U, de petitionaris

Nieuws

Petities.nl vrijdagochtend 23 april onbereikbaar

We gaan de servers van Petities.nl op vrijdagochtend verhuizen!

Uitschakelen, afkoppelen, op reis, aansluiten, aanzetten en instellen.

Hou daar rekening mee met het aankondigen van acties. Petities ondertekenen is tijdens de verhuizing niet mogelijk.

U kunt ondertekenaars wijzen op dit elektronische agenda-item met daarin een herinnering een dag later terug te komen naar petities.nl.

Onze excuses voor het ongemak!

PERSBERICHT: KPN zegt sponsoring op, Petities.nl verhuist van XS4ALL naar Freedom Internet

De servers van Petities.nl verhuizen van XS4ALL naar Freedom Internet. De verhuizing is noodzakelijk na eenzijdige opzegging van het sponsorcontract met Petities.nl door KPN. Dit gebeurde toen een journalist wees op het XS4ALL-logo onder de petitie 'XS4ALL Moet Blijven'. Freedom Internet is de nieuwe internetprovider die ontstond vanuit deze petitie. Deze provider is opgericht naar aanleiding van de opheffing van XS4ALL door KPN. Veel medewerkers van XS4ALL zijn naar Freedom overgestapt.

Reinder Rustema, oprichter en eindredacteur van Petities.nl: 'XS4ALL was jarenlang onze sponsor. We deelden dezelfde waarden en opvattingen over burgerrechten, zoals het belang van actieve bescherming van privacy. Dit verdween echter als beleid met de nieuwe koers van KPN om XS4ALL op te heffen. Dat Freedom Internet bereid is samen met Procolix de hosting over te nemen is geweldig. We voelen ons daar erg bij thuis.'

De website Petities.nl is een project van de vereniging Open Domein, in 2001 opgericht om de publieke ruimte-gedachte van De Digitale Stad uit 1994 in stand te houden nadat de Stichting DDS als commerciële BV de digitale huizen, pleinen en het postkantoor beëindigde. Sindsdien zijn er ongeveer 6000 'bewoners' met een gratis mailbox in het project De echte Digitale Stad. Een deel heeft een homepage op deds.nl gebouwd (mirror). De vereniging financiert de servers met de contributie van ongeveer 100 leden, bandbreedte en energie worden gesponsord.

Fieldlab petitie Petities.nl kwam afgelopen maandag landelijk in het nieuws door een petitie tegen het 538-fieldlab-experiment. Deze petitie werd ruim 375.000 keren ondertekend en zorgde voor afgelasting van het evenement.

Petities die op de voor gebruikers gratis website Petities.nl worden geplaatst halen met grote regelmaat het landelijke nieuws. De site blijft onverminderd populair in het gebruik om maatschappelijke vraagstukken aan de kaak te stellen. Sinds 2005 zijn er ongeveer 20 miljoen ondertekeningen onder 20.000 petities gezet (bron en mirror).

Freedom Internet De directeur van Freedom Internet, Anco Scholte ter Horst, is blij met het vertrouwen dat Petities.nl aan Freedom geeft: 'Sinds oktober werken we samen met Procolix om kwalitatief hoogstaande hosting aan te bieden, met maximale aandacht voor veiligheid. De sponsoring van Petities.nl is voor ons niet meer dan logisch: de oorsprong van Freedom ligt in de petitie van XS4ALL Moet Blijven uit 2019, we delen de passie voor het strijden om digitale burgerrechten en het ondersteunen van maatschappelijke acties vanuit burgers.'

Ook Koen de Jonge van Procolix ziet de sponsoring als een logische stap: 'Procolix wilde Petities.nl 15 jaar geleden al sponsoren, maar het kwam er toen niet van. Nu valt alles op zijn plek. We zijn ook speciaal ingericht op klanten die met piekbelasting te maken hebben. We konden bij de Fieldlab-petitie zien dat dat soms noodzakelijk is. Op dat punt kunnen we Petities.nl ook de helpende hand bieden.'

De verhuizing van de servers vindt plaats op vrijdagochtend 23 april tussen 10:00 en 14:00 ongeveer. Gedurende de verhuizing is petities.nl tijdelijk niet bereikbaar.

Zie ook KPN zegt sponsoring Petities.nl op bij Emerce, 23 april 2021 - 07:49 en bij Dutch IT Channel Servers van Petities.nl verhuizen van XS4ALL naar Freedom Internet

22-04-2021

Pedagogen starten tegenactie BKK

Twee pedagogen van de Haagse kinderopvangorganisatie Triodus vragen met een petitie aandacht voor de pedagogische behoefte van het werkveld op het gebied van taal en interactie. De keuze voor de vijf gesubsidieerde trainingen moet niet gebaseerd zijn op financiële afwegingen, maar op kwalitatieve afwegingen, vinden zij.

+Lees meer...

De petitie wordt begin september overhandigd aan de Tweede Kamer. 'De impasse die is ontstaan binnen Bureau Kwaliteit Kinderopvang is geen visitekaartje voor de kinderopvang', schrijven de pedagogen Marieke Grijpink en Simon Hay. Zij maken zich zorgen of de 15 miljoen euro die straks beschikbaar is voor taal- en interactietrainingen wel effectief besteed wordt. De zorgen van Grijpink en Hay staan niet op zich. Eerder vertrokken er drie hoogleraren uit de adviescommissie van BKK omdat zij het niet eens waren met de keuze voor de vijf te subsidiëren taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers. 'De Nederlandse kinderopvang, maar ook de BKK kan het zich niet veroorloven bijna 50 miljoen te besteden aan cursussen zonder enig bewijs voor de effectiviteit daarvan' vindt hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink. Breuk wetenschap en praktijk Grijpink en Hay vinden dat BKK met het programma 'Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding' iets anders voorschotelt dan het eigenlijk is. Ze missen bijvoorbeeld juist een focus omdat de trainingen inspelen op zowel de taal- als de interactievaardigheden. En in plaats van een verbinding, zien de twee een breuk ontstaan tussen wetenschap en praktijk. Effectieve trainingen Liever zien de pedagogen dat de trainingen waarvoor straks subsidie beschikbaar komt, bewezen effectief zijn. Ze vragen BKK met klem om de volgende trainingen in het programma op te nemen: (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting – Child Care (VIPP-CC) (voor gastouders), de DVIPP-CC (voor kindercentra) en de Caregiver Interaction Profile (CIP) Training). De twee gaan graag een gesprek aan met BKK of het ministerie van Sociale Zaken om de impasse te doorbreken. Sta je achter de oproep van deze pedagogen? Teken dan de petitie. door Marianne Velsink 10 jul 2014

10-07-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang

Open brief aan de TK van de heer P. Cremers (Overgangsregeling bestaande gevallen)

Open brief Aan de Tweede Kamerleden Bontes, Berndsen, van der Steur en Recourt inzake Partner alimentatie   Al sinds 2012 liggen er 2 wetsvoorstellen te wachten om behandeld te worden. Al die tijd zijn die niet samengevoegd.

+Lees meer...

Een voorstel is in het begin van dit jaar besproken. Maar veel voortgang is er niet geboekt. Al die jaren wacht ik maar af wat voor regeling er voor bestaande gevallen wordt getroffen. Ik wil een pleidooi houden voor de groep oudere mannen die op latere leeftijd trouwden en tot 12 jaar partneralimentatie zijn veroordeeld terwijl hun vrouw tijdens het huwelijk geen enkel nadeel heeft geleden - alleen maar voordelen heeft gehad. De vrouw heeft geen kinderen om voor te zorgen en heeft geen breuk in haar loopbaan. Het zou dus heel normaal zijn dat beiden direct na het einde van het huwelijk weer terugvallen op het inkomen dat voor hen beiden genoeg was voordat ze met elkaar trouwden. Ik kan me indenken dat een korte “gewennings-overbrugging” in bepaalde gevallen gewenst kan zijn; maar 12 jaar is absurd. Mijn eigen omstandigheden zijn een treffend voorbeeld van een dergelijke situatie, die naar mijn mening door velen herkend kan worden.   Casus Op het moment dat mijn ex (toen 52) en ik (toen 60) trouwden, waren wij beiden op een leeftijd dat werken niet meer nodig was – zij omdat ze na een soort burn out in het hoger onderwijs een goede uitkering had, ik omdat ik net met pre-pensioen was gegaan. Kinderen hadden we niet en zouden we ook niet krijgen. Mijn pensioen was ongeveer 40 % hoger dan haar uitkering en dat is zo gebleven gedurende de jaren dat we getrouwd waren. Toen zij na 10 jaar huwelijk een relatie met een vriendin aanging en een scheiding onvermijdelijk werd is door mediation geprobeerd duidelijk te krijgen dat zij geen inkomensverlies heeft geleden noch voor kinderen heeft hoeven zorgen en we dus alleen maar de overwaarde van het huis hoefden te verdelen. Door haar is categorisch geweigerd zich hiermee tevreden te stellen. Ze beet zich vast in de bestaande ruime mogelijkheid om ook nog langdurige alimentatie te kunnen krijgen. Een rechterlijke procedure bleek dus noodzakelijk, waar tot mijn verbazing mijn argumentatie zo van tafel werd geveegd en alleen maar de z.g. Trema-formule werd toegepast, waardoor mijn ex het recht kreeg om 12 jaar lang verder te leven in een financiële positie alsof we nog steeds onze beide inkomens gelijkelijk delen. Gelukkig is het me na eindeloos soebatten gelukt het te betalen bedrag met de helft te verminderen; maar het is onmogelijk gebleken mijn ex ervan te overtuigen de principieel onrechtvaardige ongelijkheid op te heffen. Dit duurt nu al meer dan 6 jaar en zal nog eens zo lang duren. Omdat ik nu 79 jaar ben, is het een verlammend gevoel dat ik met mijn huidige echtgenote over te weinig geld kan beschikken om nog een paar dingen meer te doen dan puur overleven. Hoe lang blijf ik nog gezond?   Om dit voorbeeld nog wat schrijnender te maken, komt daar nog bij dat wanneer ik kom te overlijden mijn ex een flink nabestaandenpensioen van mij krijgt, terwijl mijn huidige vrouw, die samen met mij financiële risico’s moet nemen vanwege ons gezamenlijk huishouden op dit moment, straks met lege handen staat en maar moet zien hoe ze dat oplost, omdat wij pas na mijn 65e getrouwd zijn. In plaats van voor deze situatie een buffer te kunnen opbouwen, gaat alles wat extra zou kunnen zijn naar mijn ex.   Dat deze situatie als een reëel probleem wordt gezien door de rechterlijke macht blijkt uit het feit dat vorig jaar voor een nieuw geval van 2 gepensioneerden vooruit is gelopen op de inhoud van de wetsvoorstellen. De rechter besliste toen dat er geen 12 jaar hoeft te worden betaald, maar dat een jaarlijks dalend bedrag gedurende 5 jaar voldoende is. Ook in dat geval gaat het om een oudere man, die een beperkt aantal jaren - als tijdelijke overbrugging - zijn ex ondersteunt, die daarna weer terugvalt op het inkomen dat ze had voor ze trouwde en dat toen ook genoeg was. Deze uitspraak van het Hof te Arnhem is te vinden onder LJN BZ 8291.   Mijn pleidooi is om in de nieuwe wet een duidelijke overgangsregeling te maken voor alle bestaande gevallen waarbij geen kinderen waren betrokken en er geen sprake was van een loopbaan-breuk. Een overgangsregeling die van rechtswege en automatisch ingaat en waarbij geen inmenging van (onbetaalbare) advocaten nodig is.   Hoogachtend,  P. Cremers  16 juli 2014

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

  Beste Belangstellenden, Donderdag 17 juli begin van de actie 'Doneer een Schoen/Slopen is Bezopen...!'    Verzamelen 17 juli om 19.30 uur voor de schoenmakersvakschool. Crispijnstraat 74  Voor op de foto's extra schoenen mee...

+Lees meer...

!!! (19.45 weer klaar...)  

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

actie tegen Behoud maatschapelijke stage op school

hoi petities ondertekingen mogen is er een demostrastie tegen Behoud maatschapelijke stage op school in utrecht we groep school bestuur op om te komt de demostrastie is het beging van acties tegen behoud matschapelijke stage   demostrastie in utrecht komt om 17:00 uur na neude voor demostrastie op vrijdag 18 juli volg een groote demostrastities in den haag wilt u mee na den haag aanmlden niet nodig...   flyers poster wij zijn op zoek na mensen die mee help met flyers en poster in briefbus te doen het is op elke woensdag in grietstraat en omgeving flyers poster te doen aanmelden woeft niet.

UPDATE

Maandag 7 juli om 17:00 bieden we de petitie aan aan de hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtste Rijnlanden in aanwezigheid van vrienden en pers. Als u daarbij aanwezig wil zijn bent u vanaf 16:45 welkom om Gabrielle te steunen!.

06-07-2014 | Petitie Help Gabriëlle

Levende paprika voert actie tegen het octrooi op paprika

Tijdens het festival Ekotown was Bionext aanwezig met een levende paprika, die collecteerde voor de financiering van de bezwaarprocedure bij het Europese Octrooi Bureau. .

"Financier metro naar Schiphol privaat-publiek" Zijp & Spithorst

Nu staatssecretaris Mansveld geen geld wil uittrekken voor een verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, dient te worden bekeken of een publiek-private samenwerking met Luchthaven Schiphol mogelijk is. Dat zeggen stedenbouwkundige Ronnie Zijp en reizigersvoorman Rikus Spithorst.

+Lees meer...
03-07-2014 | Petitie Metro naar Schiphol