U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Bevestigingsmail kwam niet als u via de korte link op de petitie kwam

Als u de korte link naar een petitie volgt en ondertekende voor vrijdag 15 januari, dan leek het te werken en werd u een bevestigingsmail toegezegd. Die nooit kwam.

+Lees meer...

Maar als u het deed vanaf het lange adres dan werkte het wel. Bijvoorbeeld als u eerst even de lijst ondertekenaars bekijkt via 'naar alle ondertekeningen' en op die pagina klikt op 'teken deze petitie', dan wel!

Deze fout was vermoedelijk aanwezig sinds de nieuwe site live ging op 28 december 2015. Vanaf vrijdag 15 januari 2015 is deze fout gerepareerd

12-01-2016

College op de Dam over de petitie "Wereldvredesbond" aan Koning Willem-Alexnder

De eerste “aflevering" van het College op de Dam, zoals broer Johannes het noemde, vond plaats, zoals aangekondigd, op Driekoningen, woensdagmiddag 6 januari 2016 voor het Paleis op de steenkoude Dam bij de Kerstboom, toen aldaar onder een spandoek van “De tuin der hemelse vreugde” de indiener van twee moties aan Koning Willem-Alexander, te weten Robert Jan Kelder namens de Willehalm Ridderorde van het Woord (m/v – i.o.) een Nieuwjaarsboodschap onder de titel “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” voorlas in de vorm van een Open brief aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, Wethouder Mart van de Poel, De Kanselarij van Nederlandse Orden, De Hoge Raad van Adel en het denkende deel van de natie, een redevoering die tevens een vrije bijdrage was aan de viering van het Bosch-500 jaar. In deze doorwrochte, literair onderbouwde Open brief wordt de ontstaansgeschiedenis van de zojuist op Petitities.nl geplaatste, ondertekenbare petitie aan onze monarch beschreven en onderbouwd met historische en andere geesteswetenschappelijke overwegingen en wordt hem gevraagd om met zijn openingswoorden op 12 februari as. bij de grootste Jeroen-Bosch tentoonstelling ooit in het Noord-Brabantse Museum te Den Bosch, dus om op die plek en tijd in te gaan op de hoofdvraag die onze monarch in de Nieuwjaarsboodschap werd gesteld, namelijk om zijn grondwettelijk bevoorrecht waar te nemen die hem als enige in ons Koninkrijk in staat stelt een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen om een nieuwe Ridderorde in te stellen: een Ridderorde van het Woord onder de naam Willehalm, de Frankische Willem van Oranje, 9de eeuwse stichter van het Oranjehuis, schutspatroon van de riddermonniken, beschermheer van het Keltische graalschristendom en de titel en hoofdfiguur van het gelijknamige heldicht van Wolfram von Eschenbach.

+Lees meer...

Dit zou echter geen totaal nieuwe ridderorde moeten zijn, omdat het als een historisch onderbouwde aanvulling op de reeds bestaande Militaire Willem-Orde beschouwd en ingericht kan worden; immers Ridders van het Zwaard in de traditie van Koning Arthur en Ridders van het Woord in dienst van Parzival, dienen als militairen en geestelijke leidsmannen nauw met elkaar samen te werken en op te trekken.

Deze door de Gemeente Amsterdam als manifestatie gekwalificeerde College op de Dam zal nu op de volgende woensdag, d.w.z. 13 januari op dezelfde locatie (zonder de Kerstboom) voortgezet worden. Aldaar zal de vandaag 11 januari op internet geplaatste petitie aan Koning Willem-Alexander “Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid” i.v.m. het initiatiefproject van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) voorgelezen en toegelicht worden. Verder zullen er plannen gemaakt dan wel gesmeden kunnen worden over de vormgeving van en deelname aan de sociaalkunstzinnige actie op 12 februari as. in Den Bosch met als mogelijke hoogtepunt een erkenning van koning Willem-Alexander dat zijn hoogste, waarlijk koninklijke bijdrage aan de viering van het Bosch-500 jaar het zou zijn om zich, samen met zijn geliefde koningin-gemaal Máxima, als de nieuwe, potentiële beschermheer en beschermvrouwe van een nieuwe Ridderorde van het Woord (m/v) te onthullen en dat na rijp overleg als wetsvoorstel aan de Staten-Generaal in te dienen.

Gelderlander rapporteert voorgang

Uit de Gelderlander van 11 jan. : Deze vormen van 'mentale conditietrainingen' hebben gunstige effecten op de gezondheid en zouden daarom goedkoper moeten zijn, aldus Ritskes.

+Lees meer...

Inmiddels hebben 8.280 mensen steun betuigd.

De petitie is gesloten!

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de genomen moeite om de petitie te ondertekenen. De geweldige hoeveelheid stemmen, samen met de papieren versie zo'n 1800, moeten bij de plannenmakers en gemeente Haarlemmermeer iets losmaken.

+Lees meer...

Dit signaal mogen zij niet negeren, alleen al omdat wij in een democratisch land leven. Wij blijven ons best doen de haltes open te houden voor buslijn 340. Blijf ons volgen op Facebook!

Ruim 1100 ondertekenaars.

De petitie zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 januari aanstaande aangeboden worden aan de burgemeester. Diezelfde avond dient Partij 18PLUS een motie in om te stoppen met eenrichtingsverkeer op de Sint Jorisstraat.

+Lees meer...

Het zou fantastisch zijn als we met zijn allen nog meer mensen bereidt kunnen krijgen om de petitie te ondertekenen. Vraag om u heen aan een ieder die een einde aan eenrichtingsverkeer wil om te tekenen. Bedankt!

De onverklaarbare schommeling in aantal ondertekeningen

In onze database zitten voor sommige petities ondertekeningen die nog niet zijn bevestigd. Die zijn een paar dagen lang wel meegeteld bij het aantal ondertekeningen van de petities, maar dit is zondag 10 januari weer gecorrigeerd.

+Lees meer...

Alleen bevestigde ondertekeningen tellen mee. Daar kregen we veel vragen over binnen per e-mail en voicemail.

Er zijn dus geen ondertekeningen verdwenen of gewist!

Dank u wel voor uw betrokkenheid en het kritisch volgen van onze nieuwe website.

Dankzij uw meldingen zijn we heel snel op de hoogte waar de site verbeterd moet worden.

11-01-2016

We bestookten 800 ondertekenaars met e-mail elke 10 minuten

Tot onze grote ontsteltenis heeft onze nieuwe website ruim 800 ondertekenaars bestookt met e-mail. Vanaf zondagavond 10 januari 2016 omstreeks 22:30, tot maandagochtend 10:45 stuurde ons systeem elke 10 minuten een herinnering om een petitie-ondertekening te bevestigen, bijna 70 e-mails.

Zelfs de ondertekening bevestigen hielp niet omdat het script niet keek of de ondertekening ondertussen was bevestigd.

+Lees meer...

Het grootste probleem was dat de controle of er al een herinnering was verstuurd defect was.

Het was nooit onze bedoeling om zoveel e-mails te versturen, integendeel. We willen ons juist beperken tot 1 e-mail een week na het ondertekenen en een week voor het sluiten van de petitie nog een laatste.

Natuurlijk bieden wij onze excuses aan! Vooral zullen we er vanaf nu voor zorgen dat een enkele persoon niet meer iets nieuws activeert zonder dat er een tweede persoon kritisch volgt wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn.

We begrijpen dat uw vertrouwen in Petities.nl hierdoor is beschadigd. We hopen dat het niet onherstelbaar is! Op de voorpagina van Petities.nl kunt u altijd teruglezen welke incidenten er zijn geweest. Sinds het begin in 2005 heeft zoiets als dit zich niet voorgedaan en we zullen onze uiterste best doen om dat te voorkomen!

11-01-2016

Ontwikkelingen in het kort

We zijn in gesprek met de KNVB en VVON over dit probleem. De snelheid waarmee men echter werkt valt wat tegen.

+Lees meer...

De KNVB wil het onderzoeken, daar waar de huidige trainers door de ontwikkelingen juist overgekwalificeerd zijn. Advies aan de VVON en KNVB is dan ook om het, net zoals bij de UEFA C destijds, gewoon als een "hamerstuk" te zien.