U, de petitionaris
Img 8956

Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin en schiettent

5558 ondertekeningen

Het voorstel van VVD en SGP Flevoland van 6 januari 2017 om de natuur in de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische belangen van het toerisme en Airport Lelystad brengt de natuurwaarden in dit beschermde gebied ernstig in gevaar. Straks worden vogels en de natuur in hun noodzakelijke rust verstoord en moeten gezonde dieren gedood worden.

Petitie

Wij

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder

 

constateren

  1. dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel

  2. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied initiatieven te nemen

  3. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te maken en niet om de natuurdoelen te realiseren

 

en verzoeken

  1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen;

  2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te staan;

  3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen;

  4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen en tot uitvoering daarvan over te gaan;

  5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omgekeerd.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Provincie Flevoland 
Petitieloket:
Kenmerk:
 
Einddatum:
01-07-2017 
Antwoord verwacht:
31-07-2017 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Sonja Hartlief 
Organisatie:
Stichting Dierbaar Flevoland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Anoniem
ongeveer 3 uur
Anoniem
ongeveer 4 uur
Anoniem
ongeveer 13 uur
Anoniem
ongeveer 13 uur
Rogier Kuil
Nieuw-Vennep
Mede-auteur van het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen; thans adviseur ecologie bij de Omgevingsdienst Haaglanden
ongeveer 13 uur
J vd Broek
Alkmaar
ongeveer 14 uur
Anoniem
ongeveer 15 uur
pat hermans
venlo
ongeveer 15 uur
Nathalie Minneboo
Almere
ongeveer 16 uur
Dide Kuijper
Borculo
ongeveer 16 uur
Gysella van Poelgeest
Putten
Coach en trainer
ongeveer 18 uur
Anoniem
ongeveer 18 uur

Nieuwtjes

Eerder toegevoegd

Petitie gaat door!

Dierbaar Flevoland had op basis van de vele ondertekeningen het recht verworven om op 8 februari in te spreken bij de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland om de punten uit de petitie naar voren te brengen. Dat is gebeurd en daarmee is een statement afgegeven.

+Lees meer...

Desondanks is toch besloten het voorstel van SGP en VVD aan te nemen. Alleen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA stemden tegen. GS van Flevoland heeft hiermee een bestuursopdracht gekregen om voor 1 juli aan te geven hoe met de richtinggevende uitspraken in het het voorstel omgegaan kan worden. Of dat kan is nog maar de vraag. Wij blijven de zaak op voet volgen. Blijf ons steunen, want er moet nog veel besloten worden over de toekomst van Oostvaardersplassen.

Experts: voorstel politieke partijen slecht voor Oostrvaardersplassen

In een hoorzitting op woensdagavond 1 februari kwamen 4 experts aan het woord over het voorstel van de twee politieke partijen. Het waren drs.

+Lees meer...

H. (Henk) Luten, dierenarts in de Oostvaardersplassen, prof. dr. Han Olff, lid van de voormalige commissie ICMO 2 over de Oostvaardersplassen, dr. J.T. (Theo) Vulink, voormalig senior adviseur ecologie & innovatie Rijkswaterstaat, prof. dr. J. (Jozef) Keulartz, emeritus bijzonder Hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing. Al deze experts waren het over een ding in ieder geval eens: dit is geen goed voorstel voor de Oostvaardersplassen

Petitie op weg naar 4000+

Het aantal malen dat de petitie ondertekend wordt groeit ook na 2 weken nog steeds. Behalve uit Flevoland komen steunbetuigingen uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

+Lees meer...

Veel mensen maken zich zorgen dat de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen ernstig in gevaar zijn. Terecht, want de nieuwe Natuurbeschermingswet was nauwelijks 6 dagen oud of partijen in Provinciale Staten van Flevoland willen van hun nieuwe bevoegdheid gebruik maken om een voorstel uit te voeren wat deze natuurwaarden ernstig aantast. Dat deze petitie er aan mag bijdragen de inititatiefnemers op andere gedachten te brengen!