die woningen zullen ondergaan als het laagvliegen vanuit ‘Lelystad’ gewoon doorgaat. De voorlopige resultaten leveren op dat bij woningen, waar het geluidniveau (Lden) meer dan 5 dB(A) toeneemt, sprake is van daadwerkelijke waardevermindering. Deze waardevermindering zal 5% tot maximaal ca 10% bedragen van de verkoopwaarde. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen deze worden gepresenteerd.
  2. Steun. De activiteiten die wij organiseren tegen de laagvliegroutes van ‘Lelystad’ vragen veel inzet van mensen en kosten ook veel geld. Zo is recent een zeer gedegen en goed onderbouwde zienswijze tegen het Luchthavenbesluit ingediend (zie Zienswijze op www.SATL-Lelystad.nl ). Ook als wij straks genoodzaakt zijn om een proces te starten tegen de plannen voor ‘Lelystad’, kunnen wij niet zonder financiële ondersteuning. Onze vraag is: • Wilt u ons met een financiële bijdrage steunen? Klein of groot, alles is welkom! Wij gaan er uiterst voorzichtig en zuinig mee om. U kunt een bijdrage storten op banknummer NL74 RABO 0337 4485 31 t.n.v. Stichting Laagvliegen NEE. • Wilt u actief deelnemen aan de werkzaamheden, neem dan contact op! Meer informatie vindt u op SATL-Lelystad.nl

Bezwaarschriften

Beste ondertekenaars,

Heel veel dank voor de massale ondertekening! Nu is de bezwaarfase aangebroken. De Gemeente wil het gewoon door laten gaan.

+Lees meer...

Samen kunnen we dit stoppen!

Stuur daarom zo snel als mogelijk uw gegevens naar emmalaanutrecht@kpnmail.nl, zodat uw bezwaar meegenomen kan worden!

Uitreiking petitie

Beste ondertekenaar,

Wij gaan maandag 18 maart om 16 uur de petitie uitreiken op het gemeentehuis. U bent van harte welkom om ook te komen.

+Lees meer...

Excuses voor het ongemak. Wij hopen u morgen te zien.

Groet, SP Goirle

Bijstandsplan Buma oogst bijval en kritiek

Coalitiepartner VVD is ‘voorzichtig positief’ over het plan van CDA-leider Sybrand Buma om de bijstand radicaal te hervormen. D66 is sceptisch en spreekt van een ‘prikkelend plan’. Laurens Kok 09-03-19, 13:02 Laatste update: 13:10

In plaats van dat mensen met een uitkering thuis komen te zitten, wil Buma dat zij aan de slag gaan in een ‘basisbaan’.

+Lees meer...

Hij denkt daarbij aan ondersteunende functies, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, zegt hij vandaag in een interview. Ook het bedrijfsleven zou deze banen moeten aanbieden. Voor circa 20 uur werk in de week, krijgen bijstandsgerechtigden dan 85 procent van het minimumloon betaald, 15 procent meer dan de bijstandsuitkering nu bedraagt.

Logisch ,,Het is goed dat er nagedacht wordt over nieuwe manieren om mensen die al lang in bijstand zitten weer aan het werk te helpen”, zegt Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan in reactie op het CDA-plan. Volgens haar moet de overheid er alles aan doen om mensen aan het werk te helpen zodat zij voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Dat er iets tegenover staat wanneer je geld van de overheid krijgt, noemt zij ‘niet meer dan logisch, zo niet vanzelfsprekend’. D66 is vooral gecharmeerd van het idee om het voor mensen in de bijstand makkelijker te maken om bij te verdienen, ‘als opmaat naar een echte baan met een volwaardig salaris’, zegt Kamerlid Rens Raemakers. Hij wil echter niet dat er hele sectoren ontstaan met banen met een salaris onder het minimumloon. Ook vindt Raemakers niet dat mensen gedwongen kunnen worden ‘zo’n bijna-baan’ aan te nemen. ,,Vertrouwen en samenwerken werkt beter dan argwaan en verplichten. Dit exacte CDA-plan steunen wij niet.” Ook de VVD zit nog met de nodige vragen, stelt Nijkerken-De Haan. ,,Ik ben benieuwd hoe het CDA de verdere uitwerking van het plan precies ziet en hoe ze dat willen betalen”, zegt zij.

Wilders PVV-leider Geert Wilders vindt dat het CDA-voorstel de verkeerde oplossing biedt. Hij wijst erop dat de meerderheid van de mensen in de bijstand een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Het is volgens hem daarom beter om de grenzen te sluiten en ‘gelukszoekers die ten onrechte van onze verzorgingsstaat profiteren’ het land uit te zetten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 400.000 zaten er in december 2018 433.000 in de bijstand. 223.000 daarvan hebben een niet-westerse migratieachtergrond.