U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Stop huisvesting statushouders Sittard Geleen

www.l1.nl.

Commissievergadering 21 maart aanstaande!

Op 21 maart is er een commissievergadering en worden de plannen in de gemeenteraad besproken.

Bij de commissievergadering mag er ook ingesproken worden. Hoe meer mensen dit doen, des te duidelijk wordt het duidelijk dat er serieuze bezwaren zijn.

Wilt u inspreken? Dan moet u dit een dag voorafgaand aan de vergadering voor 17.00 uur doorgeven bij de griffie van de gemeente Ommen.

+Lees meer...

Dit kan via het emailadres griffie@ommen.nl, of telefonisch via 14 0529.

De petitie is 12 maart 2024 overhandigd aan de Tweede Kamer

De overhandiging ging perfect! NSC en PvdA waren erbij, Mona Keijzer van BBB kwam ook nog even nieuwsgierig langs en had prangende vragen over de werving van bewindslieden. Eddy van Hijum van NSC liet na afloop nog een heel correct dankmailtje sturen.

+Lees meer...

De uitgesproken tekst staat hier als pdf.

Actueel is nu dat ook 'de premier' niet van een partij zal moeten zijn. Doe zoals in Oostenrijk, elk half jaar krijgt een andere minister uit het kabinet 'corvee' als voorzitter. Zo voorkom je dat een minister-president na verloop van tijd meer en meer macht naar zich toe trekt ten koste van individuele ministers, zoals Rutte dat deed. De minister van Buitenlandse Zaken is dan voornamelijk het gezicht van Nederland in het buitenland.

In De Volkskrant verscheen een goed artikel als samenvatting van dit initiatief

14-03-2024 | Petitie Extraparlementair kabinet nu

Radar uitzending

Gelukkig heeft Radar het opgepakt. Dit zal helpen aan de bewustwording om niet aan dit soort lessen deel te nemen.

Hier kan je kijken.

13-03-2024 | Petitie Stop yoga met puppies

Hoop voor de toekomst

De bestuursadviseur van de wethouder heeft me net gebeld. De gemeente gaat definitief niet de nieuwe methode toepassen bij populier 31, omdat de boom een te groot veiligheidsrisico oplevert.

+Lees meer...

Wel heeft de bestuursadviseur toegezegd dat de gemeente Den Haag deze methode serieus gaat onderzoeken en gaat kijken op welke plekken deze kan worden toegepast. Ze gaan daar ook transparantie over geven (waar wel/waar niet en waarom). Dit geeft toch wat meer hoop voor het behoud van de bomen in onze stad.

Bedankt allemaal voor jullie betrokkenheid bij deze boom!

13-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31

Openbrief Ondernemersvereniging De Driehoek Dronten (OVDD)

Morgenavond, 14 maart, is er een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarbij het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten ook aan de orde komt, naar aanleiding van de deal die gemeente Dronten met De Regt wil sluiten. Vanuit OVDD hebben wij onze zorgen geuit en opnieuw vragen gesteld.

+Lees meer...

Onderstaande brief is verzonden aan het College van B&W en aan de (burger)raadsleden van gemeente Dronten.

https://www.ovdd.nl/content/data/nieuwsberichten/2024/20240313BriefOVDDaanCollegeengemeenteraadinzhuisvestingarbeidsmigrantenvoorgemeenteraadsvergadering14maart2024.pdf

Raadsinformatiebrief over fietspad n.a.v. motie 19 december

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over de raadsinformatiebrief van de Wethouder van afgelopen vrijdag met de bijbehorende adviezen van de " onafhankelijke" gemeentelijke adviseurs.

Het college stelt in de brief als alternatief voor het verwijderen van het fietspad van de Schouwweg-Noord een semi verhard wandelfietspad van 1.5 meter breed voor. Wij hebben aangegeven dat wij dit geen alternatief vinden voor het huidige fietspad waarbij wij hebben verwezen naar onze onderbouwde oplossingen (ondermeer) te weten iets versmallen van het bestaande pad waar dat nodig is. De petitiegroep is hard bezig om een zorgvuldige reactie op de raadsinformatiebrief te formuleren welke wij spoedig bekend maken ook aan de fracties in de gemeenteraad.

+Lees meer...

In onze reactie zullen wij nogmaals onze goed uitvoerbare oplossingen benoemen. Anders dan het door de Wethouder voorgestelde smalle fietswandelpad garanderen onze oplossingen het behoud van het huidige veilige fietspad en optimale herinrichting van de Schouwweg-Noord.

De raadsinformatiebrief wordt behandeld tijdens de raadsvergadering op 26 maart. Start vergadering 19.30 uur, locatie Raadhuis de Paauw, Het bijwonen van de vergadering kan zowel online als in Raadhuis de Paauw Raadsinformatiebrief 8 maart 2024 n.a.v. motie fietspad Schouwweg Second opinion/Advies Goudappel Reactie ANWB en veiligheidsregio Haaglanden

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

Laatste bericht vanuit de gemeente

Geachte,

Onlangs is het project intern nader besproken met portefeuillehouder Peter Meij. In het gesprek is onder andere het onderwerp parkeren in relatie tot de gewenste groene inrichting behandeld.

+Lees meer...

De wethouder heeft aangegeven dat de wijken groener inrichten de voorkeur heeft boven het maximaliseren van parkeervakken in de woonstraten. Deze keuze is onderbouwd met het uitgangspunt dat de nieuwe inrichting wordt aangebracht voor de komende 40 tot 50 jaar en een groenere inrichting de leefbaarheid van de straten en daarmee de wijk verbeterd. De wethouder kiest er dan ook voor vast te blijven houden aan het ontwerp met de “slingers” in de woonstraten.

Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of de beleidsaanpassing voor het mogelijk maken van weren van bedrijfsbussen uit de wijk(en) versnelt uitgevoerd kan worden. Vanuit afdeling Beleid Openbare Ruimte en afdeling Verkeer wordt dit op korte termijn opgepakt.

Een vervolgbijeenkomst is vooralsnog niet meer van toepassing.

Met vriendelijke groet,

ing. Martin van Ofwegen Sr. Projectleider Civiel