U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Our petition is on its way to be seen by Gemeente Amsterdam

Thank you to everyone who has signed our petition in support of our cultural initiative. We will now present our petition to the Gemeente Amsterdam and wait for them to give us their invaluable support so that we can continue and even improve our cultural work, open it up to more participating artists and get a visible space in the Amsterdam community. We will keep you informed about possible developments. Regards and thank you!.

Opnieuw staatssteun aan KLM? Dat zal toch niet?

Alle seinen staan wéér op rood. Het ligt voor de hand dat KLM opnieuw om vele miljoenen komt bedelen bij de belastingbetaler.

+Lees meer...

Zag u ook de eerste kwartaalcijfers van het Franse Air France-KLM? (...) lees verder bij Joop.nl of bij Schipholwatch.nl

03-05-2024 | Petitie Stop KLM, belast overstappers

Alternatieve locaties binnen de Gemeente Beekdaelen?

Van alle gebouwen in Gemeente Beekdalen stonden er aan het begin van dit jaar 530 leeg, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. dat is 3.0% van het totaal: meer dan gemiddeld in Nederland, maar evenveel als gemiddeld in Limburg.

Op nog geen 700 m afstand van het huidige AZC staat een gebouw leeg wat in 2021-2022 door 450 mensen bewoond is geweest.

+Lees meer...

Dát pand (voormalig USAG terrein) heeft vooralsnog geen bestemming.

Geef onze petitie een vliegende start: KansDans begint nu officieel!"

Ontdek de informatie van "Geef Nederlandse danser een kans" op onze website, waar elke klik een stap is naar meer informatie. Bezoek www.kansdans.nl voor een diepere duik in ons verhaal!" Voor meer vragen: info@kansdans.nl

Deel dit bericht in jullie netwerk en vergeet niet je handtekening te bevestigen in de petitie-mail. Laten we samen het verschil maken!.

Geen woningen Beukenlaan zonder bewoners erover horen

De gemeenteraad bepaalde dat het college moet wachten met het project woningbouw Beukenlaan tot de bewoners zich hebben uitgesproken of ze het willen en zo ja, hoe.

bron: Het Kontakt 30 april 2024

REACTIE VAN PETITIONARIS

Dankuwel voor het ondertekenen van de petitie en het delen van uw stem over de toekomst van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Beukenlaan in Vianen.

Vorige week donderdag werd de petitie overhandigd aan de burgemeester, Sjors Fröhlich, met een brief van mijzelf waarin ik uitlegde waarom dit gebied voor veel mensen in Vianen zo belangrijk is (denk aan de natuur, mentaal en fysiek gezondeheid, ontspanning, historie).

Het resultaat van het ondertekenen van de petitie heeft ertoe geleid dat verdere plannen voor dit gebied zijn stopgezet totdat de gebiedsvisie is vastgelegd.

+Lees meer...

Dit is een fantastische prestatie waar wij trots op mogen zijn.

Op 15 mei wordt er een participatiemiddag en -avond georganiseerd door de gemeente. Deze bijeenkomst is een gelegenheid voor de lokale bevolking om hun input te geven over de toekomst van Vianen. Dit is uw enige kans om deel te nemen en bij te dragen aan het vormen van de gebiedvisie Vianen. Hierin wordt onder andere de toekomst van het gebied rondom de Beukenlaan voor de komende 50 jaar bepaald. De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat in deze specifieke situatie (het land rondom de Beukenlaan) de mening van de inwoners van Vianen bepalend is.

Als ondertekenaar van de petitie vind ik het gepast om informatie over deze bijeenkomst met u te delen, zodat we de volgende stap kunnen zetten in de bescherming van dit gebied.

Details van de participatie bijeenkomst:

Datum: 15 mei
Tijd: Schuif aan van 16.30 tot 17.00 uur of van 19.15 tot 19.45 uur
Locatie: Helsdingen Sport en Cultuur
Voor wie: Iedereen die woont of werkt in Vianen of wel eens in Vianen komt en graag meepraat over de toekomst van Vianen.

Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnen lopen wanneer het u uitkomt.

Er zijn hapjes en een drankjes en neem vooral uw kinderen mee. Er is een leuke activiteit voor kinderen!

Zie: https://www.vijfheerenlanden.nl/projecten/gebiedsvisie-vianen.

Laten wij nog een keer onze stem laten horen en de toekomst van Vianen leefbaar houden,

EINDE REACTIE

02-05-2024 | Petitie Behoud natuurpad Vianen

NOS.nl: Nieuw kabinet kan meer met belastingen, 'computers fiscus kunnen het straks aan'

Een nieuw kabinet kan het belastingstelsel flink wijzigen. Na noodgedwongen jarenlang 'nee' verkopen aan de politiek, is de boodschap van de Belastingdienst aan de formerende partijen nu positiever: de computersystemen kunnen vanaf 2027 best veel wijzigingen aan.

+Lees meer...

Dat vertellen ingewijden aan de NOS. (...) lees verder

02-05-2024 | Petitie Repareer de Belastingdienst

bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

aan de Amstelveenseweg direct ten noorden van de Koenenkade, tot 2017 twee bushaltes lagen;

• sinds het verdwijnen van deze bushaltes, de haltekom gebruikt is voor (fiscaal betaald) parkeren;

• als onderdeel van concessie Amstelland-Meerlanden, deze bushaltes per 21 juli 2024 opnieuw in gebruik genomen worden;

• hiermee de fiscale parkeerplaatsen per die datum verdwijnen;

• het voordeel dat met deze maatregel ontstaat in het kunnen uitvoeren van de dienstregeling van het openbaar vervoer conform de concessie Amstelland-Meerlanden, zwaarder weegt dan het gegeven dat hiermee de ruimte die na het verdwijnen van de bushaltes in 2017 in gebruik is genomen voor (fiscaal betaald) parkeren, hiermee voor dat doel verdwijnt;

• overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

• deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk en/of noodzakelijk kan worden geacht;

• gezien artikel 2 van de WVW 1994 deze maatregel strekt tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• de in dit verkeersbesluit genoemde wegen of weggedeelten gelegen en onder beheer zijn van de gemeente Amsterdam.

Besluit:

1. Door het plaatsen van verkeersborden conform model L3b van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van de perceelnummers 647 t/m 657 en een bushalte langs de Amstelveenseweg ter hoogte van het perceelnummer 764.

2. De onder 1 besloten plaatsing van verkeersborden in te laten gaan per 21 juli 2024

.

ODNZKG: Melding saneren bodem - Hoogte Kadijk 145B, Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen. Onderwerp: Bodemwerkzaamheden en sanering Zaaknummer: 12751442 DSO nummer: 2024041601530 Ontvangstdatum melding: 16 april 2024 Namens: Gemeente Amsterdam Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt

Met melding wordt de plicht een te vergunnen saneringsplan in te dienen omzeild..