U, de petitionaris

Nieuws

next checkt 'Laatste jaren maar 17 burgerpetities overhandigd'

Naar aanleiding van het bericht in de Metro van 23 augustus 2013 is nrc next checkt gaan achterhalen of de bewering dat er maar 17 'burgerpetities' zijn overhandigd in de Tweede Kamer. Dat was dus niet zo. Er worden elk jaar iets van 100 petities overhandigd, een klein deel ervan  door individuele burgers. Het begrip burgerpetitie bestaat niet, maar in dit overzicht staat wel dat er 17 petities van petities.nl naar de Tweede Kamer zijn gegaan die niet een al bestaande organisatie als afzender had. De Tweede Kamer maakt geen onderscheid tussen petities van gevestigde organisaties en spontaan, van individuele burgers. Daarom was het oordeel over de bewering van 17 petities door burgers dan ook: 'niet te checken'.  

nrc.nl 27 augustus 2013

nrc next 27 augustus 2013

Alvast een dankwoord!

Beste mensen,

Deze petitie werd tot nu toe ondertekend door leerkrachten, intern begeleiders, coaches, kinder-en jongerentherapeuten, psychologen, pedagogen, hb-professionals, jeugdverpleegkundigen, schooldirecteuren en rechtsgeleerden welke ZIJ AAN ZIJ staan met ouders van (u)hb kinderen, kinderen met autisme, ass en ontwikkelingsstoornissen, chronisch zieke kinderen, kinderen die reeds vrijstelling hebben evenals thuiszittende kinderen die gebaat zouden zijn bij thuisonderwijs. Het raakt me diep om de verhalen te lezen van ouders met kinderen die inmiddels een burn-out of PTSS hebben opgelopen door het onderwijsstelsel.

+Lees meer...

Wanneer ik lees dat enkele ouders zelf als kind deze ervaringen met zich mee dragen, geeft dat wel aan hoe lang dit probleem al duurt! HET IS TIJD VOOR VERANDERING!!! Ik wil jullie allemaal bedanken voor het tekenen van deze petitie en blijf vooral delen!

Met vriendelijke groet, Maria Das-Tijssens Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

Het Kabinet Rutte 4 is nog +/- anderhalve maand demissionair en dan stemmen

Het Kabinet Rutte 4 is voor de het zomerreces gelukkig ten val en zijn wij als eerlijke burgers weer aan zet om het land van het neoliberale gespuis te ontdoen en de armoede terug te dringen, de zorg beter en betaalbaarder te door de zorgverzekeraars aan te pakken door de mens voorop te stellen en de premies echt ten goede van de zorg te laten komen en niet meer naar die geldwolven van directeuren. En dat dus alles netje gaat volg het Artikel 1 van het Burgerlijkwetboek en niet volgens het Neoliberale wetboek, want die is volgens de Officiële wet helemaal niet erkent. Dus bij deze, laat je tijdens de campagnes niet inde lure leggen en stem tegen armoede en voor goede zorg voor iedereen .

Overhandigd aan Stichting NYSA

Afgelopen zaterdag, op 16 september 2023 heb ik alle handtekeningen overhandigd aan stichting NYSA, de brancheorganisatie voor gastouders.

Stichting NYSA is voortdurend in overleg met de ministeries van SZW en VWS en de NVWA en zijn op dit moment in afwachting van hun reactie die gestuurd moet gaan worden naar de Tweede Kamer. Na hun reactie zullen ze de petities kunnen gaan aanbieden aan de Tweede Kamer.

Stichting NYSA zal via de social media kanalen de mensen verder op de hoogte gaan houden.

Bedankt voor al jullie steun door het tekenen van de petitie!

Hartelijke groeten, Nadia Bokslag-Alkaff.

Behoud De Speeldoos voor Baarn

De petitionaris van de petitie Behoud De Speeldoos voor Baarn vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De Speeldoos trekt jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers uit Baarn en wijde omgeving. Het gebouw is dringend aan een toekomstbestendige renovatie toe.

+Lees meer...

De gemeenteraad heeft een eerder besluit voor vernieuwbouw, met ook ruimte voor een bibliotheek, terzijde geschoven en zette zo de toekomst van het theater op het spel."

https://despeeldoosbaarn.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

18-09-2023

Laat het doek niet vallen voor De Speeldoos!

Op de website van de Speeldoos is een aan de inwoners van Baarn gerichte noodkreet geplaatst met het nodige aan achtergrondinformatie. Lees de brief: Red Theater de Speeldoos.

17-09-2023 | Petitie Behoud De Speeldoos voor Baarn

AL MEER DAN 14.000 ONDERTEKENINGEN (INCUSIEF FYSIEK OP PAPIER)

Beste ondertekenaars,

We zitten in de laatste maand van onze petitie maar dit is uiteraard nog niet het einde van de strijd om de afdeling Verloskunde met bijbehorende Verloskamers in Zoetermeer te behouden. We hebben inmiddels meer dan 14.000 ondertekeningen.

+Lees meer...

Dit is inclusief de fysieke ondertekeningen op papier!

Er is beweging! Nogmaals willen wij, als klein inwonerscomité, u hartelijk bedanken voor uw ondertekening en het steunen van onze petitie. Mede hierdoor, hebben we de boel namelijk aardig in beweging weten te krijgen en zijn er sinds afgelopen week door drie verschillende partijen onderzoeken gestart. Dit is een mooi resultaat van onze acties en die van onze strijdlustige wethouder Ingeborg ter Laak.

Eerst onderzoeken dan pas besluiten De onderzoeken vinden vanuit verschillende perspectieven plaats maar hebben allen tot doel om de risico’s in kaart te brengen wanneer de afdeling Verloskunde zou verdwijnen. Daarnaast is het doel om de mogelijke alternatieven te onderzoeken met veiligheid van moeder en kind voorop. De resultaten hiervan worden begin 2024 gepresenteerd waarna definitief een besluit wordt genomen door het bestuur van het Hagaziekenhuis.

Eindsprint en hulp gevraagd We hopen de komende twee weken nog een eindsprint te kunnen maken. Er zijn nog steeds mensen die niet gehoord hebben van de mogelijke sluiting en/of onze petitie. Help ons nog een beetje door in uw omgeving te vragen of mensen bereid zijn om te tekenen. Wij zijn er van overtuigd dat elke ondertekening helpt.

In de volgende update zullen de data van het aanbieden van de petitie bekend zijn. Wordt vervolgd…

Vriendelijke groet,

Namens alle bezorgde inwoners,

Linda Bregman-Labrujère Petitionaris

WOO verzoek inzake geheimhouding bod Chemours (zaak Ruben Schilt)

Gek toch, dat dit soort zaken GEHEIM zijn. De rijksinstructie WOO formuleerde het eigenlijk perfect.

+Lees meer...

“Een open overheid is essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en haar overheid, een belangrijke pijler van onze democratie".

WOO verzoek m.b.t de nut/noodzak (onzin?) inzake de geheimhouding bod Chemours (en gang van zaken Ruben Schilt) ingediend vandaag.

Wordt vervolgd

Definitief verkeersbesluit

Het verkeersbesluit is definitief gepubliceerd:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-396555.html?utmcampaign=20230915&utmsource=attenderingsmakelaar&utmmedium=email&utmterm=gemeentewijk%20bij%20duurstede&utmcontent=overuwbuurt

Bij de eerste publicatie bleek dat de bijgevoegde situatietekening niet juist was conform onze overleggen en het ontwerp. Nadat wij de gemeente hiervan op de hoogte gesteld hebben, bleek het om een fout te gaan.

+Lees meer...

Dit is hersteld in bovenstaand verkeersbesluit.

Mochten jullie nog bezwaar hebben tegen dit ontwerp dan kan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.