U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Een "kleine" greep uit de honderden reacties die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen:

Een "kleine" greep uit de honderden reacties die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen, op onze Facebook-pagina.

13-12-2016 | Petitie Stop Boskap Madurodam

10 december 2016: wethouder en verkeersdeskundige op bezoek!

Op 10 december hebben we wethouder Hans Buijtelaar en de verkeersdeskundige van de gemeente Amersfoort op bezoek gehad. We hebben de gevaarlijke situaties bekeken en mogelijke oplossingen besproken.

+Lees meer...

De wethouder bevestigde dat er enkele verwarrende verkeerssituaties bestaan, dat er sprake is van grote verkeersoverlast en dat het lastig is voor fietsers en voetgangers zich hier veilig door het verkeer te bewegen. Ook stelde hij vast dat de verkeersdiscipline van veel automobilisten te wensen overlaat. Samen met de verkeersdeskundige zal hij zich beraden op te nemen maatregelen, waarbij voor hem de effectiviteit voorop staat. "het heeft geen zin maatregelen te nemen die geen duurzaam positief effect sorteren", aldus Buijtelaar.

Wij stellen het zeer op prijs dat de verkeerskundige en de heer Buijtelaar de moeite hebben genomen op een vrije dag naar ons toe te komen, onze grieven aan te horen en de situatie grondig te onderzoeken.

We zijn zeer benieuwd welke maatregelen getroffen gaan worden en wachten de verdere communicatie vanuit de gemeente af.

Marion, Kjell, Hugo en Wino

De functies van de sportschool passen in een winkelcentrum

Het college heeft de petitie betrokken bij de beslissing over de verleende omgevingsvergunning, naar aanleiding van de bezwaren ertegen. Daarom is er nadrukkelijk aandacht besteed aan het 24 uurs-karakter van deze onderneming.

Het college is van mening dat niet alleen winkels (detailhandel), maar ook andere functies in dit gebied in te passen zijn.

+Lees meer...

Zolang de aard van de functies in een winkelcentrum passen. De openingstijden hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning alsnog te weigeren, want in het bestemmingsplan zijn ook andere functies zonder sluitingstijden toegestaan. Daarnaast heeft de vergunninghouder diverse maatregelen getroffen om overlast te voorkomen of veroorzakers te identificeren. Verder voldoet het plan aan de relevante geluids- en parkeernormen. De vergunning is "in bezwaar" dan ook in stand gebleven.

Bron: Beslissing op bezwaar Handelstraat 57-59.pdf

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De petitie is op 7 juli aan het college van B&W via burgemeester van Zaanen aangeboden. Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de PvdA over de petitie, er waren krantenberichten in de regionale AD. Maar uit alles blijkt dat de antwoorden alleen op ambtelijk niveau zijn afgedaan en het heeft heeft onze zeer liberale D66-wethouder, die het liefst alle winkeltijden door heel Utrecht 365-24-7 vrij geeft, niet kunnen overtuigen. Wij zijn in beroep gegaan tegen het besluit, om meerdere redenen:

1) wij zagen de kern van ons bezwaar nog steeds niet beantwoord, 2) in de motivatie voor de ontheffing ontbreekt overtuigende onderbouwing, 3) de weerlegging van de bezwaren zijn eenzijdig in het voordeel van de sportschool uitgelegd en 4) last but not least is in de beslissing op bezwaar op geen enkele wijze het gewicht van de petitie meegewogen in de belangenafweging. Dit is uw stem die terzijde is gelegd.

Het bezwaar hebben wij 12 oktober ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht. Wat wachten op dit moment op een uitnodiging voor de hoorzitting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang via nieuwsberichten onder deze petitie en via de buurtapp Nextdoor Oog in Al. Tot slot willen wij u bedanken voor de ondertekening van de petitie.

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

+Lees meer...

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

Troeteleik Campagne opvoeren

Campagne opvoeren!

Beste Mensen die de troetel-eik in Ulvenhout een warm hart toedragen.

Wat mij betreft is het doel van de campagne de eik te behouden op de plek waar die al zolang staat.

Dat is uiteindelijk een zaak van politieke besluitvorming.

Wordt onze eik een symbool als keerpunt in de strijd tussen groen en asfalt? Of een zoveelste verlies van groen aan het wegverkeer?

De campagne richt zich op de tweede-kamer verkiezingen in maart volgend jaar. Zorgen dat er in de nieuwe kamer een meerderheid is voor behoud van de boom. Dat opent dan verder de weg om de boom tot nationaal monument en nationaal erfgoed te verheffen.

+Lees meer...

Welke journalisten nemen het op zich om te onderzoeken hoe de huidige Kamerleden individueel staan ten opzichte van het behoud van de Anneville eik?

Ik geloof dat we het verschil kunnen maken.

Daarvoor is nodig een grotere bekendheid van onze actie en veel meer mensen die het behoud van de TroetelEik ondersteunen, ook actief.

De petitie uitbreiden door ons op verschillende groepen speciaal te richten: Automobilisten voor de Troeteleik Bikers voor de Troeteleik Fietsers voor de troeteleik
Vogelaars voor de Troeteleik Wandelaars enzovoort, etc., je kunt het zo gek niet verzinnen. De bedoeling is dat mensen uit deze groepen en organisaties die zich op deze groepen richten de oproep m de petitie te ondertekenen verspreiden.

Een tweede idee om de troeteleik bekender te maken is het componeren en uitvoeren van een troeteleik carnavalslied. We maken er een wedstrijdje van, openen een you-tube kanaal voor alle inzendingen, en natuurlijk zorgen dat ze gehoord en gezien worden in eigen dorp en stad. Wie neemt de uitdaging aan? Ook een troetel eik verkleed kostuum en en andere carnavalsattributen kunnen aandacht genereren voor ons doel: behoud van de troeteleik.

Verder heb ik een plan voor knuffels en kunstenaars. Aan weerszijden van de A58 in de buurt van onze eik verrijst een knuffelboom,opgebouwd uit knuffels liefst zo groot als onze eik. Aan de ene kant wordt de bovengrondse eik zichtbaar gemaakt, aan de andere kant de ondergrondse kant, het wortelstelsel van de eik. Dan wil ik de knuffels ook nog met een goedje behandelen waardoor ze niet alleen grijs worden van het stof van de snelweg, maar ook groen kunnen kleuren door dat mossen en andere plantjes zich erop vast kunnen zetten.

Zo zijn er nog veel meer ideeën welkom maar vooral belangrijk nu is dat meer mensen (een deel van) de campagne gaan trekken.

Ideeën, reacties en initiatieven naar troeteleik@gmail.com Volg ons ook op twitter @troeteleik en op facebook @troeteleik

Succes met de campagne, onze troeteleik blijft! Rens van der Linden.

12-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Volg ons op Facebook

De protesten in de vorm van een ondertekening beginnen binnen te komen. Uiterste datum is vervroegd naar dinsdag 20 december in verband met de kerstdagen.

+Lees meer...

Daarna kunt u nog direct bij de gemeente protesteren. Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden.

Petitie overhandigd aan de Tweede Kamer op 15 november 2016

De petitie is overhandigd aan de Tweede Kamer op 15 november 2016 om 13:45. Ontvangers namens de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waren: A.G.

+Lees meer...

Wolbert, J.J. (Jasper) van Dijk, M.S. van Veen, J.G.P. Vermue, F. Koser Kaya, M.M. van Toorenburg.

Petitie overhandigd aan de Tweede Kamer op 6 september 2016

De petitie is overhandigd aan de Tweede Kamer op 6 september 2016.. De ontvangende Kamerleden van de commissie Veiligheid en Justitie waren L.

+Lees meer...

Ypma, M. Azmani, A.H. Kuiken, M.C.G. Keijzer, L.G.J. Voortman, J.S. Voordewind, F.P. Wassenberg, S. Öztürk, S.W. Sjoerdsma, C.J. Schouten

09-12-2016 | Petitie Eduard wil zijn diploma