You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

“Onthullingen van een nieuwsjager” - Boek van Theo Jongedijk gepresenteerd thuis bij “staatsgevaarlijke” Karate Bob

Uitgeverij Willehalm Instituut Persbericht  Amsterdam, vrijdag 8 november 2013 – In zijn artikel in De Telegraaf van 18 oktober jl. “Gewezen geheim agent (65) mogelijk uitgezet - Karate Bob nog altijd een gevaar” schreef veteraan Telegraafverslaggever Theo Jongedijk dat “de 65-jarige ‘Joegoslaaf’ Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob, na een onafgebroken verblijf van bijna veertig jaar door staatssecretaris Teeven dreigt het land te worden uitgezet, omdat hij volgens Justitie een ernstige bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid en de nationale veiligheid vormt.” Na erop gewezen te hebben dat “de Joegoslaaf al drie jaar zijn huis niet uit komt”, liet de journalist in zijn artikel de advocaat van Mitric, Henri Sarolea, aan het woord, die de dreigende uitzetting bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State aanvecht: ’’Mitric woont al 25 jaar in alle openheid in Amsterdam als huurder van een ruimte van de gemeente.

+Read more...

Hij heeft in deze periode geen enkel strafbaar feit gepleegd, of anderszins aanleiding gegeven tot klachten over verstoring van de openbare orde. Hoe kan het dat deze man, die getrouwd was met een inmiddels overleden Nederlandse vrouw, al drie jaar vanwege een slechte gezondheid zijn huis niet uit is geweest, opeens staatsgevaarlijk is?’ Onthulling Welnu, het kan bij deze onthuld worden dat bij de presentatie van zijn boek “Onthullingen van een nieuwsjager” op woensdagmiddag 5 november thuis bij de “staatsgevaarlijke” voormalige geheim agent in Amsterdam Theo Jongedijk, zijn uitgevers Dennis Mulkens en Dick van der Meer van Het Journalistieke Boek, noch advocaat Henri Sarolea, Panorama verslaggever Wouter Laumans en enkele andere aanwezigen geen schram schade zijn opgelopen en na afloop geheel vrij en ongedeerd het pand rustig konden verlaten.  De presentatie In zijn presentatie haalde Jongedijk emeritus prof. Frits Rüter, Joegoslavië-kenner en voormalige voorzitter van Amnesty International aan, die het opnam voor Mitric onder verwijzing naar een nog steeds geldig rechterlijk besluit uit 1986 dat Mitric niet uitgewezen mag worden, iets wat staatssecretaris Teeven blijkbaar aan zijn laars lapt. Verder memoreerde Jongedijk dat hij onder zijn andere voornamen Carel Frederic in 1981 het boek “Geheim-Agent van Tito” van Mitric heeft bewerkt en daarna bevriend met de schrijver is gebleven, maar het contact verbroken heeft “toen er berichten in de media verschenen dat Slobodan Mitric ‘zaken deed’ met Heer Olivier. De ‘heer van stand’ vertegenwoordigde de echte misdaad en daar wenste ik buiten te blijven.” Dat laatste valt te lezen in het hoofdstuk “Drievoudige moord met kerst” over de schietpartij aan de Weteringschans in 1973, waar drie landgenoten van Mitric de dood vonden, een van de 26 hoofdstukken waarin de nieuwsjager de achtergronden van zijn berichten in De Telegraaf onthult.  Verdere onthullingen Hoe dat nu echt zit met Karate Bob en Heer Olivier kan, indien gewenst, de nieuwsjager achterhalen aan de hand van de true crime “De Gouden Tip – De Verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn”, waarvan hij een presentatie-exemplaar van Mitric’ uitgever Robert Jan Kelder overhandigd kreeg. Als hij dan eenmaal de smaak te pakken heeft gekregen, kan hij op jacht gaan naar verdere onthullingen in de andere boeken die hij ook meegekregen heeft, zoals “Help! Ze hebben me gekidnapt! Lady Di” over de ware achtergrond van de ‘dood’ van prinses Diana en “Doodgelopen weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst hun top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord”, waarvan op 2 november jl. een samenvatting bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark werd voorgelezen. Om verder maar te zwijgen van de Nederlandse betrokkenheid bij 911, zoals onthuld in het Engels uitgegeven boek “911- The Accusation – Bringing the Guilty to Justice”.  Als dat allemaal naar buiten zou komen, zou dat ook de financiële positie van de in barre armoede, zonder medische verzorging en mede vanuit veiligheidsredenen in zelf opgelegde huisarrest levende schrijver ten goede komen. Maar ja, zou De Telegraaf zulke onthullingen ooit aandurven? Petitie Met het dringende verzoek aan staatssecretaris Teeven om Mitric de gelegenheid te geven hier in ons land het oordeel van de Raad van State in deze zaak af te wachten en hem dus niet te deporteren, heeft Mitric’ uitgever een petitie ingesteld “Stop de aanslag van staatssecretaris Teeven op de rechtsstaat in casu Karate Bob” die een ieder uitgenodigd wordt te ondertekenen. Volgende week is een demonstratie op het Binnenhof gepland om bij de fracties van de Tweede Kamer aan de bel te trekken. Noot: op de blog van het Willehalm Instituut is de complete foto te zien. Info: willehalm@gmail.

Willehalm Instituut

Antwoord van burgemeester en wethouders

In deze brief een antwoord van burgemeester en wethouders..

Straatcampagnedag 9 november

De straatcampagne is nu op volle stoom aan het komen. Dagelijks zijn teams op stap kris kras door Amsterdam om handtekeningen te verzamelen.

+Read more...

Op zaterdag 9 november wordt een Amsterdam brede dag georganiseerd, waarbij we op zoveel mogelijk locaties handtekeningen gaan verzamelen.   Doe mee en meld je aan: bestuur@erfpachtinamsterdam.nl    

2013-11-07 | Petition Referendum erfpacht Amsterdam

2.929 ondertekenaars krijgen mail om ondersteuning te herbevestigen

Iedereen die de petitie voor 1 juli heeft ondertekend, heeft onderstaande mail ontvangen. Volg de instructies en herbevestig!   Geachte {naam}, Op {datum} heeft u de aankondiging van het referendumverzoek Referendum erfpacht Amsterdam ondertekend als {naam}.

+Read more...

Dit referendumverzoek staat op http://erfpachtinamsterdam.petities.nl. Inmiddels bevindt de procedure zich in een volgende fase: het gaat nu om het definitieve referendumverzoek om te komen tot een referendum. Hiervoor zijn 27.000 steunbetuigingen nodig. Als u het definitieve referendumverzoek wilt steunen dient u nog één keer te bevestigen. Hiermee geeft u aan dat u het referendumverzoek aan de gemeente Amsterdam nog steeds steunt. Doet u dat niet voor 25 november 2013, dan telt uw ondertekening niet mee. {link} Als u via bovenstaande herbevestig-link geen pagina te zien krijgt met de tekst 'uw ondertekening is herbevestigd' of als u geen links vanuit e-mail wilt volgen, neemt u dan deze link over: {url} Uw herbevestiging is nodig omdat u de petitie voor 1 juli 2013 heeft ondertekend. U heeft destijds alleen getekend voor de eerste fase van het referendumverzoek. Uw stem wordt niet automatisch voor de tweede fase meegeteld. Daarom vragen we u nu via bovenstaande link uw steunbetuiging in de huidige laatste fase voor 25 november 2013 te herbevestigen. Heeft u vragen hierover of problemen hiermee dan kunt u mailen met de initiatiefnemer, Koen de Lange op bestuur@erfpachtinamsterdam.nl, hem bellen op 06-21521358 of zie http://erfpachtinamsterdam.nl. Mogelijk worden uw gegevens niet gelijk geaccepteerd. De gegevens met een rode rand erom dient u dan nog aan te passen. Uw huisnummer moet in een apart vakje bijvoorbeeld. Als uw gegevens niet compleet zijn ingevuld, telt uw stem niet mee. Dit zijn uw gegevens zoals die nu bij ons bekend zijn:

2013-11-01 | Petition Referendum erfpacht Amsterdam

Bedankt alvast!

Iedereen bedankt voor de zovele stemmen tot nu toe! "768". Maar..

+Read more...

Hier kan nog meer bij. Vul dus allemaal de Piratitie in, en geef dit ook door aan je vrienden/familie!    

2013-11-06 | Petition Piratitie

Afspraak met Wethouder Grondel aanstaande donderdag

Beste medebelanghebbende,   Allereerst hartelijk dank voor het ondertekenen van onze petitie en het uiten van uw steun. Wij hebben inmiddels contact gezocht met de Gemeente om een afspraak in te plannen.

+Read more...

In eerste instantie bleek de Wethouder niet beschikbaar op korte termijn, maar gisteren kregen wij het bericht dat hij aanstaande donderdag tijd voor ons heeft vrijgemaakt. Wij denken dat dit mede te danken is aan het aantal ondertekeningen tot nu toe.   Mocht u nog mensen kennen die ook wilden gaan tekenen maar dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit bericht dan doorsturen met het verzoek uiterlijk aanstaande donderdagochtend te tekenen? In dat geval kunnen wij deze handtekeningen namelijk nog meenemen.   Wij houden u op de hoogte.   Met vriendelijke groet, Sylvia, Heleen, Lysbeth en Judith

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) Joeri Wiersma

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) LIJST 9 reageert per email en ONDERSTREEPT ABSOLUUT DIT INITIATIEF!.

geen homo haat meer

Respect in de samenleving voor elkaar.

2013-10-25 | Petition geen homo geweld