U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Onderteken deze petitie op redonsgroen.nl

Deze petitie is niet hier te ondertekenen maar op onze site

redonsgroen.nl.

kaart van Lutkemeerpolder .

Veel mensen tekenen uit Lelystad

Iets om trots op te zijn van en geeft alleen maar hoe graag met het wilt. Alleen de overheid houd alles tegen.

29-01-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Actie Akkers aan het Sulkerpad in Breda voor 1 februari.

Beste oogstdeelnemers, vrienden en geïnteresseerden,

Nu ligt er de zienswijze voor de bestemmingswijziging van de huidige akker van agrarisch naar natuur. Daarover dit bericht, deze oproep om mee een zienswijze in te dienen voor 1 februari! Oogstdeelnemers en bewoners van Ulvenhout hebben zich verenigd en roepen op om de zienswijze in te dienen voor het behoud van biologische landbouw aan het Sulkerpad, het behoud van de agrarische functie van deze akkers gelegen aan het dorp.

Klik hier voor meer informatie en dit is de zienswijze om in te vullen en te versturen.

Hartelijke groet, Veerle.

Gaat het nog lukken 8000 vandaag

Ik hoop het.

29-01-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

De petitie is overhandigd aan de Tweede Kamer

De petitie is overhandigd aan de Tweede Kamer.

Bron: Tweedekamer.nl

REACTIE PETITIONARIS

Ruim twaalfeneenhalfduizend handtekeningen opgehaald om de regelkolder voor mantelzorgers te stoppen!

Dank je wel! Voor jouw steun en handtekening onder onze petitie Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. #Stop de regelkolder.

Op dinsdag 23 januari overhandigden wij, MantelzorgNL, samenwerkingspartners en mantelzorgers, de petitie met de 12.670 ondertekeningen aan de zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer.

Petitie overhandiging 23-01-24

De petitie geeft aan dat heel veel mensen een einde willen maken aan de regeltaken waar intensief zorgende mantelzorgers gemiddeld 4 uur per week mee bezig zijn.

+Lees meer...

De vele ondertekeningen geven aan dat de regeldruk waar veel mantelzorgers tegenaan lopen, absoluut moet veranderen. Wij zijn blij dat we op zo'n belangrijk moment, namelijk aan het begin van de debatreeks in de Tweede Kamer over de zorg- en welzijnsbegroting, aandacht kunnen vragen voor dit belangrijke thema.

Wat willen we bereiken?
Het afronden van de petitie is natuurlijk het startsein om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. We houden samen met onze partners de druk op de ketel om de regelkolder te stoppen. Dit drukten we de Tweede Kamerleden dan ook op het hart:

  • Stem beleid op elkaar af: nog te vaak bestaan er tegenstrijdige regels; dit leidt tot verwarring
  • Voorkom overbodige bewijslast: mantelzorgers werken vanuit toewijding en dragen veel verantwoordelijkheid: bejegen hen met vertrouwen.
  • Toets elke nieuwe regelgeving over mantelzorg op regelkolder: is de nieuwe wet een verbetering of juist een verzwaring?
  • Zorg waar mogelijk voor één aanspreekpersoon bij wie de mantelzorger terecht kan met vragen in plaats van 10 keer te worden doorverwezen
  • Voorkom grote verschillen tussen gemeentes in uitvoering van wetgeving rondom mantelzorg: zorg voor meer uniformiteit.

Hoe begonnen we ook alweer?
Eind oktober startten wij deze petitie. Dat deden we samen met Alzheimer Nederland, AMVN, Ieder(in), Landelijke Platform Odense huizen, LOC, Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL). We kregen direct veel aandacht in kranten, op radio en tv en in de sociale media.

Twee weken later volgde de Dag van de Mantelzorg. En ook daarna kregen we veel aandacht, zoals in het programma Even tot hier! en in de verschillende verkiezingsdebatten. In Nieuwsuur, het RTL-debat en het Grote Zorgdebat werd mantelzorg vaak uitgelicht als verkiezingsthema. Dat was niet zo gek want bijna alle politieke partijen wilden een handtekening onder de petitie zetten!

Wij zochten de politici daarom overal in het land op. In de Tweede Kamer en op hun werk: BVNL, CDA, ChristenUnie, D66, Denk, NSC, Partij voor de Dieren, PVV, SGP en SP. En ook werkgevers- en werknemersorganisaties sloten zich aan. Want ook zij zien dat werknemers met mantelzorgtaken veel te veel tijd zijn aan regelkolder. Daarom tekenden ook CNV, FNV, VCP en VNO NCOW.

We kunnen samen trots zijn op dit brede draagvlak. Gisteren brachten we daarom onder de aandacht hoe breed gedragen dit initiatief bij het overhandigen van de ondertekeningen.

Voor nu veel dank. Blijf meedoen en volg ons via de socials Facebook, Instagram en LinkedIn, onze website en de publieke media. Want alleen samen maken we een verschil.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Geef je op via: https://www.mantelzorg.nl/nieuwsbrieven/

Met vriendelijke groet, MantelzorgNL Esther Hendriks, bestuurder mantelzorg.nl

Mantelzorg

Stop de regelkolder

Sluitingsdatum vervroegd!

Beste buren en medestanders, De petitie mbt afwijzing seizoensgebonden huisvesting arbeidsmigranten Vierschaarstraat 12a-1 in Oud Gastel kan tot en met 29 januari a.s. ondertekend worden.

+Lees meer...

De petitie wordt op 30 januari aan de gemeente Halderberge aangeboden . Zeg het voort en teken de petitie!

Update

Er is de afgelopen 2 jaar veel gebeurd en we hebben hard gestreden. Ondanks dat alles heeft de gemeente toch de vergunning verleend voor het aanleggen van de padelbanen.

+Lees meer...

Vanmorgen heb ik alle handtekeningen van de online petitie en de schriftelijke bezwaren overhandigd aan wethouder bij de gemeente. Op maandag 19-02 zal er een hoorzitting plaatsvinden. Hierbij neem ik mijn advocaat en de man van de NSG (nationale stichting geluidshinder) mee. Ik hoop oprecht dat de commissie gaat besluiten om de vergunning terug te draaien. Anders rest ons alleen nog om een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente.

Helaas kan ik geen beter bericht afgeven aan jullie.

Ik wil de petitie nog wel verlengen omdat wij de handtekeningen ook tijdens de hoorzitting zouden kunnen overhandigen

Meer nieuws

Een online petitie die oproept om Lelystad Airport ‘per direct’ te openen voor commerciële vluchten, heeft op sociale media aandacht getrokken nadat het door de luchthaven zelf op Facebook werd gedeeld. De initiatiefnemer blijft anoniem, maar de oproep (...) lees verder.

29-01-2024 | Petitie Open Lelystad Airport