U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Petitie verplaatst naar De Goede Zaak

Deze petitie is verplaatst naar de website van De Goede Zaak. We willen u graag vragen deze petitie opnieuw te tekenen, zodat uw handtekening niet verloren gaat.

+Lees meer...

Wij denken met behulp van De Goede Zaak meer mensen te kunnen bereiken. De petitie op www.petities.nl is op 25 april 2023 gesloten.

De petitie is verhuisd en elders ondertekenbaar

Op de volgende pagina is de petitie ondertekenbaar, op een andere site..

al meer dan 250 handtekeningen op papier

Naast de 130 handtekeningen op internet ontvangen we ook handtekeningen op papier. Alles bij elkaar nu 380 handtekeningen.

+Lees meer...

En we gaan nog door!

Afsluiting van de Kamperpoortenbrug

De Gemeente heeft definitief besloten dat de Kamperpoortenbrug wordt afgesloten voor autoverkeer in de nabije toekomst.. De zuidelijke helft van de Binnenstad zal dan per auto uitsluitend bereikt kunnen worden via de Nieuwe Haven-brug. In die situatie wordt het èxtra belangrijk voor de bewoners om de Vergunninghoudersplekken te behouden..

Overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer op 13 juni 2023

Volgens tweedekamer.nl wordt de petitie op 13 juni 2023 overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Wilt u erbij zijn, vraag het de petitionaris. .

De gunning van het land

Beste oogstdeelnemers, vrienden en geïnteresseerden,

Bij deze het bericht over de gunning van het land.

Maandagavond werd de gunning voor het land bekend. Van het Groenontwikkelfonds Brabant ontving ik een mail.

Ons plan, op de valreep ingediend, waar wij insteken op recht om mee te dingen vanuit maatschappelijk belang, uniek initiatief, gelopen traject en gemaakte afspraken is afgekeurd omdat het niet enkel grasland (natuur) is.

+Lees meer...

De gunning gaat naar de buren. De buren (slechts enkelen) die de petitie tegen de tuin hebben opgezet. Zij wilden de tuin hier niet en hebben dat vanaf het begin duidelijk gemaakt. Zij hebben ook een plan ingediend en zij krijgen het land nu gegund.

Het was al bekend dat de buren de grond wilden kopen. Zo gaven zij dat (zomer 2021) bij de Stichting aan, toen bekend werd gemaakt dat de tuin hier ingepast kon worden als deel van de nieuwe natuur; als wij het wilden kopen dan zouden zíj het willen kopen.

Dat het ook werkelijk zo is gegaan vind ik choquerend. Ik denk dat iedereen er van ondersteboven is. Het is erg heftig wat er gebeurd.

Het lijkt nu ten einde. Bezwaar maken kan enkel via de rechtbank en de vraag is zeer groot of je het dan wint. Het lijkt weerom verloren energie.

Onze juridische onderbouwing, de petitie, onze brieven...niets is aangenomen. Er werd niet eens op gereageerd.

Het belang van enkelen gaat nu boven het belang en plezier van 250 deelnemers aan de tuin en 3000 ondertekenaars van de petitie voor Wortels in Breda

Dat moet een plek krijgen. Hoe verder, is hiermee echt een grote vraag. Dit alles hing al lang in de lucht en we hebben er ontzettend veel aan gedaan om deze prachtige, levenskrachtige plek te behouden. Het is niet gelukt. Nu eerst zorgen dat het seizoen goed loopt.

Vriendelijke groet,

Veerle

Gemeente Hengelo geeft steun

Afgelopen woensdag, 19 april, heeft de gemeenteraad van Hengelo vóór de eenmalige financiële steun van IJsbaan Twente gestemd. De verschillende politieke partijen gaven in hun betoog aan dat ze het belang van de ijsbaan voor de regio zien, zowel voor topsport als breedtesport. Alleen 4 leden van de VVD fractie stemden tegen omdat ze het verzoek van Enschede onvoldoende onderbouwd vonden. .

24-04-2023 | Petitie Behoud de ijsbaan van Twente

Geef het fietspad terug

De petitionaris van de petitie Geef het fietspad terug vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Geef het fietspad terug aan fietsers op eigen kracht. Zo stond het in op 24 april 2023 in NRC.

+Lees meer...

Steun het!"

https://fietspadterug.petities.nl

screenshot nrc

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

23-04-2023