You, the petitioner

Updates

Neem klimaatactie tegen de industrie

De petitionaris van de petitie Neem klimaatactie tegen de industrie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Actie om de planeet te redden kan goed met gewone wetgeving. En snel ook. Maar dan moet de politiek zich daarbij wel gesteund weten door veel, nu stil afwachtende, burgers. Actie door je aan iets vast te plekken verandert op zich weinig."

https://klimaatactie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2022-10-28

Artsennet: Radar wil schriftelijke informatieplicht artsen

15 januari 2013 Radar wil schriftelijke informatieplicht artsen   Artsen moeten verplicht worden om schriftelijk informatie over de behandeling te geven. Dat wilt tv-programma Radar bereiken middels een burgerinitiatief. Wanneer medicijnen worden opgehaald bij de apotheek, wordt men altijd goed gewezen op de bijsluiter.

+Read more...

Bijwerkingen kunnen thuis rustig worden nagelezen, maar bij een operatie moet de patiënt het doen met de mondelinge uitleg van de arts, geeft Radar aan. Hoogleraar privaatrecht Maurits Barendrecht is voorstander van een schriftelijke informatieplicht voor artsen bij operaties. 'In de wet is het vrijblijvend geregeld, de arts kijkt wat de patiënt moet weten', zegt Barendrecht in de uitzending. Daarnaast vindt hij het ook in het belang van de arts dat de patiënt thuis de informatie kan nalezen en meer informatie kan opzoeken. 'Bijsluiter' bij operaties Details van deze uitzending   Programma Radar Datum 14 januari 2013 Zender Nederland 1 Omroep TROS  Bron: Radar    

Let me vote! nieuwsbrief #1

De nieuwsbrief over het Europees Burgerinitiatief 'Let me vote!' staat op de campagnewebsite van het initiatief. Daarin kondigt Philippe Cayla, de voorzitter van Européens Sans Frontières, aan dat het sinds maart mogelijk is om het initiatief online te ondertekenen.

+Read more...

Ook nodigt hij u uit om mee te helpen en het initiatief bekender te maken. Bijvoorbeeld via twitter @letmevoteEU en Facebook /letmevote. Verder kunt u zich melden bij het comité voor Nederland om mee te helpen aan de campagne: nl@letmevote.eu. Concreet zoeken we bijvoorbeeld een Bekende Nederlander die vanuit zijn of haar eigen situatie het initiatief uit kan leggen aan journalisten zodat we dankzij de bekendheid van die persoon aandacht kunnen krijgen. Verder wordt in de nieuwsbrief in een apart artikel gereconstrueerd wat de stappen zijn geweest die tot nu toe gezet zijn; er waren genoeg obstakels tot nu toe. Voor wat betreft de stappen die ons nog rest is het kaartje van Europa - met het minimum aantal ondertekeningen per lidstaat - relevant. Er moeten minimaal 19.500 uit Nederland en andere aantallen uit zes andere lidstaten komen, naast dat het totaal minimaal een miljoen moet zijn. 

Nieuwsbrief april 2013

Bijna 500 handtekeningen! Televisie! En een klein foutje.

Beste mensen met een Hart voor Muiderberg, heel hartelijk dank voor het tekenen van onze petitie tegen de aanleg van een tweede veld bij het Kocherbos. In de afgelopen 4 weken hebben bijna 500 mensen dat samen met u gedaan.

+Read more...

Een enorme respons, die duidelijk maakt dat heel veel mensen in Muiderberg ernstige bezwaren hebben tegen de nu aangewezen plek. Ook de folder, die we in Muiden en Muiderberg hebben verspreid, krijgt heel veel reacties. Op dit moment hebben we al ruim 200 ondertekende zienswijzen voorliggen. En we weten niet, hoeveel mensen hun brief of getekende folder direct aan de gemeente sturen. Kortom, met nog 10 dagen te gaan, zijn er al meer dan 700 handtekeningen tegen deze ongelukkige plek. En dat kunnen er nog veel meer worden! Mag ik u vragen de link naar deze petitie met uw vrienden en kennissen te delen? Als zij meer willen weten over de achtergrond van deze actie, verwijs ze dan even naar onze website, hartvoormuiderberg.nl, naar de Facebook-groep 'Hart voor Muiderberg' – of naar RTV Noord Holland. Morgen komt onze actie namelijk in het journaal! Nogmaals onze dank - en een hartelijke groet Barbara Mounier Hart voor Muiderberg   PS: EEN FOUTJE IN DE PETITIE-TEKST! Toen wij deze petitie een maand geleden opstelden, was het onderwerp nog nieuw voor ons. We hebben in korte tijd veel moeten leren over milieubepalingen, gebiedsbeschermingen en de rechtspraak rond ruimtelijke ordening. In de tekst van deze online petitie staat een klein foutje: nl. dat het weiland voor het Kocherbos deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is niet het geval. Het Kocherbos zélf ligt in de EHS. De parkeerplaats van de Joodse Gemeente ligt ook in de EHS. Het weiland niet. (Je kunt je afvragen: waarom eigenlijk niet. Het maakt immers deel uit van hetzelfde unieke landschap!) Ons weiland valt WEL onder alle andere genoemde gebiedsbeschermingen, zoals Stelling van Amsterdam, Groene Hart, veenrivierenlandschap, Nieuwe Hollandse Waterlinie etc. Deze fout staat gelukkig alleen in de petitietekst, niet op de website, niet in onze "officiele zienswijze voor de gemeente Muiden", niet in de folder. Maar het is niet mogelijk om een petitietekst achteraf aan te passen. Mocht u daarom op grond van deze fout uw handtekening willen terugtrekken, stuurt u dan alstublieft een mailtje naar info@hartvoormuiderberg.nl. In dat geval zullen wij uw handtekening verwijderen!    

Nog 10 dagen om te tekenen!

TROS Radar: uitzending burgerinitiatief: 'Bijsluiter' bij operaties

Burgerinitiatief: 'Bijsluiter' bij operaties   Uitzending 14-01-2013 Burgerinitiatief: 'Bijsluiter' bij operaties 14-01-2013 Als je medicijnen ophaalt bij de apotheek word je altijd gewezen op de bijsluiter. Maar als je geopereerd word, krijg je alleen een mondelinge toelichting van de arts.

+Read more...

Schriftelijke informatie vooraf is niet verplicht.  Samen kunnen we een vuist maken! Lees hier de hele tekst van het burgerinitiatief. [update 12 februari 2013] Het steunbetuigingsformulier is inmiddels offline. De (ruim!) 40.000 steunbetuigingen worden nu aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

TROS Radar meldt: Burgerinitiatief 'bijsluiter bij operaties' ontvankelijk verklaard

Burgerinitiatief 'bijsluiter bij operaties' ontvankelijk verklaard vrijdag 05 april 2013 Het burgerinitiatief dat Radar zo'n twee maanden geleden heeft aanboden aan de Tweede Kamer, is ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er tenminste 40.000 geldige steunbetuigingen waren voor het burgerinitiatief.   Begin 2013 startten we een burgerinitiatief om schriftelijke informatie voorafgaand aan medische ingrepen verplicht te stellen.

+Read more...

Medische missers leiden niet zelden tot ernstige en blijvende schade. Patiënten weten over het algemeen niet of nauwelijks aan welke risico’s ze bij een ingreep blootgesteld worden. Artsen zijn wettelijk verplicht patiënten te informeren over de ingreep, de te verwachten gevolgen en risico’s en de andere methoden van behandeling. Het is nu niet voldoende duidelijk en controleerbaar of dit ook gebeurt. Middels een steekproef is het burgerinitiatief nu gecontroleerd en deze steekproef is succesvol doorstaan. Over de inhoud van het burgerinitiatief moet nog gesproken worden. Volgende week vindt er allereerst een openbare procedure vergadering plaats in de Tweede Kamer. De procedure vergadering staat voor volgende week ingepland onder agendapunt no.18. Bron: TROS Radar

IK ZAL NOOIT MEER STOUT ZIJN!

LS,   de reden voor deze petitie was de het machtsmisbruik van de WSG, waar mijn kleinzoon Jordy slachtoffer van was geworden . Hierover heb ik een boek geschreven en eindelijk is het zover. Het boek van Jordy is verkrijgbaar!het origineel krijg ik eind deze week en na goedkeuring is na enige dagen het boek verkrijgbaar.Wel hoorde ik dat bestellen via Bol.com, AKO ed dan om technische redenen nog enige weken kan durenDe prijs is € 18,85 incl, verzendkosten.Het is rechtstreeks bij mij te bestellen, dit kan door overschrijving op rek.nr.

+Read more...

4629608 tnv R.Helders onder vermelding  van naam en adresof bij http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL InleidingHoe een kind en zijn familie door machtsmisbruik van jeugdhulpverlening, met name de William Schrikker Groep (WSG), ten gronde werden gericht.Dit waargebeurde verhaal is een eersteklas horrorstory en kan niet vaak genoeg verteld worden. Het gaat over hetjongetje Jordy en zijn vader Ron. Vader Ron was gescheiden en zijn zoontje was aan hem toegewezen.Op grond van valse beschuldigingen is zijn zoon (vlak na zijn zesde verjaardag) weggehaald door de William Schrikker Groep. Het maakte niet uit dat vader met schriftelijke bewijzen kon aantonen dat de gronden, waarop de beslissing tot uithuisplaatsing waren genomen, niet op waarheid berustten. Jordy was weg en bleef weg. Hij was geplaatst in een tehuis, waar hij is misbruikt en lichamelijk en geestelijk is mishandeld op een dusdanige wijze dat latere psychologische verslagen aangeven, dat hij blootgesteld is aan marteling.Op SBS6, TV West en in Das je goed recht met John van den Heuvel was het verhaal over Jordy te zien. Ook zijn er diverse radioprogramma's over hem. Maar niets hielp om Jordy weer bij zijn vader te laten terugkeren, de tegenwerking door de WSG werd alleen maar groter.Na een strijd van bijna twee jaar, waarin de vader allerlei stappen ondernam om zijn kind terug te krijgen en er verder niets gebeurde dan dat  het steeds slechter met Jordy  ging. Kon zijn vader het niet langer aanzien en nam drastische maatregelen met ver gaande gevolgen. Door er steeds over te praten en op internet te zoeken, ontdekte zijn familie hoeveel ouders er zijn met soortgelijke verhalen.Statistieken zeggen meestal niet veel en worden vergeten, een persoonlijk verhaal maakt meer indruk. Vooral als je weet dat Jordy niet de enige is, maar dat er zoveel Jordy’s per jaar de dupe van deze hulpverlening worden. Daardoor is Jordy dan ook als symbool voor alle door jeugdzorg gedupeerde kinderen te beschouwen.Hoewel hyves nog steeds mijn voorkeur heeft, kunt u mij ook vinden bij http://www.facebook.com/ada.busman en https://twitter.com/platformfamilie

uitgever

Helmond.nieuws.nl: Helmondse gaat praten met Tweede Kamer

            Nieuws uit helmond Helmondse gaat praten met Tweede Kamer   De Helmondse Maria Smit gaat praten met de Tweede Kamer over een burgerinitiatief. Wat Maria wil klaarkrijgen is dat artsen voor een ingreep de patiënt schriftelijk uitleggen wat ze tijdens de operatie gaan uitvoeren. Nadat Maria Smit zelf door een arts is behandeld heeft zij veel klachten overgehouden aan de ingreep, als zij door de behandeld arts op voorhand goed was geinformeerd, bijvoorbeeld over de eventuele risico's of complicaties, dan had ze de ingreep waarschijnlijk helemaal niet laten doen. Maria Smit is hier natuurlijk niet de enige, er zijn zo duizenden patiënten die niet volledig geinformeerd een ingreep laten uitvoeren en achteraf met problemen zitten. De mondelinge uitleg is niet voldoende maar is al wel sinds 1994 een wettelijke verplichting voor de artsen.

+Read more...

Schriftelijk zal alles een stuk duidelijker moeten maken en dan is alles ook beter op te zoeken, voor als de patiënt extra informatie zou willen over de ingreep.

Omroep Brabant Radio-uitzending

Radio-uitzending Burgerinitiatief van Maria Smit uit Helmond woensdag in Tweede Kamer http://www.omroepbrabant.nl/?audio/1351881143/Maria+Smit+Ik+doe+dit+niet+voor+mezelf..aspx   Maria Smit: "Ik doe dit niet voor mezelf." De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid in de Tweede Kamer praat woensdag over een burgerinitiatief van Maria Smit uit Helmond. Smit wil dat artsen verplicht worden om patiënten schriftelijk uitleg te geven voordat ze een operatie gaan uitvoeren.

+Read more...

      Uitgezonden: di 14 mei 2013 - 22:27