You, the petitioner

Updates

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!

2016-05-03

Podium Witteman Extra over Pianola Museum nu ook online te zien!

https://www.npo3.nl/podium-witteman-extra-de-pianola/21-01-2018/WONTR12584307.

2018-02-20 | Petition Pianola Museum moet blijven

16 februari Amsterdamse Kunstraad geeft 'ongevraagd' advies aan de wethouders

https://www.parool.nl/amsterdam/advies-kunstraad-behoud-artistieke-gemeentepanden~a4570148/

.

2018-02-20 | Petition Pianola Museum moet blijven

Minister ontvangt sleutel en al een voorschot op de definitieve petitie

Maandagavond 19 februari hebben ondernemers uit Gouda en omgeving aandacht gevraagd voor hun zorg over het mogelijk afsluiten toerit 11. Dit werd gedaan door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen een grote sleutel van de stad aan te bieden.

Voorzitter Gouda-Onderneemt Nico Voogt, sprak namens de ondernemers in heel MiddenHolland; 'De minister heeft de sleutel in handen voor de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer van en naar Gouda en regio. Wij vragen de minister om simpelweg die ene denkrichting uit de plannen te halen.

+Read more...

De Economische gevolgen zijn groot voor Gouda en regio'.

De minister zegde, na ontvangst van een deel van de petitie, een nader gesprek toe op het ministerie.

Het tekenen van de petitie blijft nog steeds een bittere noodzaak!

https://m.omroepwest.nl/nieuws/3590692~7695a1c

16 februari Parool over advies Kunstraad

https://www.parool.nl/amsterdam/advies-kunstraad-behoud-artistieke-gemeentepanden~a4570148/.

2018-02-19 | Petition Pianola Museum moet blijven

16 februari Amsterdamse Kunstraad geeft 'ongevraagd' advies aan de wethouders

https://www.kunstraad.nl/adviezen/

https://www.kunstraad.nl/user-files/uploads/2018/02/Persbericht-advies-Cultureel-Vastgoed-Amsterdamse-Kunstraad.pdf.

2018-02-19 | Petition Pianola Museum moet blijven

artikel in Trouw 15 februari

https://www.trouw.nl/cultuur/-verkoop-betekent-het-einde-van-het-pianola-museum-~ae7c9d8a/.

2018-02-19 | Petition Pianola Museum moet blijven

Zwitserland, een land zonder bio-industrie

''In het Eindhovens Dagblad staat vandaag een interessant artikel over dierenarts Kees Scheepens en hoe de varkenshouderij in Zwitserland werkt.''

https://moniqueschoutenblog.wordpress.com/2018/02/17/zwitserland-een-land-zonder-bio-industrie/.

2018-02-19 | Petition Dieren zijn geen dingen

De lingewaard partijprogramma's 2018 over de Gendtse polder.

Duurzaam en toch 36 a 46 hectare grindgat in de Gendtse polder? 13 % van de Gendtse polder dreigt een grindgat te worden. Ontgronden en grindwinnen is uitverkoop van land!

Lokaal belang noemt bewegwijzering en toegankelijkheid in de Gendtse polder speerpunt. Geen woord over de 36-46 hectare grindgat.

+Read more...

Zij steunen de stichting Lingewaard Natuurlijk die ontgrondingen als nieuwe natuur ziet i.p.v. minder natuur. SP Lingewaard wil de plannen voor de grootschalige ontgronding van de Gendtse polder bijstellen om te veel natuurverlies te voorkomen. Als enige. CDA Lingewaard Mooie woorden over duurzaamheid maar niets concreets over ontgronden in de polder van Gendt. B06 Lingewaard wil de circulaire economie bevorderen om de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen. De Gendtse polder komt niet voor in het programma. VVD Lingewaard zet de politiek buiten spel met minder sturing en controle door de overheid en laat de polder in Gendt aan bedrijven en de markt over. LingewaardNu zegt te staan voor het bewaren van het landelijke beeld van Lingewaard. Geen woord over beschermen van de Gendtse polder. Zien de manier waarop Rijkswaterstaat, Provincie, Staatsbosbeheer, natuurhobbyisten en bedrijven nu hun gang gaan helemaal zitten. D66 meldt niets concreets over de Gendtse polder of over bodemvernietiging door ontgrondingen. PvdA noemt de aantasting van de polder in Gendt niet. GroenLinks wil in ontwikkelingsplannen de aanwezige natuurwaarden respecteren, zoals in de Gendtse Polder. Over ontgrondingen staat niets in het programma. Zijn blij met z.g.n nieuwe natuur en gaat die 46 ha. zand en grind dan naar… Dubai en wolkenkrabbers?