You, the petitioner

Updates

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

2021-04-24

Toezeggingen van wethouder J. vd Heuvel

Op 15 augustus jongstleden heb ik de petitie persoonlijk aan de wethouder dhr. J vd Heuvel overhandigd.

Naast de verlichting kwamen ook aan de orde: de (onlogische) aansluiting van het fietspad van de Berninkholt op het fietspad van de Runderweg en het ontbreken van borden op de Runderweg die aangeven dat er fietsers kunnen oversteken van de Berninkholt naar de Hondsdraf.

Al deze vragen zijn door de afdeling beheer openbare ruimte van de gemeente Lelystad in behandeling genomen.

+Read more...

Binnenkort (21 sept aanstaande) wordt er samen met een verkeerskundige van deze afdeling gekeken naar de knelpunten ten aanzien van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid rondom het betreffende fietspad.

Met vriendelijke groet, Annemarie Roose

We zetten door!

Na krap zes maanden staat de teller op ruim 1500 handtekeningen, wat bij lange na nog niet genoeg is om het burgerinitiatief in te dienen. MAAR er zijn zoveel mensen die positieve reacties sturen, en aanbieden om te helpen, dat we er alle vertrouwen in hebben dat Nederland uiteindelijk het naamrecht gaat verruimen.

+Read more...

Tot die tijd zetten we door, en daar kunnen we jouw hulp maar al te goed bij gebruiken. Bedankt alvast!

2016-09-06 | Petition Dubbele achternaam in Nederland

Dagen in een jaar....

Inmiddels evenveel ondertekeningen als dagen in een jaar......365. En ook steun van Ir.

+Read more...

R.R. van der Zeestichting die zich hard maakt voor versterking lokale economie en leefbaarheid

Opnieuw medische gegevens

De IND heeft zoveel tijd nodig dat inmiddels de medische gegevens verouderd zijn en opnieuw moeten worden verzameld. De situatie is verslechterd.

+Read more...

Langdurige stress is zó slecht voor mensen.

2016-09-05 | Petition Familie Aghababjan moet blijven

Vrieze's Erfgoed ideaal voor Apeldoorns kanaal

Vrieze's Erfgoed is een ideale locatie in relatie met het Apeldoorns kanaal. Dat bleek zaterdag tijdens de jaarlijkse Padd'ndag op het complex in Wapenveld.

+Read more...

Kano's, sup boards en vlotten waren er de hele middag in gebruik. En toen dweilorkest de Iesselbloazers de steiger op kwam, was het feest compleet. Zie voor foto's van deze happening www.vriezeserfgoed.nl.

Oproep van 'Maxima'

Oranjevereniging 'Maxima' uit Wapenveld roept al haar 1400 leden op om de petitie over een bevaarbaar Apeldoorns kanaal te ondertekenen.

Stichting Apeldoorns kanaal: 'Vertrouwensbreuk'

Volgens de Stichting Apeldoorns kanaal (SAK) is 'het vertrouwen in het nakomen van gewekte bestuurlijke verwachtingen ter discussie komen te staan' door het besluit van de Stuurgroep Veluwekroon af te zien van het varen met de BM-klasse en historische binnenvaartschepen op deze waterweg. Zij ondersteunt de petitie van de drie Wapenveldse organisaties dan ook van harte.

+Read more...

In de jongste Nieuwsbrief en op de site www.apeldoornskanaal.com gaat de stichting uitvoerig in op de ontstane situatie. Daaronder dat de SAK vanuit het Breed Bestuurlijk Overleg Apeldoorns Kanaal te horen heeft gekregen dat men niet langer deel uitmaakt van dit overleg. Ook is de open brief van de drie Wapenveldse organisaties aan de gemeenteraad van Heerde op deze site gepubliceerd

De eerste honderd!

De grens van de eerste honderd ondertekenaars van deze petitie is gepasseerd. Fijne reacties ook uit de watersportwereld en het varend erfgoed.

+Read more...

In Wapenveld is de beperking voor het varen het gesprek van de dag, ongeloof overheerst