U, de petitionaris

Nieuws

Neem klimaatactie tegen de industrie

De petitionaris van de petitie Neem klimaatactie tegen de industrie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Actie om de planeet te redden kan goed met gewone wetgeving. En snel ook. Maar dan moet de politiek zich daarbij wel gesteund weten door veel, nu stil afwachtende, burgers. Actie door je aan iets vast te plekken verandert op zich weinig."

https://klimaatactie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

28-10-2022

Einde petitie

BEDANKT!

Beste dorpsgenoten, en vrienden van 'onze' geliefde Kiosk. Wij willen u allemaal hartelijk danken voor uw steun, uw handtekening en het delen van onze petitie.

We zijn gehoord door onze gemeente. Vanavond om 18.45 uur wordt uw handtekening met 2067 anders handtekeningen aangeboden aan de burgermeester en wethouder. We hebben met deze petitie dus al een klein succes behaald.

+Lees meer...

We gaan nu het verdere proces van de zijlijn volgen. En houden u op de hoogte via de Mooi Rooi krant en social media.

Petitie sluit

Ik sluit deze petitie. Ik denk de ondertekenaars voor hun vertrouwen en waar van toepassing voor feedback.

+Lees meer...

Eén conclusie is dat hij niet helemaal "raak" is doordat het bijvoorbeeld ook huisdieren treft als het letterlijk zou worden opgevat.

In het vorige nieuwsbericht legde ik uit hoe het zit met biowapens/agentia, en langs dat pad heb ik LNV aan het werk gezet. Hun business-as-usual reactie stelt me niet gerust en dus stuur ik aan op een rechtszaak. Volgens mij wordt het Internationale Verdrag op Biologische Wapens niet goed uitgevoerd in Nederland, en dat behoeft een correctie.

Die correctie zal dan ook uitwerken op de manier waarop we in Nederland met dieren omgaan; mijn stellingname is dat die altijd zo gehouden moeten worden dat ze van nature fit en gezond zijn.

Qua vaccinaties komt het op een betere balans uit; er moet worden gekeken naar het zoönotische risico. Wel tegen rabiës maar geen antibiotica om dieren efficiënter vet te mesten met MRSA als bijproduct, zeg maar.

24-11-2022 | Petitie Beperk vaccinatie tot mensen

Typefout: CDBC ipv CBDC

Argh, een vervelende tikfout. Het gaat natuurlijk om een Central Bank Digital Currency, CBDC.

+Lees meer...

Hopelijk wordt het aangepast (kan ik niet zelf).

Kamerbrief Kaag voor debat 23/11

Kaag pleit voor een 'stevige democratische basis'. Dus een referendum lijkt me op zijn plaats.

+Lees meer...

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D28955 (PDF bestand)

Protest 23 november

Op woensdag 23 november werd in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de 'ontwerpkeuzes' van de digitale euro. De publieke belangstelling was te groot, de deuren werden gesloten.

https://twitter.com/oakentersagain/status/1595412921470914564.

Een digitale munt heeft weinig waarde

Dit is - kort - waarom een digitale euro weinig waarde heeft voor consumenten:

 • er kan beperkt worden waar het geld aan uitgegeven wordt (denk aan vlees, benzine, vliegreizen, producten met suiker, sigaretten, voedsel dat veel vet bevat)
 • er kan een tijdslimiet op worden ingesteld (een bepaald saldo moet binnen een maand besteed worden anders vervalt het, net als Airmiles)
 • de centrale bank (een private onderneming waar het parlement geen controle over heeft) kan er zomaar onbeperkt bijmaken
 • er staat geen fysieke waarde tegenover
 • de contante of girale euro is al veel minder waard geworden (inflatie door het bijdrukken door de ECB), een digitale variant zal hetzelfde doen.

Petitie verstuurd naar OM

Op 11 november is de petitie verstuurd naar het OM Noord-Nederland. Wij willen jullie bedanken voor de bijna 3.000 handtekeningen! Hopelijk kan deze petitie bijdragen aan de oplossing van deze zaak..

Aangepast plan, nieuwe petitie

Hartelijk dank voor uw ondertekening! De petitie was een groot succes. In korte tijd hebben 596 mensen hun ongerustheid uitgesproken.

+Lees meer...

Recent hebben wij de petitie afgesloten.

En meteen een nieuwe gestart: Voorkom het uitbouwen van de Albert Heijn in Blaricum. Want AH is gekomen met aangepaste plannen, en hierbij hoort een nieuwe petitie!

Kunt u zich niet vinden in de nieuwe plannen, teken dan ook deze nieuwe petitie!

https://stopahblaricum.petities.nl

Naar aanleiding van onder meer uw reactie op de eerste petitie is de nieuwe gevel van voorheen Blushing niet tegen het trottoir maar 2 meter achter de erfgrens gepland (nu gemiddeld 7 meter). Het ontwerp van de gevel is wat minder dominant in het straatbeeld. Er wordt aandacht besteed aan het laden en lossen (was eerst niet bespreekbaar, maar er is niets geborgd).

Wat onder meer blijft in het aangepaste plan:

 • Forse overschrijdingen van het bestemmingsplan in nok- en goothoogten en bebouwd oppervlak
 • Precedentwerking hiervan op eveneens megalomane plannen van bijvoorbeeld
 • Alliantie met de hofjes aan Verbindingsweg, Ludenweg, Meentweg en Hazeleger
 • Tuinbestemming in Beschermd Dorpsgezicht verdwijnt ten behoeve van stenen
 • Tekort aan parkeerruimte
 • Gevaarlijke verkeerssituaties, met name bij de uitrit van het parkeerterrein aan de Meentweg (door provincie genoemd als toekomstige fietsstraat voor doorfietsroute)
 • Fullsize supermarkt past niet in het kleinschalige karakter van de bescheiden dorpswinkels

Uitbreiden van AH is geen noodzaak voor het dorp, niet voor de bewoners, en ook niet voor de winkeliers. Het is en blijft een ondernemerswens.

Dank voor uw medewerking!

Namens Stichting Karakteristiek Blaricum, Dorpskarakter Blaricum en vele bezorgde bewoners,