You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Raad maakt digitale ondertekening petities mogelijk

09-04-2010 Het initiatiefvoorstel van Stadspartij Leefbaar Utrecht om digitale ondertekening van petities en burgerinitiatieven mogelijk te maken werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 april met een ruime meerderheid aangenomen. In het initiatiefvoorstel wordt geregeld dat inwoners van Utrecht binnenkort niet alleen via fysieke handtekeningenlijsten petities en dergelijke kunnen ondertekenen, maar dit ook via internet kunnen doen.

+Read more...

Utrecht gaat hiervoor gebruik maken van de landelijke site www.petities.nl. De raad was positief over het initiatief. De fracties vonden het een laagdrempelige mogelijkheid om de inwoners van de stad te betrekken. Met het voorstel wordt het ook mogelijk via internet om handtekeningen te verzamelen voor een referendumverzoek. Dit vonden niet alle fracties een goed idee. De VVD diende samen met D66, CDA en ChristenUnie een amendement in om dit beslispunt uit het voorstel te schrappen. Zij meenden dat digitale handtekeningen nu nog te fraudegevoelig zijn en nog niet iedereen maakt gebruik van DigiD. Het amendement haalde het niet; D66 trok bovendien haar steun aan het amendement in. Het initiatiefvoorstel werd aangenomen; Stadspartij Leefbaar Utrecht, GroenLinks, PvdA, D66 en de SP stemden voor.  

het originele persbericht over Utrecht en petities.nl
2010-04-10

Hartverwarmende reacties/ vergeet niet te bevestigen

Beste allemaal, Wat een hartverwarmende reacties , mijn mailbox stroomt steeds over en ik word erg blij van al die mensen die de moeite nemen te tekenen of mij te mailen. Maar ik word ook verdrietig van de verhalen die ik hoor van kinderen die heel ongelukkig zijn. Gelukkig staan daar ook verhalen tegenover van kinderen die op Leonardoscholen eindelijk weer met plezier naar school gaan en van kinderen die op reguliere basisscholen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ga vooral door met het plaatsen van berichten, het doormailen van de link, twitteren , hyven, of wat ook maar maakt dat er nog meer handtekeningen bijkomen. want talent moet een kans krijgen vriendelijke groet Lenie Wijkstra leniewijkstra@cs.com.

Artikel 22 van de grondwet

Ouderenbescherming Nederland heeft de afgelopen week een tsunamie aan e-mails ontvangen van ouderen, naastbetrokkenen en zorgprofessionals die zich ernstige zorgen maken over de bezuinigingsplannen van diverse politieke partijen. Melders maken zich grote zorgen over de effecten van personele onderbezetting, bezuinigingen en marktwerking op de kwaliteit van de zorg voor met name zorgafhankelijke ouderen en (oudere) gehandicapten in tehuizen.   Een groot aantal melders vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de Toezichthouders die de kwaliteit van de zorg moeten borgen (met name worden de Raden van Toezicht en de Inspectie genoemd) zoveel onvrede en zorgen over de zorg gedogen en hoe het kan dat de politiek niet keihard ingrijpt als het fout dreigt te gaan/ gaat. Melders juichen toe dat de SP aankomende week een debat aangaat over de aanhoudende wantoestanden in de zorg.   Ouderenbescherming Nederland wijst Kamerleden en de Nederlandse regering in het zicht van het debat op het bestaan van artikel 22 van de grondwet.

+Read more...

Artikel 22 legt namelijk de regering de plicht op om te zorgen voor fatsoenlijke zorg.  Ouderenbescherming Nederland vraagt daarom Kamerleden en regering de volgende uitspraak van de Nationale Ombudsman in het debat van aankomende week te betrekken, citaat 'Als de overheid nalaat om mensen in instellingen (ouderen, gehandicapten enz.) te beschermen, komen de grondrechten in gevaar'   8 april 2010  

Initiatiefnemer petitie hondenpoepbeleid Almere op televisie

Cora Spaans, de initiatiefnemer van de epetitie 'Almere hondenpoep-vrij' heeft samen met andere Almeerders laten zien wat precies hun irritatie is over de hondenpoep in Almere. Dit deed zij in het programma Tros Regelrecht.

+Read more...

Kijk op www.trosregelrecht.nl

2010-04-07

Hondenpoepbeleid Almere krijgt aandacht op TV

Cora Spaans is te zien in de uitzending van Tros Regelrecht. Zij heeft hieraan meegewerkt om extra aandacht voor het ontbreken van hondenpoepbeleid in de Gemeente Almere te krijgen.

+Read more...

Kijk de uitzending 

2010-04-07

Ouderenbescherming Nederland

         .

overzicht met reacties van gemeenten (k tot z)

Laatst bijgewerkt op 15 april 2010 om 18:28, alleen de gemeenten op alfabetische volgorde van K tot Z, voor A tot K zie het voorgaande nieuwsbericht. Het overzicht staat vreemd genoeg een stuk lager, onderaan deze pagina.

+Read more...

Scroll zo ver mogelijk naar beneden. De reacties zijn niet de letterlijke reacties, maar een korte eigen samenvatting van het antwoord. Griffiers van Delfzijl en van Schouwen-Duiveland adviseren de raad positief over deze brief. Hoogeveen vindt het interessant en brengt een verband met de eigen smederijen. Nederlek laat weten dat er nooit petities binnenkomen en dat per geval besloten wordt hoe er op gereageerd wordt. Tilburg bevestigt dat elektronische petities ook elektronisch worden beantwoord, als de standpunten van de verschillende fracties over de kwestie bekend zijn. De meeste raden krijgen het advies 'ter kennisgeving aannemen', andere moeten nog een formele afhandeling kiezen. Etten-Leur, Maasdonk en Menaldumadeel gaven duidelijk inzicht over het proces. Voorst stuurt het naar het college en schrijft over rondetafel-gesprekken. Met de gemeenten Hardenberg en Laarbeek wordt contact opgenomen na een postief antwoord op de vraag. In gesprek met Waterland.

Kaag en Braassem

nog geen antwoord

Kampen

Antwoord van raadsgriffier na 10 dagen. Het gaat over communicatie tussen burger en overheid. Geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 april 2010. Dan besluit over wijze van afhandeling, daar komt bericht over.

Kapelle

nog geen antwoord

Katwijk

Drie dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder zaaknummer 2010-006957.

Kerkrade

nog geen antwoord

Kessel

nog geen antwoord

Koggenland

Na vier weken e-mail van raadsgriffier: brief ontvangen en in behandeling genomen.

Kollumerland en Nieuwkruisland

nog geen antwoord

Korendijk

nog geen antwoord

Krimpen aan den Ijssel

nog geen antwoord

Laarbeek

Zes dagen na versturen brief een e-mail. Zaak Z-10007578. Bevestigend antwoord op de brief.

Landerd

nog geen antwoord

Landgraaf

nog geen antwoord

Landsmeer

nog geen antwoord

Langedijk

nog geen antwoord

Lansingerland

Twee dagen na versturen een brief terug: geregistreerd met kenmerk I10.06676 en in behandeling bij afdeling Bestuurszaken.

Laren

"Het postbusnummer dat u heeft gebruikt bestaat niet meer, voortaan 71, 3755 ZH Eemnes." Antwoord op brief een week na versturen van Team Documentaire Informatie Voorziening. Nummer 2010-004860/LA. Informatie volgt over verdere afhandeling.

Leek

heeft al een loket

Leerdam

nog geen antwoord

Leeuwarden

nog geen antwoord

Leeuwarderadeel

Een dag na versturen een brief terug: geregistreerd onder nummer 100464. Voor vragen neem contact op met de sector Publiekszaken.

Leiden

nog geen antwoord

Leiderdorp

nog geen antwoord

Leidschendam-Voorburg

Na 10 dagen een brief terug namens de griffier. Binnen 8 weken een besluit. Brief op ingekomen stukken lijst, digitaal in te zien door de raadsleden en op 13 april door de raad vastgesteld. Daarna ter inzage bij griffie. Kenmerk 2010/8610.

Lelystad

nog geen antwoord

Lemsterland

Een week na versturen brief een e-mail van de griffier: geregistreerd onder nummer i1000333 en in behandeling bij griffie.

Leudal

nog geen antwoord

Leusden

nog geen antwoord

Liesveld

Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk LSV-1006404/UIT-8354.

Lingewaal

nog geen antwoord

Lingewaard

nog geen antwoord

Lisse

nog geen antwoord

Lith

nog geen antwoord

Littenseradiel

nog geen antwoord

Lochem

Vijf dagen na versturen brief een e-mail van een beleidsmedewerker Bestuurszaken. Ingeboekt onder nummer BPC/2010.004308 en voor raadsleden ter informatie met advies om ter afdoening in handen van college te stellen. Eerst moeten raadsplan en collegeprogramma bekend zijn, waar wellicht informatie over petities in opgenomen wordt. Daarom pas op vroegst in juni 2010 een inhoudelijke reactie. Brief na twee weken dat de brief naar het college van burgemeester en wethouders is gegaan en dat zij voor verdere afhandeling en beantwoording zorgen. Als raad erover wil spreken, dan op agenda voor ronde-tafelgesprekken. Vierwekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt. Als de raad erover wil spreken, dan volgt een uitnodiging om mee te praten.

Loenen

Drie dagen na versturen brief een e-mail: 10INK00884 is het registratienummer, komt op lijst ingekomen stukken raadsvergadering van 20 april 2010. Neem eventueel contact op met waarnemend griffier.

Loon op Zand

nog geen antwoord

Lopik

nog geen antwoord

Loppersum

nog geen antwoord

Losser

nog geen antwoord

Maarssen

nog geen antwoord

Maasbree

nog geen antwoord

Maasdonk

Drie dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 201001437. Geplaatst op de lijst ingekomen stukken raadsvergadering van dinsdag 27 april 2010. Na ontvangst door de raad zijn er meerdere mogelijkheden. Voor kennisgeving aangenomen, antwoord door college van burgemeester en wethouders, door de griffie of door de commissie bezwaarschriften. Meer informatie, bel of mail.

Maasdriel

nog geen antwoord

Maasgouw

nog geen antwoord

Maassluis

Vijf dagen na versturen brief e-mailantwoord. Brief komt op de lijst van ingekomen stukken voor het Debat op Dinsdag van 8 april 2010. Alle brieven aan de raad (petities, vragen, mededelingen of anderzins) worden allemaal doorgestuurd aan de griffie, waarna ze via de lijst ingekomen stukken of het griffienieuws onder de aandacht van de raad worden gebracht. Daarna antwoord door de raad of eventueel in handen van het college gesteld voor verdere afwikkeling.

Maastricht

nog geen antwoord

Margraten

Vijf dagen na versturen brief antwoord per e-mail: kenmerk 2010001142 en in behandeling door J. Thomassen. Voor 10 mei 2010 antwoord.

Marum

een dag na versturen brief antwoord per e-mail: brief is ontvangen en ingekomen stuk voor raadscommissie die 10 mei 2010 vergadert.

Medemblik

nog geen antwoord

Meerlo-Wanssum

nog geen antwoord

Meerssen

nog geen antwoord

Meijel

nog geen antwoord

Menaldumadeel

Een dag na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN2010/138 en wordt voorgelegd aan het fractievoorzittersoverleg. Dit overleg met de fractievoorzitter, voorzitter van de raad en de raadsgriffier bepaalt de agenda van gemeenteraad en raadscommissie. Krijgt een korte omschrijving en afdoeningsadvies en komt op agenda raadsvergadering of raadscommissie. Brief ligt voor raadsleden ter inzage. Besluit volgt op schrift. Voor vragen contact met raadsgriffier.

Menterwolde

nog geen antwoord

Meppel

nog geen antwoord

Middelburg

nog geen antwoord

Middelharnis

nog geen antwoord

Midden-Delfland

nog geen antwoord

Midden-Drenthe

Vier dagen na versturen brief per e-mail een ontvangstbevestiging van het griffiesecretariaat met een Cc naar 5 personen @middendrenthe.nl.

Mill en Sint Hubert

Vijf dagen na brief, brief terug van afdeling Bestuur en Veiligheid. Nummer 2010/1326. Zo spoedig mogelijk in behandeling, voor vragen een bepaalde medewerker bellen.

Millingen aan de Rijn

nog geen antwoord

Moerdijk

Na vier dagen. Nummer V/225765. Binnen enkele weken informatie over de afdoeningswijze. Voor vragen, raadsgriffier. Na twee weken afdoeningsbericht van de raadsgriffier per brief. De raadsleden hebben besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Montferland

Een e-mail zes dagen na versturen brief van de griffie met de mededeling dat de brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010. Nummer 10ink03025.

Montfoort

Vijf dagen na versturen brief per e-mail het kenmerk GRIN/10-00426 en dat het voor de raadvergadering op 26 april 2010 op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen staat.

Mook en Middelaar

nog geen antwoord

Moordrecht

nog geen antwoord

Muiden

Vier dagen na versturen brief een brief van afdeling postregistratie. Nummer IN-2010-9258, in behandeling bij griffier (te bellen voor vragen).

Naarden

Brief na 10 dagen van raadsgriffier met bevestiging en kenmerk inkRA10033. Op lijst ingekomen stukken. Raad bepaalt hoe verder. Advies om door te sturen naar college van burgemeester en wethouders. Vergaderschema staat op website.

Neder-Betuwe

nog geen antwoord

Nederlek

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer NE10/02101, in behandeling bij afdeling IBZ. Vraag hoofd van die afdeling. Zodra een beslissing is genomen, zo spoedig mogelijk bericht. Antwoord kwam op 30 maart: "Graag wil ik u via dit bericht aangeven dat de gemeente Nederlek niet mee werkt aan de website 'Petities.nl'. Wij zien hier namelijk geen voordelen in, omdat wij eigenlijk nooit te maken hebben met petities. Daarnaast willen wij, als er dan toch een petitie binnenkomt, deze beantwoorden op de manier die ons per situatie het beste lijkt."

Nederweert

nog geen antwoord

Neerijnen

Vijf dagen na versturen van brief een scan ervan als PDF in een e-mail van de raadsgriffier aan 37 raadsleden (zowel privé- als partijadressen) met een kopie ervan naar 12 adressen @neerijnen.nl. Ter kennisname en zal op de lijst ingekomen stukken komen onder de categorie A bestuur voor de raadvergadering van 27 mei 2010. Kenmerk zaak 06-10640 document 10-1415. De ontvangstbevestiging per brief kwam drie dagen later binnen. Zaaknummer 06/10640.

Niedorp

Na zes dagen een brief. Nummer 201000660, in behandeling bij griffie. Een dag later een telefoontje van de griffier om 16:28 voor toelichting. We hebben 8 minuten gesproken.

Nieuw-Lekkerland

Na een week brief terug van gemeentekantoor De Waard, medewerker documentbeheer. Het team griffie neemt het in behandeling. Als u nog vragen heeft, bel dan. Kenmerk NLL-1006399/UIT-8349.

Nieuwegein

nog geen antwoord

Nieuwerkerk aan den IJssel

nog geen antwoord

Nieuwkoop

een dag na versturen brief, een antwoord in PDF: griffie behandelt brief, kenmerk G10.0284.

Nijefurd

Vier dagen na brief antwoord. Nummer i1000515. Antwoord zo spoedig mogelijk, u kunt contact opnemen met griffier.

Nijkerk

nog geen antwoord

Nijmegen

11 dagen na versturen brief e-mail van raadsgriffie: brief komt op agenda raad van 28 april 2010 als ingekomen stuk. Als raad wil reageren dan volgt bericht.

Noord-Beveland

nog geen antwoord

Noordenveld

Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van griffie. Nummer R10.00019, in behandeling bij griffie, op lijst ingekomen stukken, advies ter kennisgeving. Mocht een raadslid wat met de brief willen, dan volgt bericht.

Noordoostpolder

Na 5 dagen versturen brief antwoord per e-mail van de raadsgriffier: "Wij willen uw verzoek op termijn wel in een breder kader plaatsen waar het gaat om de inzet van elektronische middelen, maar kunnen nu niet beloven wat u ons vraagt."

Noordwijk

nog geen antwoord

Noordwijkerhout

nog geen antwoord

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

nog geen antwoord

Nunspeet

Antwoord na een week in een brief. Nummer I.0009376. Afdeling Bestuur/team communicatie heeft de brief in behandeling. Uiterlijk 10 mei 2010 anders bericht. Eventueel bellen met genoemde persoon.

Nuth

nog geen antwoord

Oegstgeest

Na vier dagen een e-mail van de raadsgriffier als ontvangstbevestiging en dat de brief als ingekomen stuk op 22 april in de raad komt, met een positief afhandelingsadvies van de raadsgriffier.

Oirschot

nog geen antwoord

Oisterwijk

Vijf dagen na versturen brief een ontvangstbevestiging.doc per e-mail van de de afdeling Facilitaire Zaken. Registratienummer 2010B01773 en streven om voor 26 april 2010 te antwoorden schrijft griffie.

Oldebroek

Na zes dagen brief terug van afdeling Interne Dienstverlening, sectie Documentaire Informatievoorziening. Nummer 60204. Griffie behandelt. Neem contact op als nodig.

Oldenzaal

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: wordt behandeld door vd Zande van de afdeling Concernstaf, rechtstreeks te bellen op 0541 588295.

Olst-Wijhe

nog geen antwoord

Ommen

Twee dagen na versturen brief antwoord per brief: geregistreerd onder nummer IN/10-23483. Kopie van brief naar de raad. Voor behandeling(advies) doorgezonden naar de afdeling griffie.

Onderbanken

Brief na vier dagen van griffier. Kenmerk 2010/1558. Komt op lijst van ingekomen stukken voor de raad. Wordt behandeld tijdens vergadering van 20 mei 2010. Dan ook voorstel voor de afhandeling. Daarna weer informatie.

Oost Gelre

Vier dagen na versturen brief terug. Nummer 10IK003321. Doorgestuurd naar griffie, te bellen. In onze BurgerWijzer staan onze servicenormen met de afhandeltermijn van brieven, u kunt bellen voor vragen.

Oosterhout

nog geen antwoord

Oostflakkee

nog geen antwoord

Ooststellingwerf

Na 6 dagen brief terug. In behandeling bij afdeling/cluster PBZ/Communicatie, nummer 1279. Maximaal 6 weken behandeling. Eventuele vragen aan bepaalde persoon, toestelnummer.

Oostzaan-Wormerland

Na zes dagen een brief terug. Nummer 10-003870 OZ. Spoedig reactie, bel eventueel.

Opmeer

nog geen antwoord

Opsterland

Zes dagen na de brief een e-mail met een ingescande antwoordbrief als PDF-aanhangsel. Kenmerk 2010-04843. De raadsleden kunnen de brief zien via de raadswebsite, kopie van de brief naar de behandelende afdeling. Brief komt op lijst ingekomen stukken en mededelingen voor de raad, behandeld tijdens openbare vergadering op 10 mei 2010. Verwachting is dat de raad de brief afhandelt zoals de griffier adviseert met een concept-brief.

Oss

nog geen antwoord

Oud-Beijerland

Een week later e-mail: brief ontvangen en heeft nummer 1055 gekregen. Op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 27 april 2010. Advies: voor kennisgeving aannemen.

Oude IJsselstreek

Ontvangen, op agenda gemeenteraad 27 mei 2010 (mail van griffie 5 dagen na brief).

Ouder-Amstel

nog geen antwoord

Ouderkerk

Na 6 dagen brief terug. Nummer OU10/01073. In behandeling bij griffie. Mogelijk enige tijd door het inwinnen van adviezen, daarna spoedig bericht.

Oudewater

Na vier dagen antwoord per brief van griffier. Registratienummer 2010000028/WP-07058. Brief wordt opgenomen op de lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010.

Overbetuwe

nog geen antwoord

Papendrecht

Vijf dagen na versturen brief een e-mail raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: de brief is in goede orde ontvangen.

Peel en Maas

1894/2010/8040

Pekela

nog geen antwoord

Pijnacker-Nootdorp

nog geen antwoord

Purmerend

nog geen antwoord

Putten

nog geen antwoord

Raalte

Na twee weken een brief terug. Naar gemeenteraad met behandelingsvoorstel uit rubriek C, in handen stellen van burgemeester en wethouders voor nader advies. Brief is openbaar en een kopie zal beschikbaar worden gesteld als deze door derden wordt opgevraagd. Kenmerk Raadsgriffie 1001795.

Reeuwijk

nog geen antwoord

Reiderland

nog geen antwoord

Reimerswaal

Vijf dagen na versturen brief antwoord van de raadsgriffier: kenmerk 10.005651, aangeboden aan de raadsleden, met het advies de brief te agenderen in het presidium. Raadsleden kunnen er tot 7 april 2010 op reageren. Als ze het advies volgen, dan in de vergadering van 18 mei 2010. Informatie daarna volgt, uiterlijk 20 mei 2010. Als het anders loopt ook.

Renkum

nog geen antwoord

Renswoude

nog geen antwoord

Reusel-De Mierden

Twee weken na brief een e-mail van griffie. Ja, petities en gelijksoortige verzoeken die elektronisch binnenkomen zullen ook zo worden beantwoord. Recent is besloten voor het elektronisch berichtenverkeer een reglement op te stellen. Met name voor wat betreft aanvragen, besluiten en bezwaarschriften. De brief is als ingekomen verzoek geregistreerd, bestemd voor BO (bestuurlijk overleg?). Nummer 11001106.

Rheden

Een week later een brief terug. Nummer I10.05674. Binnen zes weken antwoord (13 mei 2010). Zo niet, bel dan.

Rhenen

Brief terug van afdeling publiek en informatie, sectie documentaire informatie voorziening twee weken later. Nummer alg10/2473, wordt behandeld door iemand van afdeling GRIF, voor 26 april 2010.

Ridderkerk

nog geen antwoord

Rijnwaarden

nog geen antwoord

Rijnwoude

nog geen antwoord

Rijssen-Holten

Zes dagen na versturen een brief terug. Nummer D2010026381.

Rijswijk

nog geen antwoord

Roerdalen

E-mail van een raadsmedewerker vijf dagen na versturen brief: brief is ter kennisname gebracht aan de raadsleden en zal in het eerstvolgend presidium worden besproken. Hierna wellicht een antwoord. PDF met ingescande brief als aanhangsel, met daarop stuknummer RD/2010-1771 gestempeld.

Roermond

nog geen antwoord

Roosendaal

Na vier dagen. Antwoord binnen redelijke termijn. Kenmerk 483379. In behandeling bij griffie. Op 7 april 2010 brief dat de brief op de website staat Als er voor één of meerdere raadsleden aanleiding toe bestaat kan de brief ter bespreking worden geagendeerd in een raadscommissie. In dat geval volgt bericht, anders 'voor kennisgeving aannemen', wat betekent dat daar politiek noch bestuurlijk een vervolg of reactie op wordt gegeven.

Rotterdam

nog geen antwoord

Rozenburg

De dag na versturen brief antwoord in Formulier4.doc per e-mail. Geregistreerd onder P/10/0082 en zo spoedig mogelijk antwoord.

Rozendaal

De dag na het versturen van de brief een antwoord van de gemeentesecretaris dat petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch worden beantwoord.

Rucphen

Raadsgriffier mailt na 10 dagen. Brief is opgenomen in digitale postregistratie-archief. Toezegging dat petities die Rucphen electronisch ontvangt ook electronisch beantwoord zullen worden. Succes gewenst.

Schagen

nog geen antwoord

Scheemda

nog geen antwoord

Schermer

Vier dagen na brief antwoord. Kenmerk 201000335. Antwoord komt binnen de geldende termijnen van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of overige wet- en regelgeving. Voor vragen bellen.

Scherpenzeel

nog geen antwoord

Schiedam

Brief na 10 dagen 10INK06258, in behandeling bij DV-Bestuursondersteuning. Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de griffie dat de e-mail (sic) op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken wordt geplaatst voor de raadsvergadering van 27 mei 2010 en de commissievergadering Samenleving van 17 mei 2010. Deze lijst is openbaar en dus kan het gebeuren dat dit in de openbaarheid wordt besproken. De brief komt in het bestuursinformatiesysteem op www.schiedam.nl, tenzij dat niet gewenst is.

Schiermonnikoog

Vijf dagen. Nummer 201000637, in behandeling bij afdeling Algemene Zaken. Te bellen voor vragen.

Schijndel

nog geen antwoord

Schinnen

nog geen antwoord

Schoonhoven

Antwoord per e-mail van griffie na twee weken. Brief geregistreerd alsingekomen stuk voor de commissie Middelen met als afdoeningsadvies "voor kennisgeving aannemen."

Schouwen-Duiveland

Vier dagen na versturen van de brief een brief van de raadsgriffier: Kenmerk 10ink03346. Doorgestuurd naar B&W. Vijf dagen na versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffer dat hij tijdens de vergadering van 15 april 2010 van het presidium zal voorstellen het op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 april 2010 te zetten met als behandelvoorstel om het verzoek positief te beantwoorden.

Sevenum

nog geen antwoord

Simpelveld

Vijf dagen na het versturen van de brief een e-mail van de raadsgriffier geregistreerd onder nummer 10-1031, via het presidium (op 11 mei 2010) wordt een conceptagenda opgesteld voor de raadscommissie (op 27 mei, respectievelijk 1 juni 2010) en de raadsvergadering van 10 juni 2010.

Sint Anthonis

nog geen antwoord

Sint-Michielsgestel

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: binnen drie weken ontvangt u een reactie. Zo niet, richt u zich tot de afdeling griffie.

Sint-Oedenrode

In eerste instantie positief, wordt de komende weken uitgezocht. Verwacht contact in de week van 26-30 april. Per e-mail van afdeling Ondersteuningszaken drie weken na de brief.

Sittard-Geleen

nog geen antwoord

Skarsterlân

nog geen antwoord

Sliedrecht

Brief terug na 10 dagen namens de griffier. Zaaknummer 318401. Snel reactie.

Slochteren

nog geen antwoord

Sluis

nog geen antwoord

Smallingerland

nog geen antwoord

Sneek

nog geen antwoord

Soest

nog geen antwoord

Someren

nog geen antwoord

Son en Breugel

nog geen antwoord

Spijkenisse

nog geen antwoord

Stadskanaal

nog geen antwoord

Staphorst

Na een week brief terug van griffie. Nummer IN/10-18462. Reactie volgt afhankelijk van vereiste termijn. U kunt bellen.

Stede Broec

nog geen antwoord

Steenbergen

nog geen antwoord

Steenwijkerland

Een week na de brief een brief terug. Nummer 2010-1505. Binnen acht weken antwoord (27 mei 2010), anders bericht. Voor vragen bellen met genoemde persoon.

Stein

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10INK02748. Voor vragen bel het Telefonisch Informatie Centrum.

Strijen

nog geen antwoord

Ten Boer

nog geen antwoord

Terneuzen

nog geen antwoord

Terschelling

Een week na versturen brief een e-mail van de raadsgriffier. Ingeboekt onder nummer BW/711. Geagendeerd voor presidium op 12 april 2010. Daarna bericht.

Texel

nog geen antwoord

Teylingen

Vier dagen na versturen brief. Geregistreerd met nummer 156669. In behandeling bij griffie. Bel voor vragen.

Tholen

Twee dagen na versturen brief een antwoord per brief: geregistreerd onder nummer 10.09170. Over een beslissing wordt u met een afzonderlijke brief geïnformeerd, kan tijd nemen, brief in behandeling bij griffie. Drie dagen daarna bericht dat de brief ter kennis van de gemeenteraad is gebracht.

Tiel

nog geen antwoord

Tilburg

Na 10 dagen brief terug. Nummer 10425348, in behandeling bij RDRDG. 13 dagen na versturen brief antwoord van de communicatieadviseur raadsgriffie per e-mail. De raadsgriffie zal inderdaad petities die digitaal binnenkomen ook digitaal beantwoorden. Maar over het onderwerp moeten de standpunten van de verschillende fracties dan wel bekend zijn.

Tubbergen

nog geen antwoord

Twenterand

nog geen antwoord

Tynaarlo

nog geen antwoord

Tytsjerksteradiel

Een lege e-mail met .doc-aanhangsel een week na versturen brief. Daarin een brief van griffie: op lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 29 april 2010. Het is een A-stuk. Extern stuk gericht aan en behorende tot de bevoegdheid van de raad. Advies het ter afhandeling in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen. Vergadering in gemeentehuis in Burgum. De brief wordt gestuurd naar raadsleden, dorpsbelangen, pers en ligt ter inzage in het gemeentehuis. Na de vergadering komt het antwoord.

Ubbergen

Na zes dagen een brief. De griffier behandelt het, kenmerk 10/0736. Brieven worden binnen 8 weken afgehandeld. Voor vragen neem contact op met griffier.

Uden

nog geen antwoord

Uithoorn

Twee weken later een e-mail. Kenmerk B10/0698/SHA/10.004121. In aangehangen PDF staat dat het presidium de brief ter afdoening in handen heeft gesteld van het college van burgemeester en wethouders. Binnen zes weken antwoord.

Urk

Na krap een maand een e-mail dat het op de agenda 22 april 2010 is geplaatst als ingekomen stuk. Informatie volgt.

Utrecht

Heeft op vrijdag 9 april de motie van Leefbaar Utrecht aangenomen voor electronische petities op deze site. Zie het persbericht op Utrecht.nl en het loket utrecht.petities.nl

Vaals

nog geen antwoord

Valkenburg aan de Geul

nog geen antwoord

Valkenswaard

nog geen antwoord

Veendam

nog geen antwoord

Veenendaal

nog geen antwoord

Veere

nog geen antwoord

Veghel

nog geen antwoord

Veldhoven

Zes weken na versturen brief antwoord van griffie. Een e-mail dat het is geregistreerd onder inboekingsnummer 10.06817.

Velsen

Een week na versturen brief een e-mail aanhangsel met een .doc van griffie. Komt op lijst ingekomen stukken voor raadsvergadering van 22 april 2010 met het advies het voor kennisgeving aan te nemen. Indien de raad afwijkt van het advies komt hier bericht over.

Venlo

nog geen antwoord

Venray

nog geen antwoord

Vianen

Twee dagen na versturen brief e-mail van sector bedrijfsondersteuning dat griffie het behandelt met registratienummer V41521. Voor vragen bellen of reageren op die mail.

Vlaardingen

Twee dagen na versturen brief e-mail: vastgelegd in Document Management Systeem onder nummer VLD/2010/11719, verzoek in behandeling bij de Griffie. Zes dagen na brief een e-mail dat de brief op de lijst van Ingekomen Stukken komt van de raadsvergadering van 22 april 2010. Daarna bericht van griffie over vervolg.

Vlagtwedde

Vier dagen na versturen brief antwoord. Nummer ZA.10-4872/DI.10-5557 in behandeling bij griffier. Zo spoedig mogelijke afhandeling. Een week later bericht van de afdeling Middelen en Advies dat de brief op de lijst ingekomen stukken komt van de raadsvergadering van 25 mei 2010.

Vlieland

Zes dagen na versturen brief een e-mail van de griffier. Gemeenteraadsvergadering 26 april 2010. Op lijst van inkomende stukken, afwachten of een raadslid er iets mee wil.

Vlissingen

Na 10 dagen antwoord per brief van griffier. Op lijst over te leggen stukken, intern verspreid en gepubliceerd op website. Antwoord van college van burgemeester en wethouders, in een aantal gevallen gaat een kopie van het antwoord naar de leeskamer van de gemeenteraad. Geen kenmerk.

Vlist

nog geen antwoord

Voerendaal

Drie dagen na versturen brief e-mail: ingekomen stuk voor raadsvergadering van 29 april 2010 met het voorstel het nader in het presidium te bespreken. Meer info volgt zodra er meer duidelijkheid is.

Voorschoten

nog geen antwoord

Voorst

Drie dagen na versturen brief e-mail van de raadsgriffier: brief naar het college en zal antwoord geven. Raadsleden ontvangen een kopie en een kopie van de antwoordbrief van het college en kunnen het agenderen voor de ronde-tafelgesprekken van de raad (driewekelijkse gesprekken waarin een afvaardiging van alle raadsfracties informatie verzamelt). In dat geval komt er een uitnodiging om mee te praten. Inclusief contactinformatie.

Vught

Zes dagen na versturen een brief terug van de raadsgriffier. Geplaatst op lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van 22 april 2010. Daarna informatie. Kenmerk raadsgriffie/dc/wgrif10-00852/grif-uit/10-00134.

Waalre

Vijf dagen na versturen brief een e-mail van griffie dat de brief is ingeboekt onder nummer 58129 en dat de brief deze week ter kennis wordt gebracht van de leden de gemeenteraad. Over de wijze van afdoening volgt informatie. Brief volgde 10 dagen na eerste brief. Raad wil brief niet op agenda voor volgende vergadering, dus voor kennisgeving aangenomen.

Waalwijk

nog geen antwoord

Waddinxveen

nog geen antwoord

Wageningen

Zes dagen na brief een brief terug van Team Informatie Management. Kenmerk 10.0020758. Doorgestuurd naar raadsgriffier. Bel het team eventueel.

Wassenaar

nog geen antwoord

Waterland

Positief. Met griffie in e-mail correspondentie erover.

Weert

nog geen antwoord

Weesp

nog geen antwoord

Werkendam

Na zes dagen brief terug. Nummer 2010.2881, doorgestuurd naar Unit Servicecentrum. Snelle behandeling is het streven, bel voor vragen.

Wervershoof

Na twee weken een e-mail terug. Brief komt op lijst ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 22 april 2010, onder 'voor kennisgeving aannemen'. Elektronisch schrijven wordt ook zo beantwoord.

West Maas en Waal

nog geen antwoord

Westerveld

nog geen antwoord

Westervoort

Na zes dagen antwoord. Nummer IN/10-00604. Griffie. Ook voor vragen te bellen.

Westland

nog geen antwoord

Weststellingwerf

Na zes dagen brief terug van de adjunct-secretaris. Nummer 2010-024820/i. Voor 24 mei 2010 antwoord. Zo niet, dan bericht.

Westvoorne

Na vijf dagen een e-mail van de afdeling Facilitaire Dienstverlening dat de brief is geregistreerd onder nummer 29130.

Wierden

nog geen antwoord

Wieringen

nog geen antwoord

Wieringermeer

nog geen antwoord

Wijchen

nog geen antwoord

Wijdemeren

Brief na twee weken van griffier. In behandeling. Kenmerk 2010/2938.

Wijk bij Duurstede

nog geen antwoord

Winschoten

nog geen antwoord

Winsum

nog geen antwoord

Winterswijk

nog geen antwoord

Woensdrecht

nog geen antwoord

Woerden

nog geen antwoord

Wormerland

nog geen antwoord

Woudenberg

nog geen antwoord

Woudrichem

nog geen antwoord

Wûnseradiel

Twee weken na brief antwoord per e-mail van de griffier. Wordt ter kennis gebracht aan de raad. Op dit moment zit de gemeente in een herindeling, dus ook de posities over participatie en communicatie worden opnieuw bepaald. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hiermee aan de slag te gaan.

Wymbritseradiel

nog geen antwoord

Zaanstad

nog geen antwoord

Zaltbommel

nog geen antwoord

Zandvoort

Na 6 dagen brief terug van de griffier. Op de lijst ingekomen stukken voor volgende raadsvergadering. Een week tevoren ligt de brief ter inzage voor de raadsleden en is de brief direct na ontvangst digitaal aan de raadsleden verstrekt. Na de vergadering behandeling, volgens in de vergadering gekozen wijze. Vier weken daarna antwoord. Eventuele vragen, bel griffie.

Zederik

nog geen antwoord

Zeevang

nog geen antwoord

Zeewolde

nog geen antwoord

Zeist

nog geen antwoord

Zevenaar

nog geen antwoord

Zevenhuizen-Moerkapelle

nog geen antwoord

Zijpe

nog geen antwoord

Zoetermeer

Twee weken later per e-mail antwoord. Geregistreerd onder nummer 10/6496 en zal op de lijst ingekomen stukken worden geplaatst.

Zoeterwoude

nog geen antwoord

Zuidhorn

nog geen antwoord

Zundert

nog geen antwoord

Zutphen

Twee weken erna een brief terug. Nummer 15064 en in behandeling bij Bedrijfsvoering. Dezelfde dag ook een e-mail terug van de raadsgriffier. Waardering voor dit platform, maar "In ons Reglement van Orde staat in artikel 3:40 hoe de raad wil omgaan met petities. Deze kunnen uitsluitend in een vergadering van de raad, dus "live", worden aangeboden. De raad wil op deze manier de burger serieus nemen en eventueel kunnen fracties of het college ook op de petitie reageren. Elektronische petities vallen hier dan ook buiten." en nog een tweede overweging is dat "de Algemene wet bestuursrecht voorschriften bevat over elektronische berichten van en naar burgers. Ze staan in de artikelen 2:14 en 2:15 van deze wet. De gemeente Zutphen heeft tot heden niet kenbaar gemaakt dat zij voor officiële berichten elektronisch voldoende bereikbaar is, respectievelijk dat de weg om elektronisch te antwoorden geopend is. Dit heeft ermee te maken dat de infrastructuur van de gemeente hierop nog niet is ingericht." Het verzoek en deze reactie komen op 26 april 2010 als ingekomen stuk in de raad. Daarna volgt schriftelijk antwoord.

Zwartewaterland

nog geen antwoord

Zwijndrecht

nog geen antwoord

Zwolle

Vijf dagen na versturen brief een e-mail retour van de raadsgriffie met ~WRD2603.DOC als aanhangsel. Daar staat in dat de brief is geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de Raadsplein Besluitvormings-ronde op 26 april 2010 met als voorstel de verdere afhandeling aan griffie over te laten. Voor vragen, de brief heeft nummer D100329_00029F10 gekregen.

2010-04-04 | Petition in alle gemeenten petities

Bijenstichting opgericht

Nadat de petitie over de bijensterfte vorig jaar meer dan 40.000 ondertekeningen heeft getrokken hebben de initiatiefnemers besloten een stichting op te richten om dit onderwerp blijvend  aandacht te geven. Ze roepen de ondertekenaars op mee te helpen en bijvoorbeeld  donateur, vrijwilliger of sponsor te worden..

2010-04-04 | Petition Stop de Bijensterfte