U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Arriva geeft gehoor

Vanochtend stuurde verschillende reizigers het bericht dat Arriva nu echt extra bussen inzet, waaronder ook gelede bussen. Er wordt dus gehoor gegeven! Heb je nog klachten stuur ze vooral in. Komende vrijdag volgt er een gesprek met Arriva, op dezelfde dag heeft Arriva ook een gesprek met wethouder van Groos van de gemeente Waalwijk.

+Lees meer...

Word vervolgd!

NU: "Herontwikkeling City-bioscoop stimulans voor noordelijke binnenstad"

een vandaag uitzending http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/62345/_stop_de_kustvervuiling_door_vakantiehuisjes_

Verontruste Zeeuwen en natuurbeschermers slaan de handen ineen om hun duinen en stranden te behoeden voor nieuwe bouwprojecten. Ze starten vandaag een publiekscampagneom te waarschuwen voor een dreigende wildgroei aan bouwprojecten langs de kust. Hoewel Zeeland te kampen heeft met krimp en leegstand zijn er een aantal bouwprojecten gepland die nieuwe bewoners moeten lokken naar de kust. ‘De ironie is dat juist steeds meer Belgische toeristen voor een vakantie in Zeeland kiezen omdat zij hun eigen verpeste kust ontvluchten’, stelt Gert de Groot van Natuurmonumenten.  Projectontwikkelaar Arcus, bekend van de Roompot-vakantieparken, ziet de bouw van recreatiewoningen als een enorme kans voor de provincie.

+Lees meer...

De parken zorgen voor 700 blijvende banen en bieden aan 3000 mensen werk tijdens de bouw. Ook de verantwoordelijke provinciebestuurder komt aan bod; kan de overheid de verontruste Zeeuwen garanderen dat die nieuwbouwprojecten niet ten koste gaan van de natuur?  

06-10-2015 | Petitie Geen strandhuizen Schouwse kust

Inloopavond gemeente - 15 oktober 2015

Donderdag 15 oktober 2015 is er een vierde bijeenkomst over de verdere invulling van het plan voor een tijdelijk appartementencomplex in Kuukven (Baarlo). Deze bijeenkomst vind plaats om 19.30 uur in Zaal Unitas (Wilhelminastraat 11a in Baarlo).

+Lees meer...

  De bewoners van de wijk zijn rechtstreeks geinformeerd over deze avond, en via dit nieuws willen we u oproepen om naast uw stem ook uw gezicht te laten zien op voornoemde avond. Bovenstaande afbeelding is het 'beeldmerk' zoals de bewoners van Baarlo de plannen van de gemeente ziet. Daarnaast aangezien het al enige tijd rustig is een korte update over de stand van zaken m.b.t. het “bouw”plan in Kuukven/Heierhof, is hieronder een update. Hoe het begon De bouwplannen vloeien voort uit een vergunningsaanvraag voor camping BreeBronne in Maasbree. D.m.v. deze aanvraag wordt onder andere goedkeuring gevraagd om 750 (nieuwe) arbeidsmigranten (< 6 mnd) te mogen huisvesten in Maasbree. Als tegenprestatie moet de ondernemer 64 midstay-plekken (>6 mnd - <2 jaar) realiseren en moet hiervoor van de gemeente een complex bouwen of samenwerking zoeken met een andere huisvester (woningbouwverenigingen of zo). Van hieruit is het onzalige plan ontstaan om een tijdelijke opvang in Kuukven/Heierhof te “bouwen” in de vorm van een tweedehands containercomplex. Huidige Status De vergunningsaanvraag voor BreeBronne is op 14.04.2015 goedgekeurd, maar onder druk van de publieke opinie (de buurt en het dorp) is de koppeling met de bouwplannen in Kuukven/Heierhof losgelaten. Een eerste kleine succes. Er moet wel nog steeds compensatie voor zgn. midstay komen, maar dat hoeft niet (meer) per definitie in Kuukven/Heierhof, en mag dus ook elders. De gemeente houdt voorlopig echter nog steeds vast aan de locatie Kuukven/Heierhof voor wat betreft de bouw van een midstay-accommodatie, maar begrijpt door het tumult dat er een ander plan moet komen (kwalitatief beter gebouw, alternatieve ontsluiting van de wijk door een inrit vanaf de Napoleonsbaan etc. etc.). Wij blijven tegen deze locatiekeuze omdat je voor een periode van 10 jaar geen kwaliteit, passend bij de wijk, kunt bouwen. Dat verdien je met het huisvesten van woonurgenten nooit meer terug! We hebben inmiddels circa 1.400 handtekeningen tegen dit plan verzameld. De gemeente heeft alle informatie tot haar genomen, en ontvouwde 24 september jongstleden een nieuw plan voor de direct omwonenden.De wethouder heeft de vergadering geopend met de mededeling dat de Gemeente tijdens de 1e en de 2e zitting veel input (bezwaren, aandachtpunten en suggesties etc.) heeft gekregen. Deze input is door Work and Stay en de Gemeente (dorpsbouwmeester) verwerkt in een nieuw plan, dat door Work and Stay aan ons gepresenteerd werd. Feitelijk behelst het plan de bouw van een 2e hands containercomplex met 10 wooneenheden (in plaats van 32). Om het geheel wat op te leuken wordt de vervelende witte kleur “verstopt” achter een betimmering en wordt volstaan met minder parkeerplaatsen.  Wij als bewoners hebben aangegeven dat ons belangrijkste bezwaar was en nog steeds is dat er een 2e hands wooncontainer in Kuukven geplaatst wordt (dat is uitgedragen op Radio en TV, de petitie en in alle correspondentie met de Gemeente). Het feit dat de Gemeente en Work and Stay  “achteloos” aan ons belangrijkste bezwaar voorbij gaan (een 2e hands gebouw is het en blijft het) zien wij als een “schoffering” van alle belanghebbenden. De bewoners keuren het plan op beeldkwaliteit af, waarop de Gemeente aangeeft dat er vandaag de dag welstandsvrij gebouwd kan/mag worden. De vergunningaanvraag voldoet volgens de Gemeente aan alle vereisten en moet in behandeling genomen worden. De bewoners hebben Work and Stay gevraagd de vergunningaanvraag in te trekken, maar Work and Stay vreest voor de gevolgen (sancties) van de Gemeente. Niet bouwen leidt tot problemen cq. vergunningsstop op de BreeBronne in Maasbree en daar zit deze camping-eigenaar niet op te wachten, zelfs niet nu hij door de Gemeente tot Volkshuisvester wordt gebombardeerd. Omdat het perceel toch ooit bebouwd moet worden (de grond drukt negatief op de grondexploitatie van de Gemeente), hebben wij de Gemeente aangeboden om binnen een projectgroep na te willen denken over een meer duurzame gebiedsinvulling met bebouwing die wel de door ons c.q. Peel en Maas nagestreefde beeldkwaliteit heeft. Dit aanbod maakte bij Wil Krause (hoofd omgevings-ontwikkeling) onverwacht enige sympathie los. Wellicht dat jullie als bewoners c.q. het dorp een eigen coöperatie kunnen oprichten, die voorziet in de voor de Gemeente noodzakelijke huisvesting voor woonurgenten. Hoewel dit voorwaar geen makkelijke opgave is, hebben wij vanuit een soort van burgerinitiatief toegezegd (met eventuele beleggers, belanghebbende, Gemeente etc.) te willen zoeken naar een oplossing die 1) het huisvestingsprobleem mee helpt op te lossen, maar 2) beter past bij het dorp (d.w.z. de invulling van het gebied Kuukven).  Immers, de camping-eigenaar, die door de Gemeente op de stoel van de volkshuisvester is gezet, heeft eerder aangegeven dat hij nul beeldkwaliteit heeft en in ruil voor een vergunning iets moet bouwen en dat het liefste zo goedkoop mogelijk wil doen. En de Gemeente steunt hem daarbij door dik en dun in, want hij moet van de Gemeente bouwen en heeft zijn oog op Baarlo laten vallen.          Tot slot hebben wij de vrees geuit dat de huidige wooncontainer het begin van meer is, maar dat is vgls. de wethouder niet het geval. Maar hoewel gesteld wordt dat Baarlo met de bouw van 10 wooneenheden in de haar opgelegde behoefte voor betaalbare woningen voor woonurgenten heeft voorzien, moet duidelijk zijn dat: 1) in Kuukven de norm gezet wordt voor de hele Gemeente Peel en Maas en 2) we er gevoeglijk vanuit kunnen gaan dat als er in de toekomst meer gaat komen in het dorp c.q. Kuukven de beeldkwaliteit zeker niet meer beter wordt dan die van datgene waar ze de wijk c.q. het dorp nu mee willen opzadelen. De wethouder verzekert ons dat dit niet zo is, maar heeft niet het “eeuwige” politieke leven en lijkt erin te zitten zo van “na mij de zondvloed”. De plannen voor short-stay op de Berckt (met ook weer compensatie voor mid-stay) worden nu nog even onder de pet gehouden. Eerst moet het project “Kwistbeek” in Kuukven landen. Wordt vervolgd……….  Volgende Stappen De vergunning is inmiddels door de ondernemer Work and Stay aangevraagd, en behoeft alleen nog goedkeuring van wethouder cq. college B&W voor gunning. Gezien de ervaringen tot nu toe hebben verwachten we dat de gemeente doorzet, en kanttekeningen van de bevolking naast haar laat liggen. De discussie wordt voortgezet op 15 oktober: we hopen en rekenen op een massale opkomst.    

Tijdelijk appartementencomplex Heierhof Kuukven

RTV Utrecht: "Vijf zalen, talkshows en theater in plan City Bioscoop"

Deel je ervaringen/mening/suggesties

Volgende week vrijdag staat er een gesprek met de regiomanager van Arriva in Brabant te wachten. Om van de gelegenheid goed gebruik te maken zijn ervaringen, meningen of suggesties van harte welkom! .

Nu.nl: Autobezit wordt aantrekkelijker door 'gesubsidieerde' parkeerplaats

Volgens Nu.zakelijk Autobezit wordt gestimuleerd door de parkeervergunningen die in veel Nederlandse steden worden uitgegeven, dit zijn immers "gesubsidieerde" parkeerplaatsen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek door drie economen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek heet "Car ownership and residential parking subsidies: Evidence from Amsterdam" en is van Jesper de Groote, Jos van Ommeren en Hans R.A. Koster van de Vrije Universiteit.  Samengevat: SUMMARY? Many cities around the world have introduced paid parking but implicitly subsidize parking for example by providing residential parking permits for street parking.

+Lees meer...

We study the welfare effects of residential parking subsidies through changes in car ownership for Amsterdam. We employ a boundary-discontinuity design that exploits spatial variation in the length of waiting lists for permits and therefore in the size of the parking subsidy. In the city center, the waiting time for a permit is up to four years. Our results indicate that one additional year of waiting for a parking permit reduces car ownership with 2 percentage points corresponding to a price elasticity of car demand of?0.8. We demonstrate that subsidizing residential parking induces a substantial welfare loss. On average, a parking permit induces anannual deadweight loss of €270. Furthermore, we show that the provision of parking permits is an income-regressive policy: rich households are five times more likely than poor households to receive these (implicit) parking subsidies.  

Nu.nl: Autobezit wordt aantrekkelijker door 'gesubsidieerde' parkeerplaats
02-10-2015 | Petitie Parkeervergunningen uitfaseren

Afspraak Arriva

Vandaag heeft Arriva gebeld. Volgende week vrijdag een gesprek.

+Lees meer...

Wordt vervolgd.