U, de petitionaris

Nieuws

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

 • We hebben een privacy-functionaris! Bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend onder nummer FG006985 en te bereiken op avgfunctionaris@petities.nl

Naast dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Eindstand petitie en stand van zaken

Bezorgdheid over toestemming voor het boren naar gas nabij Schiermonnikoog

De toestemming die Minister Kamp aan het energiebedrijf Engie heeft gegeven om proefboringen naar gas te doen nabij Schiermonnikoog, leidde tot bezorgdheid bij inwoners en fans van het eiland. Dat leidde onder meer tot het instellen van de petitie ‘Niet boren voor Schiermonnikoog’.

+Lees meer...

Op maandag 3 oktober 2016 heeft de minister het eiland bezocht en gesproken met onder meer leden van de Werkgroep ‘Horizon Schiermonnikoog’ en met de burgemeester van het eiland.

Mijnbouwwet

Destijds gaf de minister zijn toestemming aan energiebedrijf Engie, terwijl er een nieuwe Mijnbouwwet aan kwam, die toestemming voor boren naar gas in kwetsbare natuurgebieden moeilijker maakt. Die Mijnbouwwet werd op 29 juni in de Tweede Kamer behandeld. Een belangrijk moment voor de Waddenzee. Het is belangrijk dat bescherming van mens, milieu en maatschappij wordt opgenomen in de nieuwe wet. Dat vindt de Waddenvereniging, maar ook heel veel andere natuur- en milieuorganisaties, belangengroepen en Kamerleden. Als zulke redenen in de wet worden opgenomen, zal mijnbouw in en bij het Werelderfgoed Waddenzee, maar ook in andere kwetsbare gebieden een stuk lastiger worden.

Delegatie naar Den Haag

Op 29 juni 2016 ging een delegatie van het eiland - gehuld in monnikspijen - in stille tocht naar het Binnenhof. Op het plein voor de Tweede Kamer boden tegenstanders van de proefboringen, verkleed als monnik, de toen verzamelde handtekeningen aan aan leden van de Kamer.

Eerdere reactie van Engie

In een eerdere reactie op vragen van de NOS gaf het energiebedrijf Engie aan in de bezwaren in de Tweede Kamer en bij de eilandbewoners geen reden de proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog te schrappen. Woordvoerder van Engie: "We zijn deze procedure drie jaar geleden begonnen en vinden het belangrijk deze te vervolgen." Ook stelde Engie: ‘We hebben begrip voor de gevoelige kanten van dit project. Daarom zijn we van begin af aan met alle belanghebbenden in gesprek gegaan en zijn we aan bijna alle bezwaren tegemoetgekomen." (Aldus Engie….!) De proefboringen - zo stelt het bedrijf - vinden bijvoorbeeld alleen plaats in de wintermaanden, buiten het drukste toeristenseizoen. En de helikopters die van en naar het booreiland vliegen nemen een route die zo weinig mogelijk geluidsoverlast oplevert... Tweede Kamer op 7 juli 2016

Op 7 juli 2016 zond Thom Verheul - Met het oog op de stemming in de Tweede Kamer - een laatste oproep aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft op 7 juli, nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws! De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. Beroep

Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en bijna 400 bezorgde waddenliefhebbers gingen op 20 juli 2016 in beroep tegen de besluiten van staatssecretaris Van Dam en minister Kamp van Economische Zaken waarin toestemming wordt verleend aan gaswinningsbedrijf Engie om ten noorden van het eiland proefboringen uit te voeren ten behoeve van gaswinning. Boorbesluit en duurzaamheid

Op woensdag 17 augustus spraken vertegenwoordigers van de brede coalitie 'Niet Boren voor Schiermonnikoog' met het energiebedrijf Engie E&P Nederland B.V.. Het gesprek vond plaats op initiatief van de brede coalitie. Doel was om Engie te overtuigen te stoppen met de plannen voor gaswinning. Zolang er overleg is neemt Engie (nog) geen boorbesluit. Op 15 september 2016 was er weer een gesprek met Engie. Toen werden ook de meer dan 1000 ansichtkaarten aangeboden die tijdens de strunmarkten werden getekend. Gesproken werd onder meer over een andere invalshoek die Engie zou kunnen hebben in het duurzaam omgaan met het eiland en de Waddenzee.

3 oktober: Bezoek minister Kamp en einddatum van Petitie Zoals gezegd: Op maandag 3 oktober bezocht minister Kamp het eiland. De petitie heeft 26.085 handtekeningen opgeleverd. Het bezoek van de minister op maandag 3 oktober heeft een klein winstpuntje opgeleverd. "Als er voor de kust van het eiland naar gas geboord gaat worden (...) dan zal een eventueel boorplatform tenminste achttien kilometer uit de kust komen". De definitieve aanvraag van energiebedrijf Engie zal worden getoetst aan de nieuwe, veel strengere regelgeving.

Burgemeester Dick Stellingwerf over het bezoek van Kamp: "De minister heeft aangegeven dat ze internationale afspraken hebben gemaakt, dat er ze geen windmolens meer gaan neerzetten. Dat wil hij ook bespreekbaar maken en dat vind ik een wezenlijke vooruitgang. Maar dan moet je ook op dat spoor van duurzaamheid verder. Waar de regeringen toen hebben afgesproken geen windmolens te bouwen op de eilanden, hadden ze nu ook kunnen beslissen om geen boortorens te bouwen in de Waddenzee. dat hebben ze niet gedaan en dat vind ik jammer".

En nu?

Gaan de boorplannen door? Daarover is op dit moment helaas nog geen duidelijk antwoord te geven. De bezorgdheid blijft.

Dank aan de velen die de petitie als duidelijk signaal van de bezorgdheid hebben ondertekend!

Uitstel van 4 weken voor beslissing

De Gelderlander publiceert net een artikel dat het besluit van het gemeentebestuur van Ede omtrent de Skaeve Huse met 4 weken is uitgesteld.

Ik citeer iets verder: "De termijn laat te weinig zien dat de gemeente juist in overleg wil met de buurt en dat er nog niets vastligt. Daarom is nu gekozen voor het uitstel.

+Lees meer...

Als B en W instemmen, moet het plan overigens ook nog langs de gemeenteraad."

Fantastisch nieuws maar laten we toch aanstaande donderdag maar even gaan luisteren waar het naartoe gaat...

Lees verder in de Gelderlander

Het verslag van ons betoog en reacties van het AMZ Raadscommissie. (15-09-2016) Na mijn betoog (5 min.

+Lees meer...

Spreekrecht) hebben wij de petitie overhandigd aan Marja Roza-de Pijper de voorzitter van de bestuurscommissie van Hellevoetsluis, die op haar beurt de burgermeester Milène Junius uitnodigde om deze in ontvangst te nemen. Maar liefst 1022 mensen die ons steunen en ook vinden dat de Frenz Club weer open moet gaan. Wij kregen ook veel steun van de Raad. Inwonersbelang Hellevoetsluis IBH was luid en duidelijk “Dit moet opgelost worden, punt” Ook werden er vragen gesteld door IBH aan de Burgermeester. D66 vond dat de Frenz club een aanwinst is voor Hellevoetsluis. Hij sprak uit ervaring omdat hij ook op een van onze besloten feesten te gast was geweest. Buiten dat het een prachtige locatie is, was alles goed verzorgd.(dat horen we graag) De VVD wil dat het college (die dit in zijn/haar portefeuille heeft) direct contact op neem met ons om dit op te lossen. En daar wachten we nu op. Zoals ik al eerder heb vermeld, heb ik er een goed gevoel aan overgehouden en ben ik zeer positief. Ik kan mij niet voorstellen dat dit word genegeerd. Steun van 1022 sympathisanten en steun van de Raadscommissie. Zodra ik meer (goed) nieuws heb laat ik dat direct weten.

Plan van Aanpak Skaeve Huse Ede

Vandaag kreeg ik een tip over dit artikel van 31 mei 2016. Het Plan van Aanpak PDF document heb ik inmiddels bovenaan de pagina ter beschikking gesteld.

Sinds de goedkeuring door de Gemeenteraad van het “Plan van aanpak van Skaeve Husen” op 30 juni 2016 is veel te snel tot een locatie gekomen! In Nijmegen waren 29 locaties voor de plaatsing van Skeave Husen onderzocht, uiteindelijk is er nog maar één (Weezenhof langs de A73) goedgekeurd. Het geeft wel aan hoe lastig het vinden van de juiste locatie is.

+Lees meer...

Hoeveel locaties heeft de Gemeente Ede eigenlijk onderzocht? In Tilburg staan de Skaeve Huse huisjes in een omheining vlak naast een Industrieterrein. Laat ze ’s nachts maar herrie maken, geen mens die er last van heeft en geen kind in de buurt.

In ditzelfde Plan staat onder deel IV – Locatie – ook “De afstand tot woonbebouwing is bewust zodanig dat er geen werkelijke uitzichts-, geluids- of stankhinder kan ontstaan.” Twee van de drie hiervan worden bij deze locatie niet geborgd!

Gemeente, het schort aan de uitvoering van dit Plan. Doe je huiswerk opnieuw!

Utrechts Nieuwsblad - 2 oktober 2016 over de actie en petitie

http://www.ad.nl/utrecht/kalm-protest-tegen-biomassa-centrale-lage-weide~af4b8707/.

PDF document toegevoegd aan petitie

We zijn heel blij met de ondertekeningen van de petitie. Fantastisch!

Zoals u wellicht weet is vorige week de brief van de Gemeente maar in een paar straten in de bus gevallen.

+Lees meer...

De afgelopen dagen zijn we bezig geweest een gedetailleerde brief op te stellen die vanaf maandag avond in bijna heel Veldhuizen B in de bus zal vallen om bijna alle inwoners van deze wijk op te hoogte te stellen.

Deze brief heb ik aan de petitie toegevoegd en staat onderaan de introductietekst. Mocht u opmerkingen daarover hebben dan verneem ik het graag via de contactinformatie onderaan in het document.

Erfpachters, word wakker

Er zullen redenen zijn waarom de 250.000 Amsterdamse erfpachters relatief lauw reageren op de gemeentelijke plannen. Ze vinden het onderwerp te moeilijk? Het is inderdaad best complex.

+Lees meer...

Aan de gemeente ligt het niet echt, want op de website amsterdam.nl staat heel veel informatie. Makelaars en andere dienstverleners bij vastgoedtransacties verzaken hun voorlichtende taak wel, omdat zij de kopers niet schichtig willen maken.

Waarschijnlijker is dat de meeste erfpachters denken dat de plannen van de gemeente hen niet zal raken. Zij wonen immers veelal in een huis waarvan de canon voor vele jaren, soms decennia, is afgekocht. Dat kan wel eens een duur misverstand worden. Wat als straks het huis verkocht wordt en een koper geen hypotheek kan krijgen, omdat de bank alleen nog eeuwigdurende erfpacht accepteert? Huis zo goed als onverkoopbaar! Dan is de overstapregeling achteraf minder vrijblijvend als het nu lijkt en dan is het 'vrijwillige' aanbod van de gemeente straks nog schandelijker dan wij nu al denken. Namelijk een worgbesluit.

Sloop Wolfert nog niet zeker

De sloop van het voormalig Calandlyceum is nog geen uitgemaakte zaak Er is wel degelijk ruimte voor de gemeenteraad om anders te beslissen, zo moest wethouder Hugo de Jonge erkennen tijdens de actualiteitenraad van donderdag 15 september. PvdA en D66 wilden eens stevig van gedachten wisselen naar aanleiding van recente uitlatingen van de wethouder in het Algemeen Dagblad.

Zie: Hart van Holland online.