U, de petitionaris

Nieuwtjes

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!

03-05-2016

Verzoek Multatuli Museum & Theo Thijssen Museum aan College B&W Amsterdam

http://couturekrant.nl/8-columns/nieuws-a-tv/4880-verzoek-multatuli-museum-theo-thijssen-museum.html

.

12-01-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

De petitie "Een hellingbaan voor optimale toegankelijkheid van het station te Winsum" wordt op 30 januari 2018 overhandigd

De petitie "Een hellingbaan voor optimale toegankelijkheid van het station te Winsum" wordt door de stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum op 30 januari 2018 vanaf 13:45 in de Tweede Kamer in Den Haag overhandigd..

Petitie "Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk" wordt op 30 januari 2018 overhandigd aan de Tweede Kamer

“Loonstrookje” Wajong-uitkering gewijzigd

wethouder doet geen enkele toezegging, we zijn blijkbaar nog steeds geen 'beleidsdoel'

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/458882/raadscommissie#ai_3779807 .

12-01-2018 | Petitie Pianola Museum moet blijven

Antwoord op petitie van minister over IBL-behandelingen

De petitie is op 7 juni 2016 overhandigd en kreeg van de nieuwe minister een antwoord.

"Ik kies er daarbij voor om niet alle behandelingen met een EBD te reguleren middels de Wet BIG. Ondanks dat bij alle behandelingen met een EBD complicaties kunnen optreden is het disproportioneel om alle behandelingen voor te behouden aan artsen en huidtherapeuten.

+Lees meer...

De rangorde van het RIVM laat zien dat complicaties bij bepaalde handelingen niet vaak voorkomen of niet lang aanhouden. Daarbij ontvangt de IGJ i.o. weinig meldingen over complicaties bij behandelingen met EBD. Het reguleren van alle behandelingen met een EBD vind ik daarom disproportioneel."

Antwoord op petitie van minister over Freestyle Libre

Antwoord van minister Bruins op een vergelijkbare petitie elders:

"Op 7 december jongstleden heeft u mij verzocht om een reactie op de petitie over de vergoeding van de Freestyle Libre. De Freestyle Libre is een Flash Glucose Monitoring (FGM) systeem van fabrikant Abbott waarmee diabetes patiënten zonder bloedprikken hun glucosegehalte kunnen meten. Op dit moment wordt de Freestyle Libre door zorgverzekeraars niet vergoed omdat volgens het Zorginstituut Nederland Flash Glucose Monitoring niet tot de verzekerde zorg behoort. Het Zorginstituut is van mening dat nog onvoldoende bewezen is dat Flash Glucose Monitoring aan de stand van wetenschap en praktijk voldoet. De Rondetafel diabetes houdt zich momenteel bezig met de vergoedings- vraag rondom Flash Glucose Monitoring.

+Lees meer...

Men verwacht dat in het voorjaar 2018 duidelijk wordt voor welke diabetespatiënten en onder welke voorwaarden Flash Glucose Monitoring voor vergoeding in aanmerking komt. Indien dit ertoe leidt dat het Zorginstituut hun standpunt aanpast, kunnen Flash Monitoring systemen zoals de Freestyle Libre door zorgverzekeraars uit het basispakket worden vergoed. De Rondetafel diabetes is een samenwerkingsverband van het Zorgin- stituut, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Stichting BIDON en zorgverleners, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Zodra het Zorginstituut met een actueel standpunt over de Flash Glucose monitoring komt, zal ik uw kamer daarover informeren."

Minister zegt onderzoek toe over beoordeling asielaanvraag

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft op verzoek van de Tweede Kamer een antwoord gegeven op de petitie: "Wel ben ik bereid, zoals aan uw Kamer toegezegd tijdens het begrotingsdebat van 30 november jl. (Handelingen II 2017/18, nr.

+Lees meer...

29, items 3 en 8), om te bezien of er nog verbeteringen mogelijk zijn in de manier waarop de beoordeling nu plaatsvindt. Daarbij heb ik uw Kamer ook meegedeeld dat, vanwege de actualiteit van het onderwerp, ook het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum zich al had voorgenomen om daar dit jaar onderzoek naar te doen."

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z00112&did=2018D00259

11-01-2018 | Petitie Niet gay genoeg