You, the petitioner
Img 8956

Maak van de Oostvaardersplassen geen dierentuin (annex schiettent)

6,292 signatures

Het voorstel van VVD en SGP Flevoland van 6 januari 2017 om de natuur in de Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische belangen van het toerisme en Airport Lelystad brengt de natuurwaarden in dit beschermde gebied ernstig in gevaar. Straks worden vogels en de natuur in hun noodzakelijke rust verstoord en moeten gezonde dieren gedood worden.

Petition

We

De stichting Dierbaar Flevoland en allen die zich betrokken voelen bij de natuur in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder

 

observe

  1. dat de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als beschermd natuurgebied vanwege de vogels en de natuur en niet vanwege het toeristisch of economisch potentieel

  2. dat uit de toelichting op de plannen in de pers blijkt dat het hele gebied opengesteld zou moeten worden voor bezoekers en dat ondernemers uitgenodigd worden om in het gebied initiatieven te nemen

  3. dat het gebied ingericht dreigt te worden om het vooral voor de toerist aantrekkelijk te maken en niet om de natuurdoelen te realiseren

 

and request

  1. geen wandel- en fietsroutes aan te leggen of toeristische attracties te vestigen binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied en de noodzakelijke rust te waarborgen;

  2. het doden van gezonde dieren die in dit gebied leven nu en in de toekomst niet toe te staan;

  3. de beoogde etalagefunctie van het gebied te realiseren buiten de grenzen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en het gebied zelf niet verder open te stellen;

  4. de uitvoering van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen niet langer te vertragen en tot uitvoering daarvan over te gaan;

  5. de plannen voor het Nationaal Park Nieuwland en de uitbreiding van luchthaven Lelystad afhankelijk te maken van het bestaande beheerplan Oostvaardersplassen en niet omgekeerd.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Flevoland 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-01 
Lead petitioner:
Sonja Hartlief 
Organisation:
Stichting Dierbaar Flevoland 
Website:

History

Signatures

Updates

Volgende mijlpaal tegen plannen Oostvaadersplassen in zicht

Nog even en 6000 mensen hebben de petitie getekend. Daar kunnen we wat mee en dat gaan we ook doen.

+Read more...

De rust lijkt teruggekeerd, maar In de komende tijd zullen we de politiek, beleidsmakers en uitvoerders benaderen en proberen ze op andere gedachten brengen, zodat de waarde van het gebied behouden blijft. Ondertussen telt iedere ondertekening. Nog niet getekend? Doe het nu en geeft het aan anderen door.

2017-03-01

Petitie gaat door!

Dierbaar Flevoland had op basis van de vele ondertekeningen het recht verworven om op 8 februari in te spreken bij de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland om de punten uit de petitie naar voren te brengen. Dat is gebeurd en daarmee is een statement afgegeven.

+Read more...

Desondanks is toch besloten het voorstel van SGP en VVD aan te nemen. Alleen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA stemden tegen. GS van Flevoland heeft hiermee een bestuursopdracht gekregen om voor 1 juli aan te geven hoe met de richtinggevende uitspraken in het het voorstel omgegaan kan worden. Of dat kan is nog maar de vraag. Wij blijven de zaak op voet volgen. Blijf ons steunen, want er moet nog veel besloten worden over de toekomst van Oostvaardersplassen.

2017-02-09

Experts: voorstel politieke partijen slecht voor Oostrvaardersplassen

In een hoorzitting op woensdagavond 1 februari kwamen 4 experts aan het woord over het voorstel van de twee politieke partijen. Het waren drs.

+Read more...

H. (Henk) Luten, dierenarts in de Oostvaardersplassen, prof. dr. Han Olff, lid van de voormalige commissie ICMO 2 over de Oostvaardersplassen, dr. J.T. (Theo) Vulink, voormalig senior adviseur ecologie & innovatie Rijkswaterstaat, prof. dr. J. (Jozef) Keulartz, emeritus bijzonder Hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing. Al deze experts waren het over een ding in ieder geval eens: dit is geen goed voorstel voor de Oostvaardersplassen

2017-02-05