U, de petitionaris

Nieuws

Open horeca en retail

De petitionaris van de petitie Open horeca en retail vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

openhorecaenretail.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-01-2022

NOS: Petitie van Amsterdamse taxichauffeurs tegen Uber

NOS: Amsterdamse taxichauffeurs hebben bij de gemeente een petitie ingediend. Ze vinden dat ook chauffeurs van de taxidienst Uber gecontroleerd moeten worden door de politie..

06-02-2015 | Petitie Stop Uberpop TTO Amsterdam

Raad Asten stemt vóór mestfabriek; petitie gaat door naar provincie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten heeft dinsdagavond 3 februari besloten om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Brabant voor de bouw van een grote mestfabriek van 80.000 ton aan de Dijkstraat in Asten. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ voelt zich gesteund door de ruim 300 handtekeningen die binnen een week onder de petitie zijn gezet en gaat daarom door met petitie.

+Lees meer...

Het is de bedoeling de petitie op 6 maart aan te bieden aan Provinciale Staten van Brabant. Tijdens behandeling in de gemeenteraad bleek dat de drie coalitiepartijen CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten het voorstel van het college steunden om geen bedenkingen kenbaar te maken bij de provincie. De oppositiepartijen D66 - Hart voor Asten, PGA/PvdA en VVD dachten daar anders over en stemden tegen. Deze fracties hadden als enige oog en oor voor de bezwaren en onrust die er onder de inwoners bestaat tegen deze mestfabriek. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ roept alle inwoners van Asten, Lierop en omgeving op om actief mee te werken aan het behoud van een leefbare, gezonde leefomgeving door vrienden en kennissen op te roepen om de petitie te ondertekenen en tot een succes te maken.  

Teken de petitie 'Geen mestfabriek in Asten'
04-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Astense raad oordeelt over uitbreiding mestverwerker

De Astense gemeenteraad oordeelt dinsdag 3 februari over de uitbreidingsplannen van mestverwerker Kovemi aan de Dijkstraat in Asten, zo meldt het ED. De gemeenteraad moet volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de volgende beslispunten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verlenen betreffende de door Kovemi B.V. ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten; In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanmerken als definitieve verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ vindt dat de gemeenteraad - gelet op het grote aantal handtekeningen dat inmiddels onder deze petitie is gezet - géén verklaring van geen bedenkingen mag verlenen. Voorts beschouwt de initiatiefgroep het grote aantal adhesie betuigingen onder deze petitie als een 'voorlopige zienswijze' die de gemeenteraad, het college én de provincie niet zomaar kan en mag negeren. De ondertkenenaars zijn het duidelijk oneens met het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten.  .

03-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Bericht aan raadsleden gemeente Asten

Geachte raadsleden, zoals U inmiddels gehoord, dan wel zelf gezien hebt, hebben wij als verontruste inwoners van Asten, Lierop en directe omgeving, 5 dagen geleden een petitie opgestart waarin wij onze zorg uiten over de komst van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Tot op heden (maandag 2 februari) is de petitie 280 keer ondertekend. Circa 50% van de ondertekenaars wonen in Asten, 25% in Lierop en de overige 25% zijn woonachtig in de directe omgeving van deze plaatsen.

+Lees meer...

(Voor de goede orde hebben wij de tekst van de petitie als bijlage meegestuurd.) De aangehaalde cijfers in de tekst komen rechtstreeks uit de MER-rapportage en/of ruimtelijke onderbouwing en zijn, zoals U zelf kunt constateren, een veelvoud van de cijfers zoals vermeld in het ED-artikel van vrijdag 30 januari j.l. waarin de te verwachten overlast gemakshalve wordt teruggeschroefd tot ‘promotionele proporties’. Wij laten de petitie overigens voorlopig doorlopen, zodat U ook op een wat langere termijn kennis kunt nemen van het ongenoegen dat onder de bevolking leeft over deze onverteerbare besluitvorming, waarbij een overheid opnieuw voorrang geeft aan een niet duurzame economie boven het welzijn van haar burgers. Wij vertrouwen er echter op, dat U als raad deze verkeerde ontwikkeling in de Peel alsnog wilt en kunt keren. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ (Dit bericht is maandag 2 februari naar alle raadsleden in Asten gezonden)        

02-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Megamestfabriek op Radio 1

  Donderdag 29 januari is op Radio 1 aandacht geschonken aan de plannen voor de megamestfabriek in Landhorst. Aan het woord kamen Giel Dekkers, woordvoerder van actiegroep ‘Stop mestfabriek Landhorst en Johan van Duijnhoven uit Venhorst.

+Lees meer...

Aan bod kwamen ook Frans Meulenmeesters (MACE), het Boekelse raadslid Jeanne van Eert (DOP) en Henk van Gerven (Tweede Kamerlid SP).

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2015-01-29

Eerste positieve reactie op de flyers

Er zijn de afgelopen week flyers uitgedeeld met de vraag of er vrijwilligers zijn om te helpen. De eerste reacties zijn binnen via de email. Het online formulier is nog niet gebruikt, maar we hopen ook daar reacties op te krijgen.  .

29-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

450! Handtekeningen en afspraak met gemeente

Er zijn inmiddels inmiddels al ca. 360 handtekeningen geplaatst bij de COOP, Jumbo en Zus&Zo.

+Lees meer...

Tel daarbij de 85 online handtekeningen op en we komen al tot ca. 450 handtekeningen. Dat heeft zeker geholpen bij het tot stand komen van de afspraak met de wethouder op 14 februari. De positieve en constructieve reactie van de gemeente is goed samengevat in de zinnen uit de ontvangen mail: Verder kunnen we meteen dan een vervolgafspraak maken voor het verder doorspreken en uitwerken van uit te voeren maatregelen. Ik heb ook nog gekeken naar een alternatieve datum. Echter dan schuiven we door in de tijd en wordt het uitvoeren van maatregelen lastiger. Ook de betrokkenheid van de wijk heeft een positief effect. We zullen het laatste nieuws op deze petitie site bijhouden, zodat iedereen op de hoogte kan blijven.

30-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Woonbond en FNV willen huurmatiging om koopkracht te beschermen

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen. Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen.

+Lees meer...

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op. ‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.  De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. 

30-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging