You, the petitioner
Vleermuis jeroen zwaal flickr

Elke dag verdient een Nacht van de Nacht

169 signatures

Al jaren ijveren het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn en het Milieucentrum Utrecht voor minder verlichting in groengebieden en boven water. Licht in de nacht is schadelijk voor nachtdieren als uilen, vleermuizen en nachtvlinders. Ook mensen hebben last van te veel licht: de sterrenhemel is minder of niet zichtbaar en er kan licht in de woning schijnen. Utrecht doet elk jaar mee aan de Nacht van de Nacht! Ook de overige nachten hebben echter zo’n nacht nodig. De gemeente Utrecht zou lichtvervuiling actiever moeten bestrijden. Daarom starten wij dit burgerinitiatief. Help mee om Utrecht donkerder te maken! We hebben minimaal 250 handtekeningen nodig om ons initiatief voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. We hebben naast uw handtekening ook uw voornaam en achternaam, adres en geboortedatum nodig.

Petition

We

Milieucentrum Utrecht, Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn, Inwoners van de gemeente Utrecht,

 

establish that:

Dat de gemeente Utrecht in haar beleid en in de uitvoering van het beleid onvoldoende rekening houdt met lichtvervuiling. In de dierenwelzijnsnota is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe lichtmasten het licht niet uit mag stralen naar groen en water. Helaas blijkt dat in de praktijk de lichtmasten niet worden afgeschermd en dat het licht rondom uitstraalt. Met nadelige gevolgen voor de nachtdieren en voor de inwoners van de stad. We roepen de gemeente dan ook op om het bestaande beleid actief uit te voeren en om aanvullende maatregelen te nemen om de duisternis beter te beschermen in parken, bij groenstroken, bij sportvelden en langs het water.

 

and request

De gemeente Utrecht om:

  • Snel de lichtvervuiling in parken en sportvelden te beperken
  • Plaats alsnog de afscherming die er al had moeten zijn, voorkom tevens overdadige verlichting
  • Zorg dat in nieuwe situaties de duisternis wordt beschermd
  • Start meldpunt ‘overbodige verlichting’
  • Communiceer over beleid, zodat bewoners en ondernemers ook nadenken over verlichting
  • Neem bescherming van duisternis op in nieuwe (bestemmings)plannen en projecten.

Zie hieronder voor de volledige tekst van ons burgerinitiatief.

The answer

In uitvoering

Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld die nu in uitvoering zijn.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-27 
Answer expected:
2017-07-06 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Milieucentrum Utrecht 
Organisation:
Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn 
Website:

History

Signatures

Updates

In uitvoering

Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld die nu in uitvoering zijn..

2018-04-04

Raadsbrede steun in Utrecht om lichtvervuiling te verminderen

Op donderdag 6 juli 2017 is het burgerinitiatief in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad van Utrecht heeft een motie aangenomen om lichtvervuiling snel te verminderen in Utrecht.

+Read more...

Er worden geen nieuwe lichtmasten meer geplaatst die uitstralen naar boven, naar groen of water. Voor bestaande situaties bekijkt men of het mogelijk is om, in overleg met bewoners en wijkraden, armaturen af te schermen. De eerste resultaten zouden dit jaar zichtbaar moeten zijn op straat. Sportclubs krijgen technische ondersteuning bij afschermen van veldverlichting van de omgeving.

Voor meer informatie en de motie zie hier

2017-08-17

Burgerinitiatief Elke Dag een Nacht van de Nacht 8 juni in Commissie Stad & Ruimte

Dinsdagavond 28 maart 2017 besprak de Commissie Stad & Ruimte van de gemeente Utrecht het burgerinitiatief. Wethouder Geldof komt met een voorstel dat 8 juni in de Commissie behandeld wordt.

De initiatiefnemers – Roland Pereboom van het Milieucentrum Utrecht – en Ria Glas waren namens Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

+Read more...

Het burgerinitiatief ‘Elke dag een Nacht van de Nacht’ kreeg van alle aanwezige politieke partijen een compliment.

Vragen werden gesteld over veiligheid, kosten en wat mogelijke oplossingen zijn. De wethouder Geldof gaat met de initiatiefnemers in overleg en komt 8 juni in de Commissie Stad & Ruimte met een voorstel waarin mede antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen.

Zie onze website voor het volledige bericht hierover

De behandeling van ons burgerinitiatief was ook al in de media te zien! Zie onder andere RTV Utrecht en Stadsblad Utrecht, nummer 14

2017-04-11